Bài tập #1 vềTrạng từ (Adverbs)

adverbs

Như đã biết, tính từ bổ ngữ cho danh từ, ví dụ như: the blue house, our little brother, a silly poem. Trạng từ – Adverbs cũng là bổ ngữ, nhưng chúng có thể bổ sung cho động từ, tính từ và cả những trạng từ khác nữa. Tải về bài tập: Chúng ta có […]

Bài tập #1 về Trợ Động từ (Auxiliary Verbs)

auxiliary verbs

Dù chưa biết đến khái niệm trợ động từ – Auxiliary Verbs, thực tế bạn vẫn thường dùng chúng trong các câu như be, do, have. Chúng được chia thì và sử dụng với các động từ khác để thay đổi ý nghĩa của động từ đó hoặc thì của câu: Tải về bài tập: […]

Bài tập #1 về Động từ (Verbs)

verbs

Động từ – Verbs là những từ mô tả một hành động hoặc một trạng thái của người/ sự vật trong câu. Mô tả hành động: Anna throws the ball. Mô tả trạng thái/ tình trạng: Trent is very sick. Tải về bài tập: Ngoại động từ Có rất nhiều Động từ chỉ hành động […]

Bài tập #1 về Đại từ Nhân xưng (Personal Pronouns)

Bài tập về đại từ nhân xưng - personal pronouns

Đại từ nhân xưng – Personal Pronouns là từ thay thế cho vị trí của danh từ. Những loại đại từ nhân xưng trong tiếng Anh:   Singular Plural Ngôi thứ nhất I We Ngôi thứ hai You You Ngôi thứ ba He, she, it They Khi làm bài tập về đại từ nhân xưng, […]

Bài tập #1 về Tính từ (Adjectives)

adjectives

Tính từ là những từ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ. Chúng mô tả kích cỡ, màu sắc và chất lượng của vật: a big room, the red car, four interesting books. Sau đây là những tính từ – adjectives thường gặp: Tải về bài tập: beautiful fast loud tall big funny old […]

Bài tập #1 về Danh từ (Nouns)

nouns

Khi làm bài tập về danh từ, ta có thể thấy, danh từ có hai loại: danh từ riêng và danh từ chung. Danh từ riêng thường là người, vật, nơi chốn hay ý tưởng gì đó cụ thể. Thêm vào đó, danh từ riêng sẽ luôn được viết hoa: America, George Washington, Mr. Neruda, […]