Human body – Cơ thể con người là cấu trúc của một con người. Nó bao gồm nhiều loại tế bào khác nhau cùng tạo ra các mô và sau đó là các hệ thống cơ quan. Chúng đảm bảo cân bằng nội môi và khả năng tồn tại của cơ thể con người. Nó bao gồm đầu, cổ, thân mình (bao gồm ngực và bụng), cánh tay và bàn tay, chân và bàn chân.

Việc nghiên cứu cơ thể con người liên quan đến giải phẫu, sinh lý học, mô học và phôi học. Cơ thể khác nhau về mặt giải phẫu. Sinh lý học tập trung vào các hệ thống và cơ quan của cơ thể con người và các chức năng của chúng. Nhiều hệ thống và cơ chế tương tác để duy trì cân bằng nội môi, với mức độ an toàn của các chất như đường và oxy trong máu. Cơ thể được nghiên cứu bởi các chuyên gia y tế, nhà sinh lý học, nhà giải phẫu học và các nghệ sĩ để hỗ trợ họ trong công việc.

Chắc hẳn các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cơ thể người là một trong các chủ đề trẻ được dạy sớm nhất. Mặt khác, nhiều bài hát tiếng Anh cho trẻ em vui nhộn cũng đề cập thường xuyên đến chủ đề này. Tuy nhiên, một biến thể Word Wall và một danh sách đầy đủ cũng sẽ giúp trẻ ghi nhớ thêm phần hiệu quả hơn đúng không nào.

Từ vựng chủ đề Human body – Cơ thể người

ear (n) tai

The organ that allows hearing to occur

→ It was so close, as if it was right beside my ear.

Human-Body-1

eye (m): mắt

The organ that allows for sight

→ I want them where we can keep an eye on them.

Human-Body-2

face (n): khuôn mặt

The front of the head that includes nose, mouth and eyes

→ Harry tried with all his might to keep his face impassive said with a shrug.

Human-Body-3

foot (n): bàn chân

The bottom part of the leg that is used for standing

→ After being hauled upstream, she moored at the foot of the present day William Street.

Human-Body-4

hand (n): bàn tay

The part connecting to the arm that is used for fine motor skills

→ I’ll take that off your hands.

Human-Body-5

head (n): đầu

The top part of the body where the brain is located

→ How’ s your head, my little piroshki?

Human-Body-6

arm (n): cánh tay

The area located on the body between the shoulder and the hand

→ Before they close, I’m through, fingers pushing the dog flap up out of the way, arms, body and legs following.

Human-Body-7

knee (n): đầu gối

The formation that falls between the thigh bone and the shin bone

→ He went for a Warrior Splash but Rude hit his knees on Warrior.

Human-Body-8

leg (n): chân

The standing limb used for stabilization and movement

→ What’s the matter with your leg, sonny?

Human-Body-9

mouth (n): cái miệng

The part of the face that we use to eat, drink and breathe

→ Now, just take this here and put the blue end in your mouth.

Human-Body-10

neck (n): cổ

The slender part of the body that connects the trunk and the head

→ Her hair is dark and pulled back loosely behind her neck.

Human-Body-11

nose (n): cái mũi

The part of the face with openings used for breathing and smelling

→ His nose is different.

Human-Body-12

back (n): lưng

The posterior of the human body that provides support and stabilization

→ The human back is the large posterior area of the human body, rising from the top of the buttocks to the back of the neck and the shoulders.

Human-Body-13

shoulder (n): vai

The area of the human body between the neck and the upper arm

→ Then one day, destiny just walks up and taps you on the shoulder.

Human-Body-14

chest (n): ngực

The large center trunk that is connected to the outer extremities

→ I’d like you to have a chest X-ray.

Human-Body-15

Quiz/ Bài tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *