R-Controlled Vowels

R-Controlled Vowels – Nguyên âm có -r

Nội dung chính

Trong khi phát âm, đặc biệt là Vowels – Nguyên âm gồm nhiều âm khác nhau. Nhưng R-Controlled Vowels – Nguyên âm có -r thường ít người chú ý đến. Bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu R-Controlled Vowels – Nguyên âm có -r nhé!

R-Controlled Vowels là gì?

Trong phát âm tiếng Anh Mỹ có bốn nguyên âm R-Controlled Vowels gồm:

  • ‘schwa + r’ / ɚ /: stir / stɚ /
  • Âm ‘ar’ / ɑr /: star / star /
  • Âm ‘or’ / ɔr /: store / stɔr /
  • Âm gió / ɛr /: stair / stɛr /

Cách phát âm R-Controlled Vowels

Những âm này được người học phát âm tiếng Anh Mỹ đặc biệt quan tâm. Điều này là do thực tế là phát âm tiếng Anh Mỹ là ‘rhotic’ – giống như r, có nghĩa là ‘âm r’ / r / được phát âm trong các R-Controlled Vowels – Nguyên âm có -r, ngay cả khi âm sau là âm phụ âm. Điều này trái ngược với cách phát âm của tiếng Anh Anh.

Cách phát âm schwa + r / ɚ / là duy nhất ở chỗ nó không có nguyên âm (nó phát âm giống với âm ‘ r’ / r / khi được nói riêng lẻ). Tuy nhiên, nó vẫn được phát âm như một âm – giống như nguyên âm của một âm tiết, buộc một âm tiết phải xuất hiện. Ba R-Controlled Vowels – Nguyên âm có -r còn lại là sự kết hợp của một nguyên âm cộng với âm ‘ r ‘ / r /.

Sự phức tạp khi phát âm các R-Controlled Vowels – Nguyên âm có -r thực tế có hai cách để phát âm phần ‘r’ của mỗi âm:

  • Phương pháp bunched method – bó lại, trong đó mặt sau của lưỡi được nâng lên
  • Phương pháp Tip up method – đầu lưỡi nâng lên, trong đó đầu lưỡi được nâng lên và cong về phía sau răng

Vì một trong hai cách sẽ tạo ra âm chính xác và có thể chấp nhận được. Những người nói tiếng Anh nhưng không phải là bản xứ nên thử nghiệm với cả hai tùy chọn để tìm ra tùy chọn nào dễ dàng hơn nhé!

MỚI NHẤT
questions
Câu hỏi (Questions)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, nếu câu trần thuật (Statements) là dạng câu đưa ra thông tin, vậy thì câu hỏi (Questions) sẽ là dạng

Xem thêm »
cau-sentence
Câu (Sentences)

Khi đề cập đến ngữ pháp tiếng Anh (grammar), chắc chắn nhiều bạn vẫn còn phân vân về các cấu trúc của câu trong tiếng

Xem thêm »
Thì quá khứ (Past Tense)

Trong ngữ pháp (Grammar) tiếng Anh, các thì thể hiện thời gian của một hành động trong câu thường được thực hiện bởi hoặc xoay

Xem thêm »