bob-books-sight-words-kindergarten

[Giới thiệu sách] Bob Books Sight Words: Kindergarten

Nội dung chính

Sight words là những từ phổ biến xuất hiện lặp đi lặp lại trong tài liệu đọc của con bạn. Biết những từ Sight Words này là điều cần thiết để đọc trôi chảy. Bộ Bob Books Sight Words này cung cấp nhiều thực hành hơn ở cấp độ mới bắt đầu tập đọc và giới thiệu một số Sight Words phổ biến nhất.

Phương pháp trong bộ sách này giúp quá trình học cách nhận biết Sight Words trở nên đơn giản cho trẻ mẫu giáo. Các nguyên âm ngắn nhất quán và những câu chuyện đơn giản. Với nhiều sự lặp lại và manh mối ngữ cảnh, bé con sẽ nhanh chóng thông thạo các từ sớm với bộ Sight Words cho trẻ mẫu giáo này.

Bên trong hộp, bạn sẽ tìm thấy: 10 cuốn sách nhỏ dễ đọc, vui nhộn, mỗi cuốn 12 trang. Tất cả các câu chuyện được kể bằng các từ chỉ gồm ba và bốn chữ cái, cộng với các Sight Words. Các nguyên âm ngắn nhất quán giúp trẻ dễ dàng giải mã trong phần còn lại của câu chuyện. Ba từ mới được giới thiệu trong mỗi cuốn sách. Đồng thời bao gồm 30 thẻ Sight Words hai mặt.

Các Sight Words được giới thiệu trong bộ sách: a, as, can, did, do, down, fly, get, go, goes, had, has, home, in, is, jump, look, not, off, on, over, ran, saw, she, some, they, to, was, went, who

MỚI NHẤT