phonics flashcards học bảng chữ cái

Dạy phát âm phonics tiếng Anh cho trẻ mầm non/ mẫu giáo: Phát âm bảng chữ cái [+ Flash cards]

Nội dung chính

Bạn đã dạy trẻ biết các chữ cái và hầu hết các âm rồi phải không? Đọc Bảng chữ cái với phonics flashcards là bước tiếp theo tuyệt vời xây dựng nền tảng vững chắc cho việc phát âm phonics tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo!

Bộ Phonics Flashcard bảng chữ cái Alphabet này có một hình ảnh minh họa cho từ có chữ cái trên mỗi flash card để biểu thị âm thanh của chữ cái đó. Tải ngay tại đây.

Tất cả các hình ảnh minh họa các từ ngữ phonics mà trẻ có thể giải mã. Các từ đều có short vowel (nguyên âm ngắn). Hầu hết là các từ CVC (consonant – vowel – consonant tức là phụ âm – nguyên âm -nguyên âm) , ngoại trừ những từ sau:

  • egg
  • ink
  • oven
  • quilt
  • up

Một ngoại lệ khác là từ box, đại diện cho âm cuối, không phải âm đầu như phần còn lại của bộ phonics flashcards bảng chữ cái Alphabet này.

MỚI NHẤT