Danh sách danh từ sight words tiếng Anh cho trẻ em phổ biến nhất

Danh sách Danh từ Sight Words Tiếng Anh cho trẻ em phổ biến nhất

Nội dung chính

Các danh từ chỉ người, vật và nơi chốn mà trẻ cần biết và ghi nhớ. Một số từ có thể nằm trong danh sách Sight Words theo cấp lớp. Cùng tham khảo danh sách danh từ Sight Words tiếng Anh cho trẻ em phổ biến nhất trong bài viết dưới đây.

Sight Words List of the Most Common Nouns

MỚI NHẤT
Thì quá khứ (Past Tense)

Trong ngữ pháp (Grammar) tiếng Anh, các thì thể hiện thời gian của một hành động trong câu thường được thực hiện bởi hoặc xoay

Xem thêm »