English Idioms bắt đầu từ A

Idioms
Nội dung

Idioms – Thành ngữ tiếng Anh được sử dụng trong văn viết, đôi khi trong văn nói. Dưới đây là danh sách Idioms bắt đầu bằng chữ A, giúp bạn thống kê và học tập hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ A

Take someone aback: bất ngờ, ngạc nhiên, sửng sốt

Shock, surprise, or disconcert someone

I would like to mention three things which affect me personally and also take me aback.

Tôi muốn đề cập đến ba điều ảnh hưởng đến cá nhân tôi và cũng khiến tôi sửng sốt.

Give someone the screaming abdabs: khiến người khác bực tức, điên lên

Induce an attack of extreme anxiety or irritation in someone

No, we’re actually driving there because the thought of flying gives my wife the screaming abdabs.

Không, chúng tôi thực sự đang lái xe đến đó bởi vì ý nghĩ bay khiến vợ tôi bị những kẻ bắt cóc la hét.

Know what you are about: nhận thức điều gì đó

Be aware of the implications of your actions or of a situation, and of how best to deal with them

He ran a 3-star guest house before this, so knows what he is about.

Anh ấy đã điều hành một nhà khách 3 sao trước đây, vì vậy hãy biết anh ấy sắp làm gì.

Above yourself: kiêu ngạo

Conceited, arrogant

Self-confidence is essential, but you have to learn not to get above yourself when things are going well.

Sự tự tin là điều cần thiết, nhưng bạn phải học cách không kiêu ngạo khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Idioms

In Abraham’s bosom: trên thiên đàng

In heaven, the place of rest for the souls of the blessed, dated

After a long, terrible fight with cancer, my mother is finally at peace in Abraham’s bosom.

Sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư, cuối cùng mẹ tôi cũng được yên nghỉ trên thiên đàng.

The acceptable face of: khía cạnh của gì đó có thể chấp nhận được

The tolerable or attractive manifestation or aspect of

Their country, with its economic success and reputation for human rights, has become  the acceptable face of communism.

Đất nước của họ, với thành công về kinh tế và danh tiếng về nhân quyền, đã trở thành khía cạnh chấp nhận được của chủ nghĩa cộng sản.

An accident waiting to happen: sắp xảy ra rắc rối, nguy hiểm/ Người gây ra rắc rối

Potentially disastrous situation, usually caused by negligent or faulty procedures/ A person certain to cause trouble

A lot of the city’s buildings are accidents waiting to happen.

Rất nhiều tòa nhà của thành phố đang chực chờ xảy ra tai nạn.

Of your own accord: tự nguyện, làm theo cách riêng

Voluntarily or without outside intervention

There was always the chance that the girl had simply chosen to run away of her own accord.

Luôn luôn có cơ hội mà cô gái đã chọn để chạy trốn theo ý mình.

Give a good (or bad) account of yourself: Tạo ấn tượng tốt hoặc xấu thông qua hành động

Make a favorable (or unfavorable) impression through your performance or actions

I’m worried that I didn’t give a good account of myself in that job interview today.

Tôi lo lắng rằng tôi đã không thể hiện tốt bản thân trong buổi phỏng vấn xin việc hôm nay.

Settle (or square) accounts with someone: trả nợ cho ai đó

Pay money owed to someone/ Have revenge on someone

Thanks for settling accounts with me, I really needed the money this month.

Cảm ơn vì đã trả nợ cho tôi, tôi thực sự cần tiền trong tháng này.

Idioms-Bat-Dau-Tu-A

There’s no accounting for tastes: mỗi người đều có khẩu vị, quan điểm riêng

People like or dislike things for inexplicable reasons.

How this utter trash could be at the top of the box office for three weeks is beyond me. There’s no accounting for taste, I guess.

Làm thế nào mà thứ rác rưởi này có thể đứng đầu phòng vé trong ba tuần. Tôi đoán là mỗi người đều có quan điểm riêng.

Have an ace up your sleeve: một ý tưởng, kế hoạch sẽ tung ra khi cần như vũ khí bí mật

To have a secret plan, idea, or advantage that can be utilized if and when it is required. A reference to cheating at a card game by hiding a favorable card up one’s sleeve.

I have an ace up my sleeve for this race—my stamina. The other runners don’t stand a chance!

Tôi có một tay vợt át chủ bài cho cuộc đua này — sức chịu đựng của tôi. Những người chạy khác không có cơ hội!

Hold all the aces: nắm hết lợi thế, quyền lực

To be in a position of power or control over someone or something due to having all the advantages or resources. Likened to having the best hand in a card game.

He’s bigger than me, and stronger, and faster—he just holds all the aces.

Anh ta lớn hơn tôi, mạnh hơn và nhanh hơn – anh ta nắm hết lợi thế.

Play your ace: dùng điểm mạnh để giành lợi thế

To make use of a resource that one knows or hopes will ensure a decisive and successful outcome.

She played her ace card during the debate by bringing up her opponent’s earnings from investment firms that contributed to the global recession just a few years prior.

Cô đã dùng điểm mạnh của mình trong cuộc tranh luận bằng cách nâng cao thu nhập của đối thủ từ các công ty đầu tư đã góp phần vào cuộc suy thoái toàn cầu chỉ vài năm trước.

within an ace of: gần đạt được

Extremely close to doing, achieving, or obtaining something, typically having failed by a very narrow margin.

I came within an ace of winning that race, but I guess I’ll have to settle for second place.

Tôi đã gần giành chiến thắng trong cuộc đua đó, nhưng tôi đoán mình sẽ phải xếp ở vị trí thứ hai.

An Achilles heel: điểm yếu

A weakness or vulnerability that can lead to permanent destruction or downfall.

I’m a good student, but I know I won’t score high enough on the scholarship test because math is my Achilles’ heel.

Tôi là một học sinh giỏi, nhưng tôi biết mình sẽ không đạt điểm đủ cao trong bài kiểm tra học bổng vì môn toán là điểm yếu của tôi.

The acid test: kiểm tra, đánh giá giá trị thật của việc gì đó, đánh giá năng lực

A conclusive test. The phrase comes from the 19th-century practice of testing metals in nitric acid to determine if they contained gold.

Restructuring the organization will be the acid test that determines whether or not it can survive the sudden downturn in the economy.

Tái cấu trúc tổ chức sẽ là cuộc đánh giá xác định xem nó có thể tồn tại được hay không trước sự suy thoái đột ngột của nền kinh tế.

Come the acid: nói một cách lăng mạ, châm biếm, gay gắt

To be unpleasant or offensive, usually due to speaking in a caustic or sarcastic manner.

I try to avoid her whenever I can, for she comes the acid.

Tôi cố gắng tránh cô ấy bất cứ khi nào tôi có thể, vì cô ấy hay nói chuyện một cách gay gắt.

Put the acid on someone: xin, đề nghị về vay tiền hoặc điều gì đó

To beg, importune, or proposition (someone) for something, such as a money loan, a favor (sexual or otherwise), or information.

My no-account brother-in-law is always putting the acid on for a money loan—which, I’ll add, he has never once paid back.

Anh rể không có tài khoản, tiền bạc của tôi luôn xin vay tiền — tôi sẽ nói thêm, anh ấy chưa bao giờ trả lại tiền.

Across the board: toàn bộ

Applying to or impacting every part or individual in a group or spectrum of things.

Some senior employees are unhappy that the new dress code applies to everyone across the board.

Một số nhân viên cấp cao không hài lòng khi quy định trang phục mới áp dụng cho tất cả mọi người.

Be across something: nắm bắt, hiểu cái gì đó

To accurately grasp or comprehend something, often something complex.

Thank you for explaining that again—I think I‘m finally across it now.

Cảm ơn bạn đã giải thích điều đó một lần nữa — tôi nghĩ cuối cùng thì bây giờ tôi đã hiểu nó.

Act your age: cư xử phù hợp với độ tuổi

To behave in accordance with one’s expected level of maturity.

I’m glad that Sarah is so committed to her studies, but sometimes I wish she would act her age and go out with her friends a bit.

Tôi rất vui vì Sarah rất chuyên tâm vào việc học của mình, nhưng đôi khi tôi ước gì cô ấy sống đúng với tuổi của mình và đi chơi với bạn bè một chút.

Act of God: thảm họa tự nhiên

A natural disaster, or any similar large-scale event beyond human control.

I don’t care about a little rain—only an act of God will keep us from getting married today.

Tôi không quan tâm đến một cơn mưa nhỏ – chỉ khi thảm họa tự nhiên sẽ ngăn chúng tôi kết hôn ngày hôm nay.

Get your act together: sắp xếp các suy nghĩ

To organize one’s thoughts, often with the aim of regaining one’s calm.

I really need to get my act together before I go into the board meeting.

Tôi thực sự cần phải sắp xếp lại các suy nghĩ của mình trước khi bước vào cuộc họp hội đồng quản trị.

A hard (or tough) act to follow: một người quá thành công hoặc làm quá tốt đến mức khiến người khác khó theo kịp

Someone or something so exemplary that it overshadows anything that follows.

I don’t know how Mel’s replacement will be received by the staff. He was so admired and respected that he’ll be a tough act to follow.

Tôi không biết người thay thế Mel sẽ được các nhân viên tiếp nhận như thế nào. Anh ấy đã được ngưỡng mộ và tôn trọng đến mức khó có ai làm tốt đến vậy.

In on the act: tận dụng sự thành công của người khác để đạt sự thành công tương tự

Involved in someone else’s successful activity or doing something similar in order to achieve the same success.

Jim makes a fortune by reviewing products in online videos. I wonder how I can get in on the act.

Jim kiếm tiền bằng cách xem xét các sản phẩm trong các video trực tuyến. Tôi tự hỏi làm thế nào để tôi có thể thành công được như thế.

Action stations: trạng thái tỉnh táo chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh hay hoạt động gì đó

A state of intense alertness or readiness for a great amount of impending action. Often said as an order to become ready or prepared for such action.

We were all at action stations when we found out the CEO of the company was coming to visit our branch.

Tất cả chúng tôi đã chuẩn bị thực hiện các mệnh lệnh khi chúng tôi biết rằng Giám đốc điều hành của công ty sẽ đến thăm chi nhánh của chúng tôi.

Man of action: người thiên về hoạt động

A person who prioritizes actions and deeds over discussion or contemplation.

My dad was a man of few words but a man of action, a hard worker who was always fixing things around the house.

Bố tôi là một người đàn ông ít nói nhưng là một người thích hành động, một người làm việc chăm chỉ và luôn sửa chữa mọi thứ xung quanh nhà.

Where the action is: nơi có hoạt động sôi nổi, nơi náo nhiệt

The place where things are most exciting, active, or lively.

For the last few decades, Austin has been where the action is for the independent music scene in the southern United States.

Trong vài thập kỷ gần đây, Austin là nơi náo nhiệt của nền âm nhạc độc lập ở miền nam Hoa Kỳ.

Your actual: nhấn mạnh tầm quan trọng

Used to emphasize the authenticity or importance of something.

Now that we’re getting a bit of your actual political leadership, it finally feels like the country may be headed in the right direction.

Bây giờ chúng tôi đang nhận được một chút tầm quan trọng của lãnh đạo chính trị, cuối cùng có cảm giác đất nước có thể đang đi đúng hướng.

Not know someone from Adam: không biết, không nhận ra người nào đó

To not know who one is just by looking at them; to have never met one before.

Even though Jake had worked at the company for nearly 10 years, the boss still didn’t know him from Adam.

Mặc dù Jake đã làm việc tại công ty gần 10 năm, nhưng ông chủ vẫn không biết anh ta.

The old Adam: mặt tội ác của con người

The evil or reckless side of human nature, as attributed to the Biblical Adam (who disobeyed God’s orders).

The old Adam is in each of you, but do not succumb to it. Turn away from sin, children.

Tội lỗi xuất hiện trong mỗi người, nhưng đừng khuất phục trước nó. Hãy quay lưng lại với tội lỗi, các con.

An admirable Crichton: người thành công trong mọi lĩnh vực

One who has success in all endeavors or areas. The phrase refers to 16th-century Scottish nobleman James Crichton, who was known for his charm and intelligence.

Of course Stu sold a booming business and then created a new, even more successful one—he’s an admirable Crichton.

Tất nhiên, Stu đã bán một doanh nghiệp đang phát triển và sau đó tạo ra một doanh nghiệp mới, thậm chí còn thành công hơn — anh ấy là một người thành đạt đáng ngưỡng mộ.

Cast (or cut) someone adrift: để ai đó ra đi, loại bỏ

To let someone go or cause them to be freed or lost; to no longer support someone. Likened to a ship that is left to drift without an anchor or moorings to a dock.

I think it’s about time that we cast the extremists of the party adrift.

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta loại bỏ những phần tử cực đoan của đảng.

Any advance on: đưa giá thầu cao hơn

A phrase used by an auctioneer to try to increase the bids at an auction.

I’ve got $500! Any advance on $500?

Tôi có 500 đô la! Có ai đưa trên mức $ 500 không?

For Africa: số lượng lớn

In large quantities.

Ugh, I have so much to do—my boss keeps giving me work for Africa.

Rất tiếc, tôi có quá nhiều việc phải làm — sếp của tôi tiếp tục giao cho tôi số lượng công việc lớn.

Be after doing something: sắp làm hoặc vừa hoàn thành việc gì đó

To be about to do or having just finished something.

I’m after doing my homework and am ready for a snack.

Tôi sau khi làm bài tập về nhà và sẵn sàng cho một bữa ăn nhẹ.

Come of age: tuổi trưởng thành/ phát triển, tiến bộ toàn diện

To reach adulthood/ To develop or progress fully.

Watching my daughters come of age has been the biggest joy of my life.

Nhìn các con gái của tôi đến tuổi trưởng thành là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Agree to differ: ngừng tranh luận vì không thỏa hiệp được

Of two parties, to mutually accept that they simply do not (and will not) share the same view on a particular issue, in the interest of moving past the issue or avoiding further confrontation.

After their discussion about politics intensified, Fred and Sue had to agree to differ before it impacted their friendship.

Sau khi cuộc thảo luận của họ về chính trị ngày càng căng thẳng, Fred và Sue phải ngưng tranh luận trước khi nó ảnh hưởng đến tình bạn của họ.

Ahead of the game: đạt được, duy trì việc gì đó trước thời hạn nhất định

Gaining or maintaining an advantage in a situation, often by completing a task before its given deadline.

My term paper isn’t due until next week, but I want to be ahead of the game and finish it tonight.

Bài báo học kỳ của tôi chưa đến hạn vào tuần tới, nhưng tôi muốn làm xong trước hạn và hoàn thành nó vào tối nay.

Ahead of your (or its) time: đi trước thời đại

More advanced or innovative than is or was typical in a particular era.

That 19th-century scientist was definitely ahead of his time with his detailed plan of space travel.

Nhà khoa học thế kỷ 19 đó chắc chắn đã đi trước thời đại với kế hoạch chi tiết về chuyến du hành không gian của mình.

Aid and abet: hỗ trợ ai đó (hoạt động bất hợp pháp)

To assist someone, usually in a mischievous or illegal activity.

Gary was arrested and charged with aiding and abetting the jewelry thief.

Gary bị bắt và bị buộc tội tiếp tay cho kẻ trộm trang sức.

In aid of: hỗ trợ, giúp đỡ

Support or helping (someone or something).

The fundraiser is in aid of the local family whose house just burned down.

Số tiền quyên góp được để hỗ trợ gia đình địa phương có ngôi nhà vừa bị thiêu rụi.

What’s all this in aid of?: mục đích cảu việc gì đó là gì?

What is the reason for or purpose of something?

Someone told me they just called an meeting for this afternoon. What is that in aid of?

Có người nói với tôi rằng họ vừa gọi một cuộc họp cho chiều nay. Mục đích cuộc họp là gì vậy?

Airs and graces: ra vẻ ta đây, kiêu căng

A pretentious manner.

She’s always putting on airs and graces because she wants to impress other people.

Cô ấy luôn tỏ ra thái độ kiêu căng bởi vì cô ấy muốn gây ấn tượng với người khác.

Give yourself airs: kiểu ngạo, hành động tự cho mình quan trọng

To think or behave as though one is superior to others or better than one really is; to have or assume a pretentious or self-aggrandizing attitude.

I think John is really a decent fellow at heart, but I really wish he wouldn’t give himself such airs about his writing abilities.

Tôi nghĩ John thực sự là một người tử tế, nhưng tôi thực sự ước rằng anh ấy sẽ không kiêu ngạo về khả năng viết lách của mình.

Up in the air: không chắc chắn, có thể thay đổi

Uncertain; subject to change.

Becky and I were supposed get brunch this weekend, but things are up in the air now because she’s not feeling well.

Becky và tôi dự định sẽ đi ăn sáng muộn vào cuối tuần này, nhưng mọi thứ có thể thay đổi vì cô ấy không được khỏe.

On the air: phát sóng truyền hình

Broadcasting live, as on television or radio.

Please try to control your language, we can’t have any cursing while we’re on air.

Hãy cố gắng kiểm soát ngôn ngữ của bạn, chúng tôi không thể có bất kỳ lời chửi rủa nào khi đang phát sóng.

Take the air: dành nhiều thời gian bên ngoài trời

To spend time outdoors.

You’ve been cooped up inside reading all day long—why not go into the garden and take the air for a spell?

Bạn đã cắm cúi đọc sách cả ngày – tại sao không vào vườn và hít thở không khí một lúc đi?

Walk on air: trạng thái hạnh phúc

To be in a state of extreme happiness.

I’ve been walking on air ever since I got engaged!

Tôi đã cảm thấy hạnh phúc kể từ khi tôi đính hôn!

Have people rolling in the aisles: khiến khán giả cười điên cuồng

To cause an audience to laugh uproariously or hysterically.

Your jokes are perfect for your speech tonight. You’ll have them rolling in the aisles!

Những câu chuyện cười của bạn quá hoàn hảo cho buổi diễn tối nay. Bạn sẽ khiến khán giả cười điên cuồng đó!

An Aladdin’s cave: nơi chứa đầy những thứ quý báu

A place full of treasures.

I know you think your garage is full of junk, but to an antiques collector like me, it’s an Aladdin’s cave!

Tôi biết bạn nghĩ rằng nhà để xe của bạn đầy rác, nhưng đối với một nhà sưu tập đồ cổ như tôi, đó là một kho báu.

An Aladdin’s lamp: chiếc đèn thần

A magical object that allows its owner to make wishes and have them granted.

The kids think that old ring they found in the attic is an Aladdin’s lamp, but it’s really just a piece of junk.

Những đứa trẻ nghĩ rằng chiếc nhẫn cũ mà chúng tìm thấy trên gác mái là một chiếc đèn của Aladdin, nhưng nó thực sự chỉ là một món đồ bỏ đi.

Alarms and excursions: hành động tạo ra ồn ào

Frantic activity that causes a clamor.

What on earth is going on? The alarms and excursions in the living room woke me from a sound sleep.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Âm thanh ồn ào trong phòng khách đã đánh thức tôi khỏi một giấc ngủ ngon.

Alive and kicking: năng động, khỏe mạnh

Active and healthy.

A: “How are you doing after your surgery?” B: “I’m alive and kicking!”

A: “Bạn thế nào sau khi phẫu thuật?” B: “Tôi cẩm thấy rất khỏe!”

Alive and well: cồn sống sau sự cố nguy hiểm

Alive, especially after having been in danger or thought to be in danger.

The search party was overjoyed to find all of the stranded hikers alive and well after enduring the cold for eight days.

Nhóm tìm kiếm vui mừng khôn xiết khi tìm thấy tất cả những người đi bộ đường dài mắc kẹt đều sống khỏe mạnh sau khi chịu đựng giá lạnh trong tám ngày.

All and sundry: tất cả mọi người

Everybody.

Jason bought drinks for all and sundry to celebrate his promotion.

Jason đã mua đồ uống cho tất cả mọi người và đồ lặt vặt để ăn mừng anh ấy lên chức.

All comers: mọi người được chọn tham gia gì đó

Everyone who expresses an interest in being involved in or with something.

Every club on campus has to accept all comers—no one is to be excluded.

Mọi câu lạc bộ trong khuôn viên trường phải chấp nhận tất cả các thành viên – không ai bị loại trừ.

All-in: nỗ lực cho việc gì đó/ kiệt sức

Fully committed to a task or endeavor; giving or prepared to give all of one’s energy or resources toward something/ Completely exhausted, fatigued, or worn out.

I was all in after only the first mile of the race; I could barely even walk for the rest of it!

Tôi đã kiệt sức chỉ sau dặm đầu tiên của cuộc đua; Tôi thậm chí gần như không thể đi bộ trong phần còn lại của nó!

All of: toàn bổ/ chỉ/ ít nhất

The entirety of something/ Just, only/ At least.

Cleaning the kitchen just zapped all of my energy—I need to lie down!

Việc dọn dẹp nhà bếp đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của tôi — tôi cần phải đi nằm!

Be all one to: không có gì khác biệt

It makes no difference to me one way or another; it’s not important to me what happens.

I don’t really care what movie we see, it’s all one to me.

Tôi không thực sự quan tâm đến phim mà chúng ta xem, nó không có gì khác biệt.

All out: sử dụng nguồn lực, sức mạnh

Taking, requiring, or using all of one’s effort or resources toward something; complete, total, or all-encompassing.

I’ve been stuck in this cubicle for years now. I’m ready for an all-out adventure somewhere!

Tôi đã bị mắc kẹt trong căn phòng này nhiều năm rồi. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu hết mình ở một nơi nào đó!

All over the place: phân tán, vô tổ chức

Very scattered or disorganized; ill-conceived.

That presentation was all over the place. It’s like they wrote it five minutes before taking the stage!

Bài thuyết trình đó không có trật tự. Giống như họ đã viết nó năm phút trước khi lên sân khấu!

All round: mỗi người

For each individual person.

Because we won the bar’s contest, we get free appetizers all round!

Bởi vì chúng tôi đã chiến thắng trong cuộc thi của quán bar, mỗi nguòi sẽ nhận được món khai vị miễn phí!

All-singing, all-dancing: công nghệ tiên tiến, đời mới

Very technologically advanced.

Have you seen the latest all-singing, all-dancing cell phone model?

Bạn đã thấy mẫu điện thoại di động đời mới nhất chưa?

Be all that: người thông minh, ưa nhìn

To be remarkably adept, intelligent, good-looking, or successful.

I don’t need to see his test results, I already know he‘s all that!

Tôi không cần xem kết quả kiểm tra của anh ấy, tôi đã biết anh ấy người thông minh!

Not all there: điên rồ

Not mentally adequate; crazy or silly.

Sometimes I think you’re not all there.

Đôi khi tôi nghĩ rằng bạn thật điên rồ.

Give (or get) the all-clear: báo hiệu điều gì đó đã an toàn

To signal or indicate to one that something has been resolved or that it is safe to proceed.

After the police officer gave us the all-clear, we were able to continue down the road.

Sau khi nhân viên cảnh sát báo hiệu cho chúng tôi đã an toàn, chúng tôi có thể tiếp tục xuống đường.

Along about: thời gian cụ thể

Approximately at the time of. A phrase used to speak vaguely about a certain time frame.

Along about my third cup of coffee, I started feeling too jittery to sit at my desk and actually work.

Khi uống tách cà phê thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy quá bồn chồn khi ngồi vào bàn và thực sự làm việc.

Alpha and omega: khởi đồng và kết thúc, toàn bộ cái gì đó

The beginning and the end; the entirety of something.

In order to do well on the exam, you need to know the alpha and omega of the textbook.

Để làm tốt bài thi các em cần nắm chắc toàn nội dung trong sách giáo khoa.

Sacrifice someone or something on the altar of: bị bỏ rơi để đổi lấy điều gì đó

To abandon something in exchange for something else

I know you want to help your family, but you can’t sacrifice your happiness on the altar of servitude.

Tôi biết bạn muốn giúp đỡ gia đình của bạn, nhưng bạn không thể hy sinh hạnh phúc của mình để trở thành nô lệ.

In the altogether: khỏa thân

Naked.

I keep having the dream where I walk into my high school in the altogether!

Tôi tiếp tục có giấc mơ rằng tôi sẽ bước vào trường trung học của mình trong tình trạng khỏa thân!

As American as apple pie: thể hiện cuộc sống, sở thích của người Mỹ

Exemplary or indicative of American life, interests, or ideals (often stereotypically so).

Baseball is as American as apple pie.

Bóng chày là môn yêu thích của người Mỹ.

The American dream: có niềm tin sẽ thành công nhờ vào chăm chỉ

The belief that anyone can succeed (often with an emphasis on material gain) through hard work.

The American Dream feels less attainable the more I am crushed by student loans.

Niềm tin dường như không thể đạt được khi tôi bị đè nát bởi các khoản vay sinh viên.

Run amok: mất kiểm soát, hỗn loạn

To behave or run around in a wild, unruly, out-of-control manner; to be crazy or chaotic.

We tried to have some organized games for the kids, but as soon as they all got here they started running amok.

Chúng tôi đã cố gắng tổ chức một số trò chơi cho bọn trẻ, nhưng ngay sau khi tất cả chúng đến đây, chúng bắt đầu hỗn loạn.

In the final analysis: khi mọi thứ được xem xét, sự thật được đưa ra ánh sáng

When everything has been considered; when all the facts are known or the truth has come to light.

In the final analysis, it is the lowest earners in society who have been worst hit by this economic downturn.

Sự thật là những người có thu nhập thấp nhất trong xã hội bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc suy thoái kinh tế này.

The angel in the house: người phụ nữ nội trợ đảm đang

A housewife who is pure, subservient, and devoted to her husband and family.

Though we’ve made great strides in the past half-decade toward full equality for women, there is still this lingering notion that a married woman, especially a mother, should be the angel in the house.

Mặc dù chúng ta đã đạt được những bước tiến lớn trong nửa thập kỷ qua để hướng tới bình đẳng hoàn toàn cho phụ nữ, nhưng vẫn còn tồn tại quan niệm cho rằng một người phụ nữ đã kết hôn, đặc biệt là một người mẹ, nên là nội trợ đảm đang mọi việc.

On the side of the angels: cư xử tử tế, ủng hộ lẽ phải

Behaving in a kind or charitable way, or supporting such actions.

With war tearing the country apart, being on the side of the angels can cost you your life.

Với chiến tranh đang chia cắt đất nước, việc ủng hộ lẽ phải có thể khiến bạn phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Angry young man: người đàn ông chống lại xã hội

A young man who rebels against traditional values and society.

He’s an angry young man, protesting against a government he thinks is unjust.

Anh ta là một người chống lại xã hội, phản đối chính phủ mà anh ta cho là bất công.

Up (or raise) the ante: tăng số tiền cá cược

To raise the stakes in a betting game.

I didn’t planning on betting so much until Jason upped the ante on us.

Tôi đã không định đặt cược nhiều như vậy cho đến khi Jason nâng số tiền cá cược lên.

Have ants in your pants: không thể ngồi yên, lo lắng, thiếu kiên nhẫn

To be unable to sit still, due to anxiety, excess energy, or impatience.

The kids really have ants in the pants today, so I’m going to take them to the playground.

Hôm nay bọn trẻ thực sự lo lắng, vì vậy tôi sẽ đưa chúng ra sân chơi.

Not be having any of it: không quan tâm, không muốn hợp tác

To not want any part (in something); to be completely disinterested (in something).

My mother wasn’t having any of it when I suggested she come bungee jumping with us.

Mẹ tôi đã không muốn tham gia khi tôi đề nghị bà đến nhảy bungee với chúng tôi.

Anyone’s game: trò chơi ai cũng có thể giành chiến thắng

A game that anyone could potentially win (because neither person or side has an advantage).

It’s anyone’s game—all we need is one goal to get the win!

Đó là trò chơi ai cũng có thể chiến thắng— tất cả những gì chúng ta cần là một mục tiêu để giành chiến thắng!

Be anyone’s: lăng nhăng, dễ bị tán tỉnh

To be promiscuous (and thus easily wooed by anyone).

I’m not surprised he left the bar with that girl—he’s anyone’s these days.

Tôi không ngạc nhiên khi anh ta rời quán bar với cô gái đó – anh ta là người dễ bị tán tỉnh.

Go ape: tức giận/ nhiệt tình

To become wildly or uncontrollably angry/ To become extremely excited or enthusiastic (about something).

My parents went totally ape when they found out I’d wrecked the car!

Cha mẹ tôi đã hoàn toàn tức giận khi họ biết tôi đã làm hỏng chiếc xe!

An apology for: cái gì đó tệ, kém

A poor example of a certain thing.

I gave you a low grade because the drivel you submitted was an apology for a real paper!

Tôi đã cho bạn điểm thấp vì bài tập bạn nộp là một bài báo thực sự kém!

With apologies to: được sử dụng trước tên của tác giả hoặc nghệ sĩ để chỉ ra rằng nội dung nào đó là tác phẩm nhại lại hoặc chuyển thể từ tác phẩm của họ.

Used to indicate that something is a parody or improper adaptation of someone or their work.

You just need to face it that young people today don’t put any value in that anymore—with apologies to Bob Dylan, the times they are a-changin’.

Bạn chỉ cần đối mặt với điều đó rằng những người trẻ ngày nay không còn coi trọng điều đó nữa — Bob Dylan, những lần họ thật sự thay đổi.

Appeal from Philip drunk to Philip sober: thúc giục người nào đó suy nghĩ lại, xem xét lại

To urge one to rethink something.

If you’re unhappy with his decision, then why don’t you appeal from Philip drunk to Philip sober?

Nếu bạn không hài lòng với quyết định của anh ấy, vậy tại sao bạn không xem xét lại?

Appeal to Caesar: khiếu nại lên cơ quan thẩm quyền cao nhất

Appeal to the highest possible authority.

No one else has the authority to overturn this decision—you’ll have to appeal to Caesar on this one.

Không ai khác có thẩm quyền lật ngược quyết định này — bạn sẽ phải kháng cáo lên cơ quan có thẩm quyền cao nhất về quyết định này.

Keep up appearances: hành động bình thường khi đang gặp khó khăn

To act as though everything is normal or fine in times of trouble.

I tried very hard to keep up appearances as I fell further and further into credit card debt.

Tôi đã rất cố gắng sống bình thường khi tôi ngày càng rơi vào cảnh nợ thẻ tín dụng.

To (or by) all appearances: những gì có thể nhìn thấy được

According to the way things appear or how one sees things; as is apparent to observation.

To all appearances, Daren seemed a very happy, outgoing fellow, so his nervous breakdown took many people by surprise.

Như bạn đã thấy, Daren dường như là một người rất vui vẻ, hòa đồng, vì vậy bệnh suy nhược thần kinh của anh ấy khiến nhiều người bất ngờ.

Apple of discord: cái gì đó gây ra rắc rối

Something that causes unhappiness or trouble.

That stupid prom dress has been their apple of discord—they’ve been fighting over who gets to wear it for days now!

Chiếc váy dạ hội ngu ngốc đó đã gây rắc rối cho họ — họ đã tranh nhau xem ai sẽ mặc nó suốt mấy ngày nay!

The apple of your eye: người được yêu mến, ưu ái

A cherished or favored person. This phrase is thought to be Biblical in origin.

He has five kids, but his only daughter is clearly the apple of his eye.

Ông có năm đứa con, nhưng con gái duy nhất của ông rõ ràng là người ông ưu ái.

Apples and oranges: hai người/ thứ không hòa hợp

(Of two people or things) irreconcilably or fundamentally different.

My mom and my mother-in-law are just apples and oranges and should not be left alone in the same room for too long.

Mẹ tôi và mẹ chồng tôi không hợp nhau, không nên để họ trong cùng một phòng quá lâu.

A rotten (or bad) apple: người có lời nói, hành động tiêu cực tác động đến mọi người

A person whose own words or actions negatively impacts an entire group of people.

Before you accuse the entire department of wrongdoing, you should try to find the rotten apple that initially caused the problem.

Trước khi buộc tội toàn bộ bộ phận về hành vi sai trái, bạn nên cố gắng tìm ra người đã gây ra vấn đề.

She’s apples: mọi thứ sẽ ổn thôi

Everything is, or is going to be, fine or OK; it’s grand, don’t worry about it. Primarily heard in Australia.

Dave: “I hope my speech is OK. I just found out I’m the keynote speaker at the conference!” Jim: “I’m sure she’s apples, Dave. With how hard you’ve worked on it, there’s no way it isn’t!”

Dave: “Tôi hy vọng bài phát biểu của mình ổn. Tôi vừa biết mình là diễn giả chính tại hội nghị!” Jim: “Tôi chắc sẽ ổn thôi, Dave. Bạn đã làm việc chăm chỉ, không có vấn đề gì đâu!”

Upset the apple cart: làm hỏng hay can thiệp vào kế hoạch của người khác

To ruin or interfere with one’s plans or goals.

Look, he’s not trying to upset the applecart—he just needs to meet later in the day now, that’s all.

Nghe này, anh ấy không cố gắng làm hỏng kế hoạch đâu – anh ấy chỉ cần gặp nhau vào cuối ngày hôm nay, vậy thôi.

Apropos of nothing: không liên quan đến cuộc thảo luận hay tình huống nào đó

Of an action or something said, for no reason or with no relation to the immediate conversation, as of a non-sequitur.

We were talking about our weekend plans when Ed asked, apropos of nothing, if we could show him how to sew a button.

Chúng tôi đang nói về kế hoạch cuối tuần của mình thì Ed hỏi, không liên quan, nếu chúng tôi có thể chỉ cho anh ấy cách may một chiếc cúc áo.

Seal (or stamp) of approval: đóng dấu chứng thực

An indication of endorsement or authorization of something. The phrase does not typically refer to a physical seal.

No, you can’t start that construction project until the boss gives it his seal of approval.

Không, bạn không thể bắt đầu dự án xây dựng đó cho đến khi được ông chủ đóng dấu phê duyệt.

Tied to someone’s apron strings: kiểm soát ai đó

Controlled or dominated by one. Used especially in reference to a man controlled by a woman.

I’m worried that my husband will forever be tied to his mother’s apron strings—he’s a grown man but still does every little thing she asks!

Tôi lo lắng rằng chồng tôi sẽ mãi mãi bị mẹ anh ấy kiểm soát — anh ấy là một người đàn ông đã trưởng thành nhưng vẫn làm mọi điều mẹ yêu cầu!

Argue the toss: tranh chấp

To dispute something.

Their decision to fire me was unfair, and I will argue the toss until the day I die!

Quyết định sa thải tôi của họ là không công bằng, và tôi sẽ tranh cãi cho đến ngày tôi chết!

Out of the ark: cổ điển, lỗi thời

Very old-fashioned or outdated , as if appearing to have existed since the ancient time described in the biblical story of Noah’s ark.

Everyone was taken aback when she arrived to the red carpet premiere of the film wearing a dress that looked straight out of the ark.

Mọi người sửng sốt khi cô đến thảm đỏ buổi ra mắt phim với bộ váy trông rất lỗi thời.

A call to arms: kêu gọi, khuyến khích hành động

A strong command or inducement for action, especially among a particular group of people.

The actress used the event as a call to arms for women in the film industry to demand equal pay and representation.

Nữ diễn viên sử dụng sự kiện này như một lời kêu gọi những người phụ nữ trong ngành điện ảnh yêu cầu được trả công và đại diện bình đẳng.

Cost an arm and a leg: tốn kém

To be very expensive.

I’m sick of paying rent in this town. It’s costing me an arm and a leg!

Tôi chán trả tiền thuê nhà ở thị trấn này. Nó quá tốn kém!

Give an arm and a leg for: trả giá cao cho việc gì đó

To pay, give, or do whatever is necessary or required.

They had to give an arm and a leg for the lawyer they hired.

Họ phải trả giá cao cho luật sư mà họ thuê.

Keep someone or something at arm’s length: giữ một khoảng cách nhất định

To keep one a certain distance away, either physical or figurative, in order to afford a level of safety or security or to prevent intimacy.

My daughter likes to watch me cook, but I make sure to keep her at arm’s length so she doesn’t get close to anything hot.

Con gái tôi thích xem tôi nấu ăn, nhưng tôi đảm bảo giữ con ở khoảng cách nhất định để con không đến gần bất cứ thứ gì nóng.

The long arm of coincidence: tầm ảnh hưởng của sự trùng hợp

The broad, far-reaching power or influence of coincidence.

The film relies too heavily on the long arm of coincidence to bring its many characters and convoluted plot points together.

Bộ phim dựa quá nhiều vào sự trùng hợp để đưa nhiều nhân vật và các điểm cốt truyện phức tạp lại với nhau.

The long (or strong) arm of the law: quyền lực của luật pháp

The broad, far-reaching power or influence of the police or legal system.

He may have eluded us for now, but he won’t escape the long arm of the law for long.

Anh ta có thể đã trốn tránh chúng ta bây giờ, nhưng anh ta sẽ không thoát khỏi luật pháp.

As long as your arm: rất dài

Very long.

I’m too busy to make it to dinner tonight—I have a list as long as my arm of things I still need to get done.

Tôi quá bận để có thể đi ăn tối tối nay — tôi có một danh sách dài những việc tôi cần phải hoàn thành.

Put the arm on: gây áp lực, ép buộc ai đó

To ask or pressure one for a loan or donation of money.

Jane’s good-for-nothing brother always comes skulking around our place every couple of weeks to put the arm on us for a few bucks.

Anh trai tốt bụng của Jane luôn đến quanh chỗ chúng tôi vài tuần một lần để gây áp lực chúng tôi với giá vài đô la.

Up in arms about: khó chịu, tức giận về gì đó

Very upset or angry about something. Likened to an armed rebellion, from which the phrase originated.

The whole town is up in arms about the addition of a new shopping center.

Cả thị trấn đang tức giận về việc có thêm một trung tâm mua sắm mới.

With open arms: rất vui, háo hức

Very happily and eagerly.

My brother’s coming home soon, and I can’t wait to greet him with open arms.

Anh trai tôi sẽ sớm về nhà, và tôi nóng lòng được chào đón anh ấy với vòng tay rộng mở.

Would give your right arm for: thể hiện sự quan tâm, háo hức về điều gì đó

A figurative phrase that highlights one’s interest in having something or eagerness to do something.

A: “I’m going to the concert on Saturday!” B: “Aw man, I would give my right arm to have tickets to that!”

A: “Tôi sẽ đến buổi hòa nhạc vào thứ bảy!” B: “Ôi trời, tôi rất muốn có vé vào đó!”

An armchair critic: một người nói về chủ đề ít ai biết

One who speaks critically on topics one actually knows little to nothing about.

My uncle is such an armchair critic about the classes I’m taking.

Chú tôi là một người hay nói về các lớp học mà tôi đang theo học.

Armed at all points: phòng vệ, chuẩn bị đầy đủ

Fully protected or prepared.

The enemy will never be able to infiltrate our base, not if we’re armed at all points.

Kẻ thù sẽ không bao giờ có thể xâm nhập vào căn cứ của chúng ta, nếu chúng ta được trang bị đầy đủ.

Armed to the teeth: sở hữu nhiều vũ khí

Possessing many weapons.

They thought the criminal only had a knife, but he was actually armed to the teeth.

Họ nghĩ rằng tên tội phạm chỉ có một con dao, nhưng thực tế hắn đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí.

Up to your armpits: quá bận rộn

Extremely busy (with something); deeply or overly involved (in something); possessing, filled up with, or overwhelmed by an excessive amount (of something).

There’s no way I can take a vacation right now, I’m up to my armpits in work at the moment!

Không có cách nào để có thể đi nghỉ mát, tôi đang rất bận rộn với công việc!

You and whose army?: phản ứng xem thường mối đe dọa

A vague response to a threat, implying that an adversary is not powerful enough to carry out the threat alone (hence the need for an “army”).

A: “If you don’t leave, I’ll make you get off this playground!” B: “Oh yeah? You and whose army?

A: “Nếu mày không rời đi, tao sẽ bắt mày rời khỏi sân chơi này!” B: “Ồ đúng rồi? Chắc tao sợ mày quá!”

Have been around: có kiến thức về lĩnh vực nào đó

To have experience, either in a particular area or in one’s life overall.

Look, I’ve been around, I know that a deal like this is never as good as it sounds.

Nghe này, tôi có kiến thức trong lĩnh vực này, tôi biết rằng một thỏa thuận như thế này không bao giờ tốt.

An arrow in the quiver: một số lựa chọn

One of several options or alternatives available.

With all this varied job experience under my belt, I have more than one arrow in the quiver if this particular career path isn’t to my liking.

Với tất cả kinh nghiệm làm việc đa dạng này, tôi có nhiều sự lựa chọn hơn nếu con đường sự nghiệp này không theo ý muốn của tôi.

Arrow of time (ortime’s arrow): hướng di chuyển từ quá khứ đến tương lai trong thời gian được coi là một chiều vật lý

A phrase used to describe the one-way direction of time as it moves from past to future. It is typically associated with scientific study.

The arrow of time may seem like an obvious concept, but it has no real analogue in the physical world.

Mũi tên thời gian có vẻ như là một khái niệm hiển nhiên, nhưng nó không có tương tự thực sự trong thế giới vật chất.

Go arse over tit: ngã

To flip upside down; to flip head over heels.

My poor sister just went arse over tit on the ice out there! I hope she isn’t hurt!

Em gái tội nghiệp của tôi vừa bị ngã trên băng ngoài kia! Tôi hy vọng em ấy không bị thương!

Art for art’s sake: nghệ thuật vị nghệ thuật

Art created for the sole purpose of being an artistic expression.

Don’t interpret this piece as some sort of political statement—it’s just art for art’s sake.

Đừng giải thích tác phẩm này như một loại tuyên bố chính trị — nó chỉ là nghệ thuật vị nghệ thuật.

Be art and part of: tham gia tích cực vào cái gì đó

To be an active participant in something.

I really hope you aren’t art and part of your brother’s foolish schemes.

Tôi thực sự hy vọng bạn không tham gia vào những âm mưu ngu ngốc của anh trai bạn.

An article of faith: niềm tin mãnh liệt dù không biết có thật hay không

Something that one believes strongly, whether or not it is actually true.

My mother takes it as an article of faith that the government is always right and should never be questioned.

Mẹ tôi có niềm tin rằng chính phủ luôn đúng và không bao giờ nên đặt câu hỏi.

As and when: lúc , khi

When it becomes necessary to do something.

We’ll worry about that issue as and when it arises, all right?

Chúng tôi sẽ lo lắng về vấn đề đó khi có phát sinh, được chứ?

As it were: dùng để diễn tả cái gì đó không giống như mô tả

A qualifier typically used in spoken English to emphasize that something is not exactly as it is being described.

I practically work at home, as it were—the office is within walking distance of my house.

Thực tế tôi vẫn làm việc tại nhà – văn phòng cách nhà tôi một đoạn đi bộ.

In the ascendant: đạt được địa vị quyền lực

Gaining in status, power, influence, or rank; on the rise.

With nationalist extremism in the ascendant again, many are worried that the divisiveness in the country is going to get worse before it gets better.

Với chủ nghĩa dân tộc cực đoan lại lên ngôi, nhiều người lo lắng rằng sự chia rẽ trong nước sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn.

Turn to ashes in your mouth: trở nên thất vọng

To become sickeningly disappointing; to go from being a source of joy or hope to one of despair or anger.

The hope we had turned to ashes in our mouths as it became increasingly clear that the president wouldn’t uphold any of his campaign promises.

Hy vọng mà chúng tôi đã thất vọng khi ngày càng rõ ràng rằng tổng thống sẽ không giữ vững bất kỳ lời hứa tranh cử nào của ông ấy.

Ask me another!: hỏi câu khác đi, dùng khi không biết câu trả lời

A phrase used when one does not know the answer to a question.

Why is the sky blue? How should I know? Ask me another!

Tại sao bầu trời màu xanh? Làm thế nào biết? Hỏi câu khác đi, tôi chịu!

A big ask: yêu cầu bất tiện

An inconvenient request.

I know it’s a big ask, but could I borrow your car for a week?

Tôi biết đó là một yêu cầu bất tiện, nhưng tôi có thể mượn xe của bạn trong một tuần được không?

Don’t ask me!: tôi không biết

I don’t know; I’m not the person who can answer that question.

A: “Whoa, what happened in here?” B: “Don’t ask me, I just got home myself.”

A: “Whoa, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?” B: “Tôi không biết, tôi vừa về đến nhà.”

I ask you!: dùng để diễn tả sự giận dữ

A set phrase expressing anger, shock, or indignation about someone’s actions.

He dares to speak to my wife that way? I ask you!

Anh ta dám nói với vợ tôi như vậy à?

Be asking for trouble: làm điều gì đó có thể gây rắc rối

To be doing something or acting in a manner that will very likely result in trouble, difficulty, or danger.

Those kids were asking for trouble when they went trespassing on my property, and now trouble is what they’ll get!

Những đứa trẻ đó đã gây ra rắc rối khi chúng xâm phạm tài sản của tôi, và bây giờ rắc rối là những gì chúng sẽ nhận được!

For the asking: có sẵn

Available for one to obtain or achieve without any effort (because or as if one simply has to ask to be given something).

With your famous parents, any job is yours for the asking. Some of us, though, actually put in the time and effort to get the jobs we want.

Với cha mẹ nổi tiếng của bạn, bất kỳ công việc nào bạn muốn đều có sẵn. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta thực sự đã bỏ thời gian và nỗ lực để có được công việc mà mình mong muốn.

Asleep at the wheel: không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ

Failing to attend to one’s responsibilities or duties; not doing or paying attention to that which is important or for which one is responsible.

Johnson was supposed to make sure the paperwork went through before the deadline, but it looks like he was asleep at the wheel.

Johnson phải đảm bảo các thủ tục giấy tờ được hoàn thành trước thời hạn, nhưng có vẻ như anh ấy đã không thực hiện.

Bust your ass: cố gắng hoàn thành cái gì đó

To exert a significant amount of energy or work very hard to do, accomplish, or complete something.

I’ve been busting my ass all night long to get this presentation ready for tomorrow’s meeting.

Tôi đã bận rộn cả đêm để chuẩn bị bài thuyết trình này cho cuộc họp ngày mai.

Chew someone’s ass: chửi mắng giận dữ

To scold or berate one harshly or angrily.

The boss is totally going to chew our asses out if he hears that we lost that big client.

Ông chủ hoàn toàn sẽ chửi chúng tôi nếu ông ấy nghe tin rằng chúng tôi đã mất khách hàng lớn đó.

Cover your ass: hành động tránh bị đổ lỗi, chịu trách nhiệm điều gì đó

To act in order to avoid blame or responsibility for something or prevent oneself from experiencing negative consequences.

I immediately covered my ass by saying that I wasn’t home when the puppy got out.

Tôi lập tức tránh bằng cách nói rằng tôi không có ở nhà khi con chó con ra ngoài.

Drag (or haul) ass: di chuyển nhanh

To move quickly.

Come on, let’s go! We need to drag ass if we’re going to get there on time.

Nào, đi thôi! Chúng ta cần phải đi nhanh hơn nếu chúng ta muốn đến đó đúng giờ.

Not give a rat’s ass: không quan tâm việc gì đó

To not care at all about something or someone); to attach no importance to someone or something.

I don’t give a rat’s ass about making money, I just want to do something with my life that makes life better for others.

Tôi không quan tâm đến việc kiếm tiền, tôi chỉ muốn làm điều gì đó với cuộc sống của mình để giúp cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn.

Put someone’s ass in a sling: trừng hạt nghiêm khắc

To severely punish or berate one for a wrongdoing.

Mrs. Davis really put my ass in a sling. Could you hear the yelling all the way down the hall?

Bà Davis thực sự đã đánh tôi. Bạn có thể nghe thấy tiếng la hét trên khắp hành lang không?

Whip (or bust) someone’s ass: đánh ai đó

To physically attack one; to beat one up.

I’ll whip your ass if I ever see you talking to my girlfriend again.

Tôi sẽ đánh anh nếu tôi thấy anh nói chuyện với bạn gái của tôi một lần nữa.

At it: hành động kiên quyết

Involved in an action, activity, or pursuit vigorously, exhaustively, or determinedly.

I studied really hard for this test; I was at it all night.

Tôi đã học rất chăm chỉ cho bài kiểm tra này; Tôi đã học cả đêm.

At that: thêm vào đó, ngoài ra, dùng để nhấn mạnh nhận xét

Additionally; as well; on top of that. Used at the end of a sentence to emphasize the remark.

The movie was boring, and it was over three hours long at that.

Bộ phim thật nhàm chán, và nó đã dài hơn ba giờ đồng hồ.

Where it’s at: nơi náo nhiệt

The place where things are most exciting, active, or lively.

I’ve traveled all over the world, and, if you’re looking for a party, Ibiza is definitely where it’s at.

Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới, và nếu bạn đang tìm kiếm một nơi tổ chức bữa tiệc, thì Ibiza chắc chắn là nơi náo nhiệt.

An atmosphere that you could cut with a knife: tình hình căng thẳng có thể gây xung đột

The situation was very tense and perhaps on the verge of conflict.

Today was the first meeting since Hal got promoted to be his old supervisor’s boss, and you could cut the atmosphere with a knife.

Hôm nay là cuộc họp đầu tiên kể từ khi Hal được thăng chức làm sếp của người giám sát cũ của anh ấy, và bạn có thể giảm bầu không khí căng thẳng.

Under the auspices of: dưới sự giám sát, bảo vệ

Under the protection, sponsorship, or patronage of; under the oversight, supervision, control, or management of.

The whole exhibition, under the auspices of the National Organization for Women, aims to draw attention to the injustices women all over the world face every day.

Toàn bộ cuộc triển lãm, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Quốc gia về Phụ nữ, nhằm thu hút sự chú ý đến những bất công mà phụ nữ trên khắp thế giới phải đối mặt hàng ngày.

Have something on good authority: có thông tin từ nguồn đáng tin cậy

To know certain information from a reliable source.

Once that witness’s story was verified, we had it on good authority that the man we’d arrested had in fact committed the crime.

Sau khi câu chuyện của nhân chứng đó được xác minh, chúng tôi có nguồn thông tin đáng tin cậy rằng người đàn ông mà chúng tôi đã bắt trên thực tế đã phạm tội.

Away with something: biến đi

Go away!

Away with you—you’re bothering me!

Đi đi — bạn đang làm phiền tôi!

Get away with you!: câu cảm thán thể hiện sự ngạc nhiên, hoài nghi

An exclamation of surprise, disbelief, or incredulity.

Oh, get away with you—you know that’s a ridiculous claim to make!

Ồ, trời ơi — bạn biết đó là một yêu cầu vô lý mà!

The awkward age: tuổi dậy thì

The period between childhood and adulthood, which many find to be the most difficult to navigate emotionally.

I always cringe when I look back at the stuff I wrote during my awkward age, so full of angst and self-importance.

Tôi luôn co rúm người khi nhìn lại những thứ tôi đã viết trong tuổi dậy thì, đầy nỗi lo lắng và tự cao.

The awkward squad: một đội người cần được đào tạo

A group of individuals within a unit or organization who do not cooperate, accept change, or act in the group’s interest, either deliberately or due to incompetence.

This awkward squad of senators is causing headaches for both parties.

Đội hình thượng nghị sĩ không đủ năng lực này đang khiến cả hai bên đau đầu.

Have an axe to grind: khiếu nại

To have a complaint or dispute that one feels compelled to discuss.

I think the boss has a bit of an axe to grind with you over the way the account was handled.

Tôi nghĩ rằng ông chủ có khiếu nạo với bạn về cách xử lý tài khoản.

The ayes have it: đa số bỏ phiếu đồng ý

The majority has voted in favor (of something).

Few were sure whether this controversial tax bill would be passed, but it looks like the ayes have it.

Rất ít người chắc chắn liệu dự luật thuế gây tranh cãi này có được thông qua hay không, nhưng có vẻ như những người đã chấp nhận nó.