Bài tập #1 về Thán từ (Interjections)

Nội dung chính

Có thể trẻ sẽ chẳng cần rèn luyện về thán từ, nhưng một số bài tập về thán từ thú vị có thể sẽ làm trẻ thích thú. Chúng ta sẽ cần một số quy tắc cơ bản cho bài tập này. Hãy yêu cầu trẻ bộc lộ điều mà bản thân sẽ nói trong một số tình huống nhất định.

Một số ví dụ gợi ý cho bài tập:

  • they dropped their ice-cream in the gutter …
  • they saw a ghost …
  • they tripped over a thong …
  • they bumped into a friend they have not seen for years …
  • they heard their favourite show is cancelled …

MỚI NHẤT