Everyday Life – Cuộc sống thường ngày

tu-vung-tieng-anh-theo-chu-de-khoa-hoc-volcanoes

Volcanoes – Núi lửa

Volcanoes- Núi lửa là sự nứt vỡ trong lớp vỏ của một vật thể có khối lượng hành tinh, chẳng hạn như Trái đất, cho

XEM THÊM »
toys

Toys – Đồ chơi

Toys – Đồ chơi là đồ dùng để chơi, đặc biệt là đồ được thiết kế để sử dụng. Nó chủ yếu dành cho trẻ

XEM THÊM »
town

Town – Thị trấn

Town – Thị trấn là một khu định cư của con người. Các thị trấn thường lớn hơn làng và nhỏ hơn thành phố, mặc

XEM THÊM »
time

Time – Thời gian

Time – Thời gian là một đại lượng thành phần của các phép đo khác nhau được sử dụng để xâu chuỗi các sự kiện,

XEM THÊM »
summer

Summer – Mùa hè

Summer – Mùa hè là mùa nóng nhất trong bốn mùa ôn đới, rơi vào sau mùa xuân và trước mùa thu. Vào hoặc xung

XEM THÊM »