Africa: Do the Research – Tìm hiểu Châu Phi

africa
Nội dung

Hãy cùng trẻ tìm hiểu những điều thú vị về Africa – Châu Phi nhé!

Tìm hiểu về Africa – Châu Phi

Research & Answer

1.What is the current total population of Africa?

(Tổng dân số hiện tại của Châu Phi là bao nhiêu?)

→ 1,216 billions

2. What is the highest point in Africa? How high is it?

(Nơi cao nhất của Châu Phi là nơi nào? Độ cao bao nhiêu?)

Mount Kilimanjaro – 5895 meters

3. Which city has the highest population in Africa? How many people live there?

(Thành phố nào ở Châu Phi có dân số đông nhất? Bao nhiêu người sống ở đó?)

Lagos – minimum population of 9 millions

4. What is the most common language in Africa?

(Ngôn ngữ phổ biến nhất ở Châu Phi là gì?)

Swahili

Tải về bài tập tiếng Anh chủ đề: Africa – Do a research