[Grade 5] Eponyms – Từ ghép nhân danh

eponyms-cho-tre-lop-5

Tên ghép nhân danh là một người, địa điểm, hoặc sự vật theo tên người hoặc một người nào đó hoặc một cái gì đó, hoặc được đặt tên. Sau đây là 10 từ vựng tiếng Anh về Từ ghép nhân danh – Eponyms cho trẻ lớp 5, sẽ giúp bổ sung thêm vốn từ […]

English Idioms bắt đầu từ A

Idioms

Trong tiếng Anh, Idioms – Thành ngữ được sử dụng trong văn viết, đôi khi trong văn nói. Dưới đây là danh sách Idioms bắt đầu bằng chữ A, giúp bạn thống kê và học tập hiệu quả hơn. Xem thêm: Tổng hợp các thành ngữ tiếng Anh thông dụng Top 50 thành ngữ tiếng […]

[Grade 5] Homographs – Từ cùng chữ

homographs-cho-tre-lop-5

Từ đồng âm là một từ có cùng dạng viết với một từ khác nhưng có nghĩa khác. Tuy nhiên, một số từ điển nhấn mạnh rằng các từ cũng phải phát âm khác nhau. Dưới đây là một số từ vựng về từ cùng chữ – Homographs cho trẻ lớp 5 sẽ giúp bổ […]

[Grade 5] Homophones – Từ đồng Âm

homophones-cho-tre-lop-5

Cùng khám phá tìm hiểu một vài từ đồng âm – Homophones cho trẻ lớp 5 dưới đây sẽ giúp trẻ dễ dàng phân biệt các từ vựng trong quá trình học tiếng Anh của mình. Từ vựng tiếng Anh về Homophones cho trẻ lớp 5 lute & loot : /lu:t/ lute (n): đàn luýt, […]

[Grade 5] Compound Words – Từ ghép

compound-words-cho-tre-lop-5

Cùng trẻ khám phá thêm một vài từ vựng tiếng Anh về Từ ghép – Compound Words cho trẻ lớp 5 thường xuyên xuất hiện trong chương trình học cấp bậc tiểu học nhé! Từ vựng tiếng Anh về Compound words cho trẻ lớp 5 earthquake (n): động đất A sudden violent movement of the […]

[Grade 5] Antonyms – Từ trái nghĩa

antonyms-cho-tre-lop-5

Cùng tìm hiểu và bổ sung thêm từ vựng tiếng Anh về Từ trái nghĩa – Antonyms cho trẻ lớp 5 với các cặp từ dưới đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Antonyms cho trẻ lớp 5 criticism (n): lời phê bình The act of saying that something or someone is bad → The […]

[Grade 5] Synonyms – Từ đồng nghĩa

synonyms-cho-tre-lop-5

Cùng trẻ bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Anh về chủ đề Từ đồng nghĩa – Synonyms cho trẻ lớp 5 sau đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Synonyms cho trẻ lớp 5 veto (n): quyền phủ quyết, sự nghiêm cấm An official power or right to refuse to accept or allow something […]

[Grade 4] Suffixes – Hậu tố -ship, -able, -ous, -hood, -ty

Brothers in autumn mountains

Hãy thử tìm hiểu một vài từ vựng tiếng Anh về Suffixes cho trẻ lớp 4 – Hậu tố -ship, -able, -ous, -hood, -ty với danh sách dưới đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Suffixes cho trẻ lớp 4 kinship (n): quan hệ họ hàng The relationship between members of the same family →  […]

[Grade 4] Prefixes – Tiền tố non-, en-, multi-, post-, trans

Prefixes non/en/multi/post/trans

Cùng trẻ tìm hiểu thêm một số từ vựng tiếng Anh về Tiền tố dành cho trẻ lớp 4 – Prefixes non/en/multi/post/trans qua danh sách dưới đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Prefixes non/en/multi/post/trans nonfiction (n): phi hư cấu Writing that is about real events and facts, rather than stories that have been invented […]

[Grade 4] Prefixes – Tiền tố super-, dis-, pre-, semi-, uni-

prefixes-super-dis-pre-semi-uni

Cùng trẻ học tập, bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Anh của mình với một số từ vựng về Prefixes – Tiền tố super/dis/pre/semi/uni dưới đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Prefixes super/dis/pre/semi/uni supermarket (n): siêu thị A large shop which sells most types of food and other goods needed in the home […]