bai-tap-tieng-anh-cho-tre-em-box-spelling

Word Work Activity: Box Spelling

Nội dung chính

Thoạt nhìn có vẻ giống trò “tìm kiếm từ có nghĩa”, nhưng thực chất Box Spelling lại là bài tập tiếng Anh cho trẻ em đầy tính nghệ thuật. Nhiệm vụ của trẻ chỉ việc tô viền các ô chứa các chữ cái bằng các màu sắc khác nhau, trong khi đánh vần từng chữ cái đó.

Không cần chuẩn bị gì nhiều: một bảng kẻ ô ngay ngắn và một danh sách từ cần luyện tập. Phụ huynh sẽ điền trước các từ vào bảng kẻ ô; mỗi chữ cái chiếm một ô chiều ngang và một hoặc hai ô chiều cao.

Qua bài tập này, trẻ không chỉ luyện tập đánh vần từ vựng mà còn được dịp ôn lại định dạng chữ viết: chiều cao vào chiều rộng của mỗi chữ như thế nào. Hơn nữa, hoạt động tô vẽ trên mẫu có sẵn chẳng bao giờ làm bé chán; có khi trẻ còn mong mỏi các bài tập thêm phần thử thách hơn nữa.

Phụ huynh có thể tải về bảng kẻ ô đã được chuẩn bị dưới đây cho bài tập tiếng Anh cho trẻ em này:

Tham khảo thêm:

MỚI NHẤT