Bài tập #1 về Dấu nháy đơn (Apostrophes)

Nội dung chính

Dấu nháy đơn thực sự không quá phức tạp, nhưng việc nhầm lẫn khi sử dụng chúng lại luôn thường xuyên xảy ra. Cùng trẻ thực hiện bài tập về dấu nháy đơn dưới đây để làm rõ và nắm chắc kiến thức trong bài học.

Hoạt động 1: Đầy đủ và rút gọn

 1. Trẻ sẽ được giao cho một danh sách các từ ở dạng rút gọn bằng dấu nháy đơn. Nhiệm vụ của trẻ là phải tìm ra dạng đầy đủ của từ này, trước tiên là đọc lên, sau đó viết lại từ đó.
  he’ll, we’re, can’t, won’t, would’ve, didn’t, I’d, I’ll, they’d, don’t
 2. Ngược lại, trẻ sẽ đảo ngược dạng đầy đủ thành dạng rút gọn.

Hoạt động 2: Số ít hay số nhiều

Trẻ sẽ được tham gia trò chơi nhận biết âm ‘s’ đi kèm dấu nháy đơn khi nghe. Phụ huynh hoặc giáo viên sẽ phát âm một cụm từ. Trẻ sẽ lắng nghe và giơ tay khi nhận biết được cụm từ:

 • Giơ cả hai tay khi có âm “s” đi kèm sau dấu nháy đơn. Ví dụ: girl’s mother,…
 • Giơ một tay khi không có âm “s” đi kèm sau. Ví dụ: Captain Sykes’ horse, the boys’ desk,…

Trẻ phải lắng nghe thật cẩn thận với các danh từ số nhiều.

Một số gợi ý để rèn luyện cho trẻ:

 • the headmaster’s office
 • a bee’s sting
 • two cars’ headlights
 • the class’s results
 • those dogs’ bones
 • the science teacher’s study
 • our museum’s corridors
 • the king’s horses
 • the horses’ harnesses
 • my mother’s hat

Hoạt động 3: Từ viết tắt

Để thực hiện nhiệm vụ này, trẻ sẽ viết lên bảng hoặc vở bài tập của mình các từ viết tắt và các cách sử dụng khác của dấu nháy đơn.

MBA’s, PhD’s, BBQ’s, do’s and don’t’s, dot your i’s (sẽ được đọc là ‘is’ và bỏ qua dấu nháy đơn)

Sau khi hoàn thành bài tập này, hi vọng trẻ đã có thể sử dụng thành thạo dấu nháy đơn cho việc:

 • thể hiện sự sở hữu
  • của một người hay một vật. Ví dụ: grandma’s glasses
  • của nhiều người hoặc nhiều vật. Ví dụ: the cars’ roofs
  • của một hoặc nhiều người và vật có âm cuối là “s”. Ví dụ: Mr Jones’ pen
 • thay thế một hoặc nhiều kí tự trong từ viết tắt. Ví dụ: will’ve, haven’t,
  Đồng thời, trẻ phải mô tả được một cách rõ ràng cách sử dụng dấu nháy đơn như thế nào trong mỗi ví dụ như đã được học.

MỚI NHẤT