10-quyen-sach-day-sight-words-tieng-anh-cho-tre-em

Top 10 quyển sách dạy Sight Words tiếng Anh cho trẻ em

Nội dung chính

Việc ghi nhớ các từ vựng thực sự quan trọng đối với trẻ nhỏ khi bắt đầu học tiếng Anh. Không dễ gì có thể khiến các bé chú tâm ghi nhớ chính xác từ ngữ cần thiết. Hiệu quả nhất có thể là các hoạt động thú vị được lồng ghép kiến thức. Chính vì lẽ đó, 10 quyền sách dạy Sight Words tiếng Anh cho trẻ em dưới đây sẽ thu hút các bé khá hiệu quả.

Có hơn một trăm Sight Words và các từ phổ biến thường xuất hiện tần suất cao trong văn bản mà chúng ta đọc khá thường xuyên. Nhiều cuốn sách tiếng Anh cho trẻ em có đầy từ vựng đa dạng phong phú nhưng chúng cũng chứa đầy những Sight Words và những từ có tần suất cao.

Việc đọc những cuốn sách có nhiều Sight Words nổi bật cũng có thể giúp trẻ ghi nhớ chúng. Nhiều sách trong danh sách này có văn bản lặp đi lặp lại gồm cả Sight Words thông dụng.

Lưu ý: Bạn có biết có sự khác biệt giữa từ nhìn và từ có tần suất cao không? Tôi đã nghĩ chúng giống nhau trong thời gian dài nhất. Bây giờ tôi biết sự khác biệt, tôi tiếp cận hướng dẫn theo cách khác.

BROWN BEAR, BROWN BEAR, WHAT DO YOU SEE?

HOME

WHERE IS THE GREEN SHEEP?

THE BUS FOR US

FROM HEAD TO TOE

JUMP, FROG, JUMP

FIVE TRUCKS

I WANT MY HAT BACK

FROG AND TOAD

ELEPHANT AND PIGGIE BOOKS

MỚI NHẤT