Bài tập #2 về Trạng từ (Adverbs)

Để sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát và tự nhiên nhất, chúng ta không thể không kể đến việc sử dụng đúng các trạng từ trong câu. Các bài tập về trạng từ dưới đây sẽ giúp trẻ nhần nhuyễn trong cách sử dụng chúng. Hoạt động 1: Đóng kịch Một trong các […]

Bài tập #2 về Dấu phẩy (Commas)

Sau khi được học về cách sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh, trẻ sẽ phần nào mường tượng được các quy tắc chung. Tuy nhiên, việc luyện tập mới giúp trẻ ghi nhớ và hiểu sâu sắc các vấn đề để chẳng mắc lỗi sai nữa. Cùng đến với các bài tập về dấu […]

Bài tập #1 về Dấu nháy đơn (Apostrophes)

Dấu nháy đơn thực sự không quá phức tạp, nhưng việc nhầm lẫn khi sử dụng chúng lại luôn thường xuyên xảy ra. Cùng trẻ thực hiện bài tập về dấu nháy đơn dưới đây để làm rõ và nắm chắc kiến thức trong bài học. Hoạt động 1: Đầy đủ và rút gọn Trẻ […]

Bài tập #1 về Thán từ (Interjections)

Có thể trẻ sẽ chẳng cần rèn luyện về thán từ, nhưng một số bài tập về thán từ thú vị có thể sẽ làm trẻ thích thú. Chúng ta sẽ cần một số quy tắc cơ bản cho bài tập này. Hãy yêu cầu trẻ bộc lộ điều mà bản thân sẽ nói trong […]

Bài tập #2 về Liên từ (Conjunctions)

Các bài tập về liên từ cũng chỉ cần trẻ luyện tập một chút ít là đủ. Tuy nhiên, trẻ sẽ cần rất nhiều ví dụ để củng cố về chức năng cũng như tham khảo về liên từ. Hoạt động 1: Hoàn thành câu theo mẫu Hãy gợi ý cho trẻ một câu có […]

Bài tập #2 về Trạng từ (Adverbs)

Hoạt động: trạng từ 1. Một số hoạt động yêu thích liên quan đến diễn xuất. Đề xuất một hành động, chẳng hạn như như nâng một vật nặng hoặc chặt cây. Sau đó đặt tên cho một trạng từ chỉ cách thức. Học sinh thực hiện hành động theo cách đã cho. 2. ‘Theo […]

Bài tập #2 về Tính từ và Danh từ (Adjectives & Nouns)

Hoạt động: mức độ và so sánh 1. Học sinh nên viết bảng so sánh trong ngữ pháp của mình sách bài tập và thêm nhiều từ mà họ lựa chọn. 2. Học sinh có thể thực hành các dạng so sánh và so sánh nhất bằng miệng.Gợi ý một từ để học sinh thêm […]

Bài tập #1 về Tính từ và Danh từ (Adjectives & Nouns)

Activities: adjectives and nouns Học sinh có thể được cung cấp nhiều từ khác nhau để sử dụng trong các câu trong các cách khác nhau, như trên. Họ đánh dấu phần bài phát biểu của mỗi người,ví dụ:mail, dust, wash, bath, motor, bore, saw, glue, post, side, water, pump, pipe, dress Học sinh tự […]

Bài tập #2 về Tính từ (Adjectives)

Teamwork, word on a chalkboard

Hoạt động: tính từ Các hoạt động ngoài trời gợi ý cho danh từ bây giờ có thể được thực hiện cho thực hành các tính từ, với học sinh thêm các từ định nghĩa vào danh từ mà họ trích dẫn, ví dụ:A broken fenceA new concrete tank Học sinh có thể được cung […]

Bài tập #2 về Trợ Động từ (Axiliaries)

Hoạt động: phụ trợ 1. Học sinh lần lượt đóng kịch hoặc diễn giả một hoạt động. Những người khác đoán những gì họ đang làm. Họ đưa ra các dự đoán của họ trong thì liên tục, vìthí dụ: The student acts/mimes drying dishes. The others raise their hands for one to answer.He/she is […]