English Idioms bắt đầu từ K

Idioms
Nội dung

Trong tiếng Anh có vô vàn các Idioms – Thành ngữ tiếng Anh khác nhau. Để thuận tiện cho việc học tập tiếng Anh hiệu quả hơn, dưới đây là danh sách những Idioms bắt đầu từ K, giúp bạn thống kê tốt các Idioms.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ K

Have kangaroos in the (or your) top paddock: hành động suy nghĩ lập dị, mất trí

Be mad or eccentric

→ Tommy must have kangaroos in the top paddock if he thinks he can convince Mom to let him get a tattoo for his birthday.

Tommy sẽ làm một cách ngu ngốc nếu anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể thuyết phục mẹ để anh ấy có được một hình xăm vào ngày sinh nhật của mình.

Keen as mustard: hăng hái, năng động

Extremely eager or enthusiastic

→ Silverstone plays the hardened veteran detective, while Ridley plays the keen-as-mustard rookie assigned to be her partner.

Silverstone đóng vai thám tử kỳ cựu cứng rắn, trong khi Ridley đóng vai tân binh năng động được giao cho đồng đội của cô.

Idioms Bắt Đầu Từ K

Keep open house: sẵn sàng chào đón

Provide general hospitality

→ We keep open house, so please just drop by whenever you like.

Chúng tôi luôn mở cửa chào đón, vì vậy xin vui lòng ghé qua bất cứ khi nào bạn muốn.

Keep your feet (or legs): duy trì cân bằng

Manage not to fall

→ It wasn’t until the second day on the boat that I was able to keep my feet during one of these storms.

Phải đến ngày thứ hai trên thuyền, tôi mới có thể giữ cân bằng trong những cơn bão này.

You can’t keep a good man (or woman) down: người có ý chí, quyết tâm cao

A competent person will always recover well from setbacks or problems

→ They’ve tried to stop him by filing frivolous lawsuits, but he’s beaten every one. You can’t keep a good man down.

Họ đã cố gắng ngăn chặn anh ta bằng cách đệ đơn những vụ kiện, nhưng anh ta đã bị đánh bại mọi người. Anh ta là người có ý chí cao.

Idioms

A different kettle of fish: một vấn đề khác hoàn toàn như đã đề cập

A completely different matter or type of person from the one previously mentioned

→You may be able to read French well, but speaking it fluently is a different kettle of fish entirely.

Bạn có thể đọc tốt tiếng Pháp, nhưng nói trôi chảy tiếng Pháp thì hoàn toàn là một chuyện khác.

A pretty (or fine) kettle of fish: tình huống khó xử

An awkward state of affairs

→ Well, that’s a pretty kettle of fish. I thought I paid the credit card bill, but it turns out that I missed the due date by a week.

Chà, thật là khó xử. Tôi nghĩ rằng tôi đã thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng, nhưng hóa ra tôi đã bỏ lỡ ngày đến hạn một tuần.

Put the kibosh on: cản trở, ngăn chặn, làm hỏng

Put an end to, thwart the plans of

→ News of unrest in the area really put the kibosh on our plans to vacation there.

Tin tức về tình trạng bất ổn trong khu vực đã cản trở kế hoạch đi nghỉ ở đó của chúng tôi.

Kick against the pricks: chống lại người có chức vụ

Hurt yourself by persisting in useless resistance or protest

→ People in prison learn very quickly not to kick against the pricks.

Những người trong tù học rất nhanh cách không chống lại những người có chức vụ.

Kick someone’s ass (or butt): đánh bại

Dominate, beat, or defeat someone

→ We weren’t prepared for that game, and the other team kicked our asses.

Chúng tôi đã không chuẩn bị cho trận đấu đó, và đội khác đã đánh bại chúng tôi.

A kick at the can (or cat): cơ hội để làm, thử

An opportunity to do, try, or achieve something. Primarily heard in Canada.

→ He might not have been elected to office this term, but he’ll likely look for another kick at the can in November.

Anh ấy có thể đã không được bầu vào nhiệm kỳ này, nhưng anh ấy có thể sẽ tìm kiếm một cơ hội khác vào tháng 11.

Kick someone down the ladder: loại bỏ, ngăn chặn

To force someone or something into a lower or more basic position or status, especially one with fewer opportunities for success, profit, advancement, etc.

→ They may be at the top of the league now, but a few losses will kick them down the ladder just as fast as they got up there.

Hiện tại, họ có thể đang đứng đầu giải đấu, nhưng một vài trận thua sẽ khiến họ bị loại bỏ.

Kick the gong around: hút thuốc phiện

To smoke opium or inject heroin.

→ I think I’ll stay home. I hear they’re planning to kick the gong around, and I’d rather not be there for that.

Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà. Tôi nghe nói họ đang có kế hoạch hút thuốc phiện, và tôi không muốn ở đó vì điều đó.

Kick the habit: vượt qua cơn nghiện gì đó

To overcome an addiction to something.

→ Unfortunately, the physical nature of heroin addiction means that kicking the habit isn’t as simple as just wanting to stop.

Thật không may, bản chất vật lý của chứng nghiện heroin có nghĩa là việc loại bỏ thói quen này không đơn giản như chỉ muốn dừng lại.

A kick in the pants (or up the arse or backside): một cử chỉ hay thông điệp mạnh mẽ

A forceful gesture or message of some kind (usually delivered with good intentions) that acts as motivation to the (previously unmotivated) recipient.

→ These days, teenagers seem to need a swift kick in the pants to convince them to do well in school.

Ngày nay, thanh thiếu niên dường như cần thông điệp thuyết phục để thuyết phục họ học tốt ở trường.

A kick in the teeth: thất vọng hoặc thất bại nhục nhã

A humiliating disappointment or setback.

→ Losing my job after my car broke down was a real kick in the teeth.

Mất việc sau khi chiếc xe của tôi bị hỏng khiến tôi thất vọng.

Kick over the traces: liều lĩnh

To ignore rules and/or tradition; to rebel or break free. Refers to a horse that has stepped over the straps harnessing it to what it is pulling, therefore allowing it move more freely.

→ Many people desire to kick over the traces in youth, and then begin to cherish the very traditions they flouted earlier in their life.

Nhiều người liều lĩnh thời còn trẻ, và sau đó bắt đầu trân trọng chính những truyền thống mà họ đã có trước đó trong đời.

Kick someone upstairs: đề bạt ai đó để tống khứ đi

To promote one to a position that is higher but undesirable or that has little actual responsibility or authority.

→ They kicked John upstairs to an assistant manager position so he would stop griping about his pay.

Họ đã đề bạt John lên một vị trí trợ lý giám đốc để anh ta không còn nắm về tiền lương của mình.

Kick someone when they are down: chỉ trích ai đó đang trong hoàn cảnh khó khăn

To criticize, exploit, insult, or otherwise treat badly one who has already suffered a setback or is in a vulnerable position.

→ Can Jeff’s employee review wait until next week? His girlfriend just left him, and I don’t want to kick him while he’s down.

Bản đánh giá nhân viên của Jeff có thể đợi đến tuần sau không? Bạn gái của anh ấy vừa rời bỏ anh ấy, và tôi không muốn đánh giá khi anh ấy đang không ổn.

Kick something into touch: loại bỏ khỏi sự chú ý

Remove something from the centre of attention or activity

→ The British public is more interested in these matters than many politicians think. Such issues cannot be kicked into touch.

Công chúng Anh quan tâm đến những vấn đề này hơn nhiều chính trị gia nghĩ. Những vấn đề như vậy không thể không được quan tâm.

Kick up a fuss (or a stink): gây phiền toái, xáo trộn, phản đối

To be a nuisance or cause a disturbance by complaining, arguing, etc.

→ At most big box stores, if you kick up a fuss about a product that didn’t meet your expectations, you’ll almost definitely get a refund.

Tại hầu hết các cửa hàng bán đồ hộp lớn, nếu bạn gây ra ồn ào về một sản phẩm không đáp ứng được mong đợi của mình, bạn gần như chắc chắn sẽ được hoàn lại tiền.

Kick yourself: khiển trách, tức giận, thất vọng về bản thân

To reprove or rebuke oneself; to be angry with or disappointed in oneself. Usually used in continuous tenses.

→ I knew I’d be kicking myself later if I came back and the bag was gone, so I went ahead and bought it.

Tôi biết sau này tôi sẽ trách chính mình nếu tôi quay lại và chiếc túi không còn nữa, vì vậy tôi đã đi mua nó.

More kicks than halfpence: bị chửi nhiều được khen ít, bực mình khó chịu nhiều hơn là thích thú

More abuse, insults, or harsh treatment than good treatment or rewards. Primarily heard in UK.

→ As a cabbie on these streets, you’re greeted with more kicks than halfpence at this hour of the night.

Là một người lái xe taxi trên những con phố này, bạn sẽ được nghe nhiều lời chửi hơn vào giờ này trong đêm.

Handle (or treat) someone or something with kid gloves: đối xử nhẹ nhàng

To handle with very gentle care, often to the point of coddling. Kid gloves are very soft leather gloves, typically made from the skin of a young goat

→ I can’t stand the way my family always handles us with kid gloves, trying to protect us from every little thing!

Tôi không thể chịu được cách mà gia đình tôi luôn đối xử bao bọc, cố gắng bảo vệ chúng tôi từ mọi điều nhỏ nhặt!

Kids’ stuff: cái gì đó đơn giản, trẻ con

That which is only suitable for young children, especially from the perspective of an older child or adolescent.

→ She asked the boy if he wanted to color with crayons, but he said he didn’t like that sort of kids’ stuff.

Cô ấy hỏi cậu bé có muốn tô màu bằng bút chì màu không, nhưng cậu bé nói rằng mình không thích những món đồ trẻ em như vậy.

Be in at the kill: chứng kiến sự kết thúc hay sự sụp đổ của cái gì đó

To witness the end or collapse of something.

→ Did you hear that Joe’s proposal got rejected? Was anyone in at the kill?

Bạn có nghe rằng đề xuất của Joe bị từ chối không? Có ai chứng kiến điều đó không?

If it kills you: bất kể vấn đề hay khó khăn

By any means necessary; no matter the cost or difficulties involved for one.

→ I’ve come too far to give up now—I’m going to get this washing machine working again if it kills me!

Bây giờ tôi đã đi quá xa để từ bỏ — Tôi sẽ làm cho chiếc máy giặt này hoạt động trở lại dù có khó khăn gì đi nữa!

Kill or cure: một là thành công, hai là thất bại

Said of something that can only have one of two outcomes: very negative (“kill”) or very positive (“cure”).

→ We’re all anxiously awaiting the dean’s decision on grant money, as it will kill or cure our research.

Tất cả chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi quyết định của trưởng khoa về việc cấp tiền, vì nó sẽ quyết định thành công hay thất bại cho nghiên cứu của chúng tôi.

Kill two birds with one stone: một công đôi việc

To complete, achieve, or take care of two tasks at the same time or with a singular series of actions; to solve two problems with one action or solution.

→ I might as well kill two birds with one stone and drop off my tax forms while I’m at the mall for the computer part I need.

Tôi cũng có thể một công đôi việc và bỏ các tờ khai thuế khi tôi đang ở trung tâm mua sắm để mua bộ phận máy tính mà tôi cần.

Kill someone with (or by) kindness: gây hại cho người khác bằng cách đối xử tốt quá mức

To harm, inconvenience, or bother one by treating them with excessive favor or kindness. The phrase originated as the expression “kill with kindness as fond apes do their young,” referring to the notion that such animals sometimes crushed their offspring by hugging them too hard.

→ I love talking to Grandma, but she calls me twice a day to see how I’m doing—right now she’s killing me with kindness.

Tôi thích nói chuyện với bà, nhưng bà ấy gọi cho tôi hai lần một ngày để xem tôi thế nào — ngay lúc này bà ấy đang dùng lời ngọt ngào để tôi không phòng bị.

Kill yourself laughing: cười không kiểm soát, cười lăn cười bò

To laugh hysterically and uncontrollably.

→ The comedian had the whole audience killing themselves laughing. My ribs actually hurt from it!

Nam diễn viên hài đã khiến cả khán phòng cười lăn cười bò. Xương sườn của tôi thực sự bị đau vì nó!

Make a killing: kiếm lợi nhuận

To earn a large profit.

→ We can make a killing on these toys if we’re able to market them in time for the holidays.

Chúng ta có thể kiếm lợi nhuận từ những món đồ chơi này nếu chúng ta có thể tiếp thị chúng kịp thời cho những ngày lễ.

Out of kilter: mất cân bằng

Out of balance, crooked or tilted.

→ Please straighten the picture on the wall. It’s out of kilter.

Hãy làm thẳng bức tranh trên tường. Nó đang không cân bằng.

King Charles’s head: ý tưởng, chủ đề gây ám ảnh cho người khác

A topic, idea, or agenda that is a source of obsessive fixation or preoccupation for one.

→ Immigration reform, the King Charles’s head of the party in recent years, was again the focus of today’s debate.

Cải cách nhập cư, là chủ đề gây ám ảnh của đảng trong những năm gần đây, lại là tâm điểm của cuộc tranh luận ngày nay.

King of beasts: sư tử, vua các loài thú

The lion, especially in cultural or artistic depictions.

→ Engraved in striking marble, the king of beasts stands sentinel over this ancient arena.

Được chạm khắc trên đá cẩm thạch nổi bật, sư tử đứng canh gác trên đấu trường cổ đại này.

King of birds: đại bàng, vua của các loài chim

Any bird for which a group, nation, or culture has a great amount of admiration or respect, especially an eagle.

→ Seeing a bald eagle up close in the wild, it is easy to see why the king of birds was chosen to be on our country’s seal.

Nhìn cận cảnh một con đại bàng trong tự nhiên, chúng ta dễ dàng hiểu tại sao vua của các loài chim lại được chọn làm con dấu của nước ta.

King of kings: Chúa Trời/ vị vua giám sát toàn bộ lãnh thổ được cai trị bởi một số vị vua thấp hơn

God; Jesus Christ. Often capitalized when used with this meaning/ A king who oversees the entirety of a territory ruled by a number of lesser kings.

→ The man said that he was guided by a vision of the King of Kings, who came to him as he knelt in prayer by his bed.

Người đàn ông nói rằng anh ta được hướng dẫn bởi Chúa Trời, người đã đến với anh ta khi anh ta quỳ gối cầu nguyện bên giường của mình.

King of terrors: thần chết

Death as an idea or personification.

→ In those days, the king of terrors was ever present in families’ lives, such that they were forever prepared to confront the death of a loved one at almost any given moment.

Vào những ngày đó, thần chết luôn xuất hiện trong cuộc sống của các gia đình, để họ luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết của một người thân yêu vào bất cứ thời điểm nào.

King or Kaiser: cai trị, sự kiểm soát

Any powerful ruler of people.

→ The young artist expressed her desire to be free from King or Kaiser, unfettered by duty to country or custom.

Nữ nghệ sĩ trẻ bày tỏ mong muốn được thoát khỏi sự kiểm soát, không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đối với đất nước hay phong tục.

A king’s ransom: một số tiền lớn

A very large sum of money

→ I’ve always wanted to vacation in Hawaii, but the plane tickets cost a king’s ransom.

Tôi luôn muốn đi nghỉ ở Hawaii, nhưng vé máy bay tốn một số tiền lớn.

Come into (or to) your kingdom: đạt được vị trí thành công

To reach a position of prominence or success

→ I’m so impressed with how successful his writing career has become. He’s really come into his kingdom.

Tôi rất ấn tượng với sự nghiệp viết lách của anh ấy đã trở nên thành công như thế nào. Anh ấy thực sự đạt đến vị trí thành công.

Till (or until) kingdom come: mãi mãi, một thời gian dài

For a very long, indefinite amount of time; forever.

→ Although we don’t have to pay for medical care in this country, you’ll sometimes be waiting till kingdom come to receive elective treatment.

Mặc dù chúng tôi không phải trả tiền cho chăm sóc y tế ở đất nước này, đôi khi bạn sẽ phải đợi một thời gian dài để được điều trị tự chọn.

To kingdom come: lên thiêng đàng, qua thế giới bên kia

To heaven or the afterlife. Used especially after the verbs “blow” or “blast.” The phrase is taken from the Lord’s Prayer.

→ You all need to be very careful not to blow us to kingdom come while doing this experiment in the lab.

Tất cả các bạn cần phải rất cẩn thận để không lên thiêng đàng khi thực hiện thí nghiệm này trong phòng thí nghiệm.

Kiss and make up: làm lành

To reconcile or resolve differences. The phrase can refer to a literal kiss, typically among a romantic couple, but is also used figuratively.

→ I’m glad you two finally kissed and made up. It was awkward with you fighting.

Tôi rất vui vì hai người cuối cùng đã làm lành. Thật là khó xử khi bạn cứ bất hòa.

Kiss and tell: khoe khoang về chuyện tình dục

To tell others about a sexual encounter, usually in order to brag about it.

→ Most girls avoid Johnny because they know he loves to kiss and tell so all his buddies think he’s a player.

Hầu hết các cô gái tránh Johnny vì họ biết anh ấy rất thích khoe khoang tất cả bạn bè của anh ấy nghĩ rằng anh ấy là một dân chơi.

Kiss someone’s arse (or ass): tâng bốc, xu nịnh

To flatter, fawn over, or eagerly agree with one, especially a person of higher authority, as a means of currying favor. Primarily heard in UK, Ireland.

→ It’s no wonder you’re the teacher’s favourite from the way you kiss her arse!

Không có gì ngạc nhiên khi bạn là người yêu thích nhất của giáo viên bởi bạn hay xu nịnh cô ấy!

Kiss my arse: từ chối việc gì đó

An expression of refusal to do something someone has requested. Primarily heard in UK.

→ You want me to start working on Saturdays, too? Well you can kiss my arse, I don’t need this job!

Bạn cũng muốn tôi bắt đầu làm việc vào thứ Bảy? Chà, bạn có thể từ chối, tôi không cần công việc này!

Kiss of death: hành động gây ra sự thất bại

An action, event, or association that causes inevitable ruin or failure. An allusion to Judas Iscariot’s betrayal of Jesus Christ, during which Judas kissed Jesus as a way of identifying him to those who would put him to death.

→ The company’s connection to the disgraced media mogul will likely prove to be its kiss of death.

Mối liên hệ của công ty với ông trùm truyền thông thất sủng có thể sẽ được chứng minh là hành đọng thấy bại.

Kiss of life: hô hấp nhân tạo

Artificial respiration, that is, the blowing into the mouth of a person who has stopped breathing so as to force air in and out of their lungs. Primarily heard in UK, Australia.

→ I was a lifeguard at the local pool for five years, but I’ve only had to give the kiss of life to someone once.

Tôi là nhân viên cứu hộ ở hồ bơi địa phương trong năm năm, nhưng tôi chỉ phải hô hấp nhân tạo cho ai đó một lần.

Kiss the dust: ngã xuống khi bị đánh bại/ bị đánh bại, vượt qua

To fall down after being struck/ To be defeated or overcome

→ We were all shocked to see that big goon kiss the dust after just one punch to the face.

Tất cả chúng tôi đều bị sốc khi chứng kiến ​​người to lớn bị đánh bại chỉ sau một cú đấm vào mặt.

Kiss the ground: thể hiện sự tôn trọng

To make a display of obsequious reverence, devotion, or respect.

→ You should see these sycophants kiss the ground when the boss walks in.

Bạn sẽ thấy những kẻ xu nịnh này thể hiện sự tôn trọng khi ông chủ bước vào.

Kiss the rod: chấp nhận hình phạt

To accept punishment passively.

→ As a child, I always found it best to just kiss the rod—arguing with my parents always made the situation worse.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi nhận ra tốt nhất nên chấp nhận hình phạt — tranh cãi với cha mẹ tôi luôn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Kiss something goodbye: chấp nhận mất mát

To lose or end something, especially suddenly; to be forced to accept such a loss or end.

→ You were caught drinking on school property? Well, you can kiss your brand new car goodbye, mister!

Bạn bị bắt uống rượu trong khuôn viên trường học? Chà, ông có thể mất chiếc xe hơi mới tinh của mình, thưa ông!

Play kissy-face: đánh giá cao bản thân mình đối với ai đó thông qua những hành động xu nịnh

To ingratiate oneself to someone through excessively flattering, fawning, or solicitous overtures.

→ Many of his constituents have accused him of playing kissy-face with senators of the other party in order to get his tax bill through.

Nhiều người trong số những cử tri của ông đã buộc tội ông đã xu nịnh với các thượng nghị sĩ của bên kia để được thông qua hóa đơn thuế của mình.

Get your kit off: cởi quần áo

To remove one’s clothes. Primarily heard in UK

→ Come on, it’s already nine o’clock—get your kit off and hop in the tub before it gets any later!

Nào, đã chín giờ rồi – hãy cởi quần áo và tắm trước khi muộn hơn!

Everything but the kitchen sink: những thứ tưởng tượng, nhiều đồ đến mức dư thừa

Nearly everything one can reasonably imagine; many different things, often to the point of excess or redundancy.

→ After the bank foreclosed on our house, we had to pack up everything but the kitchen sink into our truck and drive across the state to my mother’s house.

Sau khi ngân hàng xiết nợ căn nhà của chúng tôi, chúng tôi phải thu dọn mọi thứ dư thừa, chất vào xe tải của chúng tôi và lái xe xuyên bang đến nhà mẹ tôi.

High as a kite: say rượu, ma túy

Very intoxicated with drugs or alcohol.

→ Do you remember last night at all? You were as high as a kite!

Bạn có nhớ đêm qua không? Bạn đã say xỉn!

Kith and kin: người thân, bà con họ hàng

Friends and family.

→ We are gathered here, with kith and kin, to celebrate this great union.

Chúng tôi đang tụ họp ở đây, cùng với bà con và họ hàng, để kỷ niệm sự kết hợp tuyệt vời này.

Have kittens: khó chịu, lo lắng, bất an

To be very upset, anxious, or uneasy.

→ My parents will have kittens if I’m not home by curfew.

Bố mẹ tôi sẽ lo lắng nếu tôi không ở nhà vào giờ giới nghiêm.

Scoop the kitty: giành phần thưởng, chiến thắng

To win all, most, or the most coveted of the available awards or rewards in some competition. Primarily heard in UK, Australia.

→ The film scooped the kitty at the awards ceremony last night, winning the three top prizes for Best Picture, Best Actor, and Best Actress.

Bộ phim đã giành chiến thắng tại lễ trao giải tối qua, giành ba giải cao nhất cho Hình ảnh đẹp nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

At your mother’s (or father’s) knee: khi còn nhỏ

From one’s mother, typically when one was a child.

→ I learned how to bake at my mother’s knee when I was just a girl.

Tôi đã học cách nướng bánh khi tôi chỉ là một cô bé.

Bring someone or something to their knees: khiến nười khác phục tùng bằng cách đánh bại

To render a person or group submissive by weakening or defeating them.

→ The general believes that such an attack will bring the opposing troops to their knees.

Vị tướng này tin rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ khiến quân đối phương phải đầu hàng.

On your knees: nài nỉ/ tình trạng suy yếu

In a position or manner of supplication or humble entreaty/ In a weakened or desperate state; in a condition or state of decline or near ruin

→ Jeb might have scorned me for the manual labor job I offered him here 10 years ago, but he’s been on his knees begging for it now that the economy has gone south.

Jeb có thể đã khinh bỉ tôi vì công việc lao động chân tay mà tôi đã đề nghị anh ấy làm ở đây 10 năm trước, nhưng anh ấy đã nài nri cầu xin điều đó khi nền kinh tế đã đi xuống phía Nam.

Weak at the knees: bủn rủn chây tay

affected by a strong emotional reaction to someone or something. In this usage, the reaction is usually positive and associated with romance.

→ Just thinking about Samantha makes me feel weak at the knees.

Chỉ nghĩ về Samantha thôi cũng khiến tôi bủn rủn chân tay.

Knee-high to a grasshopper: trẻ

Very young

→ When I was knee-high to a grasshopper, I loved playing with dolls and stuffed animals.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thích chơi với búp bê và thú nhồi bông.

Ring the knell of: thông báo sự kết thúc

To foreshadow, signal, announce, or proclaim the end or ruin of something. Refers to the sound of a bell ringing (the knell) from a church to indicate that someone has died.

→ An uproarious applause strained the very timbers of the chamber, and rang the knell of slavery in this country forever.

Một tràng pháo tay náo nhiệt đã làm căng thẳng cả căn phòng, và thông báo về sự kết thúc chế độ nô lệ trên đất nước này mãi mãi.

Get your knickers in a twist: buồn bã, xúc động về điều gì đó không quan trọng

To become overly upset or emotional over something, especially that which is trivial or unimportant.

→ Ah, don’t get your knickers in a twist, I’ll have the car back by tomorrow morning!

À, đừng buồn nữa, sáng mai anh sẽ lấy xe về!

Before you can say knife: rất nhanh

Very quickly

→ I’ll have the files done before you can say “knife.”

Tôi sẽ hoàn tất hồ sơ nhanh chóng.

Get (or stick) the knife into (or in) someone: chỉ trích những người dễ tổn thương

To be, do, or say something especially critical, unpleasant, or mean-spirited, especially to someone who is already vulnerable or weak.

→ John seems genuinely remorseful for what happened. There doesn’t seem to be any reason to get the knife into him at this point.

John có vẻ thực sự hối hận về những gì đã xảy ra. Dường như không có bất kỳ lý do gì để chỉ trích anh ta vào thời điểm này.

Go (or be) under the knife: trải qua phẫu thuật

To undergo surgery.

→ My dad is going under the knife on Thursday to try and clear the blockage in his heart.

Bố tôi sẽ trỉa qua phẫu thuật vào thứ Năm để cố gắng giải tỏa sự tắc nghẽn trong tim.

Like a (hot) knife through butter: nhanh chóng và dễ dàng

Quickly and easily with very little effort required. (Used to describe both the physical and figurative act of cutting through something.)

→ An industrial machine like that can cut through any material like a knife through butter.

Một chiếc máy công nghiệp như thế có thể cắt qua bất kỳ vật liệu nào mọt cách nhanh chóng và dễ dàng.

Twist (or turn) the knife: làm cho tình trạng tồi tệ hơn

To add to, exacerbate, or amplify a betrayal or wrong by further malicious actions.

→ He said it was over, and then he twisted the knife and said he had never loved me.

Anh ấy nói mọi chuyện đã kết thúc, rồi anh ấy đã làm tình trạng tồi tệ thêm khi anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ yêu cô ấy.

The knives are out (for someone): có sự thù địch

The opponents of someone or something are now seeking every opportunity to criticize, call for the termination of, or impede someone or something.

The knives are out for the senator after his recent remarks, and I wouldn’t be surprised if he was forced to resign.

Những sự thù địch của thượng nghị sĩ sau những nhận xét gần đây của ông ấy, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ấy bị buộc phải từ chức.

On a knife-edge (or razor’s edge): lo lắng, căng thẳng

Very anxious or worried about a difficult or stressful situation.

→ I am on a knife-edge right now, waiting to hear if my contract has been extended—if not, I’ll need to find a new job.

Hiện giờ tôi đang rất lo lắng, chờ xem liệu hợp đồng của mình có được gia hạn hay không — nếu không, tôi sẽ cần tìm một công việc mới.

A knight in shining armour: hiệp sĩ, anh hùng cứu mỹ nhân

A selfless, chivalrous man who helps a woman in distress.

→ When the police officer pulled over to help the old woman change her flat tire, she hugged him and said he was her knight in shining armor.

Khi viên cảnh sát dừng xe để giúp bà lão thay lốp xe bị xẹp, bà đã ôm chầm lấy ông và nói rằng ông là hiệp sĩ.

Knight of the road: người đi chào hàng

Someone, especially a man, who spends a lot of time traveling on the road, whether for business or pleasure, or because they are homeless.

→ My dad was a knight of the road when I was younger, traveling almost nonstop in his car to sell his goods to businesses across the country.

Bố tôi là người đi chào hàng khi tôi còn nhỏ, ông đi gần như không nghỉ trên chiếc xe của mình để bán hàng cho các doanh nghiệp trên khắp đất nước.

Stick to the knitting: nên lo chuyện của mình

To mind one’s own business

→ Oh, stick to the knitting—I don’t need to hear your opinion of every little thing I do.

Ồ, hãy lo chuyện của mình đi – Tôi không cần nghe ý kiến ​​của bạn về từng việc nhỏ tôi làm.

Knock someone’s block off: đánh, tấn công ai đó

To strike someone with great force, usually in the head.

→ If you insult me like that again, I’ll knock your block off!

Nếu bạn xúc phạm tôi như vậy một lần nữa, tôi sẽ đánh bạn!

Knock someone dead: gây ấn tượng

To strongly impress one. Often used as an imperative to give encouragement.

→ Good luck on the audition! Knock ’em dead, kid!

Chúc may mắn trong buổi thử giọng! Hãy gây ấn tượng nhé!

Knock someone into the middle of next week: đánh gục

To strike one with great force.

→ Did you see the way he punched Larry? Gosh, he must have knocked him into next week!

Bạn có thấy cách anh ta đấm Larry không? Chúa ơi, chắc anh ấy đã bị đánh gục.

Knock it off: ngừng điều gì đó đang làm

To stop doing whatever one is doing. Often used as an imperative.

Knock it off, you two! I don’t want to see any more fighting.

Hai người thôi đi! Tôi không muốn thấy bất kỳ cuộc chiến nào nữa.

Knock on (or at) the door: cố gắng tham gia

To try to become involved in some group or venture.

→ If that kid is knocking on the door, you better let him join the team—he’s really talented.

Nếu đứa trẻ đó cố gắng tham gia, bạn nên để nó tham gia vào đội – nó thực sự tài năng.

Knock someone or something on the head: ngăn chặn kịp thời

To promptly prevent something, especially an idea, suggestion, or plan, from being developed, proliferated, or carried out. Primarily heard in UK.

→ We need to knock this notion of forming a union on the head before it gets too far.

Chúng ta cần ngăn chặn thành lập công đoàn này trước khi nó đi quá xa.

Knock someone sideways: gây sốc, ngạc nhiên, hoang mang, buồn bã

To shock, surprise, astonish, or bewilder one, especially in a distressing or upsetting manner.

→ I know the death of his mother really knocked Tom sideways.

Tôi biết cái chết của mẹ anh ấy đã thực sự khiến Tom hoang mang.

Knock spots off: dễ dàng vượt qua, vượt trội

To completely outclass, outdo, or outperform someone or something; to soundly defeat or best someone or something. Primarily heard in UK, Australia.

→ Wow, this coffee knocks the spots off the stuff we get back home.

Chà, loại cà phê này ngon hơn hẳn những thứ mà chúng tôi mang về nhà.

Knock them in the aisles: gây ấn tượng, choáng ngợp

To thoroughly impress, overwhelm, or excite a group of spectators (almost always identified by the pronoun “them”).

→ Good luck, honey. I know your presentation is going to knock them in the aisles today!

Chúc may mắn, em yêu. Anh biết bài thuyết trình của bạn sẽ gây ấn tượng họ ngay hôm nay!

Take a knock: giảm sút

To be diminished, injured, or negatively impacted in some way.

→ Our profits are going to take a knock if we don’t start reducing our manufacturing costs.

Lợi nhuận của chúng tôi sẽ giảm mạnh nếu chúng tôi không bắt đầu giảm chi phí sản xuất.

You could have knocked me down with a feather: diễn tả sự ngạc nhiên

An expression of great or utter surprise, bewilderment, or astonishment.

→ I was so taken aback when I found out I’d won the lottery that you could have knocked me down with a feather!

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết mình đã trúng số thật bất ngờ!

On the knocker: đi từng nhà bán hàng

Going door to door, as to solicit a sale, a vote, or information. Primarily heard in UK, Australia.

→ When I was just out of college, I had a job on the knocker for a mobile phone provider to get people to switch their plans.

Khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi có một công việc bánh hàng cho nhà cung cấp điện thoại di động để mọi người chuyển đổi kế hoạch của họ.

Up to the knocker: tốt như mong đợi

As good as what was expected, required, or demanded; satisfactory or adequate.

→ It’s nice to see that Jenny’s work is up to the knocker again lately.

Thật vui khi thấy gần đây công việc của Jenny lại phát triển tốt như mong đợi.

At a rate of knots: nhanh chóng

Rapidly

→ We’re going to have to move at a rate of knots to have any hope of getting there on time.

Chúng ta sẽ phải di chuyển nhanh chóng để có hy vọng đến đó đúng giờ.

Tie the knot: kết hôn

To get married. An allusion to the handfasting ceremony, an ancient tradition of binding the hands of the bride and groom with lengths of cloth, cord, rope, etc., as a symbol of their lasting union.

→ All of my friends have tied the knot and started having kids.

Tất cả bạn bè của tôi đã kết hôn và bắt đầu có con.

Tie someone (up) in knots: lo lắng, bối rối

To make one confused, anxious, worried, and/or upset.

→ I’ve been planning to propose to James on Sunday, but the nervousness is tying me in knots!

Tôi đã định cầu hôn James vào Chủ nhật, nhưng tôi thực sự rất lo lắng!

As we know it: như bây giời, đã lâu

As it is now or has been for a long time; as we currently experience it.

→ Environmental issues like that threaten the world as we know it.

Những vấn đề môi trường như thế đe dọa thế giới đã lâu.

Be in the know: được cung cấp thông tin đầy đủ

To be well-informed, especially about a topic that is not widely known.

→ Paige is in the know, so if she says that’s the best restaurant in town, we definitely have to go there.

Paige biết rõ, vì vậy nếu cô ấy nói đó là nhà hàng tốt nhất trong thị trấn, chúng tôi chắc chắn phải đến đó.

Before you know where you are: nhanh chóng và đột ngột

Quickly or suddenly

Before you know where you are, you’ll be graduating, so start thinking about your future now.

Bạn sẽ tốt nghiệp một cách nhanh chóng, vì vậy hãy bắt đầu suy nghĩ về tương lai của bạn ngay bây giờ.

Know a thing or two: hiểu biết cái gì đó

To be knowledgeable about something. The phrase is usually used to indicate that one knows more about something than someone thinks.

→ Hey, I know a thing or two about art—I was an art history major in college, you know!

Này, tôi có kinh nghiệm, hiểu biết về nghệ thuật — tôi là sinh viên chuyên ngành lịch sử nghệ thuật ở trường đại học, bạn biết đấy!

Know better than: nhận thức, hành vi thông minh

To be aware or capable of better or smarter behavior than one has demonstrated.

→ You know better than to talk to strangers! What were you thinking?

Bạn nên nhận thức khi nói chuyện với người lạ! Lúc đó bạn nghĩ gì thế?

Know (or not know) from nothing: hoàn toàn không biết

To be completely ignorant or uninformed (about something).

→ Don’t ever second-guess my judgment again, you hear me? You don’t know from nothing!

Đừng bao giờ đoán già đoán non về phán đoán của tôi nữa, bạn nghe tôi nói không? Bạn không biết gì hết!

Know little (or nothing) and care less: có ít kiến thức ,không quan tâm

To have very little knowledge and absolutely no concern about someone or something.

→ A: “Don’t you have any family who would take you in?” A: “I had a half-brother who lived upstate, but the last time I checked, he knew little and cared less about what happens to me.”

A: “Bạn không có bất kỳ người thân gia đình nào nhận bạn hả?” A: “Tôi có một người anh trai cùng cha khác mẹ sống ở vùng ngoại ô, nhưng lần cuối cùng, anh ấy biết rất ít quan tâm đến những gì xảy ra với tôi.”

Know someone in the biblical sense: có quan hệ tình dục với ai đó

To have (or have had) sexual relations with someone.

→ John is looking very well these days. I’d like to get to know him in the biblical sense, if you know what I mean.

John đang trông rất tốt trong những ngày này. Tôi muốn quan hệ tình dục với anh ấy, bạn hiểu ý tôi không.

Know the ropes: làm quen, quên thuộc

To understand or be familiar with the details or knowhow about a specific situation, task, job, or role.

→ I know it’s a lot to take in right now, but you’ll get to know the ropes soon enough.

Tôi biết bây giờ còn rất nhiều thứ để tham gia, nhưng bạn sẽ sớm hiểu và làm quen thôi.

Know the score: hiểu tình huống gì đó

To understand the reality of a particular situation, often when that information is displeasing

→ Oh, I know the score—my older sisters are allowed to do things that I’m not.

Ồ, tôi hiểu rồi – các chị gái của tôi được phép làm những việc mà tôi không được phép.

Know too much: biết quá nhiều

To know too much detailed or intimate information (about someone or something).

→ If he’s worked here for that long, he knows too much. Get him to sign an NDA.

Nếu anh ấy làm việc ở đây lâu như vậy, anh ấy biết quá nhiều. Yêu cầu anh ta ký một NDA.

Know what’s what: có đủ kiến thức, kỹ năng

To know the true facts or most fundamental information (about someone or something).

→ Kid, I’ve been doing this job for longer than you’ve been alive, so trust me when I say that I know what’s what around here.

Nhóc con, tôi đã làm công việc này lâu hơn cậu còn sống, vì vậy hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi biết những gì xung quanh đây.

Know what you like: có thị hiếu cố định

To be very certain of or rigid in one’s tastes or preferences, even if it goes against conventional wisdom.

→ My daughter insists on wearing a fedora to school. The kid knows what she likes!

Con gái tôi đòi đội mũ phớt đến trường. Đứa trẻ biết những gì nó thích!

Know where you are with: biết bạn được ai đó coi trọng như thế nào/ biết ý kiến ​​của ai đó về một vấn đề

To know how one is regarded or perceived by someone/ To know one’s position or views on some topic

→ I think I did well in the interview, but I wish I knew where I was with the recruiter.

Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt trong buổi phỏng vấn, nhưng tôi ước tôi biết được nhận xét từ nhà tuyển dụng.

Know who’s who: biết địa vị ở đâu

To know details about or have connections with everyone or many people in a group. Usually used in relation to groups of rich, powerful, or famous people.

→ If you want to get ahead in this industry, you need to know who’s who.

Nếu bạn muốn đi trước trong ngành công nghiệp này, bạn cần phải biết địa vị bạn ở đâu.

Know your own mind: kiên định với ý kiến của bản thân

To be firmly resolute and confident in one’s ideas, intentions, plans, or opinions.

→ I’ve never worried too much about the effects of peer pressure on Kelly, as she really knows her own mind on what’s right or wrong.

Tôi chưa bao giờ lo lắng quá nhiều về tác động của áp lực bạn bè đối với Kelly, vì cô ấy thực sự biết suy nghĩ của mình về điều gì là đúng hay sai.

Not know what hit you: sốc, bối rối trước điều gì đó

To be extremely shocked, surprised, or confused by something

→ When my father passed away, I just didn’t know what hit me.

Khi cha tôi qua đời, tôi chỉ cảm thấy bối rối.

Not know what to do with yourself: lo lắng không biết làm gì

To be unable to successfully occupy or distract oneself, especially when experiencing boredom, anxiety, stress, or excitement.

→ I was so nervous waiting for the doctor’s call, I didn’t know what to do with myself!

Tôi rất hồi hộp chờ đợi cuộc gọi của bác sĩ, tôi không biết phải làm gì với bản thân!

Not know where to look: cảm thấy xấu hổ không biết cư xử như thế nào

To not know how to behave in an embarrassing or uncomfortable situation.

→ We didn’t know where to look when Jan and Pete started fighting during dinner.

Chúng tôi không biết phải làm gì khi Jan và Pete bắt đầu đánh nhau trong bữa tối.

There is no knowing: không ai có thể chắc chắn

There is no way one can be sure; no one knows or can tell.

→ He’s already very volatile at the moment—no knowing how he’ll react to bad news like this.

Hiện tại anh ấy rất hay thay đổi – không ai biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào với những tin xấu như thế này.

For all someone knows: được sử dụng để thể hiện phạm vi giới hạn hoặc mức độ thông tin của ai đó

Said when one is uncertain or has limited details about something

→ I haven’t talked to Marie in weeks, so, for all I know, she’s not even coming to the dinner party tonight.

Tôi đã không nói chuyện với Marie trong nhiều tuần, vì vậy, theo tất cả những gì tôi biết, cô ấy thậm chí còn không đến bữa tiệc tối tối nay.

Go the knuckle: tham gia vào cuộc chiến tay đôi

To engage in a fistfight (with someone). Primarily heard in Australia.

→ He has a black eye from going the knuckle with another boy in his class.

Anh ta có một con mắt đen đánh tay đôi với một cậu bé khác trong lớp của mình.

Near the knuckle: dễ bị xúc phạm

Prone or likely to offend others, especially due to being sexually explicit or suggestive.

→ If you want to be a great comedian, you can’t be afraid of getting near the knuckle from time to time.

Nếu bạn muốn trở thành một diễn viên hài tuyệt vời, bạn không thể sợ bị xúc phạm.