ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

conjunctions

Liên từ (Conjunctions)

Conjunctions (Liên từ) có vai trò khá đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh. Vậy Conjunctions là gì, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về

XEM THÊM »
adjectives

Tính từ (Adjectives)

Adjectives (Tính từ) là thành tố cơ bản và đóng vai trò quan trọng trong câu. Cùng tìm hiểu chi tiết về Adjectives cũng như

XEM THÊM »
pronouns

Pronouns (Đại từ)

Pronouns (Đại từ) là thành tố cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh. Cùng tìm hiểu rõ thêm về Pronouns trong qua bài viết dưới

XEM THÊM »
verbs

Verbs (Động từ)

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về định nghĩa, phân loại, chức năng cũng như cách sử dụng Verbs – Động từ trong ngữ pháp

XEM THÊM »
nouns

Nouns (Danh từ)

Nouns – Danh từ là một trong những thành tố ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Cùng tìm hiểu chi tiết về định nghĩa, phân

XEM THÊM »