English Idioms bắt đầu từ G

IDIOMS
Nội dung

Idioms – Thành ngữ tiếng Anh là tiêu chí giúp bạn đạt được thành tích cao trong các cuộc thi tiếng Anh quốc tế, chẳng hạn như IELTS. Để nâng cao trình độ và trau dồi thêm vốn từ, hãy theo dõi danh sách Idioms bắt đầu từ G dưới đây nhé!

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ G

On (or upon) the gad: di chuyển

On the move

→ This town becomes overrun with young men and women on the gad during the summer.

Thị trấn này trở nên đông đúc khi thanh niên và phụ nữ di chuyển đến trong mùa hè.

Blow the gaff: tiết lộ bí mật

Reveal or let out a plot or secret

→ I can’t believe you blew the gaff and talked about the plans for her surprise party right to her face!

Tôi không thể tin rằng bạn đã tiết lộ bí mật và nói về kế hoạch cho bữa tiệc bất ngờ của cô ấy ngay trước mặt cô ấy!

Idioms

The gaiety of nations: sự thích thú

General cheerfulness or amusement

→ The venerated actor has not only added to the gaiety of nations with his performances, but also been a key figure in raising money and awareness for some of the most important charities around the world.

Nam diễn viên không chỉ gây ra sự thích thú bằng những màn trình diễn của mình mà còn là nhân vật chủ chốt trong việc quyên góp tiền và nhận thức cho một số tổ chức từ thiện quan trọng nhất trên thế giới.

Go your (or your own) gait: làm theo cách riêng

Pursue your own course

→ Don’t worry about what your friends are doing—just go your own gait.

Đừng lo lắng về những gì bạn bè của bạn đang làm — chỉ cần làm theo cách riêng của bạn thôi.

Play to the gallery: chiều theo thị hiếu của những người xung quanh

Act in an exaggerated or histrionic manner, especially in order to appeal to popular taste

→ She’s a great basketball player, but she spends more time playing to the gallery than playing to win the game.

Cô ấy là một vận động viên bóng rổ cừ khôi, nhưng cô ấy dành nhiều thời gian quan tâm đến sự hô hoan, cổ vũ hơn là chơi để giành chiến thắng trong thi đấu.

As game as Ned Kelly: dũng cảm

Very brave

→ You have to be as game as Ned Kelly to go into a dangerous place like that!

Bạn phải dũng cảm lắm mới đi vào một nơi nguy hiểm như thế!

The game is up: kế hoạch/tội ác đã bị tiết lộ, phá vỡ

The plan, deception, or crime is revealed or foiled

The game is up, Smith! The police found your fingerprints all over the safe.

Tội ác của anh đã bị phát hiện, Smith! Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của bạn trên khắp két sắt.

Game on: dấu hiệu bắt đầu trò chơi hoặc cuộc thi đấu/ Cụm từ được sử dụng khi một người mong muốn được hưởng lợi từ một tình huống cụ thể

A signal for play to begin in a game or match/ Said when you feel that a situation is about to develop in your favour.

→ I thought I was doing the work for free, but hey, if she wants to pay me, game on!

Tôi nghĩ rằng tôi đang làm công việc miễn phí, nhưng này, nếu cô ấy muốn trả tiền cho tôi, hãy tiếp tục!

Game over: thua cuộc, kết thúc

Said when a situation is regarded as hopeless or irreversible

→ If we don’t score another goal soon, it’ll be game over.

Nếu chúng ta không sớm ghi được bàn thắng khác, chúng ta sẽ thua cuộc.

Idioms

Give the game away: vô tình tiết lộ ý định

Inadvertently reveal your own or another’s intentions

→ They were trying to sneak up on the other team, but John’s bright T-shirt gave the game away.

Họ đang cố gắng để đánh bại đội khác, nhưng chiếc áo phông sáng màu của John đã vô tình tiết lộ kế hoạch.

Off (or on) your game: thể hiện chưa tốt

Unable to perform as well as usual

→ She never misses that shot. She must be off her game today.

Cô ấy không bao giờ bỏ lỡ cảnh quay đó. Hôm nay cô ấy chưa thể hiện tốt.

On the game: hoạt động mại dâm

Engaged in prostitution; regularly having sex for money. (Used especially in reference to women.)

→ A large number of prostitutes are on the game from a young age as the victims of sex trafficking.

Một số lượng lớn gái mại dâm hoạt động từ khi còn nhỏ và là nạn nhân của buôn bán tình dục.

The only game in town: doanh nghiệp duy nhất trong một khu vực

The only thing of its kind available in a particular place or industry. The phrase is used to refer to something, such as a business, that has no competitors or for which there is no alternative

→ For years, that diner was the only game in town, but now a chain restaurant is opening.

Trong nhiều năm, quán ăn đó duy nhất trong khu vực, nhưng bây giờ một chuỗi nhà hàng đang mở cửa.

Play games: trốn tránh, lừa dối, đưa thông tin sai

To deliberately attempt to evade, deceive, or misinform one (about something) in order to manipulate them or achieve some desired outcome.

→ The serial killer is playing games with the police, leaving false clues everywhere to muddy the investigation.

Kẻ giết người hàng loạt đang trốn tránh với cảnh sát, để lại manh mối giả khắp nơi để làm cho cuộc điều tra trở nên khó khăn.

Play someone’s game: tham gia với điều kiện định sẵn

To engage or participate in something according to the design, intentions, or conditions imposed by someone

→ I know the application process seems nonsensical and unintuitive, but you just have to play their game and do the paperwork the way they ask.

Tôi biết quy trình đăng ký có vẻ vô lý và không trực quan, nhưng bạn chỉ cần tham gia và làm thủ tục giấy tờ theo cách họ yêu cầu.

Play the game: tuân thủ, đồng ý quy tắc chung

To conform, adhere to, or agree with that which is established or generally accepted, such as rules, beliefs, modes of behavior, etc.

→ You might have some wild ideas for the future, but you’ll never get anywhere in this business if you don’t start playing the game!

Bạn có thể có một số ý tưởng hoang đường cho tương lai, nhưng bạn sẽ không bao giờ đi đến đâu trong lĩnh vực kinh doanh này nếu bạn không tuân thủ các quy tắc!

What’s your (or the) game?: chuyện gì đang xảy ra? Bạn định làm gì?

What is someone’s agenda or ulterior motive? Why is someone doing this?

→ I can’t figure out why Janet is suddenly volunteering for the position she said she would never do. What’s her game?

Tôi không thể hiểu tại sao Janet đột nhiên tình nguyện cho vị trí mà cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm. Cô ấy định làm gì vậy?

Run the gamut: mở rộng phạm vi

To cover or extend across a wide and varied range.

→ The tech company’s products run the gamut from home appliances to computer modules for spacecraft.

Các sản phẩm của công ty công nghệ này mở rộng phạm vi từ thiết bị gia dụng đến mô-đun máy tính cho tàu vũ trụ.

Go gangbusters: hành động đầy năng lượng, nhiệt huyết

To happen with a lot of energy and enthusiasm.

→ When I presented the case to my students, they went gangbusters to try to solve the mystery.

Khi tôi trình bày vụ án với các học sinh của mình, họ đã năng nổ đi tìm cách giải quyết bí ẩn.

Garbage in, garbage out: quy trình đầu vào kém chất lượng dẫn đến lỗi đầu ra

Having inferior or incorrect materials, information, instructions, etc., at the beginning of a process will yield inferior or incorrect results. Said especially of computer systems.

→ When used properly, these automation services can expedite the process tenfold, but only if the people running them are putting in the correct information from the outset—garbage in, garbage out.

Khi được sử dụng đúng cách, các dịch vụ tự động hóa này có thể đẩy nhanh quá trình gấp 10 lần, nhưng chỉ khi những người đang chạy chúng đưa vào thông tin chính xác ngay từ đầu.

Everything in the garden is lovely: mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp

Everything is going well. Often used in the negative.

→ I doubt that everything in the garden is lovely for them—I think their happiness is just an act.

Tôi nghi ngờ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với họ — tôi nghĩ hạnh phúc của họ chỉ là một hành động.

Lead someone up the garden path: đánh lừa ai đó

To mislead or deceive one.

→ Don’t lead me up the garden path—tell me what is really going on here.

Đừng lừa tôi — hãy nói cho tôi biết điều gì đang thực sự diễn ra ở đây.

All Sir Garnet: mọi thứ đều ổn

Everything is good or in order.

→ Don’t worry, it’s all Sir Garnet in here.

Đừng lo lắng, ở đây mọi thứ đều ổn.

All gas and gaiters: thuận lợi, dễ chịu

A favorable or pleasant state.

→ My boss has been in a good mood all week, so all is gas and gaiters.

Sếp tôi cả tuần nay tâm trạng vui vẻ, thật dễ chịu.

Run out of gas: hết năng lượng làm gì đó

To lose one’s energy, motivation, or enthusiasm to continue doing something.

→ After spending hours working on this project, I’m running out of gas—can we take a break?

Sau hàng giờ làm việc cho dự án này, tôi sắp kiệt sức – chúng ta có thể nghỉ một chút không?

Step on the gas: nhấn ga tăng tốc

When driving, to accelerate (by stepping on the gas pedal).

Step on the gas, will you? We’re going to be late!

Hãy tăng tốc, được không? Chúng ta sẽ bị trễ!

Blow a gasket: giận dữ, mất kiểm soát hành động

To react furiously and/or violently, to the point of losing control of one’s behavior.

→ Mom totally blew a gasket when I told her I had failed math.

Mẹ đã hoàn toàn nổi điên khi tôi nói với mẹ rằng tôi đã thi trượt môn toán.

Your (or the) last gasp: khoảnh khắc trước khi chết

The final moment before one dies; the last period of one’s life.

→ Even though my grandfather’s lungs were riddled with cancer and emphysema, he remained a smoker until his very last gasp.

Mặc dù phổi của ông tôi đã bị thủng vì ung thư và khí phế thũng, ông vẫn hút thuốc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Get (or be given) the gate: gạt bỏ, hắt hủi

To be dismissed or spurned.

→ I’m trying to sell these vacuums door to door, and I’m getting the gate left and right!

Tôi đang cố gắng bán những chiếc máy hút bụi này đến từng nhà, và tôi bị mọi người gạt bỏ!

Run the gauntlet: tiếp xúc, buộc phải chịu đựng các mối nguy hiểm

To be exposed to or forced to endure a series of threats, dangers, criticism, or other problems.

→ Medical students often feel that they have to run the gauntlet when they become residents in a hospital.

Sinh viên y khoa thường cảm thấy rằng họ phải chịu đựng khi trở thành người dân trong bệnh viện.

Throw down (or take up) the gauntlet: đưa ra thách thức

To issue a challenge or invitation, as to a fight, argument, or competition.

→ When the heavyweight champion boasted that nobody could beat him, no one expected this newcomer to throw down the gauntlet.

Khi nhà vô địch hạng nặng khoe khoang rằng không ai có thể đánh bại anh ta, không ai mong đợi người mới này sẽ đưa ra thách thức.

Change gear: di chuyển, chuyển việc một cách nhanh chóng

To move or switch from one thing (such as a task or topic) to another, often quickly.

→ Once our proposal gets approved, we can change gear and focus on the next phase of the project.

Sau khi đề xuất của chúng tôi được chấp thuận, chúng tôi nhanh chóng tập trung vào giai đoạn tiếp theo của dự án.

Give someone the gears: có lỗi hoặc làm phiền ai đó

To bug or bother one.

→ I know my brother will give me the gears about missing that easy shot during the game.

Tôi biết anh trai của tôi sẽ cảm thấy có lỗi về việc bỏ lỡ cú sút dễ dàng đó trong trò chơi.

Let the genie out of the bottle: tạo ra, buông lỏng hoặc làm điều gì đó tạo ra tác động lớn không thể dừng lại

To create, unleash, or do something that creates a huge impact and cannot be stopped or reversed.

→ Now that the report let the genie out of the bottle regarding the government’s surveillance policies, public trust has been permanently damaged.

Bây giờ bản báo cáo liên quan đến các chính sách giám sát của chính phủ, niềm tin của công chúng đã bị tổn hại vĩnh viễn.

A gentleman’s agreement: thỏa thuận không bị ràng buộc về pháp lý

A legally non-binding arrangement that is guaranteed only by a verbal or mutually understood agreement by the parties involved.

→ Though my father left me his entire estate in his will, I made a gentleman’s agreement with my brother to share the wealth equally between us.

Mặc dù cha tôi để lại cho tôi toàn bộ tài sản của ông ấy theo di chúc của ông ấy, nhưng tôi đã thực hiện một thỏa thuận với anh trai tôi để chia đều tài sản giữa chúng tôi.

The genuine article: người hoặc vật được cho là tấm gương xuất sắc

The original, authentic person or thing; the very best example of a type of person or thing.

→ Though many had their doubts, the party’s new leader has proven herself to be the genuine article.

Mặc dù nhiều người tỏ ra nghi ngờ, nhưng nhà lãnh đạo mới của đảng đã chứng tỏ mình là một tấm gương sáng.

Let George do it: để người khác làm hoặc chịu trách nhiệm

A set expression used to defer responsibility for some task or action to some unspecified other person.

→ A: “We need to run a new batch of reports to account for the changes we made.” B: “But the first batch took me three hours to do! Let George do it.”

A: “Chúng tôi cần chạy một loạt báo cáo mới để giải thích cho những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện.” B: “Nhưng phần đầu tiên tôi mất ba giờ để làm! Hãy để người khác làm.”

As — as all get out: ở mức độ cao

To the highest or furthest possible degree; as much as one can imagine.

→ Summers in Texas can be hot as all get-out.

Mùa hè ở Texas có thể nóng ở mức độ cao.

Be out to get someone: tìm kiếm cơ hội, hành động để hãm hại người khác

To be seeking opportunities or taking actions to punish, harm, or harass one in some way.

→ I’m worried that one of my co-workers is out to get me—I think he really wants my job.

Tôi lo lắng rằng một trong những đồng nghiệp của tôi hãm hại tôi — tôi nghĩ anh ấy thực sự muốn vị trí của tôi.

Don’t get mad, get even: biến cơn giận thành trả thù

Channel your anger into revenge.

→ When I heard that a co-worker had stolen my idea and presented it as his own, all I could think was, “Don’t get mad, get even.”

Khi tôi nghe nói rằng một đồng nghiệp đã đánh cắp ý tưởng của tôi và trình bày nó như là của riêng anh ấy, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là, “Đừng nổi điên, hãy trả thù sau.”

Get it together: chuẩn bị, tổ chức tốt mọi thứ (về tinh thần), lấy lại tinh thần

To be well-prepared and organized for something, especially mentally.

→ Did I forget to pick up the kids again? Geez, I really need to get it together!

Tôi lại quên đón bọn trẻ à? Geez, tôi thực sự cần phải lấy lại tinh thần!

Get-up-and-go: trạng thái tích cực, năng lượng

The state or quality of having a given amount of positivity, energy, ambition, and/or determination.

→ That new intern we hired sure has a lot of get-up-and-go!

Thực tập sinh mới mà chúng tôi thuê đó chắc chắn có rất tích cực!

Get your own back: trả thù

To take or get revenge upon a person or group of people, especially as a means of recompense or personal satisfaction for a slight or previous setback; to avenge oneself.

→ Jonathan bullied me mercilessly at school, but I eventually got my own back when I bought out his father’s business and became his boss.

Jonathan đã bắt nạt tôi không thương tiếc ở trường, nhưng cuối cùng tôi đã trả thù khi mua lại công việc kinh doanh của cha anh ấy và trở thành ông chủ của anh ấy.

The ghost in the machine: tâm trí được xem là khác biệt với cơ thể, trí tuệ nhân tạo

Human consciousness and thought as an entity distinct and separate from the body.

→ Of course, our mental state is so inextricably linked to our physical state that it is at best purely speculative to think of the mind as some sort of ghost in the machine.

Tất nhiên, trạng thái tinh thần của chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với trạng thái thể chất của chúng ta đến mức tốt nhất là suy đoán thuần túy về tâm trí khác biệt với cơ thể.

The ghost walks: chỉ biểu diễn khi đảm bảo có lương

An expression used in theater to explain that actors will perform because they have been assured of payment.

The ghost walks today because we all just got paid!

Diễn viên hôm nay sẽ biểu diễn bởi vì tất cả chúng ta vừa được trả tiền!

Give up the ghost: người chết/ máy móc không hoạt động/ từ bỏ nhiệm vụ, công việc

Of a person, to die/ Of a machine, to stop working/ To abandon some task because it seems doomed.

→ I don’t think anyone is coming to the lecture today, so we might as well give up the ghost.

Tôi nghĩ hôm nay không có ai đến nghe bài giảng, nên chúng ta cũng có thể từ bỏ công việc.

Look as if you have seen a ghost: hoảng sợ

To look terrified, shocked, or pale from fright.

→ What’s wrong, Daniel? You look as if you’ve seen a ghost!

Có chuyện gì vậy, Daniel? Bạn trông như thể bạn đã nhìn thấy ma vậy!

Not have (or stand) the ghost of a chance: không có cơ hội

To not have even the slightest possible chance of something.

→ After I heard that they required 10 years of experience, I knew that I didn’t have a ghost of a chance of getting hired.

Sau khi tôi nghe nói rằng họ yêu cầu 10 năm kinh nghiệm, tôi biết rằng mình không có cơ hội được tuyển dụng.

The gift of the gab: khả năng nói tự tin, đầy sức thuyết phục

The ability to speak to others in a self-assured, persuasive manner.

→ Alexis really has the gift of gab, so she should be the one to address the potential investors.

Alexis thực sự có năng khiếu nói chuyện, vì vậy cô ấy nên là người nói chuyện với các nhà đầu tư tiềm năng.

In the gift of: trong quyền hạn của người nào đó để trao giải

Down to a specific person’s authority, intention, or inclination to distribute or award.

→ These titles of nobility are in the gift of the monarch.

Những danh hiệu quý tộc này thuộc về quyền trao giải của quốc vương.

Look a gift horse in the mouth: thể hiện thiếu lòng biết ơn khi nhận quà

To show a lack of appreciation or gratitude when receiving a gift.

→ I know Aunt Jean isn’t your favorite person, but she gave you that beautiful sweater as a present, so don’t look a gift horse in the mouth!

Tôi biết dì Jean không phải là người bạn yêu mến, nhưng bà ấy đã tặng bạn chiếc áo len tuyệt đẹp đó như một món quà, vì vậy đừng thể hiện thiếu lòng biết ơn!

Gild the lily: tô điểm thêm cho một thứ vốn đã đẹp

To further adorn something that is already beautiful.

→ You look radiant, as always—wearing such an extravagant gown is just gilding the lily.

Trông bạn vẫn rạng rỡ như mọi khi — mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy như tô điểm thêm vẻ đẹp của bạn.

Take the gilt off the gingerbread: làm cho gì đó không còn hấp dẫn

To make something less attractive or appealing.

→ Have you seen her without any make-up on? Talk about taking the gilt off the gingerbread!

Bạn đã thấy cô ấy mà không trang điểm gì chưa? Hãy nói về vẻ không hấp dẫn đó đi!

Ginger group: một phe phái tích cực trong một đảng phái hoặc phong trào thúc đẩy hành động mạnh mẽ hơn đối với một vấn đề cụ thể

A small group of people within a political party or organization who attempt to influence the other members of the group.

→ The party was staunchly conservative until the ginger group slowly started shifting them to a more liberal stance on social issues.

Đảng kiên định bảo thủ cho đến khi nhóm phe phái dần dần chuyển họ sang lập trường tự do hơn trong các vấn đề xã hội.

Gird (up) your loins: chuẩn bị đối mặt

To prepare oneself to face or contend with something.

→ You better gird your loins in preparation for another holiday with my family!

Tốt hơn là bạn nên chuẩn bị đối mặt một kỳ nghỉ khác với gia đình của tôi!

Give and take: trao đổi thỏa hiệp, nhượng bộ, thương lượng

The exchange of mutual compromise or concession; negotiation, bargaining, and/or compromise. Sometimes hyphenated.

→ There’s always going to be some give and take when new legislation is introduced in politics.

Sẽ luôn có một số thương lượng khi luật mới được đưa ra trong chính trị.

Give as good as you get: trả đũa, đáp trả bằng vũ lực khi bị tấn công

Retaliates or strikes back in an equal fashion.

→ Don’t shove Johnny unless you want a bloody nose—that kid gives as good as he gets.

Đừng xô Johnny trừ khi bạn muốn chảy máu mũi – đứa trẻ đó đang cố gắng trả đũa.

Give the game: tiết lộ bí mật

To reveal something that was meant to be kept secret, especially a plan.

→ You’re going to give the game away if you don’t quit whispering about it!

Bạn sẽ tiết lộ bí mật nếu bạn không thì thầm về nó!

Give it to someone: quở trách, mắng mỏ

To rebuke or scold one; to verbally or physically punish one.

→ Our parents really gave it to us for coming home late last night.

Cha mẹ chúng tôi thực sự đã quở trách chúng tôi vì đã về nhà muộn vào đêm qua.

Give someone what for: trừng phạt, la mắng

To punish, rebuke, scold, or berate one thoroughly and intensely.

→ I told her a thousand times not to take the car without asking! Well, I’ll give her what for when she gets home.

Tôi đã nói với cô ấy ngàn lần không được lấy xe mà không hỏi! Chà, tôi sẽ la cô ấy khi cô ấy về nhà.

Not give a damn: không quan tâm

To not care in the slightest (about something or someone); to attach no importance to someone or something.

→ I don’t give a damn about making money, I just want to do something with my life that makes life better for others.

Tôi không quan tâm đến việc kiếm tiền, tôi chỉ muốn làm điều gì đó với cuộc sống của mình để cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn.

Stick in your gizzard: tiếp tục làm phiền ai đó

To continue to bother one after something has happened, because it seems wrong or one cannot accept it.

→ The way that Bob was fired has stuck in his gizzard all these years. If it had been handled differently, I don’t think it would have affected him as much.

Cách mà Bob bị sa thải đã mắc kẹt trong lòng anh ta suốt những năm qua. Nếu nó được xử lý theo cách khác, tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến anh ấy.

Give someone the glad hand: chào một cách nồng nhiệt nhưng không chân thành, giả mạo

To address one in a friendly manner, often when it is feigned or false.

→ I don’t think she actually likes me, so she must have given me the glad hand when she seemed so happy to see me.

Tôi không nghĩ rằng cô ấy thực sự thích tôi, vì vậy cô ấy chắc hẳn đã đưa tay chào một cách vui vẻ khi gặp tôi.

In your glad rags: ăn mặc đẹp

Dressed in one’s fanciest clothes.

→ This isn’t a formal event, so there’s no need to be in your glad rags.

Đây không phải là một sự kiện chính thức, vì vậy bạn không cần phải chuẩn bị ăn mặc đẹp.

The (or just the) glassy: đặc biệt, xuất sắc

Exceptional or excellent.

→ This burger’s the glassy, mate!

Cái bánh mì kẹp thịt này ngon tuyệt!

A gleam (or twinkle) in someone’s eye: nét mặt hạnh phúc, thích thú/ kế hoạch, hi vọng chưa thành hiện thực

A facial expression that denotes happiness, amusement, or knowledge of a secret/ A hope or plan that is not yet in existence.

→ Just when Rita thought all hope was lost, Jared got a gleam in his eye that told her he had a plan to get them both out of that sticky situation.

Ngay khi Rita nghĩ rằng tất cả hy vọng đã mất, Jared với nét mặt thích thú nói với cô rằng anh có một kế hoạch để đưa cả hai thoát khỏi tình huống khó khăn đó.

All that glitters is not gold: vẻ ngoài hấp dẫn nhưng không giá trị như vẻ ngoài đó

Things that have an outward appeal are often not as beautiful or valuable as they seem.

→ I don’t know if that necklace from the flea market will have the resale value you’re anticipating. All that glitters is not gold, you know.

Tôi không biết liệu chiếc vòng cổ ở chợ trời đó có giá trị bán lại như bạn mong đợi hay không. Tất cả những gì lấp lánh không phải là vàng, bạn biết đấy.

In your glory: trong trạng thái hạnh phúc, thích thú

In one’s happiest or most fulfilled state when in the midst of a certain activity.

→ Look at John flipping through all this used vinyl. He’s in his glory right now.

Hãy nhìn John lướt qua tất cả đĩa nhựa đã qua sử dụng này. Anh ấy đang rất thích thú ngay bây giờ.

Fit like a glove: rất phù hợp với ai đó

To be very suited for someone.

→ She’s very shy, so working in a research lab really fits her like a glove.

Cô ấy rất nhút nhát, vì vậy làm việc trong phòng nghiên cứu thực sự phù hợp với cô ấy.

The gloves are off: tranh luận, đánh nhau

People are beginning to behave in a more hostile or tenacious way. Usually used to describe a dispute or fight. The image is that of removing boxing gloves, which cushion the blows.

→ Well, the gloves are off now—Mom and Aunt Gertrude are screaming at each other in the kitchen.

Chà, giờ sắp cãi nhau rồi – Mẹ và dì Gertrude đang la hét với nhau trong bếp.

A glutton for punishment: người luôn đảm nhiệm việc khó khăn, khó chịu

A person who continues to do things whose consequences they find difficult or unpleasant.

→ I couldn’t wait to finish college, but I soon found myself in grad school. I must be a glutton for punishment.

Tôi nóng lòng muốn học xong đại học, nhưng tôi sớm nhận ra mình đang học tốt nghiệp đại học. Tôi phải tiếp tục học.

Gnash your teeth: bộc phát cơn giận

To erupt or lash out in anger.

→ The boss will definitely start gnashing his teeth once he hears about this printing mishap.

Ông chủ chắc chắn sẽ giận dữ khi nghe về sự cố in ấn này.

Gnomes of Zurich: chủ ngân hàng Thụy Sĩ khi được xem như bất chính

Swiss bankers, when they are seen as nefarious.

→ When it comes to a lack of transparency, the gnomes of Zurich take the prize.

Khi nói đến sự thiếu minh bạch, những chủ ngân hàng Thụy Sĩ sẽ giành được giải thưởng.

Be all go: bận rộn

One is especially busy or has many things happening around one.

→ Between the move, my wife’s pregnancy, and our toddler, it’s been all go here lately.

Giữa việc chuyển nhà, việc mang thai của vợ tôi và đứa con mới biết đi của chúng tôi, gần đây tất cả đều khiến tôi bận rộn.

From go to whoa: từ đầu dến cuối

From beginning to end.

→ That team really dominated from go to whoa—their opponent was totally overwhelmed.

Đội đó thực sự chiếm ưu thế từ đầu đến cuối, đối thủ của họ hoàn toàn bị áp đảo.

From the word go: từ lúc đầu

From the start.

→ This project has been met with opposition from the word go, unfortunately.

Thật không may, dự án này đã vấp phải sự phản đối từ đầu.

Go-as-you-please: không hạn chế, thoải mái, tự do

Not limited in any way.

→ I’m skeptical—is this really a go-as-you-please stay at that fancy resort?

Tôi hoài nghi — đây có thực sự là một chuyến đi tự do ở lại khu nghỉ mát sang trọng đó không?

Go down with (all) guns firing: tiếp tục chiến đấu, đánh bại

To continue to fight or resist someone or something until one is ultimately defeated.

→ Of course the enemy troops haven’t given up yet—I suspect they’ll go down with guns firing.

Tất nhiên quân địch vẫn chưa bỏ cuộc — tôi nghi ngờ rằng chúng sẽ tiếp tục chiến đấu.

Go figure: nhấn mạnh điều gì đó vô lý, khó hiểu, không chấp nhận được

A phrase used to highlight that what has been said is unexpected, absurd, or difficult to understand or accept.

→ The one time I get to the station on time, the train is delayed—go figure!

Một lần tôi đến ga đúng giờ, chuyến tàu bị hoãn — Thật khó hiểu!

Go halves: chia đều

To share the cost of something equally between two people.

→ We each had about the same amount to eat and drink, so let’s go halves on the bill.

Mỗi người chúng tôi có cùng số tiền để ăn và uống, vì vậy hãy chia đều theo hóa đơn.

Go well: lời chúc một người đi đâu đó

A polite valediction.

Go well, my friend. Have a nice trip.

Đi vui vẻ nhé! Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.

Have a go: cố gắng làm, đảm nhận điều gì đó/ tấn công người nào đó

To attempt to do or undertake something, especially that which is unfamiliar or new/ To physically attack someone.

→ I know a lot of this work is new to you, but just have a go and let me know if you have any questions.

Tôi biết rất nhiều công việc này là mới đối với bạn, nhưng hãy cố gắng làm và cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Make a go of: cố gắng đạt thành công

To attempt to achieve success with something, often a relationship or career, through one’s best effort.

→ We went to different schools, but we were able to make a go of the long distance relationship.

Chúng tôi học khác trường, nhưng chúng tôi đã có thể tiến tới một mối quan hệ lâu dài.

On the go: di chuyển, hoạt động thường xuyên

To be in constant or frequent motion or activity.

→ The boss is constantly on the go, so trying to pin her down for meetings can be really tricky sometimes.

Sếp thường xuyên phải di chuyển, vì vậy việc cố gắng ép cô ấy đi họp đôi khi có thể thực sự khó khăn.

Score an own goal: phản lưới nhà

To earn a point for the opposing team by scoring a goal on one’s own net.

→ We were never able to regain our lead after Thomas scored an own goal late in the second half.

Chúng tôi đã không bao giờ có thể giành lại lợi thế dẫn trước sau khi Thomas phản lưới nhà vào cuối hiệp hai.

Move the goalposts: thay đổi các quy tắc khiến người khác khó theo kịp

To alter the rules or parameters of a situation in such a way as to suit one’s needs or objectives, making it more difficult for someone else to succeed, keep pace, or achieve an opposing objective.

→ I hate arguing with that type of person. As soon as you start wearing down their logic, they just move the goalposts on the whole thing!

Tôi ghét tranh cãi với kiểu người đó. Ngay sau khi bạn bắt đầu suy nghĩ về logic của họ, họ chỉ thay đổi toàn bộ sự việc!

Get someone’s goat: làm phiền người khác

To annoy or anger one.

→ That guy just gets my goat every time he opens his mouth.

Thằng đó cứ hễ mở mồm ra là làm phiền tao.

Play (or act) the (giddy) goat: cư xử, hành động hài hước

To behave comically or playfully, often to amuse others.

→ Joe never plays the goat—he’s always serious.

Joe không bao giờ cu xử hài hước – anh ấy luôn nghiêm túc.

God’s (own) gift to: nói về tài năng hoặc người nào đó xuất sắc

A person who embodies the highest level of achievement in a particular area

→ You walk around like you’re God’s gift to women, but when’s the last time you actually had a date?

Bạn đi vòng quanh như thể bạn là anh chàng sát gái, nhưng lần cuối cùng bạn thực sự hẹn hò là khi nào?

God willing: mọi thứ đều tốt đẹp

If all goes as it should; if everything goes well.

→ We’ve had a lot of delays, but God willing, we should have the house finished before winter.

Chúng tôi đã có rất nhiều việc chậm trễ, nhưng mọi thứ đều tốt đẹp, chúng tôi nên hoàn thành ngôi nhà trước mùa đông.

Little tin god: người hào hoa

A pompous person.

→ My attraction for him waned after he spent the entire evening acting like a little tin god.

Sức hút của tôi đối với anh ấy giảm dần sau khi anh ấy dành cả buổi tối để hành động như người hào hoa.

Play God: có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sức khỏe

To have a huge affect on or great power over someone’s life, livelihood, health, or happiness.

→ Many of these investment bankers like the idea of playing God, having the power to make or break the lives of those whose finances they control.

Nhiều chủ ngân hàng đầu tư này thích ý tưởng gây ảnh hưởng đến cuộc sống, có quyền tạo ra hoặc phá vỡ cuộc sống của những người mà họ kiểm soát tài chính.

Anything goes: không có quy tắc nào, những điều có thể chấp nhận được

All things are accepted or acceptable; nothing is off-limits.

→ Street fights are especially dangerous because there are no rules to protect your safety—anything goes.

Đánh nhau trên đường phố đặc biệt nguy hiểm vì không có quy tắc nào để bảo vệ sự an toàn của bạn — không có quy tắc nào về việc này.

As (or so) far as it goes: được sử dụng để nói rằng một cái gì đó có thể tốt hơn

As much as something accomplishes, typically with room for improvement.

→ Your short story is pretty good, as far as it goes. Now here are the revisions I want you to make.

Truyện ngắn của bạn khá hay, nó sẽ có thể tốt hơn. Bây giờ đây là các bản sửa đổi tôi muốn bạn thực hiện.

What goes around comes around: hành động gây hậu quả cho người khác

One’s actions or behavior will eventually have consequences for one, even if indirectly.

→ Russ picked on me back in high school, and now he has his own bully. What goes around comes around.

Russ chọn tôi hồi trung học, và bây giờ anh ấy có kẻ bắt nạt riêng. Hành động đó sẽ gây ra hậu quả.

Going, going, gone!: được đấu giá viên sử dụng khi phiên đấu giá kết thúc

A phrase used by an auctioneer as auction ends.

→ And this gorgeous brooch is going, going, gone!

Và chiếc trâm tuyệt đẹp này đã được chốt giá!

Have — going for you: có gì đó có lợi

To have something that is favorable, beneficial, or advantageous to one.

→ Well, I gained a lot of experience in IT from my last job, so at least I have that going for me.

Chà, tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT từ công việc cuối cùng của mình, vì vậy ít nhất tôi cũng có được điều đó.

While the going is good: thuận lợi

While the circumstances are advantageous; while it is easy.

→ There’s no traffic right now, so if you’re driving, you should get going while the going is good.

Hiện tại không có kẹt xe, vì vậy nếu bạn đang lái xe, bạn nên đi trong lúc giao thông thuận lợi.

Go gold: danh hiệu vàng

Of an audio recording, to sell enough copies to achieve “gold” status.

→ Our band had much more clout with the record label once our album went gold.

Ban nhạc của chúng tôi có nhiều ảnh hưởng hơn với hãng thu âm sau khi album của chúng tôi đạt danh hiệu vàng.

Pot (or crock) of gold: khoản tiền lớn

A particularly large sum of money or valuable resources.

→ You’re not going to find a pot of gold going into this business, but it’s definitely lucrative enough to make a living.

Bạn sẽ không tìm thấy một khoản tiền lớn khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này, nhưng nó chắc chắn đủ sinh lợi để kiếm sống.

Like gold dust: rất giá trị, khó tìm được

Very valuable and, as a result, difficult to find or attain.

→ Even with so many people looking to rent in the city at the moment, good tenants are still like gold dust here.

Ngay cả khi có rất nhiều người tìm thuê trong thành phố vào thời điểm hiện tại, những người thuê tốt vẫn khó tìm ở đây.

A golden age: thời hoàng kim

A period of or defined by outstanding excellence, quality, prosperity, or achievement.

→ This Halloween, we’re having a marathon of all the monster movies from the golden age of cinema.

Halloween này, chúng ta đang có một cuộc chạy đua của tất cả các bộ phim quái vật từ thời kỳ hoàng kim của điện ảnh.

A golden calf: cái gì đó được thờ phượng quá mức, không xứng đáng

That which is given inordinate or unworthy praise, worship, or reverence.

→ It has become apparent that wealth and power have become the golden calves of this country, the attainment of which people prioritize with slavish devotion.

Rõ ràng là sự giàu có và quyền lực đã trở thành những vật vàng của đất nước này, là mục tiêu mà mọi người ưu tiên hàng đầu với sự tận tâm cao độ.

A golden handshake: khoản tiền trả cho người lao động nghỉ việc

A large severance package given to an executive who leaves a company due to termination, corporate restructuring, or retirement.

→ The company’s vice president received a $500,000 golden handshake after being pressured to leave his position.

Phó chủ tịch của công ty đã nhận được khoản tiền trị giá 500.000 USD sau khi bị áp lực phải rời khỏi vị trí của mình.

The golden mean: quy tắc chung về sự cân bằng, không quá nhiều không quá ít

A general rule of moderation, avoiding both extreme excess and extreme deficiency.

→ Some people will argue ardently against ever consuming alcohol, but to me, as long as you follow the golden mean, you’ll be just fine.

Một số người sẽ tranh luận gay gắt về việc không bao giờ uống rượu, nhưng với tôi, miễn là bạn tuân theo quy tắc về cân bằng, bạn sẽ ổn thôi.

The golden section: tỉ lệ vàng

A division in a line such that the proportion of the whole to the larger area is equal to the proportion of the larger area to the smaller one.

→ The mathematical golden section has been employed in all manner of things, not the least in art, architecture, and even philosophy.

Tỉ lệ vàng toán học đã được sử dụng trong tất cả mọi thứ, không ít nhất là trong nghệ thuật, kiến ​​trúc và thậm chí cả triết học.

All to the good: tích cực

Beneficial or positive (especially when the situation had seemed bad or problematic).

→ I had to go home and change after spilling coffee on myself, but it was all to the good because I avoided a major traffic jam.

Tôi phải về nhà và thay đồ sau khi làm đổ cà phê vào người, nhưng mọi việc đều ổn vì tôi tránh được một vụ tắc đường lớn.

As good as gold: cư xử tốt

Obedient and well-behaved.

→ Sure, I’ll baby-sit Cindy’s kids tonight—they’re as good as gold every time I watch them.

Chắc chắn rồi, tối nay tôi sẽ trông trẻ cho các con của Cindy — chúng đều rất ngoan mỗi khi tôi trông chúng.

As good as new: tình trạng tốt, phục hồi

In good or perfect condition, often after an act of restoration.

→ When I broke my foot, I was in a cast for six weeks, but now I’m as good as new.

Khi tôi bị gãy chân, tôi phải bó bột trong sáu tuần, nhưng bây giờ tôi phục hồi rất tốt.

Come up with (or deliver) the goods: mang lại kết quả đáng mong đợi

To deliver results or do what is expected of one.

→ He’s the best graphic designer we have, so I’m confident that he can come up with the goods for this ad campaign.

Anh ấy là nhà thiết kế đồ họa giỏi nhất, vì vậy tôi tự tin rằng anh ấy sẽ đem lại kết quả đáng mong đợi cho chiến dịch quảng cáo này.

Get (or have) the goods on someone: có bằng chứng buộc tội

To obtain incriminating evidence or proof against someone.

→ We know he’s guilty, but we can’t arrest him until we get the goods on him.

Chúng tôi biết anh ta có tội, nhưng chúng tôi không thể bắt anh ta cho đến khi chúng tôi có bằng chứng buộc tội anh ta.

Good oil: thông tin chính xác, chi tiết

Accurate details or information. 

→ You should start seeing him as trustworthy because he’s only given us good oil so far.

Bạn nên bắt đầu thấy anh ta là người đáng tin cậy vì đến nay anh ta chỉ cho chúng ta thông tin chính xác.

Make good: sửa đổi

To amend or correct something; to make something more accurate or fair, or return it to its desired position or status.

→ The product broke within a week, but the company made things good by refunding me straight away.

Sản phẩm bị hỏng trong vòng một tuần, nhưng công ty đã xử lý tốt mọi việc bằng cách hoàn tiền ngay cho tôi.

No good to gundy: không may, bất lợi

Very unfavorable, unfortunate, or unpleasant

→ Those guys are no good to gundy when they start drinking.

Những kẻ đó gặp bất lợi khi họ bắt đầu uống rượu.

Take something in good part: tiếp nhận cái gì đó

To not be hurt or offended by something; to receive, consider, or regard something amiably or good naturedly.

→ My friends sometimes tease me about my interest in calligraphy, but I’ve learned to take it in good part.

Bạn bè của tôi đôi khi trêu chọc tôi về sở thích của tôi đối với thư pháp, nhưng tôi đã học cách tiếp thu nó một cách tốt đẹp.

Up to no good: tham gia vào hành vi bất chính

Engaging in malicious or nefarious behavior.

→ I’m worried that my daughter’s boyfriend is up to no good—he always seems to be involved in some bizarre scheme.

Tôi lo lắng rằng bạn trai của con gái tôi sẽ tham gia những hành vi bất chính – cậu ta dường như luôn tham gia vào một kế hoạch kỳ lạ nào đó.

Full as a goog: say sỉn

Very drunk.

→ I’m surprised you remember last night at all, considering you were full as a goog!

Tôi ngạc nhiên là bạn có nhớ đêm qua không, bạn đã say sỉn!

All someone’s geese are swans: phóng đại quá mức

One is overexaggerating and not in touch with reality.

→ I can’t listen to another one of Tiffany’s stories that cast her as the adored heroine. All her geese are swans if she thinks everyone at work likes her!

Tôi không thể nghe một câu chuyện khác của Tiffany đã chọn cô ấy làm nữ anh hùng được yêu thích. Thật phóng đại là nếu cô ấy nghĩ rằng mọi người ở nơi làm việc đều thích cô ấy!

Kill the goose that lays the golden egg(s): phá hỏng thứ gì đó mang lại sự giàu có

To ruin or destroy something that brings one wealth.

→ Firing the programmer who created your most successful app is like killing the goose that lays the golden egg.

Bắn chết lập trình viên đã tạo ra ứng dụng thành công nhất của bạn giống như phá hỏng nguồn kiếm tiền.

Turn geese into swans: vịt hóa thành thiên nga

To embellish or exaggerate the merits, skills, or successes of someone or something.

→ My father was such a genuinely affable and generous man, and he had a knack for turning geese into swans—he made you feel like the most special, talented person in the world just by talking about you.

Cha tôi là một người thực sự niềm nở và hào phóng, và ông có sở trường biến vịt thành thiên nga — ông ấy khiến bạn cảm thấy mình là người đặc biệt, tài năng nhất trên thế giới chỉ bằng cách nói về bạn.

Cast the gorge at: từ chối

To spurn or decline something with anger or disgust.

→ You should surely cast the gorge at participating in such corruption.

Bạn chắc chắn nên từ chối việc tham gia vào tham nhũng như vậy.

Your gorge rises: bị bệnh, ghê tởm

One is disgusted or sickened (by something).

→ I could never be a doctor. Blood, vomit, open wounds—my gorge rises at all that kind of stuff.

Tôi không bao giờ có thể là một bác sĩ. Máu, chất nôn, những vết thương hở – tôi ghê tởm với tất cả những thứ đó.

The gory details: chi tiết rõ ràng

The specific (perhaps lurid, explicit, or gritty) details in an account of something.

→ Stacy went to Kim’s party, so she had better give us the gory details.

Stacy đã đến bữa tiệc của Kim, vì vậy tốt hơn là cô ấy nên cung cấp cho chúng tôi những chi tiết.

Gospel truth: sự thật không thể chối cãi

The absolute or indisputable truth.

→ I was home all night, and that’s the gospel truth—Mom can confirm it.

Con đã ở nhà cả đêm, và đó là sự thật – Mẹ có thể xác nhận điều đó.

Out of your gourd: điên rồ

Crazy.

→ After yet another sleepless night, I’m starting to feel like I’m out of my gourd.

Sau một đêm mất ngủ nữa, tôi bắt đầu cảm thấy mình sắp điên lên.

Up for grabs: có sẵn

Available to anyone; unclaimed.

→ This last piece of cake is up for grabs—who wants it?

Miếng bánh cuối cùng này đã sẵn sàng — ai muốn nó?

Be in someone’s good (or bad) graces: sự quan tâm, sự chấp thuận, coi trọng

To be in one’s favor; to have earned one’s approval or regard.

→ John’s been in my good graces ever since he helped get me out of debt.

John đã được tôi coi trọng kể từ khi anh ấy giúp tôi thoát khỏi nợ nần.

Fall from grace: không được ưa chuộng

To fall out of favor, typically due to having done something that tarnishes one’s reputation.

→ That actor had a catastrophic fall from grace after his very public racially-charged tirade.

Nam diễn viên đó đã rơi vào tình cảnh thê thảm sau màn tố cáo phân biệt chủng tộc rất công khai của anh ta.

With good (or bad) grace: hòa nhã

In an amiable, conciliatory, or obliging manner.

→ He accepted defeat with good grace, offering his best wishes and full support to the new president-elect.

Ông chấp nhận thất bại với sự hòa nhã, dành những lời chúc tốt đẹp nhất và sự ủng hộ hết mình cho tân tổng thống đắc cử.

Make the grade: thành công

To satisfy a certain standard; to succeed.

→ He submitted some writing samples, but I’m not quite sure these make the grade.

Anh ấy đã gửi một số mẫu viết, nhưng tôi không chắc những điều này sẽ tạo nên thành công.

Against the grain: đi ngược, đối lập với những cái thông thường

In opposition or contrary to what is generally understood, assumed, practiced, or accepted.

→ The artist always tried to go against the grain, ignoring the artistic trends of her day.

Người nghệ sĩ luôn cố gắng đi ngược, bỏ qua những xu hướng nghệ thuật thời nay của mình.

A grain of mustard seed: một thứ nhỏ bé những có tiềm năng sau này

A small or seemingly insignificant thing that has the potential to grow or develop into something vast or formidable.

→ Every child is a grain of mustard seed—at once relatively small in the scope of the world, but having within them the power to shape the very course of human existence.

Mỗi đứa trẻ đều là một hạt giống – tương đối nhỏ trong phạm vi thế giới, nhưng bên trong chúng có sức mạnh định hình quá trình tồn tại của con người.

A (or the) grand old man of: một người được kính trọng

The most senior and respected man in a particular organization, society, etc.

→ His decades of hosting charity balls and galas have made him the grand old man of London.

Nhiều thập kỷ tổ chức các buổi dạ hội và dạ hội từ thiện đã khiến ông trở thành ông già vĩ đại của London.

Teach your grandmother to suck eggs: dạy đời người có kinh nghiệm, trứng đòi khôn hơn vịt

To try to teach an older person who is wiser, more experienced, and more worldly than a young person may think.

→ Why are you explaining basic typing to Ethel? Sure, she’s 70, but she’s been using a computer since before you were born—quit teaching your grandmother to suck eggs!

Tại sao bạn lại giải thích cách gõ cơ bản cho Ethel? Chắc chắn rồi, bà ấy 70 tuổi, nhưng bà ấy đã sử dụng máy tính từ trước khi bạn được sinh ra — hãy bỏ việc dạy bà ấy đi!

Hear something on the grapevine: nghe đồn

To hear or learn of something through an informal means of communication, especially gossip.

→ I heard on the grapevine that Stacy and Mark are getting a divorce.

Tôi nghe đồn rằng Stacy và Mark sắp ly hôn.

Grasp the nettle: bắt đầu công việc khó khăn với năng lượng tích cực, đương đầu với thử thách

To approach or begin a difficult or unpleasant task directly and with the appropriate amount of energy.

→ I know you don’t like disciplining employees, but you’ve just got to grasp the nettle.

Tôi biết bạn không thích kỷ luật nhân viên, nhưng bạn chỉ cần đương đầu với khó khăn.

At the grass roots: cấp độ bình thường

At the level of the ordinary people in a group, as opposed to the leaders.

→ Why shouldn’t ordinary people take action? Our society has a history of bringing about major changes by starting at the grass roots.

Tại sao những người bình thường không nên hành động? Xã hội của chúng ta có một lịch sử mang lại những thay đổi lớn bằng cách bắt đầu từ cấp độ bình thường.

The grass is always greener: cuộc sống của người khác tốt hơn của mình

Other people’s circumstances or belongings always seem more desirable than one’s own.

→ A: “It just seems like they have this perfect life, always traveling and spending time together.” B: “Hey, the grass is always greener. I’m sure they have their own problems that no one else can see.”

A: “Có vẻ như họ có cuộc sống hoàn hảo này, luôn đi du lịch và dành thời gian cho nhau.” B: “Này, cuộc sống người khác tốt hơn mình. Tôi chắc rằng họ có những vấn đề riêng mà không ai khác có thể nhìn thấy được.”

Not let the grass grow under your feet: không chậm trễ, liên tục hoạt động

To be continually active; to not stand still or be idle. Often used as an imperative.

Don’t let the grass grow under your feet, kid. Get to work!

Đừng để chậm trễ, nhóc. Bắt đầu làm đi!

Put someone or something out to grass: động vật – cho ăn cỏ/ con người – ép buộc người khác nghỉ hưu

Of an animal, to give it access to a grassy area to graze/ Of a person, to force, coerce, or pressure them into retiring.

→ Tommy should be back in a minute—he’s just putting the cattle out to grass.

Tommy sẽ quay lại sau một phút – anh ấy chỉ đang đưa gia súc ra bãi cỏ.

Silent (or quiet) as the grave: yên lặng

Totally silent, especially as produces an ominous or foreboding effect.

→ I knew something was wrong when I walked into the meeting room and all the members of the board were silent as the grave.

Tôi biết có điều gì đó không ổn khi tôi bước vào phòng họp và tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị đều im lặng.

Take the (oryour etc.) secret to the grave: giữ bí mật suốt đời

To not reveal a secret for the duration of one’s life.

→ I can’t believe that grandma took such a huge family secret to her grave! If Uncle Joe hadn’t blurted it out, we’d never have known about it!

Tôi không thể tin rằng bà ngoại đã mang một bí mật gia đình lớn như vậy! Nếu chú Joe không thốt ra điều đó, chúng tôi sẽ không bao giờ biết về điều đó!

Turn (or turn over) in their grave: thể hiện sự tức giận, không hài lòng hoặc hối tiếc to lớn đối với hành động của ai đó hoặc điều gì đó xảy ra sau khi một người qua đời

To (hypothetically) show enormous anger, disfavor, or regret for someone’s actions or something that happens after one has died.

→ I can’t believe you’re using our employees’ pension payments to prop up a Ponzi scheme. The founder of this once-great company would be turning in his grave to see its directors stoop so low.

Tôi không thể tin rằng bạn đang sử dụng khoản thanh toán lương hưu của nhân viên của chúng tôi để hỗ trợ một chương trình Ponzi. Người sáng lập công ty vĩ đại một thời này sẽ ngả mũ bái phục khi thấy các giám đốc cúi thấp như vậy.

A graven image: tác phẩm điêu khác người ta tôn thờ

An image of an idol, especially a carving or sculpture, that one worships (something that was expressly forbidden in the Ten Commandments given to Moses by God).

→ Many residents have described the statues as graven images of the country’s sordid past issues of slavery and racism.

Nhiều cư dân đã mô tả các bức tượng như những hình ảnh đáng tôn thờ về các vấn đề quá khứ tồi tệ của đất nước về chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc.

Board the gravy train: thu được số tiền lớn mà không cần nhiều sự nỗ lực

To come into a state, position, or job that allows one to continuously gain or draw upon a significant amount of money without expending much or any effort.

→ The settlement of this lawsuit will help me to board the gravy train.

Việc giải quyết vụ kiện này sẽ giúp tôi kiếm được khoản tiền lớn.

Grease (or oil) someone’s palm: hối lộ ai đó

To bribe one discreetly, as by slipping money into their palm.

→ A: “How are we going to get a table without a reservation?” B: “Don’t worry, I greased the hostess’ palm, and she promised us a table in no time.”

A: “Làm thế nào để chúng ta đặt bàn mà không cần đặt trước?” B: “Đừng lo lắng, tôi đã hối lộ bà chủ, và cô ấy đã hứa với chúng tôi một bàn trong thời gian ngắn.”

Grease the wheels: thúc đẩy quá trình

To facilitate, expedite, ease, or aid something or some process; to make or help things run more smoothly or more easily.

→ Hopefully, this shift in public opinion will help grease the wheels of immigration reform.

Hy vọng rằng sự thay đổi quan điểm này sẽ giúp thúc đẩy quá trình cải cách nhập cư.

Greasy spoon: quán ăn bán đồ chiên

A small restaurant or diner, especially one that serves fried foods.

→ Every time I go on a road trip, I make it a point to stop at a greasy spoon for at least one of my meals.

Mỗi khi đi trên đường, tôi thường dừng lại ăn một quán ăn bán đồ chiên trong ít nhất một bữa ăn của mình.

The great and the good: người quan trọng trong xã hội

The important people in a society.

→ We must consider not only the great and the good, but all members of our nation.

Chúng ta phải xem xét không chỉ những người quan trọng trong xã hội,mà còn tất cả các thành viên của nước chúng ta.

Great and small: bao gồm nhiều thứ hoặc người

Encompassing a wide variety of people or things.

→ No, no, we’ll write about your missing bird. As the town’s only newspaper, we cover all stories, great and small.

Không, không, chúng tôi sẽ viết về con chim mất tích của bạn. Là tờ báo duy nhất của thị trấn, chúng tôi bao gồm tất cả các câu chuyện.

A great one for: sẵn sàng, thích làm gì đó

Prone or apt to do something (typically because one likes it). Often used in the negative.

→ I hate talking on the phone, so I’m not a great one for returning phone calls.

Tôi ghét nói chuyện điện thoại, vì vậy tôi không phải là người thích gọi lại.

It’s all Greek to me: tôi không hiểu

This might as well be a foreign language, because I don’t understand it at all.

→ Can you make sense of these instructions? It’s all Greek to me!

Bạn có thể hiểu những hướng dẫn này không? Tôi không hiểu!

Beware (or fear) the Greeks bearing gifts: hoài nghi về lòng tốt của đối thủ

Be skeptical of a present or kindness from an enemy.

→ A: “I can’t believe the opposing team made us cupcakes before the big game!” B: “Yeah, I’d beware of Greeks bearing gifts if I were you.”

A: “Tôi không thể tin rằng đội đối phương đã làm cho chúng tôi những chiếc bánh cupcake trước trận đấu lớn!” B: “Vâng, nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghi ngờ chuyện này.”

Green about (or around or at) the gills: buồn nôn

To be nauseated.

→ After all that drinking last night, I sure am green about the gills today.

Sau tất cả những cuộc nhậu nhẹt đêm qua, tôi chắc chắn rằng hôm nay tôi cảm giác buồn nôn.

Green light: bật đèn xanh, cho phép ai đó làm điều gì đó

To permit someone or something to proceed.

→ Do you think the production company will green light our film?

Bạn có nghĩ rằng công ty sản xuất sẽ bật đèn xanh cho bộ phim của chúng tôi?

Green with envy = The green-eyed monster: ghen tị với người khác

Very jealous of another person.

→ My daughter loves being on stage, so she is just green with envy that Alice got the lead in the school play.

Con gái tôi rất thích được đứng trên sân khấu, vì vậy nó rất ghen tị khi Alice được dẫn đầu trong vở kịch của trường.

A grey area: chủ đề không được xác định rõ

A concept or topic that is not clearly defined or that exists somewhere between two extreme positions.

→ There’s a lot of gray area regarding whether the use of the new surveillance technology is lawful.

Có rất vấn đề không được làm rõ về việc liệu việc sử dụng công nghệ giám sát mới có hợp pháp hay không.

Come to grief: thất bại

To fail or otherwise suffer a problem or setback.

→ The project came to grief after we lost our funding.

Dự án trở nên thất bại sau khi chúng tôi bị mất nguồn tài chính.

Give someone grief: trêu chọc, chỉ trích ai đó

To criticize or tease someone.

→ Once my brother hears that I hit a parked car, he’ll give me grief about it for years to come.

Một khi anh trai tôi nghe tin tôi đâm vào một chiếc ô tô đang đỗ, anh ấy sẽ trêu chọc tôi về điều đó trong nhiều năm tới.

Merry (or lively) as a grig: đầy thú vị

Jubilant; especially carefree, lively, and full of fun.

→ Tom is playing outside, merry as a grig.

Tom đang chơi bên ngoài, đầy vui vẻ.

Like (or for) grim death: với quyết tâm cao độ, mạnh mẽ

With a very tight, intense, and determined grip.

→ After the ladder tipped over, I hung onto the edge of the roof like grim death.

Sau khi cái thang bị lật, tôi treo mình vào mép mái nhà một cách mạnh mẽ.

Grin and bear it: chịu đựng tình huống khó khăn

To endure an unpleasant situation while remaining somewhat good-natured.

→ Well, a delayed flight isn’t an ideal situation, but we’ll just have to grin and bear it.

Chà, một chuyến bay bị hoãn không phải là một tình huống lý tưởng, nhưng chúng tôi sẽ chỉ phải cười và chịu đựng nó.

Grind to a halt: tiến độ chậm dần

To halt progression very abruptly, especially in an ultimately detrimental or undesirable manner. Likened to a machine or automobile that stops functioning due to the grinding of gears.

→ Our project will grind to a halt if the CEO pulls his approval.

Dự án của chúng tôi sẽ tạm dừng nếu Giám đốc điều hành chấp thuận.

Keep your nose to the grindstone: làm việc chăm chỉ

To work hard and/or diligently on something.

→ I’m so impressed by your grades, honey—you really kept your nose to the grindstone this year, and it paid off!

Anh rất ấn tượng về điểm số của em, em yêu — năm nay em thực sự đã rất chăm chỉ, và nó đã được đền đáp!

Come (or get) to grips with: cố gắng hiểu

To begin to or make an effort to understand, accept, and deal with a difficult or problematic person, thing, or situation.

→ I’ve tried, but I just can’t come to grips with Amy, she’s totally out of control!

Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không thể hiểu được Amy, cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát!

Get a grip: kiểm soát phản ứng, cảm xúc

To control one’s reactions or emotions. Often used as an imperative urging someone to calm down.

→ After losing her job, Sarah needed to calm down and get a grip on herself in order to drive home safely.

Sau khi mất việc, Sarah cần bình tĩnh và tự kiểm soát bản thân để có thể lái xe về nhà an toàn.

Grist to the mill: kinh nghiệm, tài liệu

A useful resource in a particular situation.

→ If my detractors hear about this blunder, it will just be grist to the mill.

Nếu những người gièm pha của tôi nghe về sai lầm này, nó sẽ chỉ là kinh nghiệm.

True grit: gan dạ, quyết tâm

True resolve, determination, or strength of character.

→ The film focuses on the true grit of a band of women who defied social norms in the late 1950s to become prominent figures in politics.

Bộ phim tập trung vào sự gan dạ có thật của một nhóm phụ nữ đã bất chấp các chuẩn mực xã hội vào cuối những năm 1950 để trở thành những nhân vật nổi bật trong chính trường.

Grody to the max: ghê tởm

As disgusting or repulsive as is possible.

→ Ugh, that smell is grody to the max—I’m practically gagging.

Ugh, mùi đó cực kỳ khó chịu – tôi thực sự đang nôn khan.

In (or into) the groove: say mê/ trải nghiệm thành công

Immersed in a particular task and thus working smoothly and efficiently/ Experiencing a particularly successful period.

→ Now that I’m in the groove, I think I’ll be able to finish this paper tonight—ahead of schedule!

Bây giờ tôi rất hăng hái, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể hoàn thành bài báo này tối nay — trước thời hạn!

By the gross: số lượng lớn

In large quantities.

→ We definitely have more paper towels somewhere in the house—my mom practically buys them by the gross.

Chúng tôi chắc chắn có nhiều khăn giấy hơn ở đâu đó trong nhà — mẹ tôi thực tế mua chúng với số lượng lớn.

Break new (or fresh) ground: thăng tiến, đổi mới, tiên phong

To advance, innovate, or pioneer (something).

→ They’ve really broken new ground with their latest product—I’ve never seen anything like it.

Họ đã thực sự đổi mới sản phẩm mới nhất của mình — tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy.

Cut the ground from under someone’s feet: làm điều gì đó khiến người khác không thể biện minh

To suddenly cause problems for one.

→ I plan to cut the ground from underneath the prosecutor’s feet with this line of questioning.

Tôi dự định sẽ khiến công tố viên không thể biện minh với dòng câu hỏi này.

Get in on the ground floor: tham gia lĩnh vực nào đó khi mới thành lập

To become involved in something at its inception, especially an investment or business venture.

→ We’re currently looking for investors for our exciting new project, so if you’d like to get in on the ground floor, be sure to let us know.

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các nhà đầu tư cho dự án mới thú vị của mình, vì vậy nếu bạn muốn tham gia, hãy cho chúng tôi biết.

Get off the ground: tiến bộ, phát triển ổn định

To get underway; to get to a point of stable or self-sufficient progress or development.

→ Now that this project has finally gotten off the ground, we can start to focus some of our attention on other areas of the business.

Giờ đây, dự án này cuối cùng đã bắt đầu thành công, chúng tôi có thể bắt đầu tập trung một số sự chú ý của mình vào các lĩnh vực kinh doanh khác.

Go to ground: che giấu

To hide at a location where one will not easily be found.

→ I needed to go to ground at my vacation home after making that huge blunder at work.

Tôi cần phải che giấu chuyến đi chơi của mình sau khi mắc phải sai lầm lớn ở nơi làm việc.

On your own ground: trên sân nhà

In the place or area where one is locally established; on one’s home turf.

→ We’ll be hosting the state-wide high school science fair on our own ground next month.

Chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ khoa học trung học toàn tiểu bang trên sân của chúng tôi vào tháng tới.

Prepare the ground: chuẩn bị những điều cơ bản, nền tảng

To create or prepare the basics or essential foundation (for something); to pave the way (for something).

→ Our success with this healthcare bill wouldn’t be possible had the previous administration not prepared the ground.

Thành công của chúng tôi với dự luật chăm sóc sức khỏe này sẽ không thể thực hiện được nếu chính quyền trước đó không chuẩn bị cơ sở.

Thick (or thin) on the ground: số lượng lớn

In vast numbers or a large amount.

→ With accusations of impropriety thick on the ground, the CEO announced his immediate resignation from the company.

Với những cáo buộc không đúng mực, CEO đã tuyên bố từ chức ngay lập tức khỏi công ty.

Work (or run) yourself into the ground: làm việc tới kiệt sức

To work oneself to the point of illness or exhaustion.

→ If you keep working 80-hour weeks, you’ll work yourself into the ground sooner than later.

Nếu bạn tiếp tục làm việc 80 giờ mỗi tuần, bạn sẽ sớm kiệt sức.

Groves of Academe: cơ sở giáo dục đại học

Institutions of higher learning, such as colleges and universities, or higher learning in general.

→ I’ve spent my whole career in the groves of academe, so transitioning to the corporate sector will be difficult.

Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình trong trường đại học, vì vậy việc chuyển đổi sang lĩnh vực công ty sẽ rất khó khăn.

Grow on trees: có sẵn

Become available freely or without effort.

→ I can’t believe you would spend your entire allowance on a silly video game. Money doesn’t grow on trees, you know!

Tôi không thể tin rằng bạn sẽ dành toàn bộ số tiền tiêu vặt của mình cho một trò chơi điện tử ngớ ngẩn. Tiền không mọc trên cây, bạn biết đấy!

Lower (or drop or let down) your guard: ít đề phòng, cảnh giác

To become less guarded or vigilant; to stop being cautious about potential trouble or danger.

→ We’ll wait long enough for them to lower their guard before we launch our invasion.

Chúng ta sẽ đợi đủ lâu để chúng ít cảnh giác trước khi chúng ta tiến hành cuộc xâm lược của mình.

Get a guernsey: đánh giá cao

To be appreciated, praised, or acknowledged for something.

→ Once everyone sees your brilliant article in today’s paper, I think your writing will finally get a guernsey.

Một khi mọi người nhìn thấy bài báo xuất sắc của bạn trong bài báo hôm nay, tôi nghĩ rằng bài viết của bạn cuối cùng sẽ được đánh giá cao.

Anybody’s guess: không chắc chắn, không biết

Uncertain or unknown.

→ Why dogs and cats hate each other is anybody’s guess.

Tại sao chó và mèo ghét nhau là điều không ai biết.

By guess and by God; bằng mọi cách

By any means, typically those that lack careful planning or rely on guesswork and luck.

→ We don’t have much to work with, but by guess or by God we’re going to figure out a way to save our business!

Chúng tôi không có nhiều việc phải làm, nhưng bằng mọi cách, chúng tôi sẽ tìm ra cách để cứu công việc kinh doanh của mình!

Be my guest: một cụm từ khuyến khích hoặc cho phép người khác thực hiện hành động

A set phrase encouraging or allowing someone else to take action.

→ A: “Do you mind if I order another glass of wine?” B: “Not at all—be my guest.”

A: “Bạn có phiền không nếu tôi gọi thêm một ly rượu?” B: “À không cảm ơn”

Up a gum tree: tình huống khó khăn

In a challenging or troublesome situation. (Possums were known to flee predators by hiding in gum trees.)

→ I have no savings, so if I get fired from my job, I’ll be up a gum tree.

Tôi không có tiền tiết kiệm, vì vậy nếu tôi bị sa thải khỏi công việc của mình, tôi sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn.

Blow great guns: gió thổi mạnh

Of the wind, to blow very strongly or violently.

→ Boy, it is really blowing great guns today—I can barely keep my hat on my head!

Cậu nhóc, hôm nay gió thực sự thổi mạnh — tôi gần như không thể đội mũ lên đầu!

Go great guns: làm gì đó một cách nhiệt tình

To do something enthusiastically and successfully.

→ He was hesitant at first, but now that he’s been on the job for a month, he’s going great guns.

Lúc đầu anh ấy còn do dự, nhưng bây giờ anh ấy đã làm việc được một tháng, anh ấy làm việc một cách nhiệt tình.

Stick to your guns: kiên quyết

To remain determined, resolute, or steadfast in one’s opinion, belief, or perspective; to refuse to be persuaded by someone else into believing or doing something one does not agree with.

→ The prosecution is going to try to trip you up with your statement and your alibi, but so long as you stick to your guns, there’s nothing to worry about.

Cơ quan công tố sẽ cố gắng truy tố bạn bằng lời khai của bạn và bằng chứng ngoại phạm của bạn, nhưng miễn là bạn kiên quyết, không có gì phải lo lắng.

Top gun: người quan trọng

The most successful, important, or influential person in a group or organization.

→ Jacob’s been acting like the top gun around here now that he’s been promoted to assistant manager.

Jacob đang hành động như một người quan trọng ở đây khi anh ấy được thăng chức lên làm trợ lý giám đốc.

Under the gun: trong tình trạng căng thẳng, gấp rút

In a stressful situation that requires quick action, often to meet a deadline; under pressure.

→ We have to get these pages to the printer by 8, so work faster, people—we’re under the gun tonight!

Chúng ta phải đưa những trang này đến máy in trước 8 giờ, vì vậy hãy làm việc nhanh hơn, mọi người — chúng ta đang trong tình trạng gấp rút!

With (all) guns blazing: quyết tâm cao

Forcefully and with all of one’s energy and a strong sense of urgency or purpose, especially when directed at an argument or problem that has angered or frustrated one.

→ The senator started the press conference with guns blazing, forcefully denying the accusations and painting his accusers as pathological liars.

Thượng nghị sĩ bắt đầu cuộc họp báo với những phát súng rực lửa, mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc và cho rằng những người tố cáo ông là những kẻ nói dối bệnh hoạn.

Hate someone’s guts: coi thường ai đó

To utterly despise one; to feel nothing but hatred for one.

→ I know for a fact that Stacy hates my guts. She told me to drop dead last time I saw her.

Tôi biết thực tế là Stacy ghét tôi. Cô ấy bảo tôi đã chết lần cuối khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Have someone’s guts for garters: trừng phạt, quở trách

To thoroughly and intensely punish, rebuke, scold, or berate one.

→ My parents said they’d have my guts for garters if I took the car again without permission.

Bố mẹ tôi nói rằng họ sẽ la mắng nếu tôi lại lấy xe mà không được phép.

Come a gutser: thất bại

To fail.

→ Once heralded as a future star of the tech world, Shane came a gutser when his product proved to be a dud.

Từng được báo trước là một ngôi sao trong tương lai của thế giới công nghệ, Shane đã thất bại khi sản phẩm của anh tỏ ra là một thứ ngu ngốc.

Give someone gyp: gây ra đau đớn

To induce or cause physical pain in one.

→ Ugh, my hip has been giving me gyp again in this damp, cold weather.

Ugh, hông của tôi lại đau trong thời tiết ẩm ướt và lạnh giá này.