Thành ngữ tiếng Anh là những cụm từ được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày, đôi khi ngay trong văn viết. Với hàng ngàn Idioms khác nhau sẽ làm bạn khó có thể nắm bắt được hết. Dưới đây là danh sách Idioms bắt đầu từ R, sẽ giúp bạn thống kê các nội dung về thành ngữ và học tập hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ R

Breed like rabbits: sinh nhiều con trong thời gian ngắn

To have several babies in a short period of time. (Rabbits are known to produce a large number of offspring very rapidly.)

→ I can’t believe my sister is pregnant for the fourth time in five years. She and her husband just breed like rabbits!

Không thể tin được là em gái mình đang mang thai lần thứ 4 sau 5 năm. Vợ chồng cô sinh nhiều con!

Buy the rabbit: thất bại

To be unsuccessful or have misfortune.

→ I went into my presentation totally unprepared and bought the rabbit.

Tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước bài thuyết trình của mình và đã thất bại.

Pull (or bring) a rabbit out of the (or a) hat: kết quả gây ngạc nhiên

To do something surprising and seemingly impossible; to produce something in a way that has no obvious explanation, as if done by magic. A reference to the clichéd magician’s trick of pulling a live rabbit out of a seemingly empty hat.

→ Unless someone can pull a rabbit out of their hat, I just don’t see how we can fix the issue without starting the whole thing over again from scratch.

Trừ khi ai đó đưa ra kết quả thành công, tôi chỉ không biết làm thế nào chúng ta có thể khắc phục sự cố mà không bắt đầu lại toàn bộ từ đầu.

Work the rabbit’s foot on: lừa dối ai đó

To deceive, dupe, or trick someone.

→ You may have worked the rabbit’s foot on everyone else in the department to get where you are, but I know you’re up to no good.

Bạn có thể đã lừa dối tất cả những người khác trong bộ phận để đạt được vị trí của bạn, nhưng tôi biết bạn không tốt.

Be in the race: có cơ hội chiến thắng

To be in a position of having the opportunity to succeed or win; to be in contention.

→ I know you hoped to dance better today, but they didn’t cut you, so at least you’re still in the race.

Tôi biết bạn hy vọng sẽ nhảy tốt hơn ngày hôm nay, nhưng họ không cắt giảm bạn, vì vậy ít nhất bạn vẫn còn hi vọng chiến thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *