[Grade 5] Prefixes – Tiền tố bi-, com-, il-, hydro-, mono-

inventor-invention

Hãy cùng trẻ tìm hiểu một vài tiền tố trong tiếng Anh dành cho trẻ lớp 5 – Prefixes bi/com/il/hydro/mono dưới đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Prefixes bi/com/il/hydro/mono bivalve (n): động vật có mảnh nhỏ A type of mollusc, such as an oyster, that has its body inside two connected shells → Scallops […]

[Grade 5] Prefixes – Tiền tố retro-, ir-, mal-, inter-, ab-

prefixes-retro/ir/mal/inter/ab

Cùng trẻ trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh với một số Tiền tố cho trẻ lớp 5 – Prefixes retro/ir/mal/inter/ab sau đây nhé1 Từ vựng tiếng Anh về Prefixes retro/ir/mal/inter/ab retroactive (adj): có hiệu lực trở về trước If a law or decision, etc. is retroactive, it has effect from a date before […]

[Grade 5] Word Stories – Các câu chuyện về từ

word-stories-cho-tre-lop-5

Cùng trẻ học tập những từ vựng tiếng Anh về các câu chuyện về từ – Word Stories cho trẻ lớp 5, giúp trẻ bổ sung và củng cố vốn từ vựng của mình nhé! Từ vựng tiếng Anh về Word Stories cho trẻ lớp 5 album (n): tập album A collection of several pieces […]

[Grade 5] British English – Tiếng Anh Anh

Tiếng Anh Anh – British English là phương ngữ chuẩn của ngôn ngữ tiếng Anh được nói và viết ở nước Anh. Hãy cùng trẻ học tập một vài từ vựng về tiếng Anh Anh – British English cho trẻ lớp 5 nhé! Từ vựng tiếng Anh về British English cho trẻ lớp 5 pram […]

[Grade 5] Acronyms – Từ viết tắt từ các chữ đầu

OMG, acronym for Oh My God, used as internet slang in text speak

Từ viết tắt – Acronyms là một từ hoặc tên được hình thành từ các thành phần ban đầu của tên hoặc cụm từ dài hơn, thường sử dụng các chữ cái đầu riêng lẻ, như trong NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) hoặc EU (Liên minh Châu Âu). Cùng tìm hiểu […]

[Grade 5] Latin Roots – Từ gốc Latin clar, dict

latin-roots-clar/dict

Cùng tìm hiểu và bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Anh của trẻ thông qua 10 từ gốc Latin – Latin roots clar/dict sau đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Latin roots clar/dict clarity (n): sự rõ ràng The quality of being clear and easy to understand → There has been a call for […]

[Grade 5] Latin Roots – Từ gốc Latin ped, numer, liber

latin-roots-ped-numer-liber

Trong tiếng Anh có một số từ vựng có gốc từ tiếng Latin. Bài viết sau đây là 10 từ vựng có gốc Latin – Latin roots ped/numer/liber dành cho trẻ lớp 5, sẽ giúp trẻ trau dồi tốt vốn từ tiếng Anh của mình. Từ vựng tiếng Anh về Latin Roots ped/numer/liber pedal (n): […]

[Grade 5] Funny Words – Các từ vui nhộn

funny-words-cho-tre-lop-5

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ vựng vui nhộn với cách đọc và cách viết thú vị. Sau đây là 10 từ vựng vui nhộn – Funny words cho trẻ lớp 5 sẽ giúp trẻ tăng sự hứng thú trong quá trình học từ vựng của trẻ. Từ vựng tiếng Anh về Funny Words […]

[Grade 5] Content Words: Poetry- Từ nội dung: Thơ ca

poetry-cho-tre-lop-5

Thơ – Poetry là một hình thức văn học sử dụng các phẩm chất thẩm mỹ và thường có nhịp điệu của ngôn ngữ. Thơ có một lịch sử lâu dài và đa dạng, phát triển khác nhau trên toàn cầu. Cùng khám phá một vài từ vựng tiếng Anh về lĩnh vực thơ văn […]