[Grade 1] Human Body – Cơ thể Người

tu-vung-tieng-anh-tre-em-cho-tre-lop-1-human-body
Nội dung

Human body – Cơ thể người là cấu trúc của một con người. Nó bao gồm đầu, cổ, thân (bao gồm ngực và bụng), cánh tay và bàn tay, chân và bàn chân. Quá trình phát triển và tăng trưởng tiếp tục diễn ra trong suốt cuộc đời, qua thời thơ ấu, thời niên thiếu và từ tuổi trưởng thành đến tuổi già, và được gọi là quá trình lão hóa. Hãy cùng trẻ tìm hiểu từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cho bé lớp 1 dưới đây về một số bộ phận cơ thể của con người – Human body nhé!

Từ vựng tiếng Anh về Human Body cho trẻ lớp 1

head (n): cái đầu

The part of the body above the neck where the eyes, nose, mouth, ears, and brain are

→ Minobe used the metaphor of the head of the human body to describe the role of the emperor.

Minobe đã sử dụng phép ẩn dụ về phần đầu của cơ thể con người để mô tả vai trò của hoàng đế.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-1

chest (n): ngực

The upper front part of the body of humans and some animals, between the stomach and the neck, containing the heart and lungs

→ His shirt was open to the waist revealing a very hairy chest.

Chiếc áo sơ mi của anh ta để hở đến thắt lưng để lộ một khuôn ngực rất nhiều lông.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-2

arm (n): cánh tay

Either of the two long parts of the upper body that are attached to the shoulders and have the hands at the end

→ The human body has four limbs (two arms and two legs), a head and a neck which connect to the torso.

Cơ thể con người có bốn chi (hai tay và hai chân), đầu và cổ nối với thân.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-3

elbow (n): khuỷu tay

The part in the middle of the arm where it bends, or the part of a piece of clothing that covers this area

→ Her arm was bandaged from the elbow to the fingers.

Cánh tay của cô được băng bó từ khuỷu tay đến các ngón tay.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-4

hand (n): bàn tay

The part of the body at the end of the arm that is used for holding, moving, touching, and feeling things

→ You have to hold my hand when we cross the road.

Anh phải nắm tay em khi chúng ta qua đường.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-5

finger (n): ngón tay

Any of the long, thin, separate parts of the hand, especially those that are not thumbs

→ I cut my finger chopping onions last night.

Tôi đã cắt ngón tay của mình để cắt hành tây đêm qua.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-6

leg (n): chân

One of the parts of the body of a human or animal that is used for standing or walking

→ My legs were tired after so much walking.

Chân tôi đã mỏi sau khi đi bộ quá nhiều.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-7

knee (n): đầu gối

The middle joint of the leg that allows the leg to bend

→ The motion wind-proof warm part comprises a back knee protection area of the human body.

Bộ phận giữ ấm chống gió chuyển động bao gồm khu vực bảo vệ đầu gối phía sau của cơ thể con người.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-8

foot (n): bàn chân

The part of the body at the bottom of the leg on which a person or animal stands

→ A device for use in intermittent impulse therapy to parts of the human body particularly the foot.

Một thiết bị để sử dụng trong liệu pháp xung động ngắt quãng cho các bộ phận của cơ thể con người, đặc biệt là bàn chân.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-9

toe (n): ngón chân

Any of the five separate parts at the end of the foot

→ I know the human body from head to toe.

Tôi biết cơ thể con người từ đầu đến chân.

Human-Body-Cho-Tre-Lop-1-10