English Idioms bắt đầu từ E

idioms bắt đầu từ E
Nội dung

Trong các kỳ thi quốc tế, như IELTS, Idioms – Thành ngữ tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong cả bốn kỹ năng, đặc biệt là Speaking. Danh sách dưới đây, chúng tôi liệt kê các Idioms bắt đầu từ E, giúp bạn nâng cao hạng điểm và học tập hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ E

An eager beaver: cần cù, nhiệt huyết

A person who is very enthusiastic about work

→ Give that big project to the new girl, she’s a real eager beaver.

Giao dự án lớn đó cho cô gái mới, cô ấy thực sự cần cù và đầy nhiệt huyết.

Be all ears: sẵn sàng, háo hức lắng nghe

Be listening eagerly and attentively

→ Tell me about your first day at the new job—I’m all ears!

Hãy kể cho tôi nghe về ngày đầu tiên đi làm của bạn đi. Tôi háo hức muốn nghe lắm rồi.

Idioms

Bring something (down) about your ears: gây ra hậu quả tiêu cực

Bring something, especially misfortune, on yourself

→ You brought this down about your ears all by yourself—I had no role in your failure.

Bạn đã tự mình gây ra hậu quả. Tôi không có liên quan gì với sự thất bại của bạn.

Dry behind the ears: trưởng thành, chín chắn, có kinh nghiệm

Mature or experienced

→ You boys can’t enlist for the army, you aren’t even dry behind the ears yet!

Các cậu không thể nhập ngũ, các cậu chưa đủ chín chắn.

Have someone’s ear: thu hút, có sức ảnh hưởng đến người khác

Have access to and influence with someone

→ That suggestion of yours might just become a reality—I do have the CEO’s ear, you know.

Đề xuất đó của bạn có thể sẽ trở thành hiện thực – Bạn biết tôi thực sự có sức ảnh hưởng đến Giám đốc điều hành mà.

Have something by the ears: kiểm soát

Keep or obtain a secure hold on

→ The flu had me by the ears last week, but I’m finally feeling better now.

Bệnh cúm đã được tôi phát hiện và kiểm soát vào tuần trước, cuối cùng tôi đã cảm thấy khá hơn.

Have something coming out of your ears: số lượng đáng kể, số lượng quá mức

Have a substantial or excessive amount of something

→ Because the end of the semester is almost here, I have panicked students in search of extra credit coming out of my ears.

Vì sắp hết học kỳ rồi, nên tôi đã khiến các sinh viên hoảng hốt tìm kiếm số lượng tín chỉ quá mức.

Have (or keep) an ear to the ground: chú ý lắng nghe thông báo

Be well informed about events and trends

→ I know Kim has her ear to the ground in case word gets out about the promotion.

Tôi biết Kim chú ý lắng nghe khi có thông tin về chương trình khuyến mãi.

In one ear and out the other: bỏ ngoài tai, quên nhanh

Heard but disregarded or quickly forgotten

→ My instructions to my kids are often in one ear and out the other, especially if they have their phone in front of them.

Các hướng dẫn của tôi cho con tôi thường bỏ ngoài tai, đặc biệt nếu chúng có điện thoại trước mặt.

Idioms

Listen with half an ear: nghe một phần, không nghe hết toàn bộ câu chuyện

Not give your full attention to someone or something

→ Unfortunately, I don’t remember what Mom said because I was only listening with half an ear while the game was on TV.

Thật không may, tôi không nhớ mẹ đã nói gì vì tôi chỉ nghe một phần khi trò chơi đang chiếu trên TV.

Out on your ear: bị buộc thôi việc, rời khỏi ngay lập tức

Removed from a place or situation, especially a place of employment, often unceremoniously

→ Come on, we’ve been sitting here chatting for far too long. Let’s finish our drinks before the restaurant puts us out on our ear.

Nào, chúng ta đã ngồi đây trò chuyện lâu quá rồi. Hãy uống hết đồ uống của chúng ta trước khi nhà hàng đuổi chúng ta đó.

Set by the ears: làm cho mâu thuẫn với nhau

To cause (someone, generally a group of two or more people) to engage in a squabble, dispute, or altercation.

→ The entire town was set by the ears when it was announced that a giant megastore would be replacing many of its local shops and grocery marts.

Toàn bộ thị trấn đã xảy ra mâu thuẫn khi có thông báo rằng một siêu thị lớn sẽ thay thế nhiều cửa hàng địa phương và siêu thị tạp hóa.

Someone’s ears are flapping: ai đó cố gắng nghe lén chuyện riêng tư

Someone is listening, or trying to listen, to the details of a private conversation.

→ Let’s finish this conversation in the meeting room in case people’s ears are flapping nearby.

Hãy kết thúc cuộc trò chuyện này trong phòng họp phòng trường hợp có người nghe thấy.

Up to your ears in: quá bận rộn

Extremely busy with something; deeply or overly involved in something.

→ I only meant to be have a consulting role, but before I knew it I was in up to my ears in David’s new business venture!

Tôi chỉ có ý định đảm nhận vai trò tư vấn, nhưng trước khi tôi biết điều đó, tôi đã quá bận rộn với dự án kinh doanh mới của David!

Wet behind the ears: thiếu kinh nghiệm

Inexperienced, often because one is young.

→ You’ll never win the case with him as your lawyer—he’s just out of law school and still wet behind the ears!

Bạn sẽ không bao giờ thắng kiện với anh ta với tư cách là luật sư của bạn – anh ta vừa mới tốt nghiệp trường luật và vẫn còn thiếu kinh nghiệm!

Someone’s ears are burning: có ai nói xấu sau lưng

One intuits that people were talking about them, despite not witnessing it.

→ Are you two talking about me? My ears are burning.

Hai bạn đang nói gì về tôi? Tôi thấy ngứa tai quá!

Early bird: người dậy sớm

Someone who is more active and alert in the early hours of the morning than later in the day; an early riser.

→ I tried dating an early bird once, but since I like to sleep in late, it didn’t really work out.

Có một lần tôi đã thử hẹn hò với một người dậy sớm, nhưng vì tôi thích ngủ muộn nên mọi chuyện không thực sự suôn sẻ.

Early doors: giai đoạn đầu

In the early stages of something.

→ If we can score some points early doors, then we’ll have a better chance of winning the game.

Nếu chúng tôi có thể ghi được một số điểm ban đầu, thì chúng tôi sẽ có cơ hội thắng trận cao hơn.

It’s early days: còn quá sớm để nói lên điều gì

That it is too soon to be sure about what will happen about a situation in the future.

→ We haven’t made much progress, but it’s early days yet.

Chúng tôi chưa đạt được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn quá sớm để thể hiện hết được.

Take an early bath: thất bại sớm trong cuộc thi/ bị huấn luyện viên đuổi ra khỏi sân

To fail or experience an insurmountable setback before or very early on in a competition/ To be sent to the sidelines or the locker room in a game by one’s coach.

→ The rising political star has taken an early bath ahead of the elections after making several racist and misogynistic claims to a local newspaper.

Ngôi sao chính trị đang lên đã thất bại trước cuộc bầu cử sau khi đưa ra một số tuyên bố phân biệt chủng tộc và quan điểm sai lầm với một tờ báo địa phương.

Earn your corn: xứng đáng với số tiền được nhận

To be worthy of the money that one is being paid.

→ I think you should hire the most experienced candidate because she’ll definitely earn her corn.

Tôi nghĩ bạn nên thuê ứng viên có kinh nghiệm nhất vì cô ấy chắc chắn sẽ xứng đáng với số tiền được nhận.

Earn your keep: làm việc để nhận lại tiền/thù lao để trang trải cuộc sống

To perform sufficient work or help in exchange for money or housing.

→ If you’re going to live here rent-free, then you need to earn your keep by helping out with the cooking and cleaning.

Nếu bạn sẽ sống ở đây miễn phí tiền thuê nhà, thì bạn cần kiếm tiền bằng cách giúp nấu ăn và dọn dẹp.

A nice little earner: công việc đem lại nhiều lợi nhuận

A job or business that is very profitable.

→ This photography gig that I got a few months ago turned out to be a nice little earner.

Buổi biểu diễn nhiếp ảnh mà tôi có được vài tháng trước hóa ra lại là một công việc đem lại nhiều tiền.

Come back (down) to earth: trở về với thực tế

To regain a realistic view of or attitude about something.

→ Those newlyweds think that marriage is utterly blissful, but they’ll come back to earth soon enough.

Những cặp vợ chồng mới cưới đó nghĩ rằng hôn nhân là hoàn toàn hạnh phúc, nhưng họ sẽ sớm trở lại với thực tế.

Cost the earth: có giá đắt

To be exorbitantly expensive.

→ A: “Your new car looks pretty slick!” B: “I should hope so, it cost the earth!”

A: “Chiếc xe mới của bạn trông khá bóng bẩy!” B: “Tôi nên hy vọng như vậy, nó tốn kém lắm!”

The earth moved: thú vị (liên quan đến tình dục)

It was highly pleasurable. Said of a sexual experience.

→ I was with Jesse last night, and, oh, the earth moved.

Tôi đã ở với Jesse đêm qua, và ồ, thật tuyệt vời.

Go to earth: đi trốn

To hide at a location where one will not easily be found.

→ I needed to go to earth at my vacation home after making that huge blunder at work.

Tôi cần phải trốn tại nhà nghỉ của mình sau khi mắc phải sai lầm lớn ở nơi làm việc.

Like nothing on earth: rất độc đáo, đặc biệt

Very unique or distinctive.

→ I was very impressed with the inventive dress designs I saw on Fashion Week runways this year—they look like nothing on Earth.

Tôi rất ấn tượng với những thiết kế váy sáng tạo mà tôi đã thấy trên sân khấu trình diễn của Tuần lễ thời trang năm nay — chúng trông rất độc đáo.

Not stand (or have) an earthly: không có cơ hội, không khả thi

To have no possible or feasible chance (of doing or accomplishing something).

→ He doesn’t stand an earthly of winning, but I’m voting for him nonetheless.

Anh ấy không có cơ hội chiến thắng, nhưng dù sao thì tôi cũng đang bỏ phiếu cho anh ấy.

Come easy to: điều gì dễ dàng với ai đó

To be something that one can do with little effort.

→ Playing the guitar just doesn’t come easy to me—maybe because I have no sense of rhythm.

Chơi guitar không hề dễ dàng với tôi — có lẽ vì tôi không có cảm giác về nhịp điệu.

Easy as falling off a log = easy as pie: cực kỳ dễ dàng

→ Extremely easy; very intuitive; requiring little skill or effort.

A: “I’m a little nervous about learning how to drive.” B: “Don’t worry. After some lessons and a bit of practice, it’s as easy as falling off a log!”

A: “Tôi hơi lo lắng về việc học lái xe.” B: “Đừng lo lắng. Sau một số bài học và một chút thực hành, nó rất dễ”.

Easy come, easy go: dễ đến, dễ đi/ dễ có được cũng dễ mất đi

When something is easily obtained, it is typically lost just as easily.

→ Of course you found a $10 on the street and immediately spent it— easy come, easy go!

Tất nhiên là bạn đã tìm thấy 10 đô la trên phố và ngay lập tức chi tiêu nó — dễ có được cũng dễ mất đi!

Easy does it: chậm rãi, cẩn thận

Proceed slowly and carefully.

Easy does it, guys—you’re moving a priceless piece of art!

Các bạn hãy cẩn thận— bạn đang di chuyển một tác phẩm nghệ thuật vô giá!

Easy meat: người dễ bị lừa, dễ bị thuyết phục

Someone who is or will be easy to swindle, con, persuade, or exploit.

→ We should see if Larry will give us the 20 dollars—he’s usually easy meat.

Chúng ta nên xem liệu Larry có đưa cho chúng ta 20 đô la hay không – anh ta thường rất dễ bị thuyết phục.

Easy on the eye (or ear): hấp dẫn, thu hút

Attractive.

→ A: “He’s easy on the eye, isn’t he?” B: “Of course he is, he’s a model!”

A: “Anh ấy nhìn có vẻ hấp dẫn, phải không?” B: “Tất nhiên rồi, anh ấy là một người mẫu!”

Go (or be) easy on someone: khoan dung ai đó, bớt chỉ trích

To be lenient with someone, especially after they’ve done something that could justify a punishment or scolding.

Go easy on your little brother, will you? He didn’t mean to break the window.

Bạn bớt chỉ trích em trai đi được không? Em ấy không cố ý phá cửa sổ.

Have it easy: có cuộc sống, điều kiện thoải mái

To have or be in a particularly comfortable or relaxed position, status, or condition, such that makes for an easier life.

→ I get over a month of paid time off each year, so I feel like I have it pretty easy compared to other people I know.

Tôi được nghỉ hơn một tháng lương mỗi năm, vì vậy tôi cảm thấy mình có cuộc sống thoải mái so với những người khác mà tôi biết.

I’m easy: dễ tính, gì cũng được

I’m OK with whatever choice you have made; I’m not fussy and/or I have no preference.

→ Oh, I’m easy, so if you want to get Chinese for dinner, that’s fine with me.

Ồ, tôi sao cũng được, nếu bạn muốn ăn đồ Hoa vào bữa tối, tôi cũng ăn được.

Of easy virtue: lăng nhăng (nói về phụ nữ)

Given to sexual promiscuity, especially in exchange for money. A derogatory euphemism said almost exclusively of a woman.

→ Of course, a woman of easy virtue will be the first one to be blamed in such a situation, ostracized and condemned as she already is in the public eye.

Tất nhiên, một người phụ nữ có tính lăng nhăng sẽ là người đầu tiên bị đổ lỗi trong tình huống như vậy, bị tẩy chay và lên án như những gì cô ấy đã có trong mắt công chúng.

Take the easy way out: giải quyết tình huống khó khăn bằng cách đơn giản

To choose or find a solution or means of dealing with a situation or problem that requires the least amount of effort or hardship, but which does not achieve the best results or meaningfully resolve the issue.

→ Rather than confronting her about the issue, John took the easy way out and promptly began to ignore her instead.

Thay vì đối mặt với cô ấy về vấn đề này, John đã giải quyết vấn đề một cách đơn giản và thay vào đó bắt đầu phớt lờ cô ấy.

Take it easy: bình tĩnh, điềm tĩnh/ thư giãn

To be (more) cautious, calm, or gentle/ To be relaxed; to not expend too much effort. Often used as an imperative.

→ I told John to take it easy and stop worrying about everything.

Tôi đã nói với John rằng hãy bình tĩnh và đừng lo lắng về mọi thứ.

Eat someone alive: cắn/ áp đảo, đánh bại

To bite one excessively, as of insects/ To overwhelm and/or easily defeat one due to being more aggressive, powerful, etc.

→ Our team isn’t very good, and I’m worried that the competition at this level will eat us alive.

Đội của chúng tôi không tốt lắm, và tôi lo rằng sự cạnh tranh ở cấp độ này sẽ đánh bại chúng tôi.

Eat crow: thừa nhận điều đó là sai gây ra sự bối rối, xấu hổ

To admit that one is wrong, usually when doing so triggers great embarrassment or shame.

→ Ugh, now that my idea has failed, I’ll have to eat crow in the board meeting tomorrow.

Ugh, bây giờ ý tưởng của tôi đã thất bại, tôi sẽ cảm thấy bối rối trong cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai.

Eat dirt: bị lăng mạ, sỉ nhục

To be subject to insults and harsh treatment. Sometimes used as a hostile imperative.

→ Because of all the bragging I’d done beforehand, my friends made me eat dirt.

Bởi vì tất cả những gì tôi đã làm trước đó đã được khoe khoang, bạn bè của tôi đã sỉ nhục tôi.

Eat someone’s dust: để ai vượt lên

To be outperformed or outrun by someone, usually by a very wide margin.

→ The veteran runner was performing at the best of his career, and everyone else in the race ate his dust.

Vận động viên kỳ cựu đang trình diễn ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình, và những người khác trong cuộc đua đã vượt lên anh ta.

Eat your heart out: cảm thấy buồn/ ghen tị

To feel great sadness/ To be very jealous. In this usage, the phrase is often said as an imperative and sometimes mentions a famous person

→ I feel just awful for Mary—she’s been eating her heart out ever since she found out she was rejected by her top-choice school.

Tôi cảm thấy thật tồi tệ cho Mary — cô ấy đã rất buồn kể từ khi cô ấy biết mình bị từ chối bởi ngôi trường lựa chọn hàng đầu của cô ấy.

Eat someone out of house and home: ăn nhiều

To eat large quantities of one’s food. This phrase is usually used hyperbolically.

→ Kim may be tiny, but she has a big appetite, so don’t be surprised if she eats you out of house and home.

Kim có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất thèm ăn, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu cô ấy ăn nhiều.

Eat your words: hối tiếc về những điều người khác đã nói

To retract, regret, or feel foolish about what one has previously said.

→ You think I can’t get an A in this class, but I’ll make you eat your words when we get our report cards!

Bạn nghĩ rằng tôi không thể đạt điểm A trong lớp này, nhưng tôi sẽ khiến bạn hối tiếc khi nói ra điều đó khi chúng ta nhận được phiếu điểm!

Have someone eating out of your hand: có ảnh hưởng tới ai đó

To have great influence over someone.

→ If you want to have someone eating out of your hand, flattery always helps.

Nếu bạn muốn ảnh hưởng tới ai đó, thì những lời xu nịnh luôn có ích.

What’s eating you (or him or her)?: điều gì khiến bạn lo lắng vậy?

What’s bothering someone? Why is someone in a bad mood?

What’s eating Terry today? I asked him how his weekend was and he just glared at me.

Điều gì khiến Tery lo lắng vậy? Tôi hỏi anh ấy cuối tuần của anh ấy thế nào và anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

At a low ebb: trong tình trạng không tốt, suy sụp

In an especially poor state.

→ Please don’t give me any more bad news—I’m already at a low ebb.

Xin đừng cho tôi thêm bất kỳ tin xấu nào nữa — tôi đang trong tình trạng suy sụp.

Ebb and flow: tăng giảm liên tục

To consistently increase and decrease.

→ I wouldn’t worry too much about losing money this quarter because we’ll earn it back later in the year. That’s just how business ebbs and flows.

Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về việc mất tiền trong quý này vì chúng tôi sẽ kiếm lại vào cuối năm. Đó chỉ là cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

Applaud (or cheer) someone to the echo: cổ vũ ai đó

To vocally support or encourage one.

→ The fans really applauded us to the echo in the championship game.

Các cổ động viên đã cổ vũ chúng tôi trong trận đấu tranh chức vô địch.

In eclipse: múc độ thành công, nổi tiếng giảm dần

Dwindling in success, popularity, or relevance.

→ Sure, that author was big 10 years ago, but her career is in eclipse now, and I doubt her new book will be a big seller.

Chắc chắn, tác giả đó đã rất nổi tiếng cách đây 10 năm, nhưng sự nghiệp của cô ấy bây giờ đang bị lu mờ, và tôi đoán cuốn sách mới của cô ấy sẽ bán chạy.

Economical with the truth: lừa dối, không trung thực

Not fully truthful; deceitful, often by manipulating language or omitting certain details

→ I wouldn’t trust him—everyone says he’s economical with the truth.

Tôi sẽ không tin tưởng anh ấy – mọi người đều nói anh ấy không trung thực.

On the edge of your seat (or chair): phấn khích, hồi hộp đợi chờ kết quả

Excited, nervous, or filled with suspense while one waits to find out what happens next.

→ It’s not going to win any awards, but the film certainly kept us on the edge of our seat from start to finish.

Sẽ không giành được bất kỳ giải thưởng nào, nhưng bộ phim chắc chắn đã khiến chúng tồi hồi hộp từ đầu đến cuối.

Take the edge off something: làm cho bớt nghiêm trọng

To make something less intense, severe, or unpleasant.

→ We won’t be having lunch for another hour, but if you’re hungry now, I’ve got some snacks to take the edge off.

Chúng ta sẽ không ăn trưa trong một giờ nữa, nhưng nếu bây giờ bạn đói, tôi có một số món ăn nhẹ giúp bạn đỡ đói.

Get a word in edgeways: nói ý kiến của mình

To speak or express one’s opinion despite other people dominating the conversation

→ When Mary paused in her monologue, I was finally able to get a word in edgeways about my own weekend!

Khi Mary dừng lại trong đoạn độc thoại của mình, cuối cùng tôi cũng có thể nói được về ngày cuối tuần của chính mình!

Effing and blinding: sử dụng những từ thô tục, chửi thề

Using vulgar expletives; swearing.

→ Of course I was effing and blinding when I opened that bill—did you see how much they overcharged me?

Tất nhiên là tôi đã rất muốn chửi thề khi mở tờ hóa đơn đó — bạn có thấy họ đã tính quá nhiều tiền của tôi không?

Don’t put all your eggs in one basket: đừng nên tập trung quá vào một thứ gì đó

Don’t focus all of your attention on one thing or in one area, in case that situation changes or goes awry.

→ I know you love Harvard, but don’t put all your eggs in one basket—make sure to apply to several other schools too.

Tôi biết bạn yêu Harvard, nhưng đừng tập trung vào nó quá — hãy đảm bảo bạn cũng đăng ký vào một số trường khác.

Go suck an egg: thể hiện sự tức giận, khinh bỉ

An expression of anger, scorn, or disdain.

→ I can’t believe you told your teacher to suck a egg after she yelled at you.

Tôi không thể tin rằng bạn đã giận dữ với giáo viên của bạn sau khi cô ấy la mắng bạn.

Lay an egg: thất bại

To do something very poorly.

→ We really laid an egg last night and lost the game 7-0.

Chúng tôi thực sự đã thua cuộc vào đêm qua và thua trận với tỷ số 7-0.

With egg on your face: xấu hổ, bẽ mặt

Extremely embarrassed or humiliated due to some failure or faux pas.

→ I was left with egg on my face after I fell off the stage in front of all those people.

Tôi đã cảm thấy xấu hổ khi tôi ngã khỏi sân khấu trước mặt tất cả những người đó.

Behind the eight ball: tình huống thử thách, bất lợi

In a challenging situation; at a disadvantage.

→ If we don’t leave early tomorrow, we’ll be behind the eight ball, and I doubt we’ll reach the cabin by dusk.

Nếu chúng ta không đi sớm vào ngày mai, chúng ta sẽ không ổn, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đến cabin vào lúc chạng vạng.

One over the eight: nhậu nhẹt, say xỉn

To have enough alcoholic drinks to be thoroughly inebriated.

→ It seems like Jenny makes a point of having one over eight every time she goes out on the weekend.

Có vẻ như Jenny luôn quan tâm đến việc nhậu nhẹt mỗi khi cô ấy đi chơi vào cuối tuần.

Give someone the elbow: sa thải ai đó

To summarily dismiss or oust someone from employment; to fire someone.

→ Management promptly gave the new accountant the elbow after his miscalculation cost the company hundreds of thousands of dollars.

Ban lãnh đạo đã nhanh chóng sa thải người kế toán sau khi tính toán sai lầm khiến công ty thiệt hại hàng trăm nghìn đô la.

Lift your elbow: uống rượu quá mức

To drink alcohol, either in general or in excess.

→ After a hard day’s work, there’s nothing I like to do more than lift my elbow a few times at my local bar.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, không có gì tôi thích làm hơn là uống rượu tại quán bar địa phương.

Up to your elbows in: bận rộn

Extremely busy (with something); deeply or overly involved (in something); possessing, filled up with, or overwhelmed by an excessive amount (of something).

→ There’s no way I can take a vacation right now, I’m up to my elbows in work at the moment!

Không có cách nào có thể tham gia kỳ nghỉ ngay bây giờ, tôi đang quá bận rộn với công việc!

In your element: thành thạo, đảm đang

In the state of doing something that one is very comfortable with or proficient in.

→ My mother is in her element in the kitchen and can make just about any dish.

Mẹ tôi đảm đang trong nhà bếp và có thể làm bất cứ món ăn nào.

See the elephant: có kinh nghiệm sống thực tế

To gain true and valuable life experience of the world, whether negative or positive.

→ I’ve seen the elephant in my day, kid, so don’t talk to me about making sacrifices or having a hard life.

Tôi đã có được kinh nghiệm sống, vì vậy đừng nói với tôi về việc hy sinh hoặc có một cuộc sống khó khăn.

At the eleventh hour: phút cuối cùng, cơ hội cuối cùng

At the last possible moment or opportunity.

→ I was shocked that they reached an agreement at the eleventh hour after weeks of squabbling.

Tôi bị sốc khi họ đạt được thỏa thuận vào thời điểm cuối cùng sau nhiều tuần tranh cãi.

The Elysian Fields: như thiên đường

A place or time of perfect, happy contentment, likened to the paradisiacal afterlife of Greek mythology.

→ After three years living in the big city, barely making any money, I find myself dreaming of the Elysian Fields of my childhood in the Midwest.

Sau ba năm sống ở thành phố lớn, hầu như không kiếm được đồng nào, tôi thấy mình đang mơ về thiên đường của thời thơ ấu ở miền Trung Tây.

Be running on empty: mất nhiệt huyết, năng lượng

To continue to operate with no or very little enthusiasm, energy, or resources left.

→ We were running on empty by the time our team made it to the championship round.

Chúng tôi đã mất nhiệt huyết trước khi đội của chúng tôi lọt vào vòng tranh chức vô địch.

Empty nester: con cái sống xa cha mẹ

A parent whose children have moved out of the home.

→ When our youngest goes off to college next year, we’ll officially be empty nesters.

Khi đứa con út của chúng tôi vào đại học vào năm tới, chúng tôi sẽ chính thức sống xa nó.

Empty vessels make most noise: người khờ khạo

Foolish, unwise, or stupid people are the most talkative.

→ Of course silly old Aunt Helen babbles constantly—empty vessels make the most noise.

Tất nhiên, dì Helen già ngớ ngẩn lảm nhảm liên tục — dì là người khờ khạo.

The big enchilada: người quan trọng hay quyền lực nhất trong tổ chức…

The most important or powerful person in a group, organization, business, or movement (e.g., the boss, leader, etc.).

→ I think it sounds like a great idea, but you’ll have to ask the big enchilada first.

Tôi nghĩ nó có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng bạn sẽ phải hỏi sếp trước.

The whole enchilada: mọi thứ

The whole situation; everything.

→ Building up an entertainment system from scratch sounds good, but buying the whole enchilada in one shot is much more convenient.

Xây dựng một hệ thống giải trí từ đầu nghe có vẻ tốt, nhưng mua toàn bộ mọi thứ trong một lần sẽ thuận tiện hơn nhiều.

All ends up: hoàn toàn

Totally and completely.

→ I’ve been studying so much because I want to defeat my opponents in the Science Bowl all ends up.

Tôi đã học rất nhiều vì cuối cùng tôi muốn đánh bại hoàn toàn đối thủ của mình trong Science Bowl.

At the end of the day: cuối cùng, sau khi xem xét

Ultimately.

→ It’s a generous offer, but at the end of the day, I have to choose the job that will be most beneficial for my family

Đó là một lời đề nghị hào phóng, nhưng cuối cùng sau khi xem xét, tôi phải chọn công việc đem lại lợi ích nhất cho gia đình tôi.

At the end of your tether: mệt mỏi, kiệt sức, không còn kiên nhẫn

Completely worn out, exasperated, or exhausted; having no more patience, endurance, or energy left.

→ Joshua has been throwing a tantrum all afternoon, and with all the other things I have to get done, I’m simply at the end of my tether!

Joshua đã nổi cơn tam bành suốt cả buổi chiều, và với tất cả những việc khác tôi cần phải hoàn thành, tôi chỉ đơn giản là đã kiệt sức!

End in tears: cái gì đó sẽ thất bại, gây đau lòng cho người khác

Something is doomed to fail and cause a lot of heartache to everyone involved.

→ I just don’t think your personalities are a good match. I’m afraid it’ll all end in tears.

Anh không nghĩ rằng tính cách chúng ta phù hợp với nhau. Anh sợ rằng chúng ta sẽ gây cho nhau tổn thương, đau lòng.

End it all: tự sát

To kill oneself.

→ If they diagnose me with a terminal illness, I’d rather end it all now, instead of suffering.

Nếu họ chẩn đoán tôi mắc bệnh nan y, tôi thà tự chết ngay bây giờ, thay vì đau khổ.

The end justifies the means: chấp nhận dùng cả phương cách bất chính để đạt mục đích tốt

A positive outcome justifies the methods one employs to reach it, even if they are unethical.

→ I know you think that the end justifies the means, but stealing to feed the poor is still stealing.

Tôi biết bạn nghĩ rằng việc thực hiện hành vi sai trái để đạt mục đích tốt, nhưng ăn cắp để nuôi người nghèo vẫn là ăn cắp.

The end of civilization as we know it: sự sụp đổ hoàn toàn về trật tự xã hội, sự thay đổi đột ngột của những thói quen

Refers hyperbolically to some sudden or unexpected deviation from what is familiar or customary.

→ Well, whoever is elected, it won’t be the end of civilization as we know it; each candidate is as good or bad as the other in my book.

Vâng, bất cứ ai được bầu, nó sẽ không phải là sự thay đổi về trật tự xã hội; mỗi ứng viên tốt hay xấu như ứng viên khác trong cuốn sách của tôi.

The end of the road: bước cuối cùng của cái gì đó

The conclusion or final step of something.

→ Printing our report is the end of the road—now, we just have to hand it in and pray for a good grade!

Việc in báo cáo của chúng tôi là bước cuối cùng — bây giờ, chúng tôi chỉ cần nộp nó và cầu nguyện được điểm cao!

End of story: cụm từ dùng để kết thúc cuộc trò chuyện hay thảo luận để tránh tranh cãi

A phrase used to end a conversation or topic of discussion, especially when one wants to discourage debate.

→ I didn’t do anything wrong here, OK? End of story.

Tôi không làm gì sai được chưa? Kết thúc câu chuyện ở đây đi!

The end of the world: tình huống xấu, tồi tệ

An extremely bad situation or event. Almost always used hyperbolically and ironically.

→ Well, whoever is elected, it won’t be the end of the world; each candidate is as good or bad as the other in my book.

Vâng, bất cứ ai được bầu, nó không phải là điều tồi tệ; mỗi ứng viên tốt hay xấu như ứng viên khác trong cuốn sách của tôi.

Get (or have) your end away: quan hệ tình dục

To have sexual intercourse.

→ I think I’ll be getting my end away on my date tonight.

Tôi nghĩ tôi sẽ quan hệ tình dục trong ngày hẹn hò tối nay.

Keep (or hold) your end up: làm theo như thỏa thuận

To do as was promised in an agreement or bargain; to carry through with what one agreed to do.

→ OK, I’ve delivered the cash as you instructed. Now you have to keep your end up!

Được rồi, tôi đã chuyển tiền theo hướng dẫn của bạn. Bây giờ bạn phải làm theo như thỏa thuận!

Make (both) ends meet: kiếm tiền

To earn just enough money to pay one’s bills.

→ To make ends meet, Phil picked up a second job delivering pizzas.

Để kiếm sống, Phil đã chọn công việc thứ hai là giao pizza.

Never (or not) hear the end of something: nhắc lại việc xấu hổ của người khác gây ra khó chịu

To have to listen to someone repeatedly talk about something that is embarrassing, shameful, or irritating.

→ I let him win one time at a game of chess and now I never hear the end of it.

Tôi đã để anh ta thắng một lần trong một ván cờ và bây giờ tôi luôn nghe anh ấy nhắc về điều đó.

No end: rất nhiều

A lot of something; a limitless amount of something.

→ There was no end of laughter during the girls’ sleepover last night.

Có tiếng cười trong đêm qua của các cô gái.

Be your own worst enemy: hành động sai trái, tự hủy hoại bản thân

To do things that complicate one’s life and/or keep one from success; to be self-destructive or self-sabotaging.

→ Of course Tommy started skipping school again—he’s his own worst enemy.

Tất nhiên Tommy lại bắt đầu trốn học – cậu ta đang hủy hoại tương lai của chính mình.

Enough is as good as a feast: vừa đủ

Just having enough of something is plenty.

→ A: “Would you like more?” B: “Oh, no thank you. Enough is as good as a feast.”

A: “Bạn có muốn nhiều hơn không?” B: “Ồ, không, cảm ơn bạn. Vậy là đủ rồi.”

Enough is enough: cần nên dừng lại

This situation needs to stop.

→ Can you watch the baby for a little while? She’s been crying all day and enough is enough.

Bạn có thể trông em bé một chút được không? Bé đã khóc cả ngày và bạn nên dỗ bé nín.

Enough said: dùng để thể hiện sự đồng ý với người khác

A phrase used to indicate agreement with what someone else has said.

→ A: “I just don’t think Don is the most reliable choice for the job. I mean, he was late almost every day this week.” B: “Enough said.”

A: “Tôi không nghĩ Don là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất cho công việc. Ý tôi là, anh ấy đã đến muộn hầu như các ngày trong tuần này.” B: “Tôi đồng ý.”

Push the envelope: mở rộng

To expand on, exceed, or test the limits of the established norm or standard.

→ The company is renowned for pushing the envelope whenever they develop a new piece of technology.

Công ty nổi tiếng trong việc mở rộng mô hình bất cứ khi nào họ phát triển một phần công nghệ mới.

Épater les bourgeois: khiến cho những người có thái độ tự mãn khó chịu

To surprise people who have traditional views.

→ Our world is so crazy these days that it takes a lot to épater les bourgeois.

Thế giới của chúng ta ngày nay thật điên rồ đến mức phải mất rất nhiều thời gian để khiến cho những người có thái độ tự mãn thấy khó chịu.

First among equals: người quan trọng nhất giữa những đồng trang lứa

More important or renowned than one’s peers.

→ Riley is the best choice for that difficult project—she’s first among equals.

Riley là sự lựa chọn tốt nhất cho dự án khó khăn đó — cô ấy là người quan trọng trong nhóm người đó.

Other (or all) things being equal: không có gì thay đổi nếu điều kiện như cũ

In the event that all aspects of a situation remain the same.

→ Now, I know there are a lot of risks involved, but, other things being equal, I think we should still move ahead with the deal.

Bây giờ, tôi biết có rất nhiều rủi ro liên quan, nhưng, nếu không có gì thay đổi, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục với thỏa thuận.

Err on the right side: tránh mắc lỗi sai lầm nghiêm trọng

To avoid making a seriously troublesome mistake.

→ I made a few mistakes in my essay, but at least I managed to err on the right side.

Tôi đã mắc một vài lỗi trong bài luận của mình, nhưng ít nhất tôi đã không mắc lỗi sai nghiêm trọng.

Err on the side of: cẩn thận

To prioritize something, perhaps excessively or unnecessarily.

→ I like to err on the side of caution and always keep some money in my savings account.

Tôi rất cẩn trọng và luôn giữ một số tiền trong tài khoản tiết kiệm của mình.

To err is human, to forgive divine: ai cũng mắc sai lầm, không nên quá khắt khe với lỗi lầm người khác

Being fallible and making mistakes is inherent to being a human, and forgiving such mistakes is a transcendent act.

→ I know you’re mad at your brother because he lied, but to err is human, you know. To forgive is divine.

Tôi biết bạn đang giận anh trai mình vì anh ta nói dối, ai cũng mắc sai lầm, không nên quá khắt khe với lỗi lầm của anh trai nữa.

Of the essence: yếu tố cần cân nhắc trong tình huống nào đó

To be a key consideration, of great importance, or absolutely necessary.

→ It goes without saying that discretion is of the essence in this situation.

Không cần phải nói rằng sự tùy tiện là điều cần cân nhắc trong tình huống này.

Eternal triangle: mối tình có người thứ ba

A sexual encounter or relationship between three people.

→ Although exciting at first, the eternal triangle caused their relationship to suffer and ultimately end.

Mặc dù ban đầu rất thú vị, nhưng mối tình ba người đã khiến mối quan hệ của họ đau khổ và cuối cùng kết thúc.

An even break: đối xử công bằng

An equal opportunity; fair treatment.

→ I know I’m not the CEO’s niece or daughter, but this is my dream job, and I am more than qualified for it. Can I please just get an even break?

Tôi biết mình không phải là cháu gái hay con gái của CEO, nhưng đây là công việc mơ ước của tôi và tôi có đủ điều kiện để làm nó. Tôi có thể được dối xử công bằng được không?

Get (or be) even with: trả thù, trả đũa

To exact revenge or take retaliatory action (against someone) as a means of equalizing some prior mistreatment.

→ This prank may seem elaborate, but I need to get even with my brother for dumping a bucket of water on me the other day.

Trò chơi khăm này có vẻ phức tạp, nhưng tôi cần trả đũa với anh trai tôi vì đã dội một xô nước vào người tôi vào ngày hôm trước.

On an even keel: bình tĩnh, ổn định

In a calm and stable condition.

→ Whoa, let’s all stop yelling and try to get back on an even keel!

Whoa, tất cả chúng ta hãy ngừng la hét và cố gắng bình tĩnh!

It was ever thus (or so): vẫn luôn diễn ra theo cách này, điều này vẫn luôn là sự thật

It has always been this way; this has always been the truth.

It was ever thus, unfortunately—the higher you are in a socioeconomic hierarchy, the more you depend on the exploitation of lower-class workers.

Thật không may, điều này luôn là sự thật – bạn càng ở vị trí cao trong hệ thống phân cấp kinh tế xã hội, bạn càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự bóc lột của những người lao động ở tầng lớp thấp hơn.

Every last: mọi

A more emphatic way of saying “every.”

Every last thing in your room better be picked up before dinner.

Mọi thứ trong phòng của bạn tốt hơn nên được lấy trước khi ăn tối.

Every man for himself: tự lo công việc để đạt thành công

Each person must work independently toward their own success, as in competitive situations.

→ It’s always been every man for himself in this industry. You can’t rely on anyone else to help you get ahead.

Mọi người luôn tự lo công việc của chính mình trong ngành công nghiệp này. Bạn không thể dựa vào bất kỳ ai khác để giúp bạn vượt lên.

Every which way: theo mọi hướng

In every direction.

→ With roads going every which way, I never know where to turn at that intersection.

Với những con đường nhiều hướng, tôi không bao giờ biết mình phải rẽ vào đâu tại ngã tư đó.

The evil eye: cái nhìn chằm chằm đầy ác ý

A hateful, malicious, or villainous look or stare that suggests or is thought to be capable of inflicting harm or misfortune.

→ I saw him giving me the evil eye, so I turned around and walked the other way.

Tôi nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm tôi, vì vậy tôi quay lại và đi theo hướng khác.

Put off the evil day: trì hoãn việc gì đó sẽ gây ra khó chịu

To procrastinate or postpone some task, activity, or event anticipated to be particularly unpleasant, arduous, or irritating.

→ I know I need to file my taxes soon, but I just keep putting off the evil day.

Tôi biết tôi cần phải nộp thuế sớm, nhưng tôi vẫn tiếp tục trì hoãn.

The exception that proves the rule: làm trái với quy tắc, từ đó nhận ra tính đúng đắn của quy tắc

That which contradicts or goes against a supposed rule, and therefore proves it in one’s mind.

→ A: “Video games are all just mindless filth that rots kids’ brains.” B: “I don’t know, a lot of them let kids express themselves creatively or learn about the world in new ways.” A: “Bah, those are just the exceptions that prove the rule.”

A: “Trò chơi điện tử chỉ là thứ rác rưởi vô tâm làm thối rữa não bộ của bọn trẻ.” B: “Tôi không biết, rất nhiều người trong số họ để trẻ em thể hiện bản thân một cách sáng tạo hoặc tìm hiểu về thế giới theo những cách mới.” A: “Bah, đó chỉ là những điều làm trái với các quy tắc.”

Exeunt omnes: mọi người đi ra

Everyone exits. This phrase is typically used as a stage direction.

→ When you see “exeunt omnes” in the script, that’s when all of you leave the stage.

Khi bạn nhìn thấy “exeunt omnes” trong kịch bản, đó là lúc tất cả các bạn rời khỏi sân khấu.

Make an exhibition of yourself: hành động thiếu suy nghĩ, ngu ngốc

To do something that makes one the center of attention, and perhaps makes one look foolish.

→ Please try not to make an exhibition of yourself at the gala.

Hãy cố gắng đừng hành động ngu ngốc tại buổi dạ tiệc.

What can (or do) you expect?: nhấn mạnh không nên mong đợi hay hi vọng bất cứ điều gì khác

This is completely normal or expected; you shouldn’t expect or hope for anything else.

→ It’s shame that we don’t qualify, but what can you expect? The entire economy is skewed to favor major corporations over smaller companies like ours.

Thật tiếc khi chúng tôi không đủ điều kiện, bạn đừng nên mong đợi điều gì nữa. Toàn bộ nền kinh tế đang nghiêng về các tập đoàn lớn hơn là các công ty nhỏ hơn như của chúng ta.

An eye for an eye and a tooth for a tooth: sự trả đũa, ăn miếng trả miếng

Compensation or retribution that is (or should be) of an equal amount or degree to the injury or offense that was originally dealt.

→ I cannot be placated by paltry excuses of reparation! An eye for an eye, a tooth for a tooth; this I demand from all who have wronged me.

Tôi không thể được xoa dịu bởi những lời bào chữa nhỏ bé đó! Phải có sự trả đũa ; điều này tôi yêu cầu từ tất cả những người đã làm sai với tôi.

The eye of a needle: lỗ luồn chỉ của kim khâu/ không gian chật hẹp

the opening at the end of a needle through which a thread is passed so it can be used for sewing/ an extremely narrow space. Hyphenated if used as a modifier before a noun.

→ Would you mind getting this thread through the eye of the needle for me? My eyesight is so bad, I can’t see where it’s supposed to go.

Bạn có phiền lấy sợi chỉ này xuyên qua mắt kim cho tôi không? Thị lực của tôi rất tệ, tôi không thể nhìn thấy nó phải đi đâu.

The eye of the storm: phần căng thẳng trong cuộc tranh luận

The center of a tumultuous situation, typically a conflict of some kind.

→ I had no idea when I walked into that meeting that I’d be stepping into the eye of the storm—Bernice and Terri were already at each other’s throats.

Tôi không biết khi bước vào cuộc họp đó rằng tôi sẽ bước vào cuộc tranh cãi căng thẳng — Bernice và Terri đã ở gần nhau.

Be all eyes: xem chăm chú

To watch something intently.

→ The children were all eyes when the magician started performing.

Các em nhỏ chăm chú xem khi ảo thuật gia bắt đầu biểu diễn.

Clap (or lay or set) eyes on; nhìn thấy ai đó

To look at or see someone or something.

→ Honestly, I loved my wife the minute I clapped eyes on her.

Thành thật mà nói, tôi yêu vợ ngay khi tôi vừa nhìn thấy cô ấy.

Get (or keep) your eye in: cải thiện điều gì đó thông qua luyện tập

To improve at something, often a sport, through practice.

→ My brother devoted a lot of his spare time to football, in order to get his eye in before the big game.

Anh trai tôi đã dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi của mình cho bóng đá, để tập luyện trước trận đấu lớn.

Close (or shut) your eyes to: cố tình bỏ qua cái gì đó

To willfully ignore or overlook something.

→ All parents want to believe their child is perfect, so many close their eyes to their child’s wrongdoings or flaws on some level.

Tất cả các bậc cha mẹ đều muốn tin rằng con họ là hoàn hảo, vì vậy nhiều người nhắm mắt bỏ qua trước những sai trái hoặc khuyết điểm của con họ ở một mức độ nào đó.

Do (one) in the eye: lừa dối, cản trở

To foil, stymie, or embarrass one.

→ I don’t trust that guy after he did me in the eye and stole that opportunity from me.

Tôi không tin anh chàng đó sau khi anh ta cản trở tôi và cướp cơ hội đó từ tôi.

Eyes out on stalks: đầy hào hứng, ngạc nhiên

Full of eager curiosity or amazement

→ My brother loves superhero movies, so his eyes will definitely be out on stalks when he sees the trailer for this one.

Anh trai tôi rất thích phim siêu anh hùng, vì vậy mắt anh ấy chắc chắn sẽ không thể rời mắt khi nhìn thấy trailer của bộ phim này.

Give someone the (glad) eye: nhìn ai đó thể hiện sự ham muốn đối với người khác

To look at one in a way that conveys sexual interest.

→ That cute guy is definitely giving you the eye—you should go talk to him!

Anh chàng dễ thương đó chắc chắn đang để mắt đến bạn — bạn nên đi nói chuyện với anh ta!

Go eyes out: nỗ lực

To give something one’s full effort or attention. 

→ Even though they’re going eyes out to win this game, I doubt that they can beat the best team in the league.

Mặc dù họ đang nỗ lực giành chiến thắng trong trận đấu này, tôi nghi ngờ rằng họ có thể đánh bại đội mạnh nhất giải đấu.

Half an eye: sự ít chú ý

Intermittent or half-hearted attention while something else is happening.

→ Unfortunately, I don’t remember what that list said because I had half an eye on the TV while Mom was trying to show it to me.

Thật không may, tôi không nhớ danh sách đó nói gì vì tôi đã ít chú ý vào TV trong khi mẹ đang cố cho tôi xem.

Have an eye for: com mắt thẩm mỹ

To be particularly perceptive or discriminating in a certain discipline or activity, especially an aesthetic one.

→ I just don’t have an eye for design, so I need you to help me pick out paint colors.

Chỉ là tôi không có mắt thẩm mỹ về thiết kế, vì vậy tôi cần bạn giúp tôi chọn màu sơn.

Have (or with) an eye for (or on or to) the main chance: tiếp tục tìm kiếm cơ hội thăng tiến của bản thân

To be continuously seeking opportunities to advance oneself or make money. The term often refers to someone who is ambitious without consideration of others.

→ You just have an eye on the main chance—you don’t care if I succeed or fail.

Bạn chỉ cần tiếp tục tìm cơ hội thăng tiến cho bản thân— bạn không cần quan tâm đến việc tôi thành công hay thất bại.

Have eyes bigger than your stomach: lấy quá nhiều thức ăn, no bụng đói con mắt

To take more food than one is actually capable of eating.

→ Can’t finish your meal, huh? I guess you had eyes bigger than your stomach!

Bạn không thể ăn hết đồ ăn à? Tôi đoán bạn đang no bụng đói con mắt đó!

Have eyes in the back of your head: nhìn thấy mọi việc xung quanh, có mắt sau gáy

To be or seem to be able to detect what is going on all around one, even beyond one’s field of vision.

→ My mom always seems to know when we’ve done something we shouldn’t have. She has eyes in the back of her head!

Mẹ tôi dường như luôn biết khi nào chúng tôi làm điều không nên làm. Bà ấy luôn thấy mọi việc xung quanh!

Hit someone in the eye: nổi bật, đập ngay vào mắt

To be immediately apparent and very striking.

→ The bright colors and fast movement of the animation hits you in the eye as soon as the movie begins, and it doesn’t let up until the credits roll.

Màu sắc tươi sáng và chuyển động nhanh của hình ảnh động đập vào mắt bạn ngay khi bộ phim bắt đầu, và nó sẽ không biến mất cho đến khi đoạn phim bắt đầu.

Keep an eye out (or open) for: cảnh giác, đề phòng

To remain vigilant or carefully watchful for something or someone.

→ They should be arriving any minute, so keep an eye out for them.

Họ sẽ đến bất cứ lúc nào, vì vậy hãy cảnh giác họ.

Make eyes at someone: tán tỉnh người khác thông qua ánh mắt

To flirt with one by making suggestive eye contact.

→ You can’t just make eyes at a person and expect them to come running—you have to talk to them and get to know them!

Bạn không thể tán tỉnh một người và mong đợi họ chạy đến — bạn phải nói chuyện với họ và làm quen với họ!

One in the eye for: sự thất vọng, bất hạnh của ai đó nhưng bạn hài lòng sự thất bại đó

A disappointment or misfortune for someone. Typically used to describe how one is negatively impacted by someone else’s actions.

→ Jenny’s success at her new company is one in the eye for her old boss.

Thành công của Jenny tại công ty mới của cô ấy là một trong những điều mà ông chủ cũ của cô ấy cảm thấy thất vọng.

Open someone’s eyes: nhận ra sự thật, khám phá điều gì đó

Enlighten someone about certain realities; cause someone to realize or discover something.

→ The documentary really opened my eyes about the conditions in that country.

Bộ phim tài liệu thực sự đã mở rộng tầm mắt của tôi về các điều kiện ở đất nước đó.

See eye to eye: đồng ý, đồng quan điểm

To agree (with someone); to share the same position or opinion (as someone else).

→ His mother and I don’t see eye to eye about his decision to drop out of college.

Mẹ anh ấy và tôi không đồng ý quyết định bỏ học đại học của anh ấy.

Shut your eyes to: cố tình phớt lờ

To willfully ignore, pretend not to notice, or choose not to deal with something.

→ You can’t just shut your eyes to your child’s bad choices and bad behavior—you have to find ways to help them do better.

Bạn không thể phớt lờ trước những lựa chọn không tốt và hành vi xấu của con mình — bạn phải tìm cách giúp chúng làm tốt hơn.

Up to your eyes in: cực kỳ bận rộn

Extremely busy (with something); deeply or overly involved (in something); possessing, filled up with, or overwhelmed by an excessive amount (of something).

→ There’s no way I can take a vacation right now, I’m up to my eyes in work at the moment!

Không có cách nào để tham gia kỳ nghỉ ngay bây giờ, tôi đang cực kỳ bận rộn với công việc!

What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over: nếu bạn lơ đi và không quan tâm tới thì bạn sẽ không bận lòng, mắt không thấy, tim không đau

Remaining ignorant or uninformed about something means it will not upset, anger, or worry someone.

→ A: “Have you told the boss about this plan?” B: “It’s better that he stay in the dark about this. What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve.”

A: “Bạn đã nói với sếp về kế hoạch này chưa?” B: “Tốt hơn hết là anh ta nên ở trong bóng tối về chuyện này. Mắt không thấy, tim không đau.”

With one eye on: ít chú ý

While giving something one’s intermittent or partial attention.

→ I hurried to finish the report with one eye on the clock.

Tôi vội vàng hoàn thành bản báo cáo mà ít chú ý đến đồng hồ.

With your eyes open: với kiến thức, nhận thức đầy đủ

With keen or complete knowledge, awareness, or expectations.

→ I know they’re offering you a lot of money, but make sure you go into this situation with your eyes open—it could be a scam.

Tôi biết họ đang cung cấp cho bạn rất nhiều tiền, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn trong tình huống này sẽ có đủ kiến thức, nhận thức — đó có thể là một trò lừa đảo.

With your eyes shut: không có chút khó khăn

With very little or no difficulty; in a relaxed, carefree, or effortless manner.

→ It took me a little while to get used to this job, but now I could do it with my eyes shut!

Tôi đã mất một thời gian ngắn để làm quen với công việc này, nhưng bây giờ tôi có thể làm nó với không chút khó khăn nào!

Eyeball to eyeball: tiếp xúc trực tiếp, mặt đối mặt

In direct contact; face to face or eye to eye.

→ I had been trying to avoid my math teacher, but then I came eyeball to eyeball with her in the cafeteria.

Tôi đã cố gắng tránh cô giáo dạy toán của mình, nhưng sau đó tôi đã tiếp xúc trực tiếp với cô ấy trong căng tin.

Give someone the hairy eyeball: nhìn chằm chằm, nhìn với vẻ không hài lòng

To look at one in a way that shows wariness or displeasure.

→ I gave Gina the hairy eyeball when I overheard her gossiping about my best friend.

Tôi đã nhìn Gina với vẻ không hài lòng khi tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện phiếm về người bạn thân nhất của tôi.

Up to the (or your) eyeballs: cực kỳ bận rộn (nhấn mạnh sự khắc nghiệt)

Extremely busy (with something); deeply or overly involved (in something); possessing, filled up with, or overwhelmed by an excessive amount (of something).

→ Dana was worried she wouldn’t find any work as an accountant working for herself, but she’s up to the eyeballs in clients!

Dana đã lo lắng rằng cô ấy sẽ không tìm được công việc kế toán nào làm việc cho chính mình, nhưng cô ấy bận rộn với khách hàng!

Raise your eyebrows: gây sốc, ngạc nhiên

To elicit shock, surprise, or offense, typically through unconventional actions or words. The phrase typically suggests negative attention or judgment.

→ Sarah’s pink hair definitely raised a few eyebrows, but she likes it.

Mái tóc hồng của Sarah chắc chắn đã gây sốc, nhưng cô ấy thích nó.

By an eyelash: trong cự ly, thời gian ngắn, cách biệt rất nhỏ

By an extremely short or slim margin (of distance, time, or another measure).

→ The race was neck and neck till the very end, but Sally won it by an eyelash.

Cuộc đua gay cấn cho đến phút cuối cùng, nhưng Sally đã thắng nó trong cách biệt rất nhỏ.

Give your eye teeth for: làm mọi cách để đạt được

To go to any length or relinquish anything of value in order to obtain some specific thing in return.

→ She said she’d give her eyeteeth for a chance to meet the singer in person.

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm mọi cách ​​để có cơ hội gặp trực tiếp ca sĩ.