Có thể trẻ sẽ chẳng cần rèn luyện về thán từ, nhưng một số bài tập về thán từ – Interjections thú vị có thể sẽ làm trẻ thích thú. Chúng ta sẽ cần một số quy tắc cơ bản cho bài tập này. Hãy yêu cầu trẻ bộc lộ điều mà bản thân sẽ nói trong một số tình huống nhất định.

Tìm hiểu về Interjections – Thán từ

Định nghĩa: Lại là một từ bắt nguồn từ tiếng Latin, inner nghĩa là ‘between’ – ‘ở giữa’ và ‘jacere‘ nghĩa là ‘to throw’ – ‘ném’. Nói cách khác, thán từ là một cái gì đó được ném vào. Một thán từ là sự cảm thán của một hoặc hai từ đứng độc lập, thường dùng để hồi đáp lại sự bất ngờ, kinh ngạc hoặc ghê tởm, ví dụ như “Goodness!” hoặc là “Yurk!”

Rèn luyện về Interjections

Tải về bài tập:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *