English Idioms bắt đầu từ W

idioms bắt đầu từ W
Nội dung

Trong giao tiếp tiếng Anh, Idioms – Thành ngữ tiếng Anh được khá nhiều người ưa chuộng sử dụng, kể cả người bản xứ . Sau đây là danh sách Idioms bắt đầu từ W sẽ hỗ trợ bạn trau dồi thêm vốn từ vựng của mình, đồng thời nâng cấp trình độ tiếng Anh tốt hơn.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ W

On the wagon: kiêng rượu

Maintaining one’s sobriety; abstaining from alcohol or drugs. The common phrase “off the wagon” is used to indicate the opposite.

→ I’m much healthier now that I’m on the wagon, but I find it hard to socialize with my friends.

Bây giờ tôi đã khỏe hơn rất nhiều khi tôi kiêng rượu, nhưng tôi cảm thấy khó giao tiếp với bạn bè của mình.

Wake up and smell the coffee: chú ý chuyện đang xảy ra

Pay attention to what is happening

→ Come on, Stan, wake up and smell the coffee! They’re cheating you out of millions!

Nào, Stan, hãy để ý! Họ đang lừa bạn hàng triệu!

Be a wake-up (or awake up): nhận thức, ý thức

To be aware or conscious of something. Primarily heard in Australia.

→ Is she a wake-up to her husband’s illegal activities?

Có phải cô ấy đã nhận thức được những hoạt động phạm pháp của chồng mình?

Walk all over: đối xử tệ với người khác

To treat one in a way that ignores or flouts their authority, input, or feelings in order to do whatever one wants; to take advantage of one or push one around.

→ My aunt walks all over my uncle because he’s just too meek to stand up for himself.

Dì tôi đối xử tệ với người chú của tôi bởi vì ông ấy quá nhu mì để đứng lên cho chính mình.

Walk before you can run: thành thạo các kỹ năng của một cái gì đó trước khi chuyển sang kỹ năng hoặc kinh nghiệm lớn hơn

One must understand or become adept at the basic skills, techniques, or details of something before moving on to that which requires greater skill or experience.

→ I see it all the time—people who want to become hotshot doctors but don’t want to put in all the hard work the field demands. We have to walk before we run, after all.

Tôi luôn thấy điều đó — những người muốn trở thành bác sĩ giỏi nhưng không muốn làm tất cả những công việc khó khăn mà lĩnh vực này đòi hỏi. Chúng ta cần phải thành thạo các kỹ năng của một cái gì đó trước khi chuyển sang kỹ năng hoặc kinh nghiệm lớn hơn.

Walk the chalk: thể hiện năng lực trong lĩnh vực nào đó

To show one’s competence in a particular area. This outdated phrase refers to a sobriety test in which one had to walk between chalk lines.

→ I was so worried that I wouldn’t be able to walk the chalk, but I got a perfect score on my exam!

Tôi đã rất lo lắng rằng tôi sẽ không thể thể hiện được năng lực của mình, nhưng tôi đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi của mình!

Walk someone off their feet: làm kiệt sức bằng đi bộ

To exhaust one by making them walk very fast or for a very long distance.

→ I’m so out of shape that my mother walked me off my feet!

Tôi thất thường đến nỗi mẹ tôi đã phải kiệt sức!

Walk of life: tình trạng cuộc sống

One’s socioeconomic status or background.

→ It was nice to see people from every walk of life come together to raise money for the sick little girl.

Thật vui khi thấy mọi người từ mọi hoàn cảnh cùng nhau quyên góp tiền cho cô bé bị bệnh.

Walk on eggs: hành động cẩn trọng

To act or proceed with great care, caution, and consideration so as not to upset someone or trigger some imminent disaster.

→ The littlest thing tends to anger my mother, so I feel like I have to walk on eggs whenever I’m at her house.

Điều nhỏ nhặt nhất đều khiến mẹ tôi tức giận, vì vậy tôi cảm thấy như mình phải cẩn trọng bất cứ khi nào tôi ở nhà của bà.

Walk Spanish: phải rời khỏi nơi nào đó

To force one to leave a place.

→ A: “Why are you home so early?” B: “Well, they made me walk Spanish.”

A: “Sao em về sớm vậy?” B: “Chà, họ bắt em phải về.”

Walk your (or the) talk: phù hợp với hành động, lời nói

To back up one’s boastful talk with meaningful actions.

→ This consultant has sold us on some pretty radical ideas, but it remains to be seen whether he can walk his talk.

Nhà tư vấn này đã bán cho chúng tôi một số ý tưởng khá cấp tiến, nhưng vẫn còn phải xem liệu anh ta có thể thực hiện như lời nói của mình hay không.

Walk tall: chứng minh niềm tự hào, tự tin

To prove or display one’s pride, confidence, or fortitude.

→ I know a lot of people are upset, but you did the right thing, so walk tall.

Tôi biết nhiều người khó chịu, nhưng bạn đã làm đúng, vì vậy hãy tự tin.

Go walkabout: đi lang thang không có mục đích

To wander an area in an aimless or casual manner.

→ I think they went walkabout, so I’m not sure when they’ll be back.

Tôi nghĩ họ đã đi loanh quanh, vì vậy tôi không chắc khi nào họ sẽ quay lại.

Go walkies: biến mất thường do bị đánh cắp mà không có sự cho phép

To disappear, usually due to being stolen or taken without permission.

→ My pens always seem to go walkies. Can’t you guys at least ask before you take them?

Bút của tôi dường như luôn biến mất. Ít nhất các bạn có thể hỏi trước khi lấy chúng không?

A walking: hiện thân của thứ gì đó

The living embodiment of something; a person who has or displays the characteristics of something.

→ First, I lock myself out of the house, then my grocery bag breaks in the parking lot, and now I stepped on my glasses—I’m just a walking disaster today!

Đầu tiên, tôi nhốt mình ra khỏi nhà, sau đó túi hàng tạp hóa của tôi bị vỡ trong bãi đậu xe, và bây giờ tôi đã giẫm lên kính của mình — hôm nay tôi chỉ là một kẻ thê thảm!

Drive someone up the wall: làm ai đó bực bôi, tức giận

To annoy or frustrate one to the point of exasperation.

→ A week on vacation with my relatives is enough to drive me up the wall.

Một tuần đi nghỉ với người thân của tôi là đủ để tôi bực bội.

Go to the wall: phá sản/ kiên định ủng hộ ai đó

To go bankrupt/ To steadfastly support someone or something regardless of any suffering one might incur as a result.

→ If the company loses money again this quarter, it will go to the wall sooner than later.

Nếu công ty thua lỗ một lần nữa trong quý này, nó sẽ sớm phá sản.

Off the wall: kỳ lạ, bất thường, lập dị

Strange, wacky, or unusual.

→ Her hypothesis is really off the wall, but the facts seem to support it.

Giả thuyết của cô ấy thực sự không phù hợp, nhưng sự thật dường như ủng hộ điều đó.

Up against the wall: trong tình huống rắc rối, khó khăn

In a difficult or troubling situation in which one’s options or ability to act are limited or constrained.

→ I just feel like I’m up against a wall with all these creditors.

Tôi chỉ cảm thấy như mình đang gặp rắc rối với tất cả những chủ nợ này.

Wall-to-wall: bao phủ

Describing something that fills an entire area.

→ Since we’re about to move, our living room is just wall-to-wall boxes right now.

Vì chúng tôi sắp chuyển đi, nên hiện tại phòng khách của chúng tôi đầy những chiếc hộp.

Walls have ears: có ai đó có thể nghe trộm

Someone might be eavesdropping.

→ Let’s talk in my office—out here, the walls have ears.

Hãy nói chuyện trong văn phòng của tôi — ngoài này, sẽ có người nghe trộm.

On the wallaby: đi du lịch khi thất nghiệp và không có địa chỉ cụ thể

Traveling without employment or a fixed address, especially through or around the Australian bush, either as recreation or due to economic circumstances.

→ After they retired, my parents sold their home, bought a caravan, and decided to go on the wallaby for as long as their savings would allow them.

Sau khi họ nghỉ hưu, bố mẹ tôi bán nhà, mua một chiếc xe hơi, và quyết định đi du lịch miễn là số tiền tiết kiệm của họ còn cho phép.

A war of nerves: chiến tranh bằng biện pháp tâm lý, chiến tranh lạnh

Psychological warfare used to wear down an adversary’s resolve through fear tactics.

→ The dictator’s threats against the sovereign nation he was trying to conquer became a war of nerves as the citizens worried about the future of their country.

Những lời đe dọa của nhà độc tài chống lại quốc gia có chủ quyền mà ông ta đang cố gắng chinh phục đã trở thành một cuộc chiến căng thẳng khi người dân lo lắng về tương lai của đất nước họ.

A war of words: khẩu chiến

A lengthy argument characterized by verbal exchanges.

→ The union boss got into a war of words with management over the unfair treatment of the workers.

Ông chủ công đoàn đã có một cuộc khẩu chiến với ban quản lý về việc đối xử bất công với người lao động.

Have been in the wars: bị thương, hư hỏng

Been injured, damaged, decrepit, or appears as such, as one might be who has fought in a war. Can be said of a person or a thing.

→ How old is that junky computer of yours? It looks like it’s been in the wars!

Cái máy tính cũ kỹ đó của bạn bao nhiêu tuổi? Có vẻ như nó đã bị hư!

A war to end all wars: một cuộc chiến sẽ có quy mô lớn và tác động lớn đến thế giới đến mức chấm dứt sự cần thiết của bất kỳ cuộc chiến tranh nào khác trong tương lai

A war that will be of such huge scale and have such a large impact on the world as to end the need for any other wars in the future.

→ If it ever comes to using nuclear warheads against them, it will truly be a war to end all wars—there won’t be any world left to fight another one.

Nếu sử dụng đầu đạn hạt nhân để chống lại chúng, đó sẽ thực sự là một cuộc chiến chấm dứt tất cả các cuộc chiến khác — sẽ không còn thế giới nào để chống lại một thế giới khác.

Keep something warm for someone: đảm nhiệm công việc của người nào đó vắng mặt

To occupy a position for one or take over their responsibility while they are absent.

→ I’m don’t usually work in reception—I’m just keeping Mary’s seat warm while she’s on sick leave.

Tôi không thường làm việc ở lễ tân — Tôi thế chỗ cho Mary trong khi cô ấy nghỉ ốm.

Make it (or things) warm for someone: gây áp lực, khiến người khác khó chịu

To pressure one or otherwise make them uncomfortable, usually in an attempt to make them change their behavior or act in a certain way.

→ The other students decided to make it warm for the classroom bully so he’d stop picking on the younger kids.

Các học sinh khác đã quyết định gây áp lực đối với những kẻ bắt nạt trong lớp học để anh ấy ngừng chọn những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

Warm as toast: thời tiết thoải mái, ấm áp

Comfortably and cozily warm, especially when the weather outside is very cold.

→ I have such fond childhood memories of wintertime, coming in from the snow and getting warm as toast by the fire.

Tôi có những kỷ niệm thời thơ ấu đẹp đẽ về mùa đông, với tuyết và được sưởi ấm bên bếp lửa.

Warn someone off: cảnh báo rời đi hoặc không đến gần

To caution someone to leave or not to come near something.

→ The government put up signs warning off any potential hikers from the area.

Chính phủ đã đặt các biển cảnh báo bất kỳ người đi bộ đường dài nào từ khu vực này.

On the warpath: cực kỳ tức giận

Extremely angry and seeking retribution.

→ I’d avoid the boss if I were you—he’s been on the warpath since he found out we lost the Jefferson account.

Tôi sẽ tránh mặt ông chủ nếu tôi là bạn – anh ta luôn tức giận kể từ khi phát hiện ra chúng tôi mất tài khoản Jefferson.

Warts and all: khiếm khuyết, sai sót

Including any imperfections or flaws.

→ If you’re going to marry him, then you better love him, warts and all.

Nếu bạn định kết hôn với anh ta, thì tốt hơn bạn nên yêu anh ta, tất cả những khiếm khuyết.

Come out in the wash: lộ ra

To be exposed, as of a lie or something hidden.

→ Whatever the mayor is trying to cover up will all come out in the wash.

Bất cứ điều gì thị trưởng đang cố gắng che đậy, tất cả sẽ được lộ ra.

Wash your dirty linen in public: thảo luận những vấn đề riêng tư, cá nhân

To discuss very private, personal matters, especially that which may be sensitive or embarrassing, in public or with other people.

→ It always makes me uncomfortable when John starts going into all his personal problems whenever our friends get together. I just wish he wouldn’t wash his dirty linen in public like that.

Nó luôn khiến tôi khó chịu khi John bắt đầu đi vào tất cả các vấn đề cá nhân của mình bất cứ khi nào bạn bè của chúng tôi gặp nhau. Tôi chỉ ước anh ấy sẽ không nói những vấn đề cá nhân như vậy.

Wash your hands of: miễn trách nhiệm

To absolve oneself of or distance oneself from responsibility for something.

→ I don’t want to be part of this scheme any more. I wash my hands of it.

Tôi không muốn trở thành một phần của kế hoạch này nữa. Tôi miễn trách nhiệm về nó.

Won’t wash: không được tin tưởng, chấp nhận

→ Will not be believed or accepted.

In the end, however, this argument won’t wash.

Tuy nhiên, cuối cùng, lập luận này sẽ không được chấp nhận.

Waste not, want not: nếu bạn sử dụng thứ gì đó một cách khôn ngoan, tiết kiệm và đầy đủ, bạn sẽ ít có khả năng thấy mình cần bất cứ thứ gì

If you use something wisely, sparingly, and completely, it will be less likely that you find yourself in need of anything.

→ I plan our meals very carefully each week so that we use almost everything we get in the groceries. Waste not, want not.

Tôi lên kế hoạch cho các bữa ăn của chúng tôi rất cẩn thận mỗi tuần để chúng tôi sử dụng hầu hết mọi thứ chúng tôi có được trong cửa hàng tạp hóa. Không lãng phí thì sẽ luôn đầy đủ.

Waste of space: vô ích, vô dụng

Someone or something that is blatantly unhelpful, worthless, or useless.

→ Boy, what a waste of space— he’s just standing around while the rest of us all move furniture.

Cậu nhóc, thật vô dụng— cậu ấy chỉ đứng xung quanh trong khi những người còn lại dọn đồ đạc.

Watch the time: theo dõi thời gian để không bỏ lỡ điều gì đó

To monitor the current time so as not to miss or be late for something.

→ My train leaves in a couple hours, so I’ve got to watch the time.

Chuyến tàu của tôi sẽ khởi hành sau vài giờ nữa, vì vậy tôi phải canh giờ.

Watch the world go by: ngồi xem người khác hoạt động

To sit idly and watch other people’s activities.

→ I love sitting in a busy station, watching the world go by as I wait for my train.

Tôi thích ngồi trong một nhà ga đông đúc, nhìn mọi người hoạt động khi tôi đợi chuyến tàu của mình.

Watch your (or someone’s) back: sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ ai đó

To be willing and prepared to help or defend someone; to look out for someone in case they need assistance.

→ Don’t worry about those thugs, buddy. I’ll watch your back if they ever come bother you again.

Đừng lo lắng về những tên côn đồ đó, anh bạn. Tôi sẽ theo dõi phía sau của bạn nếu họ đến làm phiền bạn một lần nữa.

The watches of the night: giờ trong đêm, đặc biệt là giờ không thể ngủ được

The moments or hours of the night, typically when someone is awake.

→ I used to wake in the dark watches of the night, my body paralyzed, convinced that someone or something was watching me from the shadows.

Tôi thường thức dậy trong đêm, cơ thể tôi tê liệt, tin rằng có ai đó hoặc điều gì đó đang theo dõi tôi từ trong bóng tối.

Like water: lãng phí, tiêu tiền như nước

Excessively or wastefully. Used in the phrase “spend money like water.”

→ For years he was an absolute penny-pincher. Now that he’s got a steady job, he spends money like water.

Trong nhiều năm, anh ấy là một kẻ ăn bám tuyệt đối. Giờ đã có công việc ổn định, anh ấy tiêu tiền như nước.

Of the first water: vượt trội

Of the best quality; having the utmost skill or value.

→ She is a lady of the first water—dignified, well spoken, and with unimpeachable integrity.

Nàng là tiểu thư khuê các – đoan trang, ăn nói khéo léo và chính trực không thể chê vào đâu được.

Water under the bridge: vấn đề đã được giải quyết trước đó hoặc coi như đã giải quyết

A prior issue that is now resolved or considered resolved.

→ That argument we had is just water under the bridge now—don’t even worry about it.

Cuộc tranh cãi mà chúng ta đã giải quyết xong rồi – thậm chí đừng lo lắng về điều đó.

Meet your Waterloo: trải nghiệm bị đánh bại

To experience a final and resounding defeat.

→ The underdog team met their Waterloo in the championship game and lost to the best team in the league 17-1.

Đội dưới cơ đã bị đánh bại trong trận tranh chức vô địch và để thua đội mạnh nhất giải với tỷ số 17-1.

Make waves: gây ra rắc rối/ làm điều đó sáng tạo thu hút lượng lớn sự chú ý

To cause trouble or controversy, especially that which affects the course of a situation/ To do something innovative that draws a large amount of attention and makes a widespread impact on its society, industry, etc., often causing controversy in the process.

→ The merger is almost complete, so we’re all just holding our collective breath that someone doesn’t make waves at the last minute.

Việc hợp nhất gần như hoàn tất, vì vậy tất cả chúng tôi chỉ đang nín thở tập thể rằng ai đó sẽ không tạo ra rắc rối vào phút cuối.

Wax and wane: đợt tăng giảm luân phiên, lên voi xuống chó

To alternatingly increase (wax) and decrease (wane).

→ My fortune has waxed and waned over the years, but I live simply anyway, and it has never affected me much.

Tài sản của tôi đã thay đổi lên xuống theo năm tháng, nhưng dù sao thì tôi cũng sống giản dị và điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng nhiều đến tôi.

Go out of your way: nỗ lực

To make more effort than is required or expected (to help or benefit someone else).

→ You need to thank Monica—she really went out of her way to get you this job interview.

Bạn cần phải cảm ơn Monica — cô ấy thực sự đã cố gắng giúp bạn có được cuộc phỏng vấn xin việc này.

On the way out: suy giảm địa vị, không hợp thời trang/ sắp chết

Declining in status or popular opinion; becoming unfashionable or undesirable/ In the process of dying or about to die.

→ Our dog is on her way out. The poor thing can’t even stand up on her own anymore.

Con chó của chúng tôi đang sắp chết. Điều tội nghiệp là nó thậm chí không thể tự đứng lên được nữa.

Put someone in the way of: cho ai đó cơ hội

To provide one the opportunity to obtain or achieve something.

→ Sometimes confronting our fears can put us in the way of profound personal growth.

Đôi khi đối mặt với nỗi sợ hãi có thể cho chúng ta cơ hội phát triển cá nhân sâu sắc.

The way of the world: cách mà mọi người thường cư xử hoặc điều thường xảy ra

That which typically or generally happens to or between people; the way people normally behave.

→ Yet another wealthy CEO gets away with theft scot-free, while the employees are left penniless. Alas, that’s the way of the world.

Tuy nhiên, một CEO giàu có khác lại tránh xa nạn trộm cắp, trong khi các nhân viên không một xu dính túi. Than ôi, đó là điều thường xảy ra.

Way to go: làm tốt lắm, xin chúc mừng

Good job! Congratulations!

Way to go on reaching your charity goal of $100,000!

Xin chúc mừng bạn đã tiếp tục đạt được mục tiêu từ thiện 100.000 đô la!

Ways and means: cách thức gia tăng ngân sách (liên quan đến tài chính)

The methods by which something is accomplished or attained, especially in relation to finances.

→ We’re here to discuss the goals of the project, not the ways and means. Funding and a plan will come later.

Chúng tôi ở đây để thảo luận về các mục tiêu của dự án, không phải cách thức gia tăng ngân sách. Kinh phí và một kế hoạch sẽ bàn sau.

Fall by the wayside: thất bại, tụt hậu/ bị loại bỏ

To fail or fall behind at something/ To be discarded, ignored, rejected, or set aside in favor of other considerations or more urgent matters.

→ If you don’t do your homework now, it won’t be long before you fall by the wayside in this class.

Nếu bạn không làm bài tập về nhà ngay bây giờ, sẽ không bao lâu nữa bạn sẽ bị thụt lùi trong lớp học này.

Up (or out) the wazoo: với số lượng lớn

In great quantities.

→ The guy in the movie had business contacts up the wazoo.

Anh chàng trong phim có số lượng lớn liên hệ công việc.

The weak link: mắt yếu

Someone or something considered inferior to the other parts of a group, series, or mechanism.

The weak link in computer security is almost always the end user.

Mắt yếu trong bảo mật máy tính hầu như luôn luôn là người dùng cuối.

Wear (or wear your years) well: trông ưa nhìn, sành điệu

To look very fashionable or attractive while wearing something, such as a piece of clothing, a particular hairstyle, a kind of makeup, etc.

→ Not every woman can wear short hair well, but you really pull it off.

Không phải phụ nữ nào cũng có thể để tóc ngắn đẹp, nhưng bạn thực sự thích hợp với mái tóc này.

Fine (or lovely) weather for ducks: thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều

Wet, rainy weather.

→ It’s been fine weather for ducks lately, so I would sure appreciate some sunshine.

Gần đây, thời tiết ẩm ướt, vì vậy tôi chắc chắn sẽ thấy ánh nắng mặt trời.

Keep a weather eye on: giám sát chặt chẽ

To monitor someone or something closely, often because the person or thing in question may turn out to be dangerous.

→ I need you to keep a weather eye on this crisis so that we can get the necessary supplies out quickly.

Tôi cần bạn giám sát chặt chẽ về cuộc khủng hoảng này để chúng tôi có thể nhanh chóng nhận được những nguồn cung cấp cần thiết.

Make good (or bad) weather of it: chống trọi với thời tiết

To perform or cope well during intense weather conditions.

→ Though the winds increased and the rain hammered down, the small cutter made good weather of it, and we arrived none the worse just before dawn.

Mặc dù gió thổi mạnh và mưa như trút nước, nhưng chiếc máy cắt nhỏ đã chống trọi với thời tiết, và chúng tôi đến nơi không tệ hơn ngay trước bình minh.

Make heavy weather of: làm điều gì đó khó hơn, tốn nhiều công sức hơn

To make something harder or more laborious to do, especially more than is usual or necessary.

→ The bill was passed two years ago, but the government has made heavy weather of implementing the law at a local level.

Dự luật đã được thông qua cách đây hai năm, nhưng chính phủ đã tỏ ra khó khăn trong việc thực hiện luật ở cấp địa phương.

Under the weather: bệnh nhẹ

Mildly ill.

→ Yeah, I was under the weather last week, but I’m feeling much better now.

Vâng, tôi đã bị bệnh tuần trước, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Get weaving: bắt đầu làm gì đó

To start doing something.

→ Come on, let’s get weaving—we’ve wasted enough time already.

Nào, chúng ta hãy bắt đầu – chúng ta đã lãng phí đủ thời gian rồi.

Be a weight off your mind: cảm thấy nhẹ nhõm sau khi không còn gặp vấn đề gì nữa

To be a relief after having shared what one is thinking or feeling with others, or upon no longer having a particular problem.

→ I finally completed my tax return for this year. That’s a weight off my mind!

Cuối cùng tôi đã hoàn thành tờ khai thuế của mình cho năm nay. Thật là nhẹ nhõm!

Be worth your (or its) weight in gold: có giá trị, quan trọng, hữu ích

To be very valuable, important, or useful.

→ When you’re in a foreign country, you’ll find that a reliable translator is worth his weight in gold.

Khi bạn ở nước ngoài, bạn sẽ thấy rằng một phiên dịch viên đáng tin cậy rất quan trọng.

Outstay your welcome: ở lại quá lâu

To remain a guest in a place, especially someone’s home, for too long, to the point where the host no longer wishes one to stay.

→ After the cool reception I received at breakfast, it was apparent that I had outstayed my welcome at the cottage of my father’s friend.

Sau sự đón tiếp thân thiện mà tôi nhận được vào bữa sáng, rõ ràng là tôi đã ở lại quá lâu tại ngôi nhà nhỏ của người bạn của cha tôi.

Make the welkin ring: tạo ra âm thanh lớn, tiếng ồn

To make a very loud, reverberating sound or noise.

→ The candidate’s speech was drowned out as the crowd made the welkin ring with their cheers.

Bài phát biểu của ứng cử viên bị át đi khi đám đông reo hò.

Give it some welly: hành động nỗ lực, nhiệt tình hơn

To act with more effort or enthusiasm.

→ That performance was dull as can be—come on, give it some welly!

Màn trình diễn đó thật buồn tẻ – thôi nào, hãy cố gắng lên!

Go west: chết (người)/ hư hỏng (vật)

Of a person, to die/ Of the machine, to stop working

→ When I go west, I don’t want any elaborate funeral services in my honor, OK?

Khi tôi chết, tôi không muốn có bất kỳ dịch vụ tang lễ cầu kỳ nào vì danh dự của mình, được chứ?

All wet: hoàn toàn sai

Totally wrong.

→ We need to come up with a new ad campaign, because, based on these negative reactions, the old one was all wet.

Chúng tôi cần đưa ra một chiến dịch quảng cáo mới, bởi vì, dựa trên những phản ứng tiêu cực này, chiến dịch cũ đã đi sai hướng.

Wet the baby’s head: kỷ niệm sự ra đời của một đứa trẻ bằng cách uống đồ uống có cồn

To celebrate a child’s birth by having an alcoholic beverage.

→ A toast to my new nephew! Let’s wet the baby’s head.

Nâng ly chúc mừng cháu trai mới của tôi! Hãy làm ướt đầu của đứa trẻ.

Wet behind the ears: thiếu kinh nghiệm

Inexperienced, often because one is young.

→ You’ll never win the case with him as your lawyer—he’s just out of law school and still wet behind the ears!

Bạn sẽ không bao giờ thắng kiện với anh ta với tư cách là luật sư của bạn – anh ta vừa mới tốt nghiệp trường luật và vẫn còn thiếu kinh nghiệm!

A wet blanket: kẻ phá hủy cuộc vui

Someone who ruins other people’s fun.

→ Don’t invite Nicole to the party. She’s such a wet blanket that she’ll probably just complain the whole time.

Đừng mời Nicole đến bữa tiệc. Cô ấy là một kẻ phá hỏng bữa tiệc, cô ấy sẽ chỉ phàn nàn suốt thời gian qua.

Out of whack: không hoạt động

Not or no longer working or functioning properly.

→ I don’t know what’s wrong with it, but the computer is totally out of whack—I can’t even get past the login screen.

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với nó, nhưng máy tính hoàn toàn không hoạt động – tôi thậm chí không thể vượt qua màn hình đăng nhập.

Top (or full) whack: một số tiền cự kỳ cao

An extremely high or the highest possible amount of money.

→ The manager is understandably upset to have paid top whack for the best player in the league, only to have him out with a career-ending injury after the first game.

Có thể hiểu được rằng người quản lý rất buồn khi đã trả nhiều tiền nhất cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, chỉ để anh ta phải nghỉ thi đấu vì chấn thương kết thúc sự nghiệp sau trận đấu đầu tiên.

A whale of something: đặc biệt, xuất sắc

An exceptionally great or excellent.

→ I had a whale of a time at Pete’s wedding—I danced all night long!

Tôi đã rất đặc biệt trong đám cưới của Pete — tôi đã khiêu vũ suốt đêm!

And (or or) what have you: những thứ không cụ thể khác

Other nonspecific things.

→ Oh, I’m just making some pasta and meatballs and what have you—nothing crazy.

Ồ, tôi chỉ đang làm một ít mì ống và thịt viên, và những thứ khác – không có gì điên rồ cả.

And what not: cùng với những thứ khác cùng loại

Along with other things of a similar kind; and so forth.

→ The shop has all the basics—bread, milk, eggs, and whatnot—but nothing too fancy.

Cửa hàng có tất cả những thứ cơ bản — bánh mì, sữa, trứng và những thứ khác — nhưng không có gì quá lạ mắt.

What with: bởi vì

Due to; because of; taking (something) into consideration.

→ I’m sorry, but I can’t help you move this weekend, what with my bad back and all.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp bạn di chuyển vào cuối tuần này, bởi vì cái lưng đau của tôi.

Separate (or sort) the wheat from the chaff: tách cái tốt với cá kém hơn

To separate the good or valuable from that which is inferior.

→ With so many manuscripts arriving daily, it’s a challenge to separate the wheat from the chaff and spot the really exceptional ones.

Với rất nhiều bản thảo đến hàng ngày, thật khó để tách cái nào tốt cái nào kém và phát hiện ra những loại thực sự đặc biệt.

Silly as a wheel: khờ khạo

Particularly foolish, silly, or frivolous.

→ Everyone thought I was silly as a wheel growing up—my head in the clouds, lost to dreams of impossible things.

Mọi người đều nghĩ tôi ngớ ngẩn mà lớn lên — đầu tôi trên mây, chìm trong giấc mơ về những điều không tưởng.

Spin your wheels: lãng phí thời gian, năng lượng

To waste one’s time or energy idly or frivolously; to neither progress nor regress, but remain in a fixed, neutral position.

→ They kept me on to manage what’s left of this division, but to be honest, I’ve just been spinning my wheels here for the last couple of years.

Họ bắt tôi phải quản lý những gì còn lại của bộ phận này, nhưng thành thật mà nói, tôi mới chỉ lãng phí thời gian ở đây trong vài năm qua.

Wheel and deal: tham gia vào chính trị, kinh doanh

To proactively and frequently pursue business deals or other actions of benefit to oneself or one’s organization through the building and leveraging of contacts and relationships, especially in a prolific, aggressive, or unscrupulous way.

→ You can’t just expect to move up in the workplace without making some contacts. You have to wheel and deal a little.

Bạn không thể chỉ mong đợi được thăng tiến tại nơi làm việc mà không thực hiện một số liên hệ. Bạn phải tham gia kinh doanh một chút.

The wheel of Fortune: sự ngẫu nhiên không lường trước

The incidental, unforeseen, or random occurrences of life.

→ There’s no knowing how this whole thing will pan out—we just have to leave it up to the wheel of fortune.

Không biết toàn bộ chuyện này sẽ diễn ra như thế nào — chúng ta chỉ cần để nó thuận theo tự nhiên.

Wheels within wheels: cái gì đó phức tạp

Something that is very complex and perhaps overly complicated.

→ I can’t figure out how to turn off this alarm system—it’s really a wheel within a wheel.

Tôi không thể tìm ra cách tắt hệ thống báo động này — nó thực sự phức tạp.

Whip the cat: say xỉn

To get very drunk

→ My guess is that Father is out whipping the cat again, while I remain here providing for our family.

Tôi đoán là Cha lại ra ngoài say xỉn, trong khi tôi vẫn ở đây chu cấp cho gia đình chúng tôi.

Whips of: số lượng lớn

A large amount or quantity of (something).

→ They serve the lovely pancakes with syrup and whips of thick, sweet cream.

Họ phục vụ những chiếc bánh kếp xinh xắn với thật nhiều xi-rô và kem đặc, ngọt ngào.

Give it a whirl: thử cái gì đó

To try something (often for the first time as a means of forming an opinion about it).

→ A: “Do you want to try driving my car, to see how you like it?” B: “Yeah, sure, I’ll give it a whirl.”

A: “Bạn có muốn thử lái xe của tôi, để xem bạn thích nó như thế nào không?” B: “Ừ, chắc chắn rồi, tôi sẽ thử.”

Reap the whirlwind: gánh chịu hậu quả

To suffer the negative consequences of one’s actions.

→ If you don’t do your homework now, you’ll reap the whirlwind when you have to take your final exam.

Nếu bạn không làm bài tập về nhà ngay bây giờ, bạn sẽ gặp phải gánh hậu quả khi phải làm bài kiểm tra cuối kỳ.

Have (or have grown) whiskers: cũ (nói về câu chuyện hay trò đùa)

To be old, as of a story or joke.

→ No one laughed at your story because it had whiskers by then.

Không ai cười khi nghe câu chuyện của bạn vì nó đã quá cũ rồi.

Within a whisker of: gần với cái gì đó

Very close to something.

→ I swear the car came within a whisker of hitting the train, but stopped at the last second.

Tôi thề rằng chiếc xe đã lao tới trong một khoảng không khi đâm vào đoàn tàu, nhưng đã dừng lại ở giây cuối cùng.

Blow the whistle on: tiết lộ tai tiếng, vụ lừa đảo

To expose or report something scandalous or deceptive.

→ That company’s stock price plummeted after the media blew the whistle on the CEO’s embezzlement scandal.

Giá cổ phiếu của công ty đó đã giảm mạnh sau khi giới truyền thông tiết lộ về vụ bê bối tham ô của CEO.

Whistle in the dark: giả vờ tự tin, không sợ hãi

To be sure of a particular outcome when all evidence points to the contrary.

→ Based on the polls, he’s whistling in the dark if he thinks he’s going to unseat the incumbent.

Dựa trên các cuộc thăm dò, anh ta giả vờ tự tin khi anh ta nghĩ rằng mình sẽ lật tẩy được người đương nhiệm.

Whistle in the wind: tham gia việc gì đó không có kết quả, vô vọng

To engage in a fruitless or hopeless task; to try to produce an effect or influence something with no real hope of succeeding.

→ We all know that he’s guilty, but if we can’t get concrete evidence, we’re just going to be whistling in the wind.

Tất cả chúng ta đều biết rằng anh ta có tội, nhưng nếu chúng ta không thể có được bằng chứng cụ thể, chúng ta sẽ chỉ làm trong vô vọng.

Whistle something down the wind: từ bỏ

To let go of or abandon control of something.

→ Rather than take control of his own fortune, he instead left it to the discretion of his advisors, preferring to whistle it down the wind and enjoy the life he had.

Thay vì tự mình kiểm soát tài sản của mình, anh ta để nó theo ý của các cố vấn của mình, từ bỏ nó và tận hưởng cuộc sống mà anh ta có.

Mark something with a white stone: điều gì đó may mắn, đặc biệt

To consider or indicate that something is very favorable, fortunate, or pleasurable. Usually used in passive constructions.

→ Those are days that shall forever be marked with a white stone in my mind.

Đó là những ngày sẽ mãi mãi đặc biệt trong tâm trí tôi.

Show the white feather: hành động tỏ ra như kẻ hèn nhát

To act like or appear to be a coward; to exhibit cowardly traits or behavior.

→ For all his blustery talk, the senator would showed the white feather when it actually came time to stand up against the president on the issue.

Đối với tất cả cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của mình, thượng nghị sĩ tỏ ra hèn nhát khi đến lúc thực sự đứng lên chống lại tổng thống về vấn đề này.

A white elephant: vật sở hữu vô dụng hoặc phiền phức, đặc biệt là vật sở hữu đắt tiền để duy trì hoặc khó vứt bỏ

An expensive item that is troublesome or useless.

→ At first, Eve was excited to inherit the farm, but it soon proved to be a white elephant she couldn’t afford.

Ban đầu, Eve rất hào hứng khi được thừa kế trang trại, nhưng nó nhanh chóng trở thành tài sản vô dụng mà cô không thể mua được.

A white knight: công ty hoặc người nào đó mua lại công ty khác sắp phá sản

A person or company that purchases, or gives money to, another company that is in financial distress or about to be acquired by a third party.

→ We all thought we were going to lose our jobs, but then a white knight purchased the company and saved it from bankruptcy.

Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất việc làm, nhưng sau đó một công ty khác đã mua lại công ty và cứu nó khỏi phá sản.

A whited sepulchre: kẻ đạo đức giả

A person, group, place, or thing presented as being virtuous and morally upright on the outside, but being hypocritically corrupt, immoral, or evil on the inside.

→ We hope with this report to unmask the whited sepulcher that is the current governing body of the sport, which has profited off of bribery, the exploitation of migrant laborers, and the coercion of those who would stand against them.

Chúng tôi hy vọng với bản báo cáo này sẽ vạch mặt kẻ đạo đức giả là cơ quan quản lý hiện tại của môn thể thao này, cơ quan đã trục lợi từ hối lộ, bóc lột lao động nhập cư và cưỡng bức những người chống lại họ.

Whiter than white: ngây thơ, trong sáng

Absolutely pure and innocent.

→ There’s no way she stole the money. She’s whiter than white—I don’t think she’s ever lied once in her whole life.

Không có chuyện cô ấy lấy trộm tiền. Cô ấy là người trong sáng – tôi không nghĩ rằng cô ấy đã từng nói dối một lần trong cả cuộc đời.

Out of (the) whole cloth: hư cấu, sai sự thật

Entirely fictional or utterly false; completely fabricated and not based on reality at all.

→ To be honest, I don’t believe a word he says—it sounds like it’s cut from whole cloth to me.

Thành thật mà nói, tôi không tin một lời anh ấy nói – tôi nghe như thể nó hư cấu.

The whole nine yards: mọi thứ có thể hoặc có sẵn

The entirety of what’s possible or available; all the related elements of something.

→ I want a traditional wedding, with the cake, the dress—the whole nine yards.

Tôi muốn một đám cưới truyền thống, với chiếc bánh, chiếc váy – và mọi thứ.

Whoop it up: ăn mừng/ nhiệt tình giữa nhóm người

To celebrate or cavort in a noisy way/ To generate enthusiasm or excitement among a group of people, typically by displaying such enthusiasm and excitement.

→ The team really whooped it up in the locker room after their big win.

Cả đội đã thực sự vui mừng trong phòng thay đồ sau chiến thắng đậm của họ.

Make whoopee: ăn mừng rầm rộ, náo nhiệt/ làm tình

To celebrate loudly and exuberantly/ To make love.

→ We all made whoopee after Mabel won the quilting contest.

Tất cả chúng tôi đều tỏ ra vui mừng sau khi Mabel chiến thắng trong cuộc thi quilting.

The whys and wherefores: lý do hoặc chi tiết cái gì đó

The various underlying factors that cause or contribute (to something).

→ I don’t need the whys and wherefores of the delay, I just want to know when the project will be done.

Tôi không cần lý do cho sự chậm trễ, tôi chỉ muốn biết khi nào dự án sẽ được thực hiện.

Get on someone’s wick: làm phiền ai đó

To irritate or annoy one.

→ The kids are really getting on my wick today with their constant fighting.

Những đứa trẻ thực sự đang làm phiền tôi ngày hôm nay với cuộc chiến liên tục của chúng.

No peace (or rest) for the wicked: khối lượng công việc nặng nhọc hoặc thiếu sự yên tĩnh của ai đó là hình phạt cho một cuộc sống tội lỗi

The lack of peace in one’s life, or the perpetual need to be working or be busy, stems from one’s sinfulness

→ He may have been acquitted of those crimes, but he will not go unpunished. There’s no peace for the wicked.

Anh ta có thể đã được trắng án cho những tội ác đó, nhưng anh ta sẽ không bị trừng phạt. Không có hòa bình cho kẻ ác.

A sticky wicket: tình huống khó xử

A particularly awkward or difficult situation or circumstance.

→ I found myself on a bit of a sticky wicket when the boss saw me kissing his daughter at the cinema.

Tôi thấy mình hơi khó xử khi ông chủ nhìn thấy tôi hôn con gái ông ta ở rạp chiếu phim.

A widow’s cruse: nguồn cung cấp không bao giờ cạn kiệt

A supply source that seems as if it is or should be meager or limited but ends up being or seeming limitless.

→ Despite claims that the company needed to scale back pay for all its employees, the CEO’s salary seems to be drawn from a widow’s cruse, as it has only ever gone up in recent years.

Bất chấp những tuyên bố rằng công ty cần phải giảm lương cho tất cả nhân viên của mình, mức lương của CEO dường như được rút ra từ nguồn cung cấp, vì nó chỉ mới tăng lên trong những năm gần đây.

A widow’s mite: một khoản đóng góp nhỏ từ người nghèo

A small monetary contribution made by one who is poor.

→ Edna hardly has any money, and she still gives the church a widow’s mite.

Edna hầu như không có tiền, và cô ấy vẫn đóng góp cho nhà thờ một khoản tiền nhỏ.

Wigs on the green: đánh nhau

A physical fight.

→ Conversation is very tense whenever Sir George and Lord Philip are together. I anticipate wigs on the green the next time they meet.

Cuộc trò chuyện rất căng thẳng bất cứ khi nào Ngài George và Ngài Philip ở cùng nhau. Tôi dự đoán họ sẽ đánh nhau vào lần gặp mặt tiếp theo.

Get a wiggle on: di chuyển nhanh

To move quickly; to hurry or hurry up; get a move on.

→ We’d better get a wiggle on if we want to be on time for our reservation.

Tốt hơn là chúng tôi nên di chuyển nhanh nếu chúng tôi muốn đến đúng giờ để đặt trước.

Wild and woolly: cư xử thô kệch

Coarse, unrefined, or uncouth in appearance or behavior.

→ I was a little nervous about bringing my wild and woolly cousins to the black-tie event in Manhattan, thinking their country ways might not mesh well with my metropolitan colleagues.

Tôi hơi lo lắng về việc đưa những người anh em họ thô kệch của mình đến sự kiện black-tie ở Manhattan, vì nghĩ rằng cách thức ở đất nước của họ có thể không kết hợp tốt với các đồng nghiệp ở đô thị của tôi.

Spread like wildfire: lan truyền

To spread, circulate, or propagate very quickly and widely. Likened to the rapid spread of a literal wildfire.

→ News of the scandal spread like wildfire across the news outlets.

Tin tức về vụ bê bối lan nhanh trên khắp các báo đài tin tức.

A wild goose chase: cuộc tìm kiếm kéo dài và hỗn loạn

A prolonged or chaotic search for something that is difficult to find (often because it does not exist).

→ I’ve been on a wild goose chase trying to find a bag of Dan’s favorite potato chips.

Tôi đã phải tìm kiếm mãi để cố tìm một túi khoai tây chiên yêu thích của Dan.

Where there’s a will there’s a way: sự quyết tâm làm gì đó, có chí thì nên

If one is motivated enough to do something, they will find a way to do it.

→ Don’t tell me it’s impossible. Where there’s a will, there’s a way. And we’re going to find that way.

Đừng nói với tôi là không thể. Có chí thì nên. Và chúng tôi sẽ tìm ra cách đó.

Will o’ the wisp: hy vọng, mục tiêu không thực tế/ người ảo tưởng

An unrealistic, unattainable, or delusional hope or goal/ A person or thing that is or seems to be fleeting, intangible, or illusory.

→ The mobile phone market has proven a will-o’-the-wisp for the giant tech company, despite the huge amount of resources they’ve poured into staking their claim in it.

Thị trường điện thoại di động đã chứng minh được mục tiêu không thực tế của một công ty công nghệ khổng lồ, bất chấp số lượng lớn nguồn lực mà họ đã đổ vào để khẳng định quyền lực của mình trong đó.

With the best will in the world: cho dù ý định của bạn tốt đến đâu

No matter how much one tries or wishes that something will happen.

→ Even with the best will in the world, we won’t finish cleaning the house before your mother gets here.

Cho dù ý chí của bạn tốt đến đâu, chúng tôi sẽ không hoàn thành việc dọn dẹp nhà trước khi mẹ bạn đến đây.

With a will: hoạt bát, nhiệt tình

With vigor, enthusiasm, and determination.

→ When I said the kids could have ice cream if they finished their homework before dinner, they all started working with a will.

Khi tôi nói bọn trẻ có thể ăn kem nếu chúng hoàn thành bài tập về nhà trước bữa tối, chúng đều bắt đầu làm bài tập nhiệt tình hơn.

Wear the green willow: đau buồn vì người yêu không còn

To grieve for lost or unrequited love. The willow tree is traditionally associated with sadness.

→ My grandmother has been wearing the green willow ever since my grandfather died.

Bà tôi đã khoác lên mình hàng liễu xanh kể từ khi ông tôi mất.

Win (or earn) your spurs: chứng minh kỹ năng trong lĩnh vực cụ thể

To prove one’s skill in a particular area and earn distinction or a good position as a result.

→ Once you’ve watched the triplets for an entire day, then you’ll have won your spurs as their caretaker, as far as I’m concerned.

Khi bạn đã theo dõi những con ba ba trong cả ngày, thì bạn sẽ chứng minh mình với tư cách là người chăm sóc chúng, theo như tôi nghĩ.

You can’t win them all: dùng để diễn tả sự an ủi khi người khác thất bại

A phrase said, often as an attempt at consolation, when one has lost or failed to achieve a desired result, especially after previous success.

→ I know you’re disappointed to have the lost the game, but you can’t win them all, honey.

Tôi biết bạn rất thất vọng khi để thua trận đấu, nhưng bạn không thể thắng tất cả, em yêu.

Between wind and water: dễ bị tổn thương

Vulnerable.

→ She’s between wind and water, living in this terrible neighborhood. I hope she moves soon, for her own safety.

Cô ấy dễ bị tổn thương, sống trong khu phố khủng khiếp này. Tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm ra đi, vì sự an toàn của chính cô ấy.

Get wind of: nhận thức điều gì đó, đặc biệt được giữ bí mật

To become aware of something, especially something being kept secret, through indirect means.

→ If Mom gets wind of this prank we’re planning, we’ll be grounded for the rest of the summer.

Nếu mẹ biết được trò đùa này mà chúng tôi đang lên kế hoạch, chúng tôi sẽ bị bắt trong phần còn lại của mùa hè.

Gone with the wind: diễn tả điều gì đó biến mất, tan thành mây khói

A phrase used to describe something that has disappeared, passed, or vanished, permanently or completely.

→ Oh, that project was gone with the wind once the CEO voiced his concerns about it.

Ồ, dự án đó đã tan thành mây khói khi CEO lên tiếng bày tỏ quan ngại về nó.

It’s an ill wind: trong cái xấu có cái tốt

Even the most negative or harmful situations usually benefit someone.

→ The rain caused flooding, but it may help the farmers. It’s an ill wind, as they say.

Mưa gây ngập lụt nhưng có thể giúp ích cho người nông dân. Đó là trong cái rủi có cái may.

Put (or have) the wind up: làm ai đó lo lắng, buồn bã, lo sợ

To make someone very anxious, upset, or frightened.

→ If they keep putting pressure on you, we’ll threaten them with legal action; that should put the wind up them!

Nếu họ tiếp tục gây áp lực với bạn, chúng tôi sẽ đe dọa họ bằng hành động pháp lý; điều đó sẽ khiến họ sợ!

Sail close to (or near) the wind: làm điều nguy hiểm

To do something risky or dangerous.

→ If you keep sailing close to the wind, the police are going to arrest you eventually.

Nếu bạn tiếp tục làm điều nguy hiểm, cảnh sát sẽ bắt bạn.

Take the wind out of someone’s sails: làm giảm sự nhiệt tình/ gây ra tình huống bất lợi

To diminish one’s enthusiasm, excitement, or positive outlook (about something)/ To deprive one of an advantage; to make a situation unfavorable or detrimental for one.

→ She thought she’d won, but when I told her the letter was a scam, it really took the wind out of her sails.

Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ thắng, nhưng khi tôi nói với cô ấy rằng lá thư là một trò lừa đảo, nó thực sự khiến cô ấy mất hứng.

Fling (or throw) your cap over the windmill(s): hành động liều lĩnh

To act in a deranged, reckless, or unconventional manner.

→ Sarah is always trying to buck social conventions, flinging her cap over the windmill whenever possible.

Sarah luôn cố gắng vượt qua các quy ước xã hội, hành động liều lĩnh bất cứ khi nào có thể.

Go out (of) the window: bị lãng quên, bị coi thường

To be forgotten, disregarded, or lost.

→ Once the government deregulated the industry, expensive safety precautions were the first thing to go out the window.

Một khi chính phủ bãi bỏ quy định đối với ngành, các biện pháp phòng ngừa an toàn đắt tiền là điều đầu tiên bị lãng quên.

Window of opportunity: cơ hội thuận lợi để nắm bắt điều gì đó

A short or limited period of time in which one has a favorable opportunity to do, obtain, or accomplish something.

→ The summit offers a window of opportunity for the two countries to reach a peace agreement.

Hội nghị thượng đỉnh mở ra cơ hội để hai nước đạt được một thỏa thuận hòa bình.

To windward of: vị trí thuận lợi

To or into a more advantageous position in respect of something or some situation.

→ The company’s many lawyers have ensured that it remains to windward of the new tax laws.

Nhiều luật sư của công ty đã đảm bảo rằng nó vẫn tuân theo các luật thuế mới.

New wine in old bottles: một thay đổi hoặc đổi mới được áp dụng hoặc thêm vào một tổ chức, hệ thống hoặc phương pháp đã được thiết lập hoặc lâu đời

A change or innovation applied or added to an established or longstanding organization, system, or method.

→ The state’s newly elected governor is trying to put new wine in old bottles by revitalizing several different institutions and infrastructures with bold, progressive changes.

Thống đốc mới được bầu của bang đang cố gắng đưa ra sự đổi mới bằng cách hồi sinh một số thể chế và cơ sở hạ tầng khác nhau với những thay đổi táo bạo, tiến bộ.

Wine and dine someone: chiêu đãi ai đó bằng bữa ăn xa hoa

To entertain someone with lavish meals, typically in order to gain their favor in some way, either personally or professionally.

→ This guy is our ideal candidate for the job, so be sure to wine and dine him tonight.

Anh chàng này là ứng cử viên lý tưởng của chúng ta cho công việc, vì vậy hãy nhớ mời anh ta dùng bữa tối nay.

Wine, women, and song: thú vui, tệ nạn về ham muốm (rượu, quan hệ tình dục…)

Hedonistic pleasures and vices, specifically drinking alcohol, having or pursuing sex with women, and seeking general entertainment like singing or dancing.

→ The year after I finished my bachelor degree (and finally had a bit of spare cash and spare time to spend) was mostly just a haze of wine, women, and song.

Một năm sau khi tôi hoàn thành bằng cử nhân (và cuối cùng cũng có một chút tiền mặt và thời gian rảnh rỗi để tiêu) hầu như chỉ là kẻ tệ nạn.

In the wings: sẵn sàng giúp đỡ, thay thế ai đó

Ready and available to help or replace someone. Actors traditionally wait in the wings of the theater before stepping on stage.

→ My assistant is waiting in the wings to take my job once I retire.

Trợ lý của tôi đang sẵn sàng để nhận công việc của tôi sau khi tôi nghỉ hưu.

On a wing and a prayer: không có nhiều sự chuẩn bị

Without much preparation (and thus little hope of success).

→ I didn’t have time to edit my term paper so I just submitted it on a wing and a prayer.

Tôi không có thời gian để chỉnh sửa bài học kỳ của mình nên tôi chỉ nộp nó mà không có nhiều sự chuẩn bị.

Spread (or stretch or try) your wings: bắt đầu cuộc sống độc lập, trải nghiệm

To start to live more independently and experience new things, especially for the first time.

→ Now that I’m finished school, I feel like I really want to spread my swings and see what’s out there for me.

Bây giờ tôi đã hoàn thành việc học, tôi cảm thấy mình thực sự muốn trải nghiệm cuộc sống của mình và khám phá mọi thứ xung quanh tôi.

Under your wing: dưới sự chăm sóc, bảo về, dạy dỗ của ai đó

Under one’s care, protection, or tutelage.

→ I was nervous starting an internship at my uncle’s company, but it definitely made it easier being under his wing.

Tôi đã rất lo lắng khi bắt đầu thực tập tại công ty của chú tôi, nhưng điều đó chắc chắn khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi ở dưới sự giúp đỡ của ông ấy.

Winged words: bài phát biểu hùng hồn, có ý nghĩa

Very eloquent, meaningful, and impactful speech.

→ In his address before congress, the president spoke with winged words about the need for the country to unite in its fight against tyranny and evil.

Trong bài phát biểu trước đại hội, tổng thống đã nói với những lời có cánh về sự cần thiết phải đoàn kết của đất nước trong cuộc chiến chống lại bạo quyền và cái ác.

In the wink of an eye: ngay lập tức, cực kỳ nhanh chóng

Immediately or extremely quickly; at once.

→ Just call us on this number if you have any problems, and we’ll be back in the wink of an eye.

Chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số này nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, và chúng tôi sẽ quay lại trong nháy mắt.

Not sleep (or get) a wink: không được ngủ

To not get any sleep.

→ Our newborn son is rather colicky, so my wife and I haven’t slept a wink the last few nights.

Đứa con trai mới sinh của chúng tôi khá đau bụng, vì vậy vợ chồng tôi đã không chợp mắt được trong vài đêm.

As easy as winking: cực kỳ dễ dàng

Extremely easy, simple, or intuitive; requiring very little skill or effort.

→ After so many years as an accountant, doing taxes is as easy as winking for me.

Sau bao nhiêu năm làm kế toán, việc làm thuế đối với tôi dễ như nháy mắt.

Wipe the floor with: dễ dàng đánh bại đối thủ

To easily defeat an opponent.

→ Although he wasn’t favored to win the race, Jack really wiped the floor with his competition.

Mặc dù không được ưu ái giành chiến thắng trong cuộc đua nhưng Jack đã thực sự dễ dàng đánh bại đối thủ trong phần thi của mình.

Wipe the slate clean: tha thứ hoặc quên đi lỗi lầm hoặc tội lỗi trong quá khứ; tạo một khởi đầu mới

To erase the record of one’s wrong-doings, likened to wiping the contents off of a piece of slate, formerly used as a reusable writing surface.

→ I had been late a bunch of times, but after he heard that I’d been struggling so much at home, my boss said he would wipe my slate clean.

Tôi đã đến muộn rất nhiều lần, nhưng sau khi ông ấy nghe nói rằng tôi đã phải vật lộn rất nhiều ở nhà, ông chủ của tôi nói rằng ông ấy sẽ tha lỗi cho tôi.

Down to the wire: kết quả không được quyết định cho đến phút cuối

Until the last possible second.

→ Negotiations went down to the wire, but we did in fact agree on a new contract by the deadline.

Các cuộc đàm phán đã trở nên tồi tệ, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã đồng ý về một hợp đồng mới trước thời hạn.

Under the wire: vào phút cuối

At the last minute.

→ I submitted my application at 11:59 PM on deadline day—just under the wire!

Tôi đã gửi đơn đăng ký của mình lúc 11:59 tối vào ngày hạn chót — ngay phút cuối cùng!

In someone’s wisdom: được sử dụng một cách mỉa mai để gợi ý rằng một hành động không được đánh giá tốt

Used ironically when describing one’s action or decision that the speaker thinks was particularly stupid or ill advised.

→ The management, in their infinite wisdom, decided to cut employees’ benefits while demanding that they work even longer hours.

Ban lãnh đạo, với sự khôn ngoan vô hạn của mình, đã quyết định cắt giảm phúc lợi của nhân viên trong khi yêu cầu họ làm việc nhiều giờ hơn.

Be wise after the event: hiểu, đánh giá tình huống sau khi ý nghĩa được rõ ràng

It is far easier to understand how something bad could have been prevented after it has already occurred.

→ I never would have bought this car if I had known it needed so much work done to it. Well, it’s easier to be wise after the event.

Tôi sẽ không bao giờ mua chiếc xe này nếu tôi biết rằng nó cần rất nhiều công sức để hoàn thành nó. Tốt hơn là nên xem xét nó trước khi mua.

Put someone wise: nói, thông báo điều gì đó mà họ chưa biết

To tell one something that they do not know; to inform one about something of which they are ignorant.

→ We need to put those freshmen wise—they can’t keep coming into the senior hallway!

Chúng ta cần thông báo những sinh viên năm nhất đó rằng họ không thể tiếp tục đi vào hành lang cấp cao!

A wise man of Gotham: kẻ ngốc

A thoroughly stupid person; a fool.

→ I have concluded that he is but a wise man of Gotham, and so I cannot in good faith trust him to run any part of my business.

Tôi đã kết luận rằng anh ta chỉ là một kẻ ngốc, và vì vậy tôi không thể tin tưởng anh ta để điều hành bất kỳ phần nào trong công việc kinh doanh của tôi.

Be none (or not any) the wise: không nhận thức được

To not be aware of something (typically because others have kept it a secret).

→ I came in after curfew last night, but it’s OK because I was so quiet that my parents are none the wiser.

Tôi đã về sau giờ giới nghiêm đêm qua, nhưng không sao vì tôi quá im lặng nên bố mẹ tôi không ai biết.

If wishes were horses, beggars would ride: nếu bạn có thể đạt được mục tiêu của mình chỉ đơn giản bằng cách mong muốn chúng, cuộc sống sẽ rất dễ dàng

One must work for the things one wants, not merely wish for them to come true; wishing for something won’t make it happen.

→ A: “I just wish I was earning a little bit more money than I do now.” B: “Well, if wishes were horses, beggars would ride.”

A: “Tôi chỉ ước mình kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại một chút.” B: “Chà, nếu bạn có thể đạt được mục tiêu của mình chỉ đơn giản bằng cách mong muốn chúng, cuộc sống sẽ rất dễ dàng.”

The wish is father to the thought: hi vọng mong ước trở thành sự thật

People are more inclined to believe that which they wish or hope to be true.

→ She’s convinced that all of the company was getting ready to promote her, but to my it looks like the wish is the father to the thought.

Cô ấy tin rằng tất cả công ty đã sẵn sàng để thăng chức cho cô ấy, nhưng đối với tôi, có vẻ như cô ất đang hi vọng điều đó trở thành sự thật.

Be at your wits’ end: choáng ngợp với những khó khăn và không biết phải làm gì tiếp theo

To be in a state of distress because one has no more patience or mental stamina, often after having dealt with some kind of problem or difficult situation.

→ The baby’s been crying for hours, and I’m at my wits’ end!

Đứa bé đã khóc trong nhiều giờ, và tôi đã đã không phải làm gì tiếp theo!

Be frightened (or scared) out of your wits: sợ hãi

To be shocked or scared very suddenly and severely. Hyperbolically alludes to frightening one so severely as to cause them to lose their mind.

→ I was frightened out of my wits when you snuck up on me like that!

Tôi đã sợ hãi khi bạn lén lút với tôi như vậy!

Gather (or collect) your wits: cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng

To try to calm oneself and think clearly and rationally.

→ Sir, you’ve just been in an car accident. Take a moment to gather your wits, then please tell us what happened.

Thưa ông, ông vừa bị tai nạn xe hơi. Hãy dành một chút thời gian để bình tĩnh, sau đó vui lòng cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra.

Have (or keep) your wits about you: giữ bình tĩnh và lý trí khi căng thẳng

To stay calm and rational, especially in times of stress.

→ Luckily, the teacher had her wits about her and was able to evacuate all of her students from the burning building.

May mắn thay, cô giáo đã giữ bình tĩnh và có thể sơ tán tất cả học sinh của cô ấy khỏi tòa nhà đang cháy.

Live by your wits: kiếm sống bằng trí tuệ, sự tháo vát

To survive or make a living through one’s intellect and resourcefulness.

→ When I lost everything, I had to live by my wits, and it made me a stronger, more savvy person.

Khi tôi mất tất cả, tôi phải kiếm sống bằng trí tuệ của mình, và điều đó khiến tôi trở thành một người mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn.

Pit your wits against: tham gia cuộc thi đấu trí

To engage in a contest of intelligence with someone or something.

→ In the show, five couples will pit their wits against each other to see who knows more pop culture trivia.

Trong chương trình, năm cặp đôi sẽ đấu trí với nhau để xem ai biết nhiều câu đố văn hóa đại chúng hơn.

The witching hour: nửa đêm

A late time of night, most often midnight, sometimes associated with the appearance of supernatural forces or entities.

→ Halloween was the only night of the year that our parents would let us stay up until the witching hour.

Halloween là đêm duy nhất trong năm mà cha mẹ chúng tôi cho phép chúng tôi thức đến nửa đêm.

Wither on the vine: thất bại quá sớm, không đạt được kết quả

To fail prematurely or not come to fruition, as due to being ignored, neglected, impractical, or without the necessary means to succeed.

→ The president made sweeping promises during his campaign, but many of those have withered on the vine.

Tổng thống đã đưa ra những lời hứa sâu sắc trong chiến dịch tranh cử của mình, nhưng nhiều lời hứa trong số đó đã không đạt được kết quả.

Cry wolf: kêu cứu khi không cần thiết

To claim that something is happening when it really isn’t, which results in the rejection of subsequent valid claims.

→ I’m sure there’s no real crisis—Janet is always crying wolf so that we’ll do her work for her.

Tôi chắc chắn rằng không có khủng hoảng thực sự nào — Janet luôn kêu cứu để chúng tôi làm việc cho cô ấy.

Have (or hold) a wolf by the ears: tình huống khó khăn, vị trí bấp bênh

To be in a difficult and precarious situation from which it is as dangerous to extricate oneself as it is to remain in it.

→ The authoritarian regime has the wolf by the ear with the way it treats the population.

Chế độ độc tài đang trong tình huống nguy hiểm với cách nó đối xử với dân chúng.

Keep the wolf from the door: đủ tiền để trang trải

To do, acquire, or provide something that will allow one or something to narrowly avoid death, ruin, etc.

→ We were extremely poor then, and begging for scraps was all I could do to keep the wolf from the door.

Khi đó chúng tôi cực kỳ nghèo, và tôi chỉ có thể ăn xin những thứ phế liệu để đủ tiền trang trải.

Throw someone to the wolves: đẩy tội cho ai đó

To put one in the position to be the recipient of blame, trouble, or criticism, often that which was intended for oneself.

→ Tommy was caught with the marijuana in his backpack, but he threw me to the wolves and said it was mine.

Tommy bị bắt với cần sa trong ba lô, nhưng anh ta đẩy cho tôi và nói rằng nó là của tôi.

A wolf in sheep’s clothing: sối đội lốt cừu

A person or thing that appears harmless but is actually dangerous or bad.

→ Don’t trust Dana—she’s a wolf in sheep’s clothing who will try to steal your position if given the chance.

Đừng tin tưởng Dana — cô ấy là một con sói đội lốt cừu sẽ cố gắng đánh cắp vị trí của bạn nếu có cơ hội.

A nine days’ wonder: một thứ gì đó thu hút sự quan tâm nhiệt tình trong một thời gian ngắn nhưng sau đó bị bỏ qua hoặc bị lãng quên

Something that generates interest for only a short amount of time.

→ The musician feared becoming a nine days’ wonder, forgotten long before he ever achieved success in his career.

Người nhạc sĩ lo sợ sẽ trở thành một người có sức thu hút trong thời gian ngắn, bị lãng quên từ rất lâu trước khi anh đạt được thành công trong sự nghiệp của mình.

Work (or do) wonders: tạo ra kết quả ngoài mong đợi

To produce excellent results or be extremely effective, especially unexpectedly.

→ You’ll love this new face cream. It works wonders on my wrinkles.

Bạn sẽ thích loại kem mặt mới này. Nó tạo kết quả ngoài mong đợi trên các nếp nhăn của tôi.

Cannot see the wood for the trees: không nắm vấn đề chính mà chỉ bận tâm đến những tiểu tiết

Cannot see, understand, or focus on a situation in its entirety due to being preoccupied with minor details.

→ The way he’s obsessing over one doorknob when we’re renovating the entire house makes me think that he can’t see the wood for the trees.

Cách anh ấy ám ảnh về một tay nắm cửa khi chúng tôi đang sửa sang toàn bộ ngôi nhà khiến tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ quan tâm đến chi tiết nhỏ.

Out of the wood: không còn nguy hiểm, khó khăn

No longer in danger or dealing with a particular difficulty, though not entirely resolved. Usually used in the negative.

→ Her surgery went as well as we could have hoped, but she’s not out of the woods yet.

Ca phẫu thuật của cô ấy đã diễn ra tốt đẹp như chúng tôi có thể hy vọng, nhưng cô ấy không còn gặp nguy hiểm.

Something nasty in the woodshed: điều gì đó bất hợp pháp, trái đạo đức

Something illicit, immoral, illegal, or scandalous that is kept secret or hidden away from public sight.

→ With multiple reports of abuse coming to light, it certainly seems there is something nasty in the woodshed at the care center.

Với nhiều báo cáo về lạm dụng được đưa ra ánh sáng, có vẻ như có một cái gì đó bất hợp pháp tại trung tâm chăm sóc.

Take someone to the woodshed: khiển trách ai đó

To punish, reprimand, or reprove someone, especially discreetly, secretly, or in private.

→ Many suspect that the president took the former aide to the woodshed over his inflammatory remarks to the press.

Nhiều người nghi ngờ rằng tổng thống đã khiển trách cựu trợ lý vì những nhận xét gây bức xúc của ông với báo chí.

Vanish into (or come or crawl out of) the woodwork: không xuất hiện trước công chúng

To recede or absent oneself from public view; to become or remain hidden in society.

→ The former movie star, never one to vanish into the woodwork, launched a very successful chain of restaurants and eventually ran for public office in Washington state.

Cựu ngôi sao điện ảnh, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, đã mở một chuỗi nhà hàng rất thành công và cuối cùng ứng cử vào chức vụ công ở bang Washington.

All wool and a yard wide: chất lượng cao

Of an object, high quality.

→ That product already broke! It’s not all wool and a yard wide, that’s for sure.

Sản phẩm đó đã bị hỏng! Chắc chắn đó không phải là hàng chất lượng cao.

Pull the wool over someone’s eyes: đánh lừa hoặc hiểu sai để đạt lợi ích

To deceive, fool, or misdirect one, especially to gain an advantage.

→ He tried pulling the wool over our eyes by hiding the profits in separate accounts, but we were quick to catch onto his scheme.

Anh ta đã cố gắng đánh lừa chúng tôi bằng cách giấu lợi nhuận trong các tài khoản riêng biệt, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng nắm bắt được kế hoạch của anh ta.

Have a word in someone’s ear: nói chuyện riêng với ai đó

To speak to one privately, often to issue a suggestion or warning.

→ I’m confident that that intern will stop slacking off once I have a word in his ear.

Tôi tự tin rằng người thực tập đó sẽ ngừng chùng xuống một khi tôi nói chuyện riêng với cậu ấy.

A man (or woman) of few words: người ít nói, kiệm lời

A man who does not speak often or at length.

→ Despite being a man of few words, Joseph was well-respected in his field because of his actions.

Mặc dù là một người ít lời, Joseph được nhiều người kính trọng trong lĩnh vực của mình vì những hành động của anh ấy.

A man (or woman) of his (or her) word: người giữ lời, đáng tin cậy

A man who can be expected to keep or follow through with his promises or intentions; a truthful, trustworthy, or reliable person.

→ Bob, I’m a man of my word. If I tell you I’ll be at your house tomorrow morning at 10, then that’s when I’ll be there.

Bob, tôi là người giữ lời. Nếu tôi nói với bạn là tôi sẽ đến nhà bạn lúc 10 giờ sáng mai, thì đó là lúc tôi sẽ ở đó.

Not the word for it: chưa phải từ diễn đạt đủ ý nghĩa điều gì

Of a word or phrase, to not fully or adequately describe something.

→ Angry? Angry isn’t the word for it—I’m blinded with rage!

Tức giận? Giận dữ chưa phải từ diễn đạt đủ ý nghĩa của nó — tôi mù quáng vì cơn thịnh nộ!

Someone’s word is law: phải tuân theo lời ai đó

One has the ultimate authority; you must do what one says.

→ You better do it, or you know what’ll happen. Mom’s word is law.

Tốt hơn là con nên làm điều đó, hoặc con biết điều gì sẽ xảy ra. Con phải nghe theo lời của mẹ.

Someone’s word is their bond: luôn giữ lời hứa

One always keeps one’s promises.

→ I promise that I’ll be there in time with the money for the deposit: my word is my bond.

Tôi hứa rằng tôi sẽ có mặt kịp thời với số tiền đặt cọc: tôi sẽ giữ lời hứa.

Take someone at their word: tin lời ai đó

To accept what one says without further verifying or investigating.

→ Why some people take that pundit at his word is beyond me. He clearly has an ulterior motive.

Tại sao một số người tin lời anh ta ngoài tôi. Anh ta rõ ràng có động cơ ngầm.

Take someone’s word: tin lời ai đó mà không cần xác minh

To accept what one says without further verifying or investigating.

→ You’re right to be wary, but, in this case, I think we can take John’s word. He has no reason to lie to us.

Bạn đúng khi cảnh giác, nhưng, trong trường hợp này, tôi nghĩ chúng ta có thể nghe lời John. Anh ấy không có lý do gì để nói dối chúng tôi.

Word of mouth: lời truyền miệng

The verbal sharing of information.

→ A: “How did you hear about our bakery?” B: “Oh, word of mouth. My dad told me about it.”

A: “Làm thế nào bạn biết về tiệm bánh của chúng tôi?” B: “Ồ, lời truyền miệng. Bố tôi đã nói với tôi về điều đó.”

The word on the street: thông tin lan truyền

The information, or the version of that information, that is currently spreading from person to person, often in a particular setting, like school or work.

→ A: “The word on the street is that you’re pregnant.” B: “What? That is simply not true!”

A: “Thông tin lan truyền là bạn đang mang thai.” B: “Cái gì? Điều đó đơn giản là không đúng!”

A word to the wise: người khôn nói ít hiểu nhiều

A phrase that emphasizes a statement as advice.

A word to the wise—don’t use Amy’s baby shower as an opportunity to announce your engagement.

Nói ít hiểu nhiều – đừng sử dụng buổi tắm em bé của Amy như một cơ hội để thông báo về việc bạn đã đính hôn.

Give someone the works: cho ai đó mọi thứ/ tấn công, quấy rối

To give one all of the possible options or amenities/ To physically assault or harass one; to rough one up.

→ He is a very important customer, so be sure to give him the works so that he reviews our business favorably.

Anh ấy là một khách hàng rất quan trọng, vì vậy hãy đảm bảo cung cấp cho anh ấy mọi thứ để anh ấy đánh giá thuận lợi về công việc kinh doanh của chúng ta.

Have your work cut out: có nhiều việc phải làm

To have much work to do to complete a particular task.

→ I knew I had my work cut out for me when I saw how messy the play room was.

Tôi biết tôi đã có nhiều việc phải làm khi tôi thấy phòng chơi lộn xộn như thế nào.

In the works: đang thực hiện

In progress; being completed or implemented.

→ We’ve got a few projects in the works, but nothing I can discuss publicly just yet.

Chúng tôi có một vài dự án đang được thực hiện, nhưng tôi vẫn chưa có gì có thể thảo luận công khai.

Work your ass (or butt) off: làm việc chăm chỉ

To work really hard (on or at something).

→ I know you thought it was just a silly New Year’s resolution, but I’ve been working my ass off at the gym!

Tôi biết bạn nghĩ rằng đó chỉ là một giải pháp ngớ ngẩn cho năm mới, nhưng tôi đã làm việc chăm chỉ ở phòng tập thể dục!

Work to rule: nhân viên chỉ làm việc nhiều như đã được thỏa thuận và không làm việc nhiều hơn nữa, thường là chiến lược thương lượng (của các công đoàn)

A situation in which employees work only as much as has been agreed upon and no more, typically as a bargaining strategy (by unions).

→ A: “The boss wants me to work some overtime tonight, but I can’t, right?” B: “No. Because we’re in a work to rule, you can only work your normal eight hours.”

A: “Ông chủ muốn tôi làm thêm giờ tối nay, nhưng tôi không thể?” B: “Không. Bởi vì chúng tôi đang làm việc theo thỏa thuận, bạn chỉ có thể làm việc bình thường tám giờ.”

A bad workman blames his tools: một người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh tác động bên ngoài

Said of someone who performs a job poorly or unsuccessfully but lays the blame on external factors, rather than taking responsibility for their own failure.

→ The football player blamed the rainy weather for his poor performance, but as they say, a bad workman blames his tools.

Cầu thủ bóng đá đổ lỗi cho thời tiết mưa cho màn trình diễn kém cỏi của anh ấy, nhưng như người ta nói, một người thợ tồi đổ lỗi cho công cụ của anh ấy.

The best of both (or all possible) worlds: vẹn cả đôi đường

The most ideal or desirable attributes of two different things, situations, or circumstances.

→ We hope that by forming a bipartisan committee we will be able form a body that represents the best of both worlds.

Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách thành lập một ủy ban lưỡng đảng, chúng tôi sẽ có thể hình thành một cơ quan đại diện cho vẹn cả đôi đường.

Carry the world before you: đạt thành công trong thời gian ngắn

To have great success in a short period of time.

→ I’m sure he will improve the company—he’s the kind of guy who always seems to carry the world before him.

Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ cải thiện công ty – anh ấy là kiểu người dường như luôn đạt thành công nhanh nhất.

Come up in the world: nâng cao, cải thiện địa vị xã hội

To elevate or improve one’s social, political, and/or financial position in life; to become more successful than one was before.

→ You’re only going to truly come up in the world if you make a point of rubbing elbows with those of a higher social standing.

Bạn sẽ chỉ thực sự nâng cao địa vị xã hội nếu bạn có ý định cọ xát với những người có địa vị xã hội cao hơn.

Go down in the world: mất sự giàu có, địa vị xã hội

To lose one’s wealth or social status.

→ In the early 20th century, a respected woman in high society dramatically went down in the world if she got divorced.

Vào đầu thế kỷ 20, một người phụ nữ được kính trọng trong xã hội thượng lưu đã mất địa vị xã hội nếu cô ấy ly hôn.

Look for all the world like: trông giống hệt ai đó

To look exactly like someone or something in almost every way possible.

→ Wow, you look for all the world like your mother—I almost called you by her name!

Chà, bạn trông giống hệt như mẹ của bạn — tôi gần như đã gọi bạn bằng tên của bà ấy!

A man (or woman) of the world: người đàn ông từng trải, tinh tế

A man who is very experienced and sophisticated.

→ I value Robert’s advice because he’s a man of the world and can provide good insight into the customs of high society.

Tôi đánh giá cao lời khuyên của Robert vì anh ấy là một người đàn ông từng trải và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các phong tục của xã hội thượng lưu.

Out of this world: đặc biệt, ấn tượng

Extraordinary; very exciting or impressive. Sometimes hyphenated.

→ Wow, that performance was out of this world!

Wow, màn trình diễn đó rất ấn tượng!

Think the world of: rất thích, ngưỡng mộ ai đó

To have an extremely high opinion of someone or something; to be very fond of or greatly admire someone or something.

→ I thought the world of my dad growing up.

Tôi ngưỡng mộ bố tôi ngày càng nhiều.

The world and his wife: số lượng người lớn, đa số mọi người

A large number or a majority of people.

The world and his wife are going to be at the wedding this July. I hope I can make it too.

Đa số mọi người tổ chức đám cưới vào tháng 7 này. Tôi hy vọng tôi cũng có thể làm điều đó.

The world, the flesh, and the devil: mọi cám dỗ

All sources or forms of sin or temptation.

→ My mother, a devout Catholic, sought to protect us all from the world, the flesh, and the devil as we grew up; but her strict control over every facet of our lives drove each of us to our own personal vices as soon as we were able to leave home.

Mẹ tôi, một người Công giáo sùng đạo, đã tìm cách bảo vệ tất cả chúng tôi khỏi mọi cám dỗ khi chúng tôi lớn lên; nhưng sự kiểm soát chặt chẽ của cô ấy đối với mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng tôi đã đẩy mỗi chúng tôi đến những tệ nạn cá nhân của riêng mình ngay khi chúng tôi có thể rời khỏi nhà.

The world is your oyster: làm điều mình muốn

One can do anything one wants in life.

→ You have so much talent at such a young age—the world is your oyster!

Bạn có rất nhiều tài năng khi còn trẻ – hãy làm điều mà bạn muốn!

A (or the) world of: số lượng lớn cái gì đó

A very large amount of something.

→ I know the old house seems run down, but a thorough cleaning and a fresh coat of paint will make a world of difference.

Tôi biết ngôi nhà cũ có vẻ đã xuống cấp, nhưng việc dọn dẹp kỹ lưỡng và sơn một lớp sơn mới sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn.

A worm’s-eye view: hiểu biết hạn chế, thiếu tầm nhìn rộng

A limited understanding of something due to a lack of a broad perspective.

→ Because he was stuck in the same menial position for so long, he only had a worm’s eye view of how the business operated.

Bởi vì anh ta đã bị mắc kẹt trong cùng một vị trí lâu dài, anh ta thiếu tầm nhìn rộng về cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

A worm will turn: người ít nói, nhu mì sẽ phản kháng nếu kích động họ

Even quiet, submissive people will get angry if you continually agitate them.

→ Sweet little Janine is going to snap at you if you keep bugging her—even a worm will turn sometimes.

Cô bé Janine bé bỏng ngọt ngào sẽ chĩa mũi dùi vào bạn nếu bạn tiếp tục làm phiền cô ấy — thậm chí đôi khi sẽ tức giận phản kháng.

Food for worms: người chết

A dead person.

→ You better drive more carefully, unless you want to be food for worms!

Tốt hơn hết bạn nên lái xe cẩn thận hơn, trừ khi bạn muốn chết!

Wormwood and gall: cay đắng, phẫn uất, thất vọng

Bitterness, resentment, disappointment, or humiliation; a figurative source of such feelings.

→ Let me tell you, the life of a book publisher is full of wormwood and gall these days.

Để tôi nói cho bạn biết, cuộc sống của một nhà xuất bản sách ngày nay đầy rẫy ngải và mật.

None the worse for: không làm hỏng, tổn hại, không ảnh hưởng xấu

Not damaged, harmed, or made worse by something.

→ I was worried that the team would be in a sorry state the morning after the company holiday party, but we were none the worse for a night of drinking and dancing.

Tôi đã lo lắng rằng cả đội sẽ rơi vào tình trạng tiếc nuối vào buổi sáng sau bữa tiệc nghỉ lễ của công ty, nhưng chúng tôi không bị ảnh hưởng khi có một đêm uống rượu và khiêu vũ.

So much the worse for: điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn

That is even worse (for a particular person or thing).

→ If their policy ends up crippling the working class, then so much the worse for their chances at remaining in power after the next elections.

Nếu chính sách của họ kết thúc làm tê liệt giai cấp công nhân, thì cơ hội tiếp tục nắm quyền của họ sau các cuộc bầu cử tiếp theo càng trở nên tồi tệ hơn.

The worse for wear: tồi tàn, hư hỏng

Shabby, damaged, or beaten up from use.

→ The books that were in my bag when I got caught in the downpour are the worse for wear now. I’m afraid they might fall apart altogether!

Những cuốn sách trong cặp của tôi khi tôi hứng chịu trận mưa như trút nước bây giờ càng tệ hơn. Tôi e rằng chúng có thể tan rã hoàn toàn!

Do your worst: gây thiệt hại nhiều nhất có thể (ý thách thức)

To do something (typically something negative) to the fullest extent that one can.

Do your worst, winter! My new coat can withstand your blizzards!

Hãy cứ đến đi mua đông! Áo khoác mới của tôi có thể chịu được những trận bão tuyết!

Get (or have) the worst of it: cảm nhận, trải nghiệm sự khó khăn

To feel or experience the brunt or the most negative aspects of something.

→ I got the worst of the boss’s anger over the printing mishap because I’m the first one he saw after hearing about it.

Tôi nhận thấy sự tức giận tồi tệ nhất của ông chủ về sự cố in ấn vì tôi là người đầu tiên ông ấy nhìn thấy sau khi nghe về nó.

If the worst comes to the worst: nếu tình huống khó khăn xảy ra

If the least ideal or preferred outcome happens.

→ Even if worst comes to worst and it rains on our wedding day, we’ll make the best of it.

Ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra và trời mưa vào ngày cưới của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất.

For all someone is worth: mức đối đa

To the greatest degree or extent of one’s ability; to the utmost; as vigorously or intensely as possible.

→ When I saw the police approaching, I ran for all I was worth.

Khi tôi nhìn thấy cảnh sát đến gần, tôi đã bỏ chạy hết mức tối đa.

Keep something under wraps: giữ bí mật

To keep something secret.

Keep this under wraps for now, but Greg is definitely the one getting the promotion.

Hãy giữ kín điều này ngay bây giờ, nhưng Greg chắc chắn là người được thăng chức.

Wrap it up: giữ yên lặng

To stop making noise; stop talking. Often used as an imperative.

→ OK, you two in the back, wrap it up! I’d like to finish my lesson without you distracting me.

OK, hai người ở phía sau, hãy giữ yên lặng! Tôi muốn hoàn thành bài học của mình mà không làm bạn phân tâm.

Wring someone’s withers: khuấy động cảm xúc của ai đó

To force an emotional or conscientious response from someone.

→ Another film blatantly crafted to wring our withers ahead of awards season, its heavy-handed stance on morality and conscience end up coming off as cheap and cynical.

Một bộ phim khác được xây dựng làm khuấy động cảm xúc của chúng tôi để làm chúng ta mệt mỏi trước mùa giải thưởng, lập trường nặng nề về đạo đức và lương tâm của nó cuối cùng lại bị coi là rẻ tiền và giễu cợt.

Wring your hands: thể hiện sự lo lắng của một người về điều gì đó nhưng không hành động để giải quyết nó

To display one’s worries about something but not act to address it.

→ We must not just wring our hands about this famine. We must act to help those who are starving.

Chúng ta không nên lo lắng mà không hành động về nạn đói này. Chúng ta phải hành động để giúp đỡ những người đang chết đói.

Put someone through the wringer: đối mặt thử thách, khó khăn

To subject one to some ordeal, difficulty, trial, or punishment; to force one to undergo an unpleasant experience.

→ My mother’s recent bout with cancer has really put us through the wringer this year.

Đợt bệnh ung thư gần đây của mẹ tôi đã thực sự khiến chúng tôi phải vượt qua khó khăn trong năm nay.

Writ large: rõ ràng

Apparent in a more noticeable or obvious way or to a greater extent.

→ The new blockbuster is really just a simple old story writ large.

Bộ phim bom tấn mới thực sự chỉ là một câu chuyện cũ đơn giản.

Your writ runs: người có quyền lực

One has authority, control, or dominance (in or over something).

The minister’s writ still runs in this part of the country, so he has been seen as the political spokesperson for this issue.

Các quan chức của Bộ trưởng ở khu vực này của đất nước, vì vậy ông đã được xem như là người phát ngôn chính trị cho vấn đề này.

Nothing to write home about: không đặc biệt ấn tượng, đáng chú ý

Not especially impressive, remarkable, or noteworthy; rather dull, mediocre, uninteresting, or unimportant.

→ It gets good reviews, but the new sushi restaurant is really nothing to write home about.

Nó được đánh giá tốt, nhưng nhà hàng sushi mới thực sự không có gì ấn tượng.

The writing is on the wall: có chuyện gì xấu sắp xảy ra

There are very apparent signs that something bad will happen in the future.

→ You need to resign now. The writing is on the wall, and there’s no reason you need to go down with this company when it folds.

Bạn cần phải từ chức ngay bây giờ. Sắp có chuyện không lành xảy ra, và không có lý do gì bạn cần phải xuống với công ty này khi nó đóng.

Be (or have something) written all over your face: cảm xúc hiện rõ lên khuôn mặt

Of one’s emotions or inner thoughts, to be evident by one’s facial expression.

→ Jenny said she wasn’t scared before we went into the haunted house, but terror was written all over her face.

Jenny nói rằng cô ấy không sợ hãi trước khi chúng tôi vào ngôi nhà ma ám, nhưng nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

Get in wrong with: trở nên không hài lòng, làm điều gì đó kích động sự tức giận

To become displeasing to someone; to do something that provokes someone’s anger, contempt, or dismissal.

→ Be sure not to get in wrong with the superintendent—she wields a lot of power in the school district.

Đảm bảo không làm giám thị tức giận — bà nắm rất nhiều quyền lực trong khu học chánh.

Get someone wrong: hiểu lầm ai đó

To misunderstand one.

→ Don’t get me wrong, I appreciate everything your mother has done for us—but it’s time for her to get her own place.

Đừng hiểu sai ý con, con đánh giá cao tất cả những gì mẹ bạn đã làm cho chúng con — nhưng đã đến lúc mẹ phải có được vị trí của riêng mình.

Get (hold of) the wrong end of the stick: hiểu lầm về điều gì đó

To misunderstand something.

→ He must have gotten hold of the wrong end of the stick about something when I was talking to him earlier, because he has started acting really odd whenever I see him now.

Chắc hẳn anh ấy đã hiểu nhầm về điều gì đó khi tôi nói chuyện với anh ấy trước đó, bởi vì anh ấy đã bắt đầu hành động thực sự kỳ quặc bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh ấy bây giờ.

Go down the wrong way: nghẹn, sặc thức ăn nước uống

Of food or drink, to be swallowed in such a way that one briefly chokes and/or starts coughing.

→ Oh, she’ll be all right, I think she just took a drink and it went down the wrong way.

Ồ, cô ấy sẽ ổn thôi, tôi nghĩ cô ấy vừa uống một ly rượu và bị sặc.

That’s all she wrote: không còn gì để nói

This is the end; there is nothing left to say.

That’s all she wrote for the defending champions, who fall just short of bringing home the title a second time.

Không còn gì nói về các nhà đương kim vô địch, những người chỉ thất bại trong việc mang về danh hiệu lần thứ hai.