English Idioms bắt đầu từ I

Idioms
Nội dung

Việc tích lũy thêm vốn từ về Idioms – Thành ngữ tiếng Anh rất có lợi trong các cuộc thi tiếng Anh quốc tế, chẳng hạn như IELTS. Để dễ dàng ghi nhớ các Idioms, dưới đây là danh sách liệt kê Idioms bắt đầu từ I, giúp bạn ôn tập đạt hiệu quả cao nhất.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ I

Break the ice: phá tan bầu không khí căng thẳng

Do or say something to relieve tension or get conversation started at the start of a party or when people meet for the first time

→ I was so nervous about meeting Samantha’s parents for the first time, but her dad immediately broke the ice by asking about my car, and everything went great after that.

Tôi đã rất lo lắng khi gặp bố mẹ của Samantha lần đầu tiên, nhưng bố cô ấy đã ngay lập tức phá tan không khí căng thẳng bằng cách hỏi về chiếc xe của tôi, và mọi thứ đã trở nên tuyệt vời sau đó.

Idioms

On ice: lưu trữ để xem xét sau/ trữ đông, ướp lạnh/ trượt băng

(especially of a plan or proposal) held in reserve for future consideration/ (of wine or food) kept chilled by being surrounded by ice/ (of an entertainment) performed by skaters

→ We’ve got beers and sodas on ice in the cooler out back, so please go ahead and help yourselves!

Chúng tôi có bia và nước ngọt ướp lạnh ở phía sau, cứ tự nhiên nha!

(Skating) on thin ice: rủi ro, gặp rắc rối

In a precarious or risky situation

→ You’re on thin ice, Jefferson. If you come in late one more time, you’re fired!

Bạn đang gặp rắc rối đó, Jefferson. Nếu bạn đến muộn một lần nữa, bạn sẽ bị sa thải!

The tip of an (or the) iceberg: phần nổi của tảng băng chìm, chỉ là sự bắt đầu

The small perceptible part of a much larger situation or problem which remains hidden

→ With mobile apps, you have to account for replay value, monetization, ad revenue, and how much the players will spread the game to their friends. Making a fun game is really just the tip of the iceberg!

Với ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn phải tính đến giá trị chơi nhiều lần, khả năng kiếm tiền, doanh thu quảng cáo và mức độ mà người chơi sẽ truyền bá trò chơi cho bạn bè của họ. Tạo một trò chơi thú vị thực sự chỉ là sự bắt đầu thôi!

The icing on the cake: lợi ích bổ sung

An attractive but inessential addition or enhancement

→ Sarah really wanted that job, so she said the signing bonus was really just icing on the cake.

Sarah thực sự muốn công việc đó, vì vậy cô ấy nói rằng phần thưởng ký kết thực sự chỉ là lợi ích.

Get (or give someone) ideas: lợi dụng tình huống hay vấn đề nào đó

Become (or make someone) ambitious, big-headed, or tempted to do something against someone else’s will, especially make a sexual advance

→ I know you’re excited that your parents are going out, but don’t get any ideas—I’ll be here watching you all night.

Tôi biết bạn rất vui vì bố mẹ bạn sẽ đi chơi, nhưng đừng có lợi dụng cơ hội — tôi sẽ ở đây trông bạn cả đêm.

Be under the illusion that: ảo tưởng

Wrongly believe that

→ Jeremy’s always been under the illusion that he’s a great writer, even though he’s never written more than a few crummy poems.

Jeremy luôn ảo tưởng rằng anh ấy là một nhà văn vĩ đại, mặc dù anh ấy chưa bao giờ viết nhiều hơn một vài bài thơ hay.

Be under no illusion (or illusions): thực tế

Be fully aware of the true state of affairs

→ Don’t worry, I’m not getting back together with Alex. After all his lies, I’m under no illusion about how he operates.

Đừng lo, tôi sẽ không quay lại với Alex. Sau tất cả những lời nói dối của anh ta, tôi không hề ảo tưởng về cách anh ta hành động.

Imitation is the sincerest form of flattery: bắt chước do ngưỡng mộ

Copying someone or something is an implicit way of paying them a compliment

→ Honey, try not to get annoyed with your brother when he follows you around doing the same things you do. Imitation is the sincerest form of flattery, after all.

Con yêu, cố gắng đừng tỏ ra khó chịu với anh trai của con khi anh ấy theo dõi con làm những điều tương tự như con. Nói cho cùng, anh trai con ngưỡng mộ con mà.

Idioms

Improve the shining hour: tận dụng tối đa thời gian

Make good use of time; make the most of your time

→ This notion that children should at all times strive to improve the shining hour.

Quan niệm này cho rằng trẻ em phải luôn tận dụng tối đa thời gian của mình.

Be in for: gặp chuyện gì đó không mong muốn

To anticipate or be very likely to experience something, usually that which will be unpleasant or undesirable.

→ They just called another general meeting with the staff. It looks like we’re in for more bad news.

Họ vừa gọi một cuộc họp chung khác với các nhân viên. Có vẻ như chúng tôi sẽ gặp nhiều tin xấu hơn.

Be in on: được tham gia

To be participating or involved in something, often something secret or exclusive.

→ The conspiracy ran deep, and several members of the administration were in on it.

Âm mưu diễn ra sâu sắc, và một số thành viên của chính quyền đã tham gia vào nó.

Have it in for someone: chỉ trích, quấy rối ai đó

To persistently try or desire to criticize, cause harm to, or harass someone, especially due to a grudge.

→ This is the third time in a row my professor has given me an F on my paper. I think he has it in for me or something!

Đây là lần thứ ba liên tiếp giáo sư cho tôi điểm F trên bài báo cáo của tôi. Tôi nghĩ ông ấy đang chỉ trích tôi điều gì đó!

In with: hợp tác, liên kết ai đó

In close association, cooperation, or partnership with someone or some group.

→ I’m really worried that my son is in with a bad crowd. These new friends of his seem like real troublemakers.

Tôi thực sự lo lắng rằng con trai tôi chơi với một đám đông xấu. Những người bạn mới này của nó có vẻ giống như những kẻ gây rối.

The ins and outs: tất cả chi tiết của vấn đề gì đó

The particular details and nuances of a situation, task, etc.

→ I’m not surprised he made such a stupid mistake—he doesn’t know the ins and outs of this business.

Tôi không ngạc nhiên khi anh ta mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy – anh ta không biết thông tin chi tiết về công việc này.

Give someone an inch: khi đã nhượng bộ ai đó, họ sẽ đòi hỏi rất nhiều

Once concessions have been made to someone they will demand a great deal.

→ If you let Mark borrow your tools for this weekend, he’ll wind up keeping them for years. Give him an inch and he’ll take a mile.

Nếu bạn cho Mark mượn công cụ của mình vào cuối tuần này, anh ấy sẽ có thể giữ chúng trong nhiều năm. Nếu bạn nhịn ai một ít, sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Within an inch of (one’s) life: gần chết

Very soundly or thoroughly, to or as if to the point of near death

→ Our neighbor is in the hospital because a burglar beat him to within an inch of his life.

Hàng xóm của chúng tôi đang ở trong bệnh viện vì một tên trộm đã đánh anh ta gần chết.

Incline your ear: lắng nghe chăm chú

To listen intently, attentively, and receptively (to what someone is saying). the phrase is used in several places in the Bible, usually in reference to listening to God.

→ You need to learn to incline your ear to the words of wisdom your elders have to offer.

Bạn cần phải học cách lắng nghe những lời khôn ngoan mà người lớn tuổi của bạn đưa ra.

Indian summer: thời tiết ấm áp đầu mùa thu/ khoảng thời gian yên bình sắp kết thúc

A period of unseasonably warm weather in early fall/ A particularly peaceful, successful, or enjoyable time as something nears its end

→ As her illness worsened, my grandmother still enjoyed painting, so I think she had an Indian summer before her death.

Khi bệnh tình của bà trở nên tồi tệ hơn, bà tôi vẫn thích vẽ tranh, vì vậy tôi nghĩ bà đã có một khoảng thời gian yên bình trước khi qua đời.

Under the influence: say xỉn

Intoxicated. A shortening of “under the influence of alcohol (or drugs).”

→ The police pulled him over for driving under the influence.

Cảnh sát đã kéo anh ta lại vì lái xe khi say xỉn.

Honest Injun: thành thật

An expression used to emphasize the veracity of one’s statement. Based on a colloquial spelling of “Indian” (i.e., Native American). One of many expressions often considered offensive for making reference to Native American stereotypes or tropes. Primarily heard in US.

→ I swear it wasn’t me who broke the lamp, honest injun!

Tôi thề không phải tôi là người đã phá vỡ chiếc đèn, tôi nói thật đó!

Do yourself an injury: làm tổn hại đến bản thân hoặc người khác

To do something that harms or injures oneself or someone else.

→ You sure did your brother an injury by including him in that dangerous game.

Bạn chắc chắn đã làm cho anh trai của bạn bị thương khi đưa anh ấy vào trò chơi nguy hiểm đó.

Have had a good innings: có một khoảng thời gian thành công

To have experienced a long stretch of success in one’s job. Primarily heard in UK, Australia.

→ I love my job, and I have certainly had a good innings, but it’s time for me to retire now.

Tôi yêu công việc của mình và chắc chắn tôi đã có một khoảng thời gian thành công, nhưng đã đến lúc tôi phải giải nghệ.

In all innocence: không có nhận thức về tầm quan trọng của cái gì đó

Without knowledge or awareness of the significance of something or some situation; naïvely or guilelessly.

→ The student stared at me blankly and then asked, in all innocence, if she should be taking notes on the lecture.

Cô sinh viên nhìn chằm chằm vào tôi một cách ngây ngô rồi hỏi, với vẻ ngây thơ, liệu cô ấy có nên ghi chép bài giảng không.

On the inside: công việc hay vị trí của ai đó có thông tin đặc biệt, bí mật

Near to or in a position of power, influence, or confidence, and thus having access to secret, classified, or sensitive information.

→ If we want to find out the inner workings of the company, we need to get in touch someone on the inside!

Nếu chúng ta muốn tìm hiểu hoạt động bên trong của công ty, chúng ta cần liên hệ với ai đó thuộc công ty đó!

Know (someone or something) inside out: biết mọi thứ, hoàn toàn quen thuộc với ai đó

To know everything or nearly about someone or something; to be thoroughly familiar with someone or something.

→ I just think you should know a person inside out before you decide to marry them.

Tôi chỉ nghĩ rằng bạn nên tìm hiểu kỹ ai đó trước khi bạn quyết định kết hôn với họ.

Turn something inside out: quay phần bên trong ra ngoài/ xem xét, tìm kiếm cẩn thận/ ảnh hưởng, thay đổi cái gì đó đáng kể

To turn the inside part or surface of something outward; to reverse something/ To carefully examine or search a particular place or thing, especially when creating a mess or disorder in the process/ To affect or alter something completely or very dramatically

→ I was in such a rush this morning that I didn’t even notice that I had turned my shirt inside out before putting it on.

Sáng nay tôi đã rất vội vã đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã lộn áo sơ mi từ trong ra ngoài trước khi mặc vào.

Add insult to injury: làm cho tình trạng tồi tệ hơn

To exacerbate an already problematic situation in a way that is humiliating; to make someone who has just experienced injury or defeat feel worse about the situation with one’s words.

→ A: “Well, it’s not like you were having a great season before you broke your leg.” B: “Thanks for adding insult to injury.”I was already late for work and, to add insult to injury, I spilled coffee all over myself.

A: “Chà, có vẻ không giống như bạn đã có một mùa giải tuyệt vời trước khi bị gãy chân.” B: “Tình trạng ngày càng tệ hơn.” Tôi đã đi làm muộn và, để thêm phần tệ hơn, tôi đã làm đổ cà phê khắp người.

To all intents and purposes: thực tế là, hầu như

In every practical or functional sense; almost completely

To all intents and purposes, the gym is ready for tonight’s dance. There’s only a few small things we still need to do.

Hầu như, phòng tập đã sẵn sàng cho buổi khiêu vũ tối nay. Chỉ có một số việc nhỏ chúng ta vẫn cần làm.

Declare an interest: mối quan tâm về tài chính

To state financial interest in something

→ He was sure to declare his interest before we prepared his contract.

Anh ấy chắc chắn đã đưa ra mối quan tâm về tài chính của mình trước khi chúng tôi chuẩn bị hợp đồng.

Run interference: hành động ngăn chặn, can thiệp

To take actions to prevent or avoid certain problems or situations, typically on someone’s behalf. A reference to a strategy in American football in which a blocker attempts to prevent defensive players from tackling the player running with the ball.

→ Unless you want to hear Uncle Glen and Aunt Mildred squabbling all night, we need to run interference.

Nếu bạn không muốn nghe chú Glen và dì Mildred cãi nhau suốt đêm, chúng ta cần phải can thiệp.

Have many irons in the fire: có nhiều việc đang diễn ra, tiến hành cùng thời điểm

To have several simultaneous activities or potential undertakings or opportunities.

→ I have many irons in the fire at work right now and it’s going to be tricky to balance all of them over the next few weeks.

Tôi có nhiều việc phải làm và sẽ rất khó để cân bằng tất cả chúng trong vài tuần tới.

An iron curtain: rào cản giao tiếp

By extension, any barrier that excludes or prevents the free exchange of ideas, information, or communication from or between certain groups.

→ Even though our company is a subsidiary, there seems to exist an iron curtain between our staff and the management of the larger corporation.

Mặc dù công ty của chúng tôi là một công ty con, nhưng dường như vẫn tồn tại một rào cản (bức màn sắt) giữa nhân viên của chúng tôi và ban lãnh đạo của tập đoàn lớn hơn.

The iron enters (into) (someone’s) soul: một người nào đó không chịu nổi sự chán nản, cay đắng, hoặc tuyệt vọng vì bị bỏ tù hoặc bị đối xử tệ bạc

Someone succumbs to depression, bitterness, or despair from being imprisoned or treated poorly.

→ After just a year of that horrible marriage, the iron entered into her soul, and she became embittered and disillusioned to the entire notion of romantic love.

Chỉ sau một năm của cuộc hôn nhân kinh khủng đó, cô ấy tuyệt vọng, và cô trở nên chán nản và vỡ mộng về toàn bộ khái niệm về tình yêu lãng mạn.

An iron fist in a velvet glove: một người có vẻ ngoài hoặc tính cách dịu dàng, nhưng thực tế lại đặc biệt nghiêm khắc, mạnh mẽ

A person who has a gentle, sweet, or unassuming appearance or disposition, but who in reality is particularly severe, forceful, and uncompromising.

→ Tom is in for it now with his wife. She might seem like a nice lady to us, but she’s an iron fist in a velvet glove.

Bây giờ Tom đang ở trong đó với vợ của mình. Đối với chúng tôi, cô ấy có vẻ là một người phụ nữ tốt, nhưng cô ấy là một người rắn rỏi bị che lấp bởi sự dịu dàng bên ngoài.

Iron out the wrinkles: giảm bớt, giải quyết khó khăn nhỏ

By extension, to ease, solve, or remove minor difficulties, troubles, or problematic details (of or in something)

→ Our latest software update is nearly finished—we just need to iron out a few wrinkles before it’s ready for release.

Bản cập nhật phần mềm mới nhất của chúng tôi đã gần hoàn tất — chúng tôi chỉ cần giải quyết một vấn đề nhỏ nữa trước khi nó sẵn sàng phát hành.

New off the irons: mới tạo ra, chưa từng sử dụng

Newly created or crafted; having never been used or experienced before

→ She insists that the tune is new off the irons, but I could swear I heard it during my time in France last summer.

Cô ấy khẳng định rằng giai điệu này là chưa từng có, nhưng tôi có thể thề rằng tôi đã nghe nó trong thời gian ở Pháp vào mùa hè năm ngoái.

An itching palm: hám lợi, tham lam

What one is said to have when they need or want a tip or bribe

→ A: “I can’t believe that guy at the desk actually answered all of your questions!” B: “Ah, he just had an itching palm—a little money made him more inclined to talk.”

A: “Tôi không thể tin rằng anh chàng ở bàn thực sự đã trả lời tất cả các câu hỏi của bạn!” B: “À, anh ấy là một kẻ tham lam – một ít tiền khiến anh ấy có xu hướng nói chuyện nhiều hơn.”

Get itchy feet: đi du lịch đâu đó

To feel the urge to stray from one’s routine, often by traveling. Primarily heard in UK, Australia.

→ Every so often, Claire gets itchy feet and sets off for a foreign destination.

Cứ thường xuyên như vậy, Claire ngứa chân muốn đi đâu đó và lên đường đến một điểm đến nước ngoài.

Be an item: cặp đôi

To be a romantic couple

→ I thought Luke and Andrea broke up—is it true that they’re an item again?

Tôi nghĩ Luke và Andrea đã chia tay – có đúng là họ lại trở thành một cặp không?

Tickle (or tinkle) the ivories: chơi piano

To play the piano. An allusion to its white keys, which were formerly made of ivory.

→ My friends asked if I would tickle the ivory at their wedding reception.

Bạn bè tôi hỏi tôi có thể chơi piano vào tiệc cưới của họ không.