Bài tập #1 về Dấu nháy đơn (Apostrophes)

apostrophes
Nội dung

Tìm hiểu về Apostrophes – Dấu nháy đơn

Định nghĩa: Từ ‘Apostrophes’ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là lối rẽ – ‘a turning way‘. Nó đề cập đến sự thiếu xót một cái gì đó, mà trong trường hợp này là một hoặc nhiều ký tự của từ. Điều này cũng ảnh hưởng đến ngôn ngữ viết theo nhiều cách khác nhau.

Trước khi học về dấu nháy đơn, học sinh nên nắm rõ:

  • chức năng của danh từ và các dạng số nhiều của chúng
  • chức năng của đại từ

Có thể nói, dấu nháy đơn gây ra nhiều nhầm lẫn và cả lỗi chính tả. Nhưng cũng giống như nhiều đặc điểm ngữ pháp, sự nhầm lẫn không phải bắt nguồn từ cách sử dụng phức tạp, mà chính vì thiếu kiến thức về chúng.

Dạng rút gọn – Contractions

Dạng này không mấy khó khăn và thường được tạo thành từ một hoặc hai từ, bao gồm cả động từ ‘to be’, trợ động từ và từ phủ định.

  • I’ll from I shall/ will
  • she’d from she would
  • can’t from can not

Chúng ta có thể học được dạng này trong cách chúng được sự dụng trong văn nói, nhưng đồng thời cũng phải có khả năng viết lại đầy đủ.

Dạng sở hữu – Possession

Dạng này gây ra nhầm lẫn nhiều nhất. Mặc dù nhiều người tin rằng chúng thật khó sử dụng, nhưng thực tế các quy tắc lại khá rõ ràng.

Sở hữu cách biểu đạt ý nghĩa một sự vật thuộc về một ai đó hoặc sự vật khác. Phần thiếu xót được đại diện bởi dấu nháy đơn thực chất là dạng rút gọn của ‘has’.

  • John has money → John’s money
  • The dog has a dish → The dog’s (a) dish

Nếu một danh từ ở dạng số nhiều, kết thúc bằng đuôi -s, thì việc thêm ‘s’ thứ hai vào sẽ khá rối. Vì thế, chỉ cần dấu nháy đơn nằm đúng vị trí và lượt bỏ ‘s’ thứ hai đi là được.

  • The dogs’ dishes…
  • The boys’ careers

Tuy nhiên điều này sẽ không áp dụng cho các danh từ số nhiều không kết thúc bằng đuôi -s

  • Children’s teeth

Trong văn nói, để tránh sự mơ hồ, chúng ta có thể sẽ không sử dụng dạng rút gọn.

‘The horse’s trainer’ phát âm nghe giống với ‘the horses’ trainer’, vì thế để rõ ràng hơn, ta có thể đổi thành ‘the trainer of the horses’ hoặc tương tự.

Khi họ của một người kết thúc bằng ‘s’, ví dụ như Jones hoặc Fields, dạng ‘s thường được đọc là es’ (hoặc ‘is’) trong văn nói. Tuy nhiên, trong văn viết chúng ta chỉ cần giữ y nguyên dấu nháy đơn như dạng số nhiều.

Rèn luyện về Apostrophes – Dấu nháy đơn

Tải về bài tập: