sách tiếng Anh cho trẻ em

Dạy trẻ làm quen với sách và các ấn phẩm tiếng Anh: Phương pháp từ A đến Z

Nội dung chính

Trước khi trẻ sẵn sàng đọc, chúng cần hiểu một chút về cách thức hoạt động của sách tiếng Anh cho trẻ em. Dưới đây là danh sách từ A đến Z những điều tuyệt vời để chỉ ra cho trẻ khi bạn đọc sách cùng trẻ.

Khi trẻ đọc những quyển sách vần đầu tiên, bạn có thể bắt đầu dùng danh sách từ A đến Z những thứ liên quan đến sách và các ấn phẩm tiếng Anh để giúp trẻ nắm bắt trọng tâm của các thứ này.

Sách tiếng Anh cho trẻ em: Từ A đến Z

A is for AUTHOR – TÁC GIẢ

B is for BACK of the book – GÁY quyển sách

C is for COVER – BÌA quyển sách

D is for DIRECTION of print {left to right} – HƯỚNG của bản in {từ trái sáng phải}

E is for EXCLAMATION MARK – Dấu CHẤM THAN

F is for FRONT of the book – MẶT TRƯỚC quyển sách

G is for GO– start reading here – BẮT ĐẦU đọc từ đây

H is for HANDLING of the book– top vs. bottom, right side-up vs. upside down – Cách XỬ LÝ quyển sách – từ trên xuống vs. từ dưới lên, phía trên bên phải, lật ngược lại

I is for ILLUSTRATOR/ILLUSTRATIONS – HỌA SĨ MINH HỌA/ TRANH MINH HỌA

J is for JUST for fun – CHỈ cho vui

K is for KNOW my ABC’s and sounds – BIẾT bảng chữ cái và các âm

L is for LOWERCASE LETTERS – CÁC CHỮ CÁI VIẾT THƯỜNG

M is for MATCHING voice to print – KHỚP giọng với nội dung in

N is for NUMBER of words on the page – SỐ từ trên một trang

O is for ORDER of the story – THỨ TỰ của câu chuyện (đầu, giữa, cuối sách)

P is for PERIOD or PUNCTUATION – DẤU CHẤM hay DẤU CÂU

Q is for QUESTION MARK or QUOTATION MARKS – DẤU CHẤM HỎI hay DẤU NGOẶC KÉP

R is for RETURN SWEEP – CHỖ XUỐNG DÒNG

S is for SENTENCE – CÂU

T is for TITLE or TITLE PAGE – TIÊU ĐỀ hay TRANG TIÊU ĐỀ

U is for UPPERCASE LETTERS– CÁC CHỮ CÁI VIẾT HOA

V is for VOWELS – Các NGUYÊN ÂM

W is for WORD(S) – TỪ

X is for eXtras {captions, other punctuation marks, etc.}– Phần phụ thêm (chú thích, các dấu câu khác, v.v)

Y is for YOU can do it – CON có thể làm được

Z is for ZOO {as in- you don’t live in a zoo, so treat your books with respect} – SỞ THÚ (nếu con không đang sống trong sở thú, hãy nâng niu sách của mình)

Hy vọng bài viết của chúng tôi đã giúp bạn có thêm ý tưởng khi dạy đọc và bảng chữ cái tiếng Anh cho trẻ em.

MỚI NHẤT