articles

Mạo từ (Articles)

Nội dung chính

Articles (Mạo từ) là một trong những thành tố ngữ pháp trong tiếng Anh, được sử dụng rất nhiều trong câu. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mạo từ qua bài viết dưới đây nhé!

Định nghĩa Articles

Articles (Mạo từ) là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ đó xác định hay không xác định.

Mạo từ gồm a/an (mạo từ không xác định hay bất định) và the (mạo từ xác định)

Ví dụ: Give me the ball.

           Give me a ball.

articles

Phân loại Articles

Mạo từ xác định (Definite articles) – The

Mạo từ xác định (Definite articles) – THE được dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về đặc điểm, vị trí hoặc đã được đề cập trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông mà người nói và người nghe/người đọc đều biết họ đang nói về ai hay vật gì.

Ví dụ: The sun, the sea (vật thể duy nhất)

            I saw a cat. The cat ran away. (vật thể đã được đề cập trước đó)

Trường hợp KHÔNG được sử dụng “The”

 • Trước tên quốc gia, tên châu lục, tên núi, tên hồ, tên đường (Europe, Dien Bien Phu street,…)
 • Khi danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều dùng theo nghĩa chung nhất (I like noodles, I don’t like Monday,…)
 • Sau tính từ sở hữu (My friend, …)

Mạo từ không xác định (Indefinite articles) – A/An

Mạo từ không xác định “A/An” đứng trước một danh từ đếm được số ít, có nghĩa là một. Mạo từ không xác định được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước. 

 ‘An‘ được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết).

 • Các từ được bắt đầu bằng các nguyên âm ” a, e, i, o, u

Ví dụ: An apple, an egg, an orange

 • Một số từ bắt đầu bằng “u”:

Ví dụ: An umbrella

 • Một số từ bắt đầu bằng “h” câm

Ví dụ: An hour

A’ dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm.

Ví dụ: A year, a chair, a uniform, …

 • Đứng trước một danh từ mở đầu bằng “uni” và “eu” phải dùng “A” 

Ví dụ: a university, a union,  a eulogy, …

 • Dùng với các đơn vị phân số

Ví dụ: a/one third,  a /one fifth.

 • Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn:

Ví dụ: My mother bought a half kilo of oranges.

 • Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: an hour, 2 times a day.

Ví dụ: Max goes to work three times a week.

 • Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.

Ví dụ: I want to buy a dozen eggs.

 • Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred – a/one thousand.

Ví dụ: My school has a hundred students.

Trường hợp KHÔNG được sử dụng A/An

 • Trước danh từ số nhiều. (A/An không có hình thức số nhiều)
 • Trước danh từ không đếm được

Ví dụ: My mother gave me good advice (advice không đếm được)

Bài viết trên đây đã tóm tắt những kiến thức cơ bản về Articles (Mạo từ). Hy vọng sẽ giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh thật tốt.

MỚI NHẤT
cau-sentence
Câu (Sentences)

Khi đề cập đến ngữ pháp tiếng Anh (grammar), chắc chắn nhiều bạn vẫn còn phân vân về các cấu trúc của câu trong tiếng

Xem thêm »
Thì quá khứ (Past Tense)

Trong ngữ pháp (Grammar) tiếng Anh, các thì thể hiện thời gian của một hành động trong câu thường được thực hiện bởi hoặc xoay

Xem thêm »