bai-tap-dau-cau-tieng-anh-cho-tre-em

Punctuation Worksheets – Bài tập dấu câu tiếng Anh cho trẻ em

Nội dung chính

Cùng đến với series punctuation worksheets – bài tập dấu câu tiếng Anh cho trẻ em để giúp trẻ nhanh chóng thành thạo cách sử dụng dấu câu của mình. Các bài tập được thiết kế ngắn gọn, đơn giản nhưng luôn lôi cuốn được sự tập trung của trẻ.

Punctuation: Fix the Letter – Sửa ký tự

punctuation-worksheets-fix-the-letter

Punctuation: Practicing Apostrophes – Luyện tập với dấu nháy đơn

punctuation-worksheets-practicing-apostrophes

Punctuation: Punctuation Quiz – Quiz với dấu câu

punctuation-worksheets-punctuation-quiz

Punctuation: Colorful Punctuation – Dấu câu nhiều màu sắc

punctuation-worksheets-colorful-punctuation

Punctuation: Punctuation in the Lunchroom – Dấu câu trong Căng tin

punctuation-worksheets-punctuation-in-the-lunchroom

Punctuation: Practicing Colons – Luyện tập với dấu hai chấm

punctuation-worksheets-practicing-colons

Punctuation: Practicing Punctuation – Luyện tập với dấu câu

punctuation-worksheets-practicing-punctuation

Punctuation: The Case of the Missing Punctuation – Dấu câu bị “mất trộm”

punctuation-worksheets-the-case-of-the-missing-punctuation

Punctuation: Punctuation Printable – Bảng Dấu câu trong tiếng Anh cho trẻ em

punctuation-worksheets-punctuation-printable

Punctuation: Punctuate Right – Dùng dấu câu cho đúng

punctuation-worksheets-punctuate-right

Punctuation: Capitalize the Fairy Tale Characters – Viết hoa tên nhân vật cổ tích

punctuation-worksheets-capitalize-the-fairy-tale-characters

Punctuation: Apt Apostrophes (Dấu nháy đơn chỉ sở hữu)

punctuation-worksheets-apt-apostrophes
Close-up of kid writing in notepad

Punctuation: Quotation Marks Quiz – Quiz về dấu ngoặc kép

punctuation-worksheets-quotation-mark-quiz

Punctuation: Fun with Commas – Vui với dấu phẩy

punctuation-worksheets-fun-with-commas

Punctuation: Punctuate the Paragraph – Dùng dấu câu với đoạn văn

punctuation-worksheets-punctuate-the-paragraph

Punctuation: Cuby’s Letter – Chữ cái của Cuby

punctuation-worksheets-cuby-letter
Kid Writing in Notebook.

Punctuation! – Dễ thôi mà!

punctuation-worksheets-its-easy

Punctuation: Punctuation Practice – Luyện tập dùng dấu câu

punctuation-worksheets-punctuation-practice
MỚI NHẤT