Bài tập #2 về Đại từ (Pronouns)

Pronouns – Đại từ Định nghĩa: Từ ‘pronoun’ bắt nguồn từ pronomen trong tiếng Latinh, nghĩa là ‘for a noun – cho một danh từ’. Như ý nghĩa của từ này, đại từ là những từ mà chúng ta sử dụng để thay thế cho danh từ. Chúng ta sử dụng đại từ để làm […]

Bài tập #4 về Danh từ: Danh từ trừu tượng (Abstract Nouns)

abstract nouns

Danh từ trừu tượng – Abstract Nouns Định nghĩa: Danh từ trừu tượng thuộc nhóm khó hiểu nhất trong các loại danh từ, bởi vì chúng mô tả các ý tưởng, và không có vật chất cụ thể mà chúng ta thấy hoặc chạm vào được. Ý tưởng đó có thể là chất lượng, ví […]

Bài tập #3 về Danh từ: Danh từ tập hợp (Collective Nouns)

Collective nouns

Danh từ tập hợp – Collective Nouns Định nghĩa: Là tên của một nhóm đồ vật, động vật hay người có các đặc điểm chung với nhau. Ví dụ: A number of people in a group singing is a choir. A number of cows in a group is a herd. Lưu ý rằng, nếu danh […]

Bài tập #2 về Danh từ: Danh từ riêng (Proper Nouns)

Proper nouns

Danh từ riêng – Proper Nouns Định nghĩa: Từ ‘proper’ bắt nguồn từ từ ‘propre’ trong tiếng Pháp nghĩa là của riêng một người, tức là thuộc về một người hoặc một sự vật cụ thể.Danh từ riêng là tên đặc biệt mà chúng ta đặt cho mọi người, địa điểm và những thứ cụ […]

Bài tập #1 về Số (Numbers)

Numbers

Tìm hiểu về chữ số – Numbers Chữ số – Numbers nói chung được sử dụng để xác định số lượng cụ thể, cũng như trong toán học với các biểu thức cộng, trừ, nhân, chia. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta có thể bắt gặp chữ số ở nhiều dạng khác nhau. […]

Bài tập #1 về Câu phủ định (Negation)

negation

Tìm hiểu về Negation – dạng phủ định No trái nghĩa với Yes, được dùng như một hồi đáp phủ định cho một câu hỏi. Nhưng thực tế còn rất nhiều dạng phủ định khác trong tiếng Anh. Một dạng phủ định đơn giản được hình thành bằng cách thêm not sau động từ liên […]

Bài tập #1 về Mệnh đề/ Câu Nghi vấn (Interrogatives)

Interrogatives

Tìm hiểu về Interrogatives – Mệnh đề/ câu nghi vấn Interrogatives – từ nghi vấn là những từ dùng để đặt câu hỏi. Chúng thường được đặt đầu câu (hoặc gần đó), và câu đó sẽ kết thúc bằng dấu hỏi chấm. Một số từ nghi vấn là đại từ như who, whom, whose, what, […]

Bài tập #1 về Liên từ (Conjunctions)

Conjunctions

Tìm hiểu về Liên từ – Conjunctions Liên từ – Conjunctions liên kết các từ, cụm từ và câu với nhau. Đầu tiên, chúng ta cùng xem xét một số liên từ kết hợp – Coordinating Conjunctions thường được sử dụng: and, but, or, nor, for, so, yet. Hãy để ý cách chúng kết hợp […]