Hiến pháp Hoa Kỳ

Top 9 lời đồn về Hiến pháp Hoa Kỳ

Nội dung chính

Bạn có biết những bí ẩn được đồn đại xoay quanh Hiến Pháp Hoa Kỳ? Cùng tìm hiểu sự thật những lời đồn này để cùng học với bé môn Social Studies nhé!

9 lời đồn về Hiến Pháp Hoa Kỳ

Hiến pháp Hoa Kỳ được viết trên giấy gai dầu

Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập được viết trên giấy da. Điểm tranh luận là một số bản thảo tài liệu có thể được soạn thảo trên giấy làm từ cây gai dầu, được sử dụng rộng rãi trong thời kỳ đó.

Thomas Jefferson ký Hiến pháp Hoa Kỳ

Thomas Jefferson không ký Hiến pháp. Đây là câu chuyện phổ biến nhất tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (the National Constitution Center), đặc biệt là khi du khách bước vào Signers’ Hall, bao gồm các bức tượng của những người ký tên khác nhau trong Hiến pháp. Năm 1787, Jefferson đang ở Paris với tư cách là phái viên của Hoa Kỳ, và ông đã bỏ lỡ Hội nghị Lập hiến ở Philadelphia.

John Adams cũng đã ký Hiến pháp Hoa Kỳ

Giống như Jefferson, Adams đã phục vụ cho đất nước của mình ở nước ngoài khi Hiến pháp được ký kết. Ông đã ở London với tư cách là Bộ trưởng Hoa Kỳ tại Vương quốc Anh.

lời đồn về Hiến pháp Hoa Kỳ

Chính những người sáng lập ra Tuyên ngôn đã viết nên Hiến pháp Hoa Kỳ

Chỉ có sáu người sáng lập đã ký cả Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp: George Clymer, Benjamin Franklin, Robert Morris, George Read, James Wilson và Roger Sherman.

Hiến pháp Hoa Kỳ có 39 chữ ký

Đúng là có 39 chữ ký đại biểu trên Hiến pháp ngày 17 tháng 9 năm 1787, nhưng thư ký của Công ước, William Jackson, cũng đã ký vào văn bản này. Jackson đã được chọn thay cháu trai của Benjamin Franklin làm thư ký Hội nghị.

Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép tất cả mọi người đều được tạo ra bình đẳng

Cụm từ đó có trong Tuyên ngôn Độc lập. Hiến pháp Hoa Kỳ ban đầu đề cao vấn đề nô lệ và bao gồm các điều khoản như Điều khoản Ba-Năm, trong đó tính mỗi người bị bắt làm nô lệ là ba phần năm số người để xác định quyền đại diện trong Quốc hội. Tuy nhiên, các Tu chính án thứ 13 và 14 được phê chuẩn sau Nội chiến đã khiến “Thỏa hiệp 3 phần 5” trở nên lỗi thời và ghi lời hứa bình đẳng của Tuyên ngôn vào Hiến pháp.

Là quốc gia nhanh chóng chấp nhận Hiến pháp

Sau khi các đại biểu ký Hiến pháp ngày 17 tháng 9 năm 1787, 5 bang đã ngay lập tức phê chuẩn. Nhưng sau đó quá trình phê chuẩn bị chậm lại do những người theo chủ nghĩa Chống Liên bang, những người sợ một chính phủ trung ương mạnh và yêu cầu một Tuyên ngôn Nhân quyền, đã gay gắt chống lại việc phê chuẩn Hiến pháp tại các đại hội của tiểu bang. Phải đến ngày 21 tháng 6 năm 1788, New Hampshire, với tư cách là tiểu bang thứ chín chấp thuận phê chuẩn, để Hiến pháp trở thành hiện thực và có hiệu lực.

Các đại biểu của Hội nghị đã nhất trí thông qua văn kiện

Khi Hội nghị Lập hiến kết thúc vào năm 1787, 42 đại biểu đã tập trung tại Tòa nhà Bang Pennsylvania (nay là Hội trường Độc lập) để làm lễ ký kết. Trong nhóm đó, 38 đại biểu đã ký vào văn bản, với đại biểu George Read cũng ký thay cho John Dickinson, người bị ốm. Ba nhà sáng lập – Elbridge Gerry, George Mason và Edmund Randolph – đã từ chối ký vào bản Hiến pháp, không hài lòng với văn bản cuối cùng vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả việc thiếu Tuyên ngôn Nhân quyền.

Tất cả 13 tiểu bang đã tham gia viết Hiến pháp

Có 13 tiểu bang vào năm 1787, nhưng Rhode Island không gửi một phái đoàn đến Philadelphia. Nó sợ chính phủ liên bang mới sẽ thống trị các bang và do đó bác bỏ việc phê chuẩn Hiến pháp vào năm 1788. Đảo Rhode cuối cùng đã phê chuẩn Hiến pháp vào ngày 29 tháng 5 năm 1790, với số phiếu chênh lệch là hai.

TÀI LIỆU HỌC TẬP VỀ CHỦ ĐỀ HIẾN PHÁP HOA KỲ:

MỚI NHẤT