[Grade 5] Prefixes – Tiền tố bi-, com-, il-, hydro-, mono-

inventor-invention

Hãy cùng trẻ tìm hiểu một vài tiền tố trong tiếng Anh dành cho trẻ lớp 5 – Prefixes bi/com/il/hydro/mono dưới đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Prefixes bi/com/il/hydro/mono bivalve (n): động vật có mảnh nhỏ A type of mollusc, such as an oyster, that has its body inside two connected shells → Scallops […]

English Idioms bắt đầu từ F

Idioms

Idioms – Thành ngữ được đánh giá cao trong các cuộc thi tiếng Anh quốc tế, đặc biệt là IELTS. Danh sách Idioms bắt đầu bằng chữ F dưới đây sẽ hỗ trợ quá trình học tập của bạn tốt hơn và đạt hiệu quả cao nhất. Xem thêm: Tổng hợp các thành ngữ tiếng […]

[Grade 5] Prefixes – Tiền tố retro-, ir-, mal-, inter-, ab-

prefixes-retro/ir/mal/inter/ab

Cùng trẻ trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh với một số Tiền tố cho trẻ lớp 5 – Prefixes retro/ir/mal/inter/ab sau đây nhé1 Từ vựng tiếng Anh về Prefixes retro/ir/mal/inter/ab retroactive (adj): có hiệu lực trở về trước If a law or decision, etc. is retroactive, it has effect from a date before […]

[Grade 5] Word Stories – Các câu chuyện về từ

word-stories-cho-tre-lop-5

Cùng trẻ học tập những từ vựng tiếng Anh về các câu chuyện về từ – Word Stories cho trẻ lớp 5, giúp trẻ bổ sung và củng cố vốn từ vựng của mình nhé! Từ vựng tiếng Anh về Word Stories cho trẻ lớp 5 album (n): tập album A collection of several pieces […]

[Grade 5] British English – Tiếng Anh Anh

Tiếng Anh Anh – British English là phương ngữ chuẩn của ngôn ngữ tiếng Anh được nói và viết ở nước Anh. Hãy cùng trẻ học tập một vài từ vựng về tiếng Anh Anh – British English cho trẻ lớp 5 nhé! Từ vựng tiếng Anh về British English cho trẻ lớp 5 pram […]

English Idioms bắt đầu từ E

idioms bắt đầu từ E

Trong các kỳ thi quốc tế, như IELTS, Idioms – Thành ngữ đóng vai trò quan trọng trong cả bốn kỹ năng, đặc biệt là Speaking. Danh sách dưới đây, chúng tôi liệt kê các Idioms bắt đầu từ E, giúp bạn nâng cao hạng điểm và học tập hiệu quả nhất. Xem thêm: Tổng […]

[Grade 5] Acronyms – Từ viết tắt từ các chữ đầu

OMG, acronym for Oh My God, used as internet slang in text speak

Từ viết tắt – Acronyms là một từ hoặc tên được hình thành từ các thành phần ban đầu của tên hoặc cụm từ dài hơn, thường sử dụng các chữ cái đầu riêng lẻ, như trong NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) hoặc EU (Liên minh Châu Âu). Cùng tìm hiểu […]

[Grade 5] Latin Roots – Từ gốc Latin clar, dict

latin-roots-clar/dict

Cùng tìm hiểu và bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Anh của trẻ thông qua 10 từ gốc Latin – Latin roots clar/dict sau đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Latin roots clar/dict clarity (n): sự rõ ràng The quality of being clear and easy to understand → There has been a call for […]

English Idioms bắt đầu từ D

idioms bắt đầu từ D

Idioms – Thành ngữ là những cụm từ bắt gặp khá thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày, đôi khi ngay trong văn viết. Với hàng ngàn Idioms khác nhau sẽ làm bạn khó có thể nắm bắt được hết. Dưới đây là danh sách Idioms bắt đầu từ D, sẽ giúp bạn thống kê […]