15 ý tưởng Creative Writing Chủ Đề Easter – Lễ Phục Sinh

Creative Writing Chủ Đề Easter – Lễ Phục Sinh
Nội dung

Khi Lễ Phục sinh đến, bọn trẻ sẽ rất bận rộn tìm kiếm những quả trứng sô cô la và đuổi theo các chú thỏ Phục sinh. Nhưng nếu trẻ có chút thời gian rảnh rỗi, tại sao không thử cho trẻ viết? ThinkEnglish giới thiệu 15 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing chủ đề Easter – Lễ Phục sinh với mong muốn giúp trẻ có một hoạt động bổ ích trong cuối tuần và ngày nghỉ lễ.

Trẻ không cần phải viết những câu chuyện dài với hàng trăm từ. Bạn hoàn toàn có thể gợi ý để trẻ làm một bài thơ ngắn hoặc một tấm thiệp cho bạn bè và gia đình. Thật thú vị khi để trí tưởng tượng bay bổng. Và cũng là cơ hội tốt ôn luyện từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Easter – Lễ Phục sinh nếu trẻ đang hào hứng học ngôn ngữ này.

Xem thêm:

15 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing Chủ Đề Easter – Lễ Phục Sinh

 1. Easter celebrates, the resurrection of Jesus. This resurrection established Jesus as the powerful Son of God and is cited as proof that God will judge the world in righteousness. If you could go back in time to this very day, what would you feel, see and experience?
  Lễ Phục sinh là lễ mừng sự phục sinh của chúa Jesus. Sự phục sinh này đã xác lập Chúa Giê-su là con của Đức Chúa Trời quyền năng ,và được coi là bằng chứng rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian trong sự công bình. Nếu có thể quay ngược thời gian về ngày đó, em nghĩ mình sẽ cảm thấy gì, nhìn thấy và trải nghiệm điều gì?
 2. You wake up on Easter to discover that you have become the Easter bunny. What would your day be like as an Easter bunny? Describe your experience.
  Em thức dậy vào Lễ Phục sinh và phát hiện ra rằng mình đã trở thành chú thỏ Phục sinh. Một ngày của em sẽ như thế nào với tư cách là một chú thỏ Phục sinh? Hãy mô tả trải nghiệm của em nhé.
  Creative Writing Chủ Đề Easter Lễ Phục Sinh
 3. How do you celebrate Easter? Do you have any family traditions on that day? What do you eat? What do you wear? Do you go anywhere special?
  Em ăn mừng lễ Phục sinh như thế nào? Gia đình em có truyền thống làm gì vào ngày đó không? Em ăn gì? Em mặc gì? Em có đi đâu đặc biệt không?
 4. Easter is all about miracles. What miracle do you hope to see this Easter? Or you could write about a miracle that you may have already experienced.
  Lễ Phục sinh là về phép lạ. Em hy vọng điều kỳ diệu nào trong lễ Phục sinh này? Hoặc em có thể viết về một điều kỳ diệu mà em đã trải qua.
 5. Why do you think that Easter egg hunting is only done during Easter?
  Em nghĩ tại sao việc săn trứng Phục sinh chỉ diễn ra vào lễ Phục sinh?
 6. Complete the sentence “I love Easter because…”. What do you love the most about Easter? Is it the chocolate bunnies, Easter egg hunting, egg decorating or something else?
  Em hãy hoàn thành câu “Tôi yêu Lễ phục sinh vì…”.

  Em yêu thích điều gì nhất trong Lễ Phục sinh? Đó có phải là những chú thỏ sô cô la, trò săn trứng Phục sinh, vẽ trang trí trứng hay thứ gì khác?

  Creative Writing Chủ Đề Easter Lễ Phục Sinh
 7. Write a step-by-step guide to organising the best Easter egg hunt ever? Where would you hide the eggs? Would you use special colours on the eggs?
  Viết hướng dẫn từng bước để tổ chức sự kiện săn trứng Phục sinh tốt nhất từ ​​trước đến nay? Em sẽ giấu những quả trứng ở đâu? Em sẽ sử dụng màu sắc đặc biệt nào trên những quả trứng?
 8. Some of the colours used during Easter include red, white, purple, pink, green and yellow. What do you think these colours mean?
  Một số màu sắc được sử dụng trong lễ Phục sinh bao gồm đỏ, trắng, tím, hồng, xanh lá cây và vàng. Em nghĩ những màu này có ý nghĩa gì?
 9. Easter egg decoration is a fun Easter Activity. How do you decorate your Easter eggs? What colours do you use? Do you use any decorations? What patterns do you paint?
  Trang trí trứng Phục sinh là một hoạt động Phục sinh vui nhộn. Làm thế nào để em trang trí những quả trứng Phục sinh của mình? Em sử dụng những màu gì? Em có sử dụng bất kỳ đồ trang trí nào không? Em vẽ những mẫu họa tiết nào?
 10. During an egg hunt, you find a magical glowing egg. What happened next? Did anything interesting come out of the egg? Why was it glowing? Does it have magical powers?
  Trong một cuộc săn trứng, em tìm thấy một quả trứng phát sáng kỳ diệu. Những gì đã xảy ra tiếp theo? Có gì thú vị thoát ra từ quả trứng không? Tại sao nó lại phát sáng? Nó có sức mạnh kỳ diệu à?
 11. Write a letter to the Easter Bunny. You can ask him about where he lives? What does he do when Easter ends? How does he celebrate the holiday?
  Viết một bức thư cho Thỏ Phục sinh. Em có thể hỏi bạn ấy về nơi bạn ấy sinh sống? Bạn ấy làm gì khi Lễ Phục sinh kết thúc? Bạn ấy ăn mừng ngày lễ như thế nào?
 12. What do you think the history of the Easter bunny is? Where did he come from?
  Bạn nghĩ lịch sử của chú thỏ Phục sinh là gì? Thỏ Phục sinh đến từ đâu?
 13. Write a poem using the words “eggs”, “bunny” and “resurrection”.
  Viết một bài thơ có sử dụng các từ “trứng”, “thỏ” và “phục sinh”.
 14. Finish this sentence in 10 different ways: “I woke up on Easter morning and saw…”
  Hãy kết thúc câu này bằng 10 cách khác nhau: “Tôi thức dậy vào buổi sáng Lễ Phục sinh và nhìn thấy…”
 15. The Easter bunny is normally the face of Easter. Imagine if another animal was the face of Easter. What animal would you choose to represent Easter and why? How would this animal change Easter?
  Chú thỏ Phục sinh thường là bộ mặt của lễ Phục sinh. Hãy tưởng tượng nếu một con vật khác là biểu tượng  của Lễ Phục sinh. Em  sẽ chọn con vật gì để đại diện cho Lễ Phục sinh và tại sao? Con vật này sẽ thay đổi lễ Phục sinh như thế nào?

Tải về học liệu Creative Writing chủ đề Easter – Lễ Phục sinh

Creative Writing Prompts Easter Topic