ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

questions

Câu hỏi (Questions)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, nếu câu trần thuật (Statements) là dạng câu đưa ra thông tin, vậy thì câu hỏi (Questions) sẽ là dạng

XEM THÊM »
cau-sentence

Câu (Sentences)

Khi đề cập đến ngữ pháp tiếng Anh (grammar), chắc chắn nhiều bạn vẫn còn phân vân về các cấu trúc của câu trong tiếng

XEM THÊM »
articles

Mạo từ (Articles)

Articles (Mạo từ) là một trong những thành tố ngữ pháp trong tiếng Anh, được sử dụng rất nhiều trong câu. Hãy cùng tìm hiểu

XEM THÊM »

Thán từ (Interjections)

Interjections (Thán từ) thường xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày. Cùng tìm hiểu chi tiết về thán từ trong ngữ pháp tiếng Anh qua

XEM THÊM »