Untitled design (27)

Câu cảm thán (Exclamations)

Nội dung chính

Giống như tiếng Việt, câu cảm thán (Exclamations) trong ngữ pháp tiếng Anh cũng được người nói sử dụng nhằm thể hiện những cảm xúc cũng như thái độ trong các cuộc hội thoại, nhằm tăng tính kích thích và hấp dẫn cho câu chuyện.

Câu cảm thán (Exclamations) là gì?

Câu cảm thán (Exclamations) là câu (Sentences) thường được dùng để diễn tả và bộc lộ cảm xúc, cảm giác.
Đôi khi nó không cần là một câu hoàn chỉnh mà chỉ là một âm thanh nhẹ để miêu tả sự cảm thán.

  • Ugh!
  • Phew!
  • Wow!
  • Huh!

Ngoài ra cũng có những câu cảm thán chỉ bao gồm một từ:

  • Help!
  • Nonsense!
  • Blast!
  • Rubbish!
exclamations

Cấu trúc câu cảm thán

What + noun phrase (mạo từ + tính từ + danh từ đếm được, tính từ + danh từ đếm được số nhiều/danh từ không đếm được)
Ví dụ:

What a pity!

What a lovely day!

What rubbish!

How + adjective.
How + adjective/ adverb + S + V
Ví dụ:

How silly!

How kind of him!

Một dạng khác ít được để ý về câu cảm thán trong tiếng Anh đó là “tiếng vang”. Nghĩa là, người nghe lặp lại chính điều mình vừa nghe được để thể hiện một điều khó tin hoặc vô cùng ngạc nhiên.
Ví dụ:

Richard’s passed the exam. – Richard’s passed! That’s brilliant!

Sally’s here. – She’s here! What a relief!

Hy vọng bài học ngắn hôm nay sẽ giúp người học nắm chắc được cách sử dụng cũng như cấu trúc của một câu cảm thán trong ngữ pháp tiếng Anh là như thế nào!

MỚI NHẤT