Liên từ (Conjunctions)

Conjunctions

Conjunctions (Liên từ) có vai trò khá đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh. Vậy Conjunctions là gì, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về định nghĩa, phân loại, chức năng cũng như cách sử dụng của nó qua bài viết sau đây nhé! Định nghĩa Conjunctions Conjunctions (Liên từ) được sử dụng để nối […]

Giới từ (Prepositions)

Prepositions

Preposition (Giới từ) là gì và đóng vai trò gì trong câu? Cùng tìm hiểu chi tiết về Prepositions qua bài viết dưới đây nhé! Định nghĩa Prepositions Prepositions (Giới từ) là từ chỉ mối quan hệ giữa danh từ và các từ khác của câu để giải thích về trình tự, không gian và […]

Phó từ hay Trạng từ (Adverbs)

Adverbs

Adverbs (Trạng từ) là một trong những thành tố cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về Adverbs qua bài viết dưới đây nhé! Định nghĩa Adverbs Adverbs – trạng từ hay còn gọi là phó từ (viết tắt: Adv) – là từ hoặc một tập hợp các từ […]

Tính từ (Adjectives)

Adjectives

Adjectives (Tính từ) là thành tố cơ bản và đóng vai trò quan trọng trong câu. Cùng tìm hiểu chi tiết về Adjectives cũng như cách sử dụng của nó trong ngữ pháp tiếng Anh qua bài viết dưới đây. Định nghĩa Adjectives Adjectives (Tính từ) mô tả hoặc bổ nghĩa danh từ và đại […]

Pronouns (Đại từ)

Pronouns

Pronouns (Đại từ) là thành tố cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh. Cùng tìm hiểu rõ thêm về Pronouns trong qua bài viết dưới đây nhé! Định nghĩa Pronouns Pronouns (Đại từ) là từ được sử dụng thay thế cho một danh từ cụ thể được đề cập trước đó trong câu để bạn […]

Verbs (Động từ)

Verbs

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về định nghĩa, phân loại, chức năng cũng như cách sử dụng Verbs – Động từ trong ngữ pháp tiếng Anh qua bài viết dưới đây. Định nghĩa Động từ (Verbs) là từ hoặc cụm các từ chỉ hành động của chủ thể. Động từ là một phần của […]

Nouns (Danh từ)

Nouns

Nouns – Danh từ là một trong những thành tố ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Cùng tìm hiểu chi tiết về định nghĩa, phân loại, chức năng cũng như cách sử dụng nouns – danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh qua bài viết dưới đây. Định nghĩa và Phân loại Nouns Định nghĩa […]

Các yếu tố cơ bản trong ngữ pháp Tiếng Anh

Yếu Tố Cơ Bản Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh

Để thành thạo ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần bổ sung thêm kiến thức và tìm hiểu kỹ về các yếu  tố cơ bản trong ngữ pháp Tiếng Anh dưới đây. Nouns – Danh từ Danh từ (Nouns) là từ dùng để chỉ người, vật hay địa điểm… và trong tiếng Anh được viết tắt […]