Bài tập #2 về Trạng từ (Adverbs)

Nội dung chính

Để sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát và tự nhiên nhất, chúng ta không thể không kể đến việc sử dụng đúng các trạng từ trong câu. Các bài tập về trạng từ dưới đây sẽ giúp trẻ nhần nhuyễn trong cách sử dụng chúng.

Hoạt động 1: Đóng kịch

Một trong các hoạt động ưa thích của trẻ là các trò chơi đóng kịch, hay diễn xuất. Trẻ sẽ thích thú tham gia ngay bài tập này và nắm rõ hơn các trạng từ trong câu. Hãy gợi ý cho trẻ một hành động, chẳng hạn như khiêng vác một vật nặng hay đốn ngã một cái cây. Sau đó hãy thêm một trạng từ vào cách thực hiện hành động đó. Nhiệm vụ của trẻ là thực hiện hành động đó với trạng từ đã cho.

MỚI NHẤT