election-and-voting-word-search-game-tim-tu-vung-de-tai-bau-cu-va-bo-phieu

Election and Voting: Word Search – Game Tìm từ vựng đề tài Bầu cử & Bỏ phiếu

Nội dung chính

Word search đề tài Election and Voting

Hướng dẫn: Hãy tìm những từ vựng chủ đề Election and Voting trong bảng dưới đây (từ trái sang phải).

GMNXRASPHCBWOCWRJTHZIJP
UPHWCOKCVVXAJOQZXCTYGXW
NGMARGINEDUILKYXFEUWENR
ZSBIASUUBSLATEBKVRRSSJJ
KNCZENMLYRDGNBOVLBPLDXD
QVWJLKHHWAOFZOOGOKAUGTJ
HXICHARISMACANDIDATEVJR
RYVPRIMARIESOOIQQTFIHOM
PUYSTOHAGXGVPPQZKNXVGJW
PCPJDUKTWVBALLOTTHCUUGE
BFXPHBJXNKCONTROVERSYEY
CHXZCAMPAIGNVIULNIDDXOE
HYAMHNPARTYFVOAFZCFSTLU
QUYMZNNJSHESBDNWWVNXWCB
CAUCUSNSCONSTITUENCYZTA
FUDEBATESGKMXEBYWKNTUFW
TXBXKRWNOMINEEDRVBCFFSR
YFTIRMGNDWWFBRWBEICRVWP
PARTY
CONTROVERSY
CANDIDATE
MARGIN
NOMINEE
SLATE
CAUCUS
PRIMARIES
CONSTITUENCY
BALLOT
DEBATE
BIAS
CAMPAIGN
CHARISMA  

MỚI NHẤT
menh-de-clauses
Mệnh đề (Clauses)

Mệnh đề trong ngữ pháp tiếng Anh là một trong những mảng quan trọng nhất trong việc học ngoại ngữ. Tưởng chừng như đơn giản

Xem thêm »