Từ vựng tiếng Anh theo các chủ đề gắn liền với lịch sử, văn hóa của nước Mỹ

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giúp bạn giao tiếp và diễn đạt các ý tưởng đời thường.

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giúp bạn khám phá các ngày lễ suốt năm, trên khắp thế giới.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Khoa học giúp đọc hiểu, xem phim ảnh – tài liệu liên quan cũng như sử dụng trong học tập, công việc.

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giúp bạn khám phá thời tiết, các mùa trong năm và những điều thú vị về chúng.

Từ vựng tiếng Anh giúp khám phá lịch sử, văn hóa thuộc về các nền văn minh và các quốc gia trên thế giới.