Chơi game tìm từ vựng đề tài Ancient Rome – La Mã cổ đại dưới đây để cùng học với bé môn Social Studies nhé.

Word search chủ đề Ancient Rome

Hướng dẫn: Hãy tìm những từ vựng chủ đề Ancient Rome trong bảng dưới đây (từ trái sang phải).

IMCJUUFRHDICOLOSSEUMLWK
IJLPSCCBKAKQGQRGKKGGMSC
ZGVIMRXASMBARBARIANSMVE
RGHXUMAUZCNOASTNHHKMLOX
BXIFCCULTNPKCJHMAPSEUZD
NSTRATEGISTPADVBVNPIUPB
RUVQWWPSJQCEAFFRONTSWAL
PBQXQRKLTGIKRILRWLYRJDL
PPDEDNFWSYDQUNDERMINEGD
SDTMTKKDDYOZHIERARCHYHI
WDVQGKADHXJMANEUVERXHXS
KEHIMWVZZFLAXKPQJUASJTZ
IQMIVXAXCLFOCHARIOTWDOQ
LVTQJXHLVGLADIATORLGGBF
UQVOXYDSGHVKLBSEFWTHEHP
WTYRANNYOIZRANARCHYNQQS
GZKPCAFFDVKVPCTFEBDLCOR
VFPNKWFVPGFPTBMFHBBYCHZ
CULT
GLADIATOR
ANARCHY
TYRANNY
BARBARIANS
APSE
UNDERMINE
MANEUVER
CHARIOT
AFFRONT
HIERARCHY
FLAX
COLOSSEUM
STRATEGIST 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *