dau-phay-trong-tieng-anh-dung-voi-ten-rieng-va-titles

Dấu phẩy (comma) trong tiếng Anh: Dùng với tên riêng và titles (chức danh, danh xưng) như thế nào cho đúng?

Nội dung chính

Dấu phẩy trong tiếng Anh không chỉ được biết đến như cách thức liệt kê hay nối câu. Ngoài ra, cũng còn nhiều cách dùng nữa mà có thể chưa ai biết đến: cách thêm dấu phẩy trước hay sau tên riêng và chức danh hay còn gọi là danh xưng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về dấu câu tiếng Anh này nhé!

Trường hợp 1

Hãy so sánh hai câu sau đây:

 1. My friend John, is a good painter.
 2. My friend, John is a good painter.

Dấu phẩy trong câu nào được đặt đúng nhỉ? Câu trả lời là không có cái nào cả.

 • Câu 1 hoàn toàn sai ngữ pháp
 • Còn ở câu 2, thật không rõ ràng là người nói đang  giới thiệu John như một người bạn hay đang giới thiệu John cho bạn anh ấy. Để nắm vấn đề này rõ hơn, hãy thay thế “My friend” bằng 1 cái tên ở ví dụ 2 – Tina, John is a good painter.

Bây giờ ví dụ lại có nghĩa là người nói đang giới thiệu John với Tina

Bây giờ hãy chú ý đến những câu sau:

 1. My friend, John, is a good painter.
 2. My friend John is a good painter.

Cả hai câu này đều đúng và mang cùng một nghĩa, đó là người bạn của tôi, tên John. Vậy nên quy tắc ở đây là, nếu muốn thêm dấu phẩy trong tiếng Anh, hãy thêm vào cả trước và sau tên riêng, còn nếu không thì hãy để trống, bởi vì câu nói này đang đề cập đến một người cụ thể là John. Trường hợp thêm hai dấu phẩy sẽ giúp cho người nói nhấn mạnh vào tên người được giới thiệu.

dau-phay-trong-tieng-anh

Trường hợp 2

Hãy nhìn câu dưới đây:

My friend John, who is a better painter than me, can do the walls for your home.

Dấu phẩy ở đây không cần thiết vì mệnh đề quan hệ who này không xác đinh John. Kể cả khi không có mệnh đề này, cả câu nói này có thể đầy đủ nghĩa và đúng ngữ pháp.

Trường hợp 3

Khi muốn giới thiệu ai đó, ta nên dùng dấu phẩy như thế này

 1. This is Jane, my sister.
 2. The distinguished scientist, Mr. Stephen, of AKL University, will be addressing the crowd tomorrow.

Ở câu nói thứ hai, dấu phẩy được đặt trước và sau tên riêng nhấn mạnh người mà chúng ta đang nói đến. Còn dấu phẩy ở phía sau tên riêng như câu 1 cũng quan trọng vì nó đề cập thông tin để xác định người được nhắc đến.

Như chúng ta thấy, có những quy tắc mà dấu phẩy cần phải được đặt trước hoặc sau tên:

 • Khi mà câu nói nhấn mạnh vào một người cụ thể nào đó
 • Khi muốn giới thiệu ai đó
 • Khi mệnh đề được đặt trước hoặc sau tên riêng lại không đóng vai trò quan trọng

Thêm nhiều ví dụ nhé:

 • The mystery of the lost pencil has to be solved by Jim’s sister, Jane.
 • My cousin Tom, who won a free trip to Maldives, is leaving tomorrow.
 • I couldn’t complete the assignment alone, so I called my friend Sumy, who is faster and more knowledgeable.
 • Thankfully, Sumy could come and help me.
 • She was reading a book, A thousand splendid suns, which is quite a classic read.
 • A thousand splendid suns, authored by Khaled Hosseini, is a fantastic novel.
 • This is Monica, my colleague.

Hy vọng sau bài học về dấu câu tiếng Anh hôm nay, người đọc sẽ không còn phân vân vị trí đặt dấu phẩy nữa và các quy tắc đặt dấu phẩy. Chúc các bạn đạt được kết quả học tập tốt!

MỚI NHẤT