31 Ý Tưởng Creative Writing Chủ Đề New Year – Năm mới/ Tết Dương Lịch

Creative Writing chủ đề New Year - Năm mới
Nội dung

Năm mới có nghĩa là những khởi đầu mới – và những quyết tâm mới. Cùng trẻ thực hiện hoạt động Creative Writing chủ đề New Year – Năm mới/ Tết Dương Lịch với 31 ý tưởng viết sẽ truyền cảm hứng cho trẻ suy ngẫm về năm vừa qua, đặt ra các mục tiêu và quyết tâm thực tế, đồng thời hướng tới một tương lai tươi sáng để làm cho năm 2022 thành công hơn nữa!

Bài viết cũng giúp trẻ ôn luyện từ vựng tiếng Anh theo chủ dể New Year/Lunar New Year – Tết Dương Lịch/ Tết Âm Lịch. Có thể kết hợp các bài tập viết hàng ngày trong lớp học hoặc thảo luận nhóm nhỏ.

Xem thêm: 8 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing chủ đề Lunar New Year – Tết Âm Lịch

31 Ý Tưởng Cho Hoạt Động Creative Writing Chủ Đề New Year – Năm mới/ Tết Dương Lịch

 1. What are your resolutions for this new year?
  Quyết tâm của bạn cho năm mới này là gì?
 2. Why is it important to make new year’s resolutions?
  Tại sao việc đưa ra các quyết tâm cho năm mới lại quan trọng?Creative Writing Chủ Đề New Year - Năm Mới
 3. What was the best thing that happened to you this past year?
  Điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với bạn trong năm qua là gì?
 4. What are you most looking forward to this new year?
  Bạn mong chờ điều gì nhất trong năm mới này?
 5. This year will be a year of…
  Năm nay sẽ là một năm…
 6. In what ways were your kind to your friends, family, and teachers this past year?
  Bạn đã tốt với bạn bè, gia đình và giáo viên của mình theo những cách nào trong năm qua?
 7. What can you do this new year to be more kind?
  Bạn có thể làm gì trong năm mới này để trở nên tử tế hơn?
 8. What can you do this new year to show gratitude for your friends, family, and teachers?
  Bạn có thể làm gì trong năm mới này để thể hiện lòng biết ơn đối với bạn bè, gia đình và thầy cô của bạn?
 9. This new year, I’m grateful for…
  Năm mới này, tôi biết ơn vì…
 10. This new year, I can’t wait to…
  Năm mới này, tôi không thể chờ đợi để…
 11. Why do you think we make resolutions for the new year?
  Bạn nghĩ tại sao chúng ta đưa ra quyết định cho năm mới?
 12. Can you describe your most memorable new year?
  Bạn có thể mô tả năm mới đáng nhớ nhất của bạn không?
 13. Why is the new year important to you?
  Tại sao năm mới lại quan trọng đối với bạn?
 14. Have you made a new year’s resolution before? What was it?
  Bạn đã đưa ra quyết định cho năm mới trước đây chưa? Nó là cái gì vậy?
 15. How do you and your family celebrate the new year at home? Do you have any new year’s traditions?
  Bạn và gia đình đón năm mới ở nhà như thế nào? Bạn có truyền thống nào trong năm mới không?
 16.  What can you do to make this new year even more special than last?
  Bạn có thể làm gì để biến năm mới này trở nên đặc biệt hơn năm ngoái?
 17. Before this year ends, I will…
  Trước khi năm nay kết thúc, tôi sẽ…
 18. The best book I read last year was ________ because…
  Cuốn sách hay nhất mà tôi đã đọc năm ngoái là ________ bởi vì…
 19. The book I’m most looking forward to reading this year is ________ because…
  Cuốn sách mà tôi mong muốn được đọc nhất trong năm nay là ________ bởi vì…
 20. This new year, I can’t wait to learn about…
  Năm mới này, tôi rất nóng lòng muốn tìm hiểu về…
 21. This new year, I hope I’m able to…
  Năm mới này, tôi hy vọng mình có thể…
 22. What will you need to do to achieve your goals and keep your resolutions in the new year?
  Bạn sẽ cần làm gì để đạt được mục tiêu và giữ vững quyết tâm của mình trong năm mới?
 23. What can we do as a class this new year to be more kind to one another?
  Cả lớp chúng ta có thể làm gì trong năm mới này để tử tế hơn với nhau?Creative Writing Chủ Đề New Year - Năm Mới
 24. How can your classmates and teachers help you achieve your goals and resolutions?
  Bạn học và giáo viên của bạn có thể giúp bạn đạt được mục tiêu và quyết tâm của mình như thế nào?
 25. How can you help your classmates and teachers achieve their goals and resolutions?
  Làm thế nào bạn có thể giúp bạn cùng lớp và giáo viên đạt được mục tiêu và quyết tâm của họ?
 26. Describe a time when a classmate or teacher helped you. How did it make you feel?
  Mô tả một lần khi một người bạn cùng lớp hoặc giáo viên đã giúp đỡ bạn. Bạn cảm thấy thế nào?
 27. Describe a time when you helped a classmate or teacher. How did you feel afterward?
  Mô tả một lần khi bạn giúp đỡ một bạn học hoặc giáo viên. Bạn cảm thấy thế nào sau đó?
 28. What was the most fun part of the year in class for you?
  Khoảng thời gian vui nhất trong năm ở lớp đối với bạn là gì?
 29. What are you most excited to do in class next year?
  Bạn hào hứng làm gì nhất trong lớp vào năm tới?
 30. What can you do next year to be helpful in the classroom?
  Bạn có thể làm gì trong năm tới để trở nên hữu ích trong lớp học?
 31. What was the most interesting thing you’ve learned this year?
  Điều thú vị nhất bạn đã học được trong năm nay là gì?

Trên đây là 31 ý tưởng cho hoạt động Creative Writing chủ đề New Year – Năm mới/ Tết Dương Lịch mà ThinkEnglish muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng với các ý tưởng này trẻ sẽ có thể tập cho mình khả năng viết sáng tạo hơn cũng như đặt ra những mục tiêu cho năm mới.