Các lãnh đạo Hoa Kỳ có thể sửa đổi Hiến Pháp Hoa Kỳ được hay không? Làm sao để có thể sử đổi hiến pháp? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Quy trình thay đổi Hiến pháp Hoa Kỳ

Thẩm quyền sửa đổi Hiến pháp Hoa Kỳ có nguồn gốc từ Điều V của Hiến pháp. Sau khi Quốc hội đề xuất sửa đổi, Lưu trữ viên Hoa Kỳ, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA), chịu trách nhiệm quản lý quy trình phê chuẩn theo quy định của 1 U.S.C. 106b. Lưu trữ viên đã giao nhiều nhiệm vụ cấp bộ liên quan đến chức năng này cho Giám đốc Cơ quan Đăng ký Liên bang. Cả Điều V của Hiến pháp và mục 106b đều không mô tả chi tiết quá trình phê chuẩn.

Lưu trữ viên và Giám đốc Cơ quan Đăng ký Liên bang tuân theo các thủ tục và hải quan do Bộ trưởng Ngoại giao thành lập, người đã thực hiện các nhiệm vụ này cho đến năm 1950 và Quản trị viên Dịch vụ Chung, người đã phục vụ với tư cách này cho đến khi NARA đảm nhận trách nhiệm như một cơ quan độc lập vào năm 1985.

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng một sửa đổi có thể được đề xuất bởi Quốc hội với đa số phiếu 2/3 ở cả Hạ viện và Thượng viện hoặc theo một quy ước hiến pháp được 2/3 cơ quan lập pháp của Bang kêu gọi.

Hiến Pháp Hoa Kỳ

Đại hội đề xuất một sửa đổi dưới hình thức một nghị quyết chung. Vì Tổng thống không có vai trò bảo hiến trong quá trình sửa đổi, nên nghị quyết chung không được đưa đến Nhà Trắng để ký hoặc thông qua. Tài liệu gốc được chuyển trực tiếp đến Văn phòng Đăng ký Liên bang (OFR) của NARA để xử lý và xuất bản.

OFR thêm ghi chú lịch sử lập pháp vào nghị quyết chung và xuất bản nó ở định dạng luật trượt (mỗi luật được xuất bản riêng rẽ – Slip law). OFR cũng tập hợp một gói thông tin cho các Quốc gia bao gồm các bản sao dấu đỏ chính thức của nghị quyết chung, các bản sao của nghị quyết chung ở định dạng luật trượt và thủ tục theo luật định để phê chuẩn theo 1 U.S.C. 106b.

Lưu trữ viên đệ trình đề xuất sửa đổi để các Bang xem xét bằng cách gửi thư thông báo cho từng Thống đốc cùng với tài liệu thông tin do OFR chuẩn bị. Sau đó, các Thống đốc chính thức đệ trình sửa đổi lên các cơ quan lập pháp của Tiểu bang của họ hoặc tiểu bang kêu gọi tổ chức một hội nghị, tùy thuộc vào những gì Quốc hội đã quy định.

Trong quá khứ, một số cơ quan lập pháp của Tiểu bang đã không đợi nhận được thông báo chính thức trước khi hành động về một đề xuất sửa đổi. Khi một Tiểu bang phê chuẩn đề xuất sửa đổi, nó sẽ gửi cho Lưu trữ viên bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của hành động của Tiểu bang, bản này sẽ được chuyển ngay đến Giám đốc Cơ quan Đăng ký Liên bang.

OFR kiểm tra các tài liệu phê chuẩn về tính đủ pháp lý trên khuôn mặt và chữ ký xác thực. Nếu các tài liệu được tìm thấy là có thứ tự tốt, Giám đốc xác nhận đã nhận và lưu giữ chúng. OFR giữ lại các tài liệu này cho đến khi một sửa đổi được thông qua hoặc không thành công, và sau đó chuyển các hồ sơ đến Cơ quan Lưu trữ Quốc gia để bảo quản.

Một sửa đổi được đề xuất sẽ trở thành một phần của Hiến pháp ngay sau khi nó được 3/4 số Bang (38 trong số 50 Bang) phê chuẩn. Khi OFR xác minh rằng nó đã nhận được số lượng tài liệu phê chuẩn đã được xác thực theo yêu cầu, nó sẽ soạn thảo một tuyên bố chính thức để Lưu trữ viên xác nhận rằng sửa đổi là hợp lệ và đã trở thành một phần của Hiến pháp.

Chứng nhận này được xuất bản trong Sổ đăng ký Liên bang và Quy chế của Hoa Kỳ tại Khối lượng lớn và đóng vai trò là thông báo chính thức cho Quốc hội và Quốc gia rằng quá trình sửa đổi đã được hoàn thành.

Trong một số trường hợp, các Quốc gia đã gửi tài liệu chính thức cho NARA để ghi lại việc từ chối một sửa đổi hoặc hủy bỏ phê chuẩn trước đó. Lưu trữ viên không đưa ra bất kỳ quyết định cơ bản nào về tính hợp lệ của các hành động phê chuẩn của Nhà nước, nhưng người ta đã xác định rằng chứng nhận của Lưu trữ viên về tính đầy đủ pháp lý của các tài liệu phê chuẩn là cuối cùng và có tính kết luận.

Trong lịch sử gần đây, việc ký xác nhận đã trở thành một nghi lễ có sự tham gia của nhiều chức sắc khác nhau, có thể bao gồm cả Tổng thống. Tổng thống Johnson đã ký xác nhận cho Tu chính án thứ 24 và 25 với tư cách là một nhân chứng, và Tổng thống Nixon cũng đã chứng kiến ​​sự chứng nhận của Tu chính án thứ 26 cùng với ba học giả trẻ tuổi.

Vào ngày 18 tháng 5 năm 1992, Lưu trữ viên đã thực hiện các nhiệm vụ của viên chức chứng nhận lần đầu tiên để công nhận việc phê chuẩn Tu chính án thứ 27 và Giám đốc Cơ quan Đăng ký Liên bang đã ký xác nhận với tư cách là nhân chứng.

Hiến Pháp Hoa Kỳ

Vì sao rất khó để thay đổi Hiến Pháp Hoa Kỳ?

Hiến pháp Hoa Kỳ không chỉ thiết lập một chính phủ bởi người dân mà còn cung cấp một cách để người dân tự thay đổi Hiến pháp. Trong số gần 11.000 sửa đổi được đề xuất trong nhiều thế kỷ kể từ đó, chỉ có 27 sửa đổi thành công vào năm 2016. Vậy điều gì khiến Hiến pháp khó thay đổi đến vậy?

Những người sáng lập Hoa Kỳ đang cố gắng tạo ra một quốc gia thống nhất từ ​​13 thuộc địa khác nhau, điều này cần được đảm bảo rằng các thỏa thuận của họ không thể dễ dàng bị hủy bỏ. 

Đối với một sửa đổi thậm chí được đề xuất, nó phải nhận được 2/3 phiếu tán thành ở cả hai viện của Quốc hội hoặc yêu cầu từ 2/3 các cơ quan lập pháp của bang gọi là đại hội quốc gia, và đó mới chỉ là bước đầu tiên.

Để thực sự thay đổi Hiến pháp, bản sửa đổi phải được 3/4 số tiểu bang phê chuẩn. Để làm được điều này, mỗi bang có thể có cơ quan lập pháp của mình bỏ phiếu về sửa đổi, hoặc có thể tổ chức một hội nghị phê chuẩn riêng với các đại biểu do cử tri bầu ra.

Hầu hết các nền dân chủ khác đều thông qua các sửa đổi vài năm một lần. Mặt khác, Hoa Kỳ đã không thông qua một sửa đổi kể từ năm 1992. Tại thời điểm này, bạn có thể tự hỏi làm thế nào mà bất kỳ sửa đổi nào có thể được thông qua.

Mười quyền đầu tiên, được gọi là Tuyên ngôn Nhân quyền, bao gồm một số quyền tự do nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng. Những điều này đã được thông qua cùng một lúc để giải quyết một số xung đột từ Hội nghị Lập hiến pháp. Nhiều năm sau, Tu chính án thứ 13, xóa bỏ chế độ nô lệ, cũng như Tu chính án thứ 14 và 15, chỉ được thông qua sau một cuộc nội chiến đẫm máu.

Hiến Pháp Hoa Kỳ

Việc phê chuẩn các sửa đổi cũng trở nên khó khăn hơn khi đất nước ngày càng phát triển lớn mạnh và đa dạng hơn. Sửa đổi đầu tiên từng được đề xuất, một công thức để chỉ định các đại diện quốc hội, đang trên đà phê chuẩn vào những năm 1790.

Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều bang tham gia liên minh, con số cần thiết để đạt được mốc 3/4 cũng tăng lên. Ngày nay, có nhiều đề xuất sửa đổi, bao gồm cấm đốt cờ, hạn chế các nhiệm kỳ quốc hội, hoặc thậm chí bãi bỏ Tu chính án thứ hai.

Người Mỹ ngày nay phân cực chính trị nhất kể từ sau Nội chiến, khiến họ gần như không thể đạt được sự đồng thuận rộng rãi. Trên thực tế, cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Antonin Scalia từng tính toán rằng do hệ thống đại diện của chính phủ Hoa Kỳ, có thể chỉ cần 2% tổng dân số để chặn một sửa đổi.

Tất nhiên, giải pháp đơn giản nhất là làm cho Hiến pháp Hoa Kỳ dễ sửa đổi hơn bằng cách hạ thấp các ngưỡng cần thiết cho việc đề xuất và phê chuẩn. Tuy nhiên, điều đó sẽ yêu cầu sửa đổi riêng. Thay vào đó, tiến bộ lịch sử chủ yếu đến từ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, tòa án đã mở rộng việc giải thích các luật hiến pháp hiện hành để theo kịp thời đại. Xét rằng các thẩm phán của Tòa án Tối cao không được lựa chọn và phục vụ suốt đời sau khi được bổ nhiệm, đây không phải là lựa chọn dân chủ nhất.

Điều thú vị là bản thân những người sáng lập có thể đã thấy trước vấn đề này từ rất sớm. Trong một bức thư gửi cho James Madison, Thomas Jefferson viết rằng luật pháp nên có hiệu lực sau 19 năm thay vì phải thay đổi hoặc bãi bỏ vì mọi tiến trình chính trị đều đầy rẫy những trở ngại làm sai lệch ý chí của người dân. Mặc dù ông tin rằng các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp Hoa Kỳ sẽ trường tồn, ông nhấn mạnh rằng Trái đất thuộc về người sống, chứ không phải của người chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *