Bài tập #1 về Giới từ (Prepositions)

Bài tập 1. Thay đổi cụm danh từ trong cụm giới từ thành đại từ thích hợp. Giữ nguyên số và giới tính. The man next to Jordan is a senator. Did they leave after the play? Evan was dancing with his aunt. Why did you leave the house without your wallet? Are there washers […]

Bài tập #1 về Danh từ sở hữu (Possession)

bai-tap-tieng-anh-cho-tre-em-roll-and-spell

Danh từ tạo thành sở hữu theo hai cách: (1) chúng trở thành tân ngữ giới từ of,, hoặc (2) chúng thêm đuôi -’s (dấu nháy đơn cộng -s). Hãy xem những ví dụ này:the roar of a lion a lion’s roarthe color of the book the book’s colorthe children of Mrs. Diaz Mrs. Diaz’s […]

7 mẹo sử dụng dấu gạch đầu dòng (bullet points) hiệu quả

Funny breakfast concept

Một bài văn hay đoạn văn hay không nhất thiết tập trung vào các câu chữ hoa mỹ mà vấn đề trình bày cũng vô cùng quan trọng. Dưới đây là 7 mẹo sử dụng dấu gạch đầu dòng hiệu quả giúp cho bài viết được trình bày chặt chẽ hơn. Công việc của một […]