world-religions

World Religions: Word Search – Game Tìm từ vựng đề tài các tôn giáo trên thế giới

Nội dung chính

Chơi game tìm từ vựng đề tài World Religions – Tôn giáo Thế giới dưới đây để cùng học với bé môn Social Studies nhé.

Word search chủ đề World Religions

Hướng dẫn: Hãy tìm những từ vựng chủ đề World Religions – Tôn giáo Thế giới trong bảng dưới đây (từ trái sang phải).

PLLSMMFFHDECJOK
NLZSISDABZOHULZ
IRAMSIININKRDHN
EMEZLUWNFTHIAGN
NBPZADLUIDHSIFW
WOXTMNCWMAITSHQ
SKIIAIRSCIJIMYG
SIHGAHIRITUALAK
LPKNIHMSIOTNIHS
OJIHDLDRUMRIZNV
BSKDIEEUCBZTPPD
MKUTRSFRLFGYFHK
YBSCAKMSIAHABQO
STARYPROPHECYNO
KSHEXOPDJHGCHUH
BAHAISM
CONFUCIANISM
ISLAM
PROPHECY
SACRED
SYMBOLS
BUDDHISM
FAITH
JAINISM
RELIGION
SHINTOISM
CHRISTIANITY
HINDUISM
JUDAISM
RITUAL
SIKHISM
MỚI NHẤT