Ancient Egypt – Ai Cập cổ đại

Tu-Vung-Chu-De-Ancient-Egypt

Khám phá Ai Cập cổ đại với một loạt từ vựng tiếng Anh theo chủ đề mà ThinkEnglish sẽ chia sẻ dưới đây nhé. Trong gần 30 thế kỷ — kể từ khi thống nhất vào khoảng năm 3100 trước Công nguyên. đến cuộc chinh phục của Alexander Đại đế vào năm 332 trước Công […]