Kỳ nghỉ lễ thật vui, nhưng tất nhiên bạn cũng muốn trẻ tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa. Cùng ThinkEnglish khai thác 20 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing chủ đề Christmas – Lễ Giáng sinh để trẻ viết – và các em cũng sẽ rất vui!

Hoạt động này cũng sẽ giúp trẻ ôn luyện từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Christmas – Lễ Giáng sinh. Thật bận rộn nhưng cũng thật vui vẻ khi trẻ có thể bay bổng với các ý tưởng mới mẻ của riêng mình.

Xem thêm:

 

Christmas Lễ Giáng Sinh

20 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing chủ đề Christmas – Lễ Giáng sinh

 1. Pretend you are one of Santa’s elves. Write a journal entry about your day.
  Giả vờ như bạn là một trong những người lùn của ông già Noel. Hãy viết nhật ký về một ngày của bạn.
 2. Personification means giving human traits, such as feelings and thoughts, to objects. Personify your Christmas tree. Write a story from the Christmas tree’s point of view.
  Nhân (cách) hóa có nghĩa là đưa các đặc điểm của con người, chẳng hạn như cảm giác và suy nghĩ, gán cho các đối tượng. Nhân (cách) hóa cây thông Noel của bạn. Viết một câu chuyện theo quan điểm của cây thông Noel.
 3. Think about last Christmas. How was your life different then? How is it the same?
  Hãy nghĩ về Giáng sinh năm ngoái. Cuộc sống của bạn lúc đó khác bây giờ như thế nào? Giống bây giờ thế nào?
 4. Pretend the president has passed a law banning Christmas. Write a letter to convince him that Christmas should not be banned.
  Giả vờ Tổng thống/ Chủ tịch nước đã thông qua luật cấm Giáng sinh. Viết một lá thư để thuyết phục ông ấy rằng Giáng sinh không nên bị cấm.
 5. Create a Top 10 list of your favorite Christmas activities. Your favorite should be #1.
  Tạo danh sách 10 hoạt động Giáng sinh yêu thích của bạn. Điều bạn yêu thích nhất phải là #1.
 6. Pretend that you can choose one gift that will be given to every child in the world. What gift to you choose? Why?
  Hãy giả vờ rằng bạn có thể chọn một món quà để tặng cho mọi trẻ em trên thế giới. Bạn chọn món quà nào? Tại sao?
 7. Pretend you have been given a baby reindeer to raise. Write about what you will do to take care of it. What challenges will you have to overcome?
  Giả vờ như bạn đã được cho một con tuần lộc con để nuôi. Viết về những gì bạn sẽ làm để chăm sóc nó. Bạn sẽ phải vượt qua những thử thách nào?
 8. Write about the perfect Christmas Day. Include plenty of details.
  Hãy viết về ngày Giáng sinh hoàn hảo. Bao gồm thật nhiều chi tiết.
 9. Write about your favorite Christmas book or movie.
  Hãy viết về cuốn sách hoặc bộ phim Giáng sinh yêu thích của bạn.
 10. What does Santa want for Christmas? Make a Christmas list that includes whatever you think he might want. Tell why you think each item should be on the list.
  Ông già Noel muốn quà gì cho Lễ Giáng sinh? Lập một danh sách Giáng sinh bao gồm bất cứ điều gì bạn nghĩ rằng ông ấy có thể muốn. Cho biết lý do tại sao bạn nghĩ mỗi mục đó nên có trong danh sách.
 11. Who would you rather have as a friend: one of Santa’s elves or a snowman that magically came to life? Explain your choice.
  Bạn muốn người bạn nào hơn: một trong những yêu tinh của ông già Noel hay một người tuyết sống lại một cách kỳ diệu? Giải thích sự lựa chọn của bạn.
 12. What do you think Santa’s elves do on their day off? Write a story about an elf that gets into some kind of trouble on his day off.
  Bạn nghĩ những chú lùn của ông già Noel làm gì vào ngày nghỉ của họ? Viết một câu chuyện về một chú lùn gặp rắc rối nào đó trong ngày nghỉ của anh ta.
 13. Finish this sentence in 10 different ways: “This Christmas I hope…”.
  Hãy kết thúc câu này bằng 10 cách khác nhau: “Giáng sinh này, tôi hy vọng…”.
 14. How many Christmas gifts do you think a child your age should get? Why do you think so?
  Bạn nghĩ một bạn nhỏ cùng tuổi bạn nên nhận được bao nhiêu món quà Giáng sinh? Tại sao bạn nghĩ vậy?
 15. Create a new holiday tradition for your family. Write about what you would do and why it would be important.
  Tạo ra một truyền thống cho ngày lễ mới cho gia đình của bạn. Viết về những gì nhà bạn sẽ làm và tại sao điều đó lại quan trọng.
 16. Do you think it is better to be a kid or an adult at Christmastime? Tell why you think so.
  Bạn nghĩ làm trẻ con hay người lớn vào dịp lễ Giáng sinh thì tốt hơn? Cho biết tại sao bạn nghĩ như vậy.
 17. Write a story about “riding in a one-horse open sleigh.”
  Viết một câu chuyện về “đi trên chiếc xe trượt tuyết một-ngựa”.
 18. Pretend that you can get each person in your family any Christmas gift you want–even if it is very expensive or difficult to get. What would you give each person and why?
  Hãy giả vờ rằng bạn có thể tặng cho mỗi thành viên gia đình bất kỳ món quà Giáng sinh nào bạn muốn – ngay cả khi món quà đó rất đắt hoặc khó mua. Bạn sẽ tặng gì cho mỗi người và tại sao?
 19. Write about the best Christmas present you have ever received. Why was it so special?
  Viết về món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được. Tại sao nó lại đặc biệt như vậy?
 20. You are in charge of planning Christmas dinner. Create a menu for your perfect Christmas meal.
  Bạn chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho bữa tối Giáng sinh. Tạo ra một thực đơn Giáng sinh hoàn hảo của bạn.

Christmas Lễ Giáng Sinh

Trên đây, ThinkEnglish vừa giới thiệu 20 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing chủ đề Christmas – Lễ Giáng sinh. Chúc bạn và bé có một kỳ nghỉ thật vui với thật nhiều hoạt động đáng nhớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *