[Grade 5] Content Words: Geography – Từ nội dung: Địa lý

geography-cho-tre-lop-5

Địa lý – Geography là một lĩnh vực khoa học dành cho việc nghiên cứu các vùng đất, đặc điểm, cư dân và các hiện tượng của Trái đất và các hành tinh. Cùng trẻ khám phá một vài từ vựng tiếng Anh đơn giản về lĩnh vực Geography cho trẻ lớp 5 sau đây […]

[Grade 5] Collective Nouns – Danh từ Tập hợp

collective-nouns-cho-tre-lop-5

Trong ngôn ngữ tiếng Anh, danh từ tập hợp là một từ dùng để chỉ một tập hợp các sự vật được coi là một tổng thể. Hãy cùng trẻ tìm hiểu một vài từ vựng tiếng Anh về Danh từ tập hợp của động vật – Collective nouns cho trẻ lớp 5 sau đây […]

[Grade 5] Blends – Từ trộn

blends-cho-tre-lop-5

Hãy dành chút thời gian mỗi ngày cùng học với trẻ các từ vựng tiếng Anh về chủ đề Từ trộn – Blends cho trẻ lớp 5 nhé! Từ vựng tiếng Anh về Blends cho trẻ lớp 5 splatter (v): bắn đầy (Especially of a thick liquid) to hit and cover a surface with small […]

[Grade 5] Clips – Từ vắn tắt

clips-cho-tre-lop-5

Trong ngôn ngữ học, từ vắn tắt là sự hình thành từ bằng cách loại bỏ một số phân đoạn của một từ hiện có để tạo ra một từ đồng nghĩa. Cùng trẻ khám phá tìm hiểu một vài từ vắn tắt – Clips cho trẻ lớp 5, hỗ trợ trẻ học tập môn […]

[Grade 5] Words from Other Cultures – Từ từ nền văn hóa khác

tu-tu-nen-van-hoa-khac

Trong tiếng Anh, có vô số từ vựng được lấy từ những nước khác để sử dụng. Cùng trẻ khám phá một vài từ từ nền văn hóa khác – Words from other cultures dành cho trẻ lớp 5 nhé! Từ vựng tiếng Anh về Từ từ nền văn hóa khác alligator (n): cá sấu […]

[Grade 5] Eponyms – Từ ghép nhân danh

eponyms-cho-tre-lop-5

Tên ghép nhân danh là một người, địa điểm, hoặc sự vật theo tên người hoặc một người nào đó hoặc một cái gì đó, hoặc được đặt tên. Sau đây là 10 từ vựng tiếng Anh về Từ ghép nhân danh – Eponyms cho trẻ lớp 5, sẽ giúp bổ sung thêm vốn từ […]

[Grade 5] Homographs – Từ cùng chữ

homographs-cho-tre-lop-5

Từ đồng âm là một từ có cùng dạng viết với một từ khác nhưng có nghĩa khác. Tuy nhiên, một số từ điển nhấn mạnh rằng các từ cũng phải phát âm khác nhau. Dưới đây là một số từ vựng về từ cùng chữ – Homographs cho trẻ lớp 5 sẽ giúp bổ […]

[Grade 5] Homophones – Từ đồng Âm

homophones-cho-tre-lop-5

Cùng khám phá tìm hiểu một vài từ đồng âm – Homophones cho trẻ lớp 5 dưới đây sẽ giúp trẻ dễ dàng phân biệt các từ vựng trong quá trình học tiếng Anh của mình. Từ vựng tiếng Anh về Homophones cho trẻ lớp 5 lute & loot : /lu:t/ lute (n): đàn luýt, […]

[Grade 5] Compound Words – Từ ghép

compound-words-cho-tre-lop-5

Cùng trẻ khám phá thêm một vài từ vựng tiếng Anh về Từ ghép – Compound Words cho trẻ lớp 5 thường xuyên xuất hiện trong chương trình học cấp bậc tiểu học nhé! Từ vựng tiếng Anh về Compound words cho trẻ lớp 5 earthquake (n): động đất A sudden violent movement of the […]

[Grade 5] Antonyms – Từ trái nghĩa

antonyms-cho-tre-lop-5

Cùng tìm hiểu và bổ sung thêm từ vựng tiếng Anh về Từ trái nghĩa – Antonyms cho trẻ lớp 5 với các cặp từ dưới đây nhé! Từ vựng tiếng Anh về Antonyms cho trẻ lớp 5 criticism (n): lời phê bình The act of saying that something or someone is bad → The […]