Có nên thêm dấu phẩy (comma) vào trước “and” trong câu tiếng Anh?

dau-phay-truoc-and-trong-cau-tieng-anh
Nội dung

Với dấu câu trong tiếng Anh, việc thêm dấu phẩy trước and phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn chứ không hề bắt buộc. Vậy nên điều này sẽ không hề có những quy tắc cho từng trường hợp cụ thể nào cả.

Xem thêm: 

Thông thường, trong dấu câu tiếng Anh, dấu phẩy (comma) sẽ được đặt trước chữ and khi nó được dùng để nối hai mệnh đề độc lập.

Dấu phẩy (comma) trước and khi liệt kê

  • The dog is young, well trained, and good natured. (Đúng)
  • The dog is young, well trained and good natured. (Đúng)

Thêm dấu phẩy trước and khi nó nằm giữa hai mệnh đề độc lập

Từ “and” là một liên từ nối, vậy nên khi nó đứng giữa hai Mệnh đề độc lập (Independent clause) và làm chức năng nối hai mệnh đề, dấu phẩy cần phải được đặt trước chữ “and”.

Ví dụ 1: On Monday we’ll see the Eiffel Tower, and on Tuesday we’ll visit the Louvre.

Ví dụ này chứa cả hai mệnh đề độc lập (được in đậm), vậy nên dấu phẩy đứng trước chữ and là bắt buộc. (Bên cạnh đó, cũng dễ nhận ra hai mệnh đề độc lập này vì mỗi câu đều có thể tự tách lẻ mà vẫn có đủ nghĩa.)

Dau-Phay-Truoc-And

Hãy nhớ rằng để có thể nối hai câu độc lập, bạn bắt buộc phải có dấu phẩy lẫn chữ and. Nếu thiếu liên từ nối and, bạn sẽ dễ mắc lỗi nối dấu phẩy.

Ví dụ 2: It’s cold outside, and I can’t find my coat.

Một lần nữa, chúng ta có hai mệnh đề độc lập (được in đậm). Vậy nên việc cần làm là thêm dấu phẩy phía trước chữ and

Lưu ý: không dùng dấu phẩy trước and nếu một trong những mệnh đề được liên kết là một mệnh đề phụ thuộc.

  • Sam tossed the ball,and watched the dog chase it. (Sai)
  • Sam tossed the ball and watched the dog chase it. (Đúng)

Trường hợp ngoại lệ:

Chờ đã! Chúng ta vẫn chưa đi đến phần hay nhất. Khi hai mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng chữ and, bạn vẫn đúng khi không đặt dấu phẩy nếu hai mệnh đề ấy ngắn gọn và có sự kết nối chặt chẽ.

Ví dụ: Arthur cooked and Melvin cleaned.

Trong ví dụ này, bạn không sai nếu muốn đặt dấu phẩy trước chữ and. Thế nhưng, điều đó sẽ khiến câu cú của bạn trở nên lộn xộn hơn.

Sau khi kết thúc bài học hôm nay, hi vọng các bạn họ có thể nắm vững các quy tắc về dấu phẩy trong tiếng Anh. Chúc các bạn đạt được kết quả học tập thật tốt nhé!