[Grade 6] Eponyms: People – Từ ghép nhân danh: Người

eponyms-people-cho-tre-lop-5
Nội dung

Từ ghép nhân danh chỉ người này được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Theo nghĩa được trích dẫn thường xuyên nhất, từ cùng tên là một người, địa điểm, hoặc sự vật được đặt tên. Dưới đây là 10 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cho bé về từ ghép nhân danh chỉ người đơn giản – Eponyms People cho trẻ lớp 6, sẽ giúp trẻ tăng vốn từ khi học tập tại trường.

Từ vựng tiếng Anh về Eponyms People cho trẻ lớp 6

derrick (n): cần trục, tháp khoan

A type of crane (= a machine with a part like an arm), used for moving things on and off ships

→ The vessels (self-trimming bulk carriers) must have at least five hatches. Vessels to be geared and each crane/derrick to serve one or two hatches.

Các tàu (tàu chở hàng rời tự cắt) phải có ít nhất năm cửa sập. Các tàu có bánh răng và mỗi cần trục / cần cẩu để phục vụ một hoặc hai cửa sập.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

mesmerize (v): thôi miên, mê hoặc

To have someone’s attention completely so that they cannot think of anything else

→ I was completely mesmerized by the performance.

Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi màn trình diễn.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

zinnia (n): cúc zinnia

Any of several brightly coloured flowering plants, of the genus Zinnia, native to tropical America

→ The lowest nematode final population and rate of build up were determined at the highest number of zinnia plants (4 plants per pot).

Quần thể và tỷ lệ phát sinh tuyến trùng thấp nhất được xác định ở số cây zinnia cao nhất (4 cây trên một chậu).

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

saturnine (adj): ủ rũ

Gloomy, depressed, dull

→ Black hair hung close beside a low forehead with saturnine eyebrows and luminous hazel eyes below.

Mái tóc đen xõa sát bên vầng trán thấp với lông mày ủ rũ và đôi mắt màu hạt dẻ sáng bên dưới.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

cardigan (n): áo len

A piece of clothing, usually made from wool, that covers the upper part of the body and the arms, fastening at the front with buttons, and usually worn over other clothes

→ She came to the door in a frumpy cardigan and fluffy slippers.

Cô ấy bước ra cửa trong một chiếc áo len mỏng manh và đôi dép lê mềm mại.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

laconic (adj): ngắn gọn, súc tích

Using very few words to express what you mean

→ It’s a very strange news : Apple has send a very short and laconic press release this early morning to inform us that the AppleExpo Keynote will not take place this year.

Đó là một tin tức rất kỳ lạ: Apple đã gửi một thông cáo báo chí rất ngắn và ngắn gọn vào sáng sớm nay để thông báo với chúng tôi rằng AppleExpo Keynote sẽ không diễn ra trong năm nay.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

maverick (n): người hoạt động không theo khuôn mẫu

A person who thinks and acts in an independent way, often behaving differently from the expected or usual way

→ He was considered as something of a maverick in the publishing world.

Ông được coi là một người độc lập trong thế giới xuất bản.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

sequoia (n): cây cù tùng

A large Californian evergreen tree (= one that never loses its leaves) that can reach a height of more than 90 metres

→ There are groups of autochthonous and exotic trees, bushes and flowers such as camphor tree, eucalyptus, avocado, acacia, sequoia, cedar of Lebanon, cedar of the Himalayas, jasmine, bougainvillea.

Có các nhóm cây thân gỗ và cây ngoại lai, bụi rậm và hoa như cây long não, bạch đàn, bơ, keo, cù tùng, tuyết tùng Liban, tuyết tùng Himalaya, hoa nhài, hoa giấy.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

boycott (v): tẩy chay

To refuse to buy a product or take part in an activity as a way of expressing strong disapproval

→ Maybe Americans will rise up and threaten to boycott their cable and satellite providers unless we get our Al Jazeera – and other carriers of international news.

Có thể người Mỹ sẽ trỗi dậy và đe dọa tẩy chay các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp và vệ tinh của họ trừ khi chúng tôi nhận được Al Jazeera của chúng tôi – và các nhà cung cấp tin tức quốc tế khác.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5

bacitracin (n): thuốc kháng sinh

A nonprescription antibiotic, usually provided in topical ointment form and discovered as a product of the bacterium Bacillus subtilis.

→ My favorites are Bacitracin and Polysporin ointment, both of which are available without prescriptions.

Thuốc yêu thích của tôi là thuốc kháng sinh và Polysporin, cả hai đều có sẵn mà không cần kê đơn.

Eponyms-People-Cho-Tre-Lop-5