98af4c42-dc96-4d8a-8cbf-75556a0e09db-sight-words-1024x500

Danh sách Sight Words – Tiếng Anh trẻ em cho trẻ mẫu giáo

Nội dung chính

Đây là danh sách Sight Words trẻ cần nắm bắt trước khi bước vào học tiếng Anh lớp 1. Nếu phụ huynh có thể sớm rèn luyện cùng trẻ và giúp trẻ thuộc lòng những từ này trước khi hết những năm mẫu giáo, trẻ sẽ sớm tự tin hơn ở cấp học tiếp theo.

Primer Dolch Sight Word List

Bắt đầu với A:

 • all
 • am
 • are
 • at
 • ate

Bắt đầu với B:

 • be
 • black
 • brown
 • but

Bắt đầu với C,D:

 • came
 • did
 • do

Bắt đầu với E, F:

 • eat
 • four

Bắt đầu với G:

 • get
 • good

Bắt đầu với H

 • has
 • he

Bắt đầu với I, L:

 • into
 • like

Bắt đầu với M, N:

 • must
 • new
 • no
 • now

Bắt đầu với O:

 • on
 • our
 • out

Bắt đầu với P:

 • please
 • pretty

Bắt đầu với R:

 • ran
 • ride

Bắt đầu với S:

 • saw
 • say
 • she
 • so
 • soon

Bắt đầu với T, U:

 • that
 • there
 • they
 • this
 • too
 • under

Bắt đầu với W:

 • want
 • was
 • well
 • went
 • what
 • white
 • who
 • will
 • with

Bắt đầu với Y:

 • yes
MỚI NHẤT
Thì quá khứ (Past Tense)

Trong ngữ pháp (Grammar) tiếng Anh, các thì thể hiện thời gian của một hành động trong câu thường được thực hiện bởi hoặc xoay

Xem thêm »